Genealogie Bot/Bottema/Stiekema

Heeft u meer informatie? Stuur dan (ook voor andere opmerkingen) een email

I. Jan, geb. Uithuizen? vóór 1654.
Zijn kinderen:
1. Hendrik, volgt IIa.
2. Tjaard Jans, volgt IIb.

IIa. Hendrik Jans, geb. Uithuizen? vóór 1674, tr. Eppenhuizen 22 april 16941 Frouke Lamberts, geb. Uithuizen? vóór 1676.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Hendriks, volgt IIIa.
2. Jurjen Hendriks, volgt IIIb.

IIIa. Jan Hendriks Bot, geb. Usquert? vóór 1704, † Kloosterburen vóór 24 nov. 1768,2 tr. Usquert febr. 17241 Remge Harms, geb. Usquert? vóór 1706, † na 24 nov. 1768.3
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Jans, volgt IVa.
2. Lammert, volgt IVb.
3. Harm Jans ter Schouw, geb. Den Hoorn, ged. Den Hoorn 5 juni 1733,4 † Oude Pekela 11 dec. 1814,5 tr. 1e Warfhuizen, Leens 24 nov. 17686 Grietje Harms, geb. Saaxumhuizen? vóór 1703, † Schouwen vóór 21 mei 1775;7 tr. 2e Den Hoorn 21 mei 17754 Martha Willems de Lange, geb. vóór 1757.
4. Eppe, volgt IVc.
5. Peter Jans, volgt IVd.
6. Geeske Jans Bot, geb. Wehe, ged. Den Hoorn 17 maart 1742,8 tr. Den Hoorn 29 mei 17749 Klaas Klaassens Fransen, geb. Uithuizen 1739,10 † Warfhuizen, Leens 17 febr. 1826.
7. Jan Jans, volgt IVe.

IVa. Hendrik Jans Bot, geb. Warfhuizen, Leens? vóór 1730, tr. Den Hoorn 13 nov. 17504 Diewer Berends, geb. Den Andel? vóór 1732, dr. van Berend Hendriks en Geeske Willems.
Uit dit huwelijk:
1. Geeske Hindriks, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 10 mei 1754.8
2. Remge Hindriks, geb. Oldenclooster, Kloosterburen, ged. Den Hoorn 14 aug. 1756.8
3. Aafke Hendriks Bot, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 23 maart 1759.8

IVb. Lammert Jans, geb. Warfhuizen, Leens, ged. Den Hoorn 14 nov. 1730,8 begr. Warfhuizen, Leens 9 jan. 1806,11 tr. Den Hoorn 31 okt. 17554 Geeske Berends, geb. vóór 1737, † Warfhuizen, Leens? vóór 9 jan. 1806,12 dr. van Berend Harms en Loukje Drewes.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Lammerts, volgt Va.
2. Berend Lammerts, geb. Oldenclooster, Kloosterburen 10 maart 1757, ged. Den Hoorn 19 maart 1757,4vóór 3 april 1758.13
3. Bernd Lammerts, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 3 april 1758,4vóór 29 okt. 1762.13
4. Lauwke Lammerts, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 29 okt. 1759,4vóór 20 april 1761.13
5. Lauwke Lammerts, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 20 april 1761,4vóór 4 april 1768.13
6. Bernardus Lammerts, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 29 okt. 1762,4vóór 3 nov. 1765.13
7. Beerent Lammerts, volgt Vb.
8. Remke Lammerts, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 14 dec. 1766,4vóór 12 sept. 1769.13
9. Lauwke Lammerts, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 4 april 1768,4vóór 9 jan. 1806.
10. Remge Lammerts, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 12 sept. 1769,4vóór 18 nov. 1772.13
11. Abel Lammerts, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 18 nov. 1772,4vóór 9 jan. 1806.
12. Remke Lammerts, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 18 nov. 1772,4 † Kloosterburen 8 dec. 1809.14

Va. Jan Lammerts Bottema, geb. Oldenclooster, Kloosterburen, ged. Den Hoorn 6 jan. 1756,4 veldwachter, † Kloosterburen 14 aug. 1827,5 tr. vóór 1778 Derktje Fokkes, geb. vóór 1760, † 24 april 1805.15
Uit dit huwelijk:
1. Geesje Jans, geb. Kloosterburen,16 ged. Hornhuizen 18 okt. 1778,16vóór 24 juni 1789.13
2. Jantje Jans, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 14 nov. 1780.4
3. Lambertus Jans, geb. Oldenclooster, Kloosterburen, ged. Den Hoorn 19 april 1783,4vóór 28 mei 1800.13
4. Focke Jans, geb. Oldenclooster, Kloosterburen, ged. Den Hoorn 21 nov. 1785,4vóór 26 dec. 1786.13
5. Fokke Jans, volgt VIa.
6. Gesina Jans Bottema, geb. Oldenclooster, Kloosterburen, ged. Den Hoorn 24 juni 1789,4 † Kloosterburen 23 juli 1832.5
7. Bernardus Johannes, volgt VIb.
8. Aafke Jans Bottema, geb. Oldenclooster, Kloosterburen, ged. Den Hoorn 25 juli 1796,4 † Kloosterburen 14 okt. 1876.17
9. Lambertus Jans, volgt VIc.

VIa. Fokke Jans Bottema, geb. Oldenclooster, Kloosterburen, ged. Den Hoorn 26 dec. 1786,4 † Kloosterburen 21 mei 1847,5 tr. Ulrum 20 (kerkelijk Den Hoorn 21)9 juli 181118 Eeuwke Arends Rozing, geb. Kloosterburen,5 ged. Den Hoorn 20 juli 1788,4 † Kloosterburen 21 jan. 1850.5
Uit dit huwelijk:
1. Anna Fokkes, volgt VIIa.
2. Jan Fokkes, volgt VIIb.
3. Arend Bottema, geb. Kloosterburen 15 juni 1819,19 † ald. 23 aug. 1863.5
4. Derktje Fokkes Bottema, geb. Kloosterburen 26 april 1822,19 † ald. 18 juli 1850.5

VIIa. Anna Fokkes Bottema, geb. Kloosterburen 13 nov. 1812,19 † ald. 29 jan. 1881,5 tr. Kloosterburen 29 mei 18345 Jan Reinjes Bottema (VIi).
Uit dit huwelijk:
1. Rengenier Bottema, geb. Kloosterburen 3 sept. 1836,19 † ald. 23 sept. 1905.17
2. Fokke Bottema, geb. Kloosterburen 15 febr. 1839,19 † ald. 24 juni 1863.5
3. Willem Bottema, geb. Kloosterburen 20 febr. 1842,19 † ald. 8 juni 1865.5
4. Johannes, volgt VIIIa.
5. Johanna Bottema, geb. Kloosterburen 23 aug. 1847,19 tr. Kloosterburen 9 febr. 187618 Albert Dekker, geb. Den Andel 1843, † Kloosterburen 17 okt. 1906.17

VIIIa. Johannes Bottema, geb. Kloosterburen 14 juni 1844,19 † ald. 8 nov. 1888,5 tr. 1e Leens 14 mei 18685 Johanna Margaretha Ketelaar, geb. Marsum 21 dec. 1838,19 † Kloosterburen 17 dec. 1873;17 tr. 2e Kloosterburen 16 okt. 18805 Grietje Huizinga, geb. Wierhuizen 10 aug. 1844,11 † Kloosterburen 22 juli 1891.5
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Focalina Bottema, geb. Den Hoorn 14 juni 1868,19 † Groningen 29 okt. 1904.5
2. Alida Bottema, geb. Den Hoorn 6 nov. 1871,19 † Molenrij 14 jan. 1873.17
3. Jacobus Bottema, geb. Kloosterburen 4 dec. 1873,19 † ald. 2 maart 1874.17
Uit het tweede huwelijk:
4. Jacob, volgt IXa.
5. Johanna Bottema, geb. Kloosterburen 23 juli 1882,19 † Molenrij 5 febr. 1919.5
6. Helena Bottema, geb. Kloosterburen 16 febr. 1885,19 † ald. 19 sept. 1952,5 tr. Kloosterburen 17 mei 190918 Hendericus Leegte, geb. Kloosterburen 8 april 1885,19 † ald. 6 maart 1968,17 zn. van Johannes en Maria Elizabeth Mug.

IXa. Jacob Bottema, geb. Kloosterburen 11 sept. 1880,11 † ald. 22 juli 1968,17 tr. 1e Kloosterburen 22 mei 19075 Christina Petronella Leegte, geb. Kloosterburen 30 aug. 1886,19 † ald. 30 dec. 1913,5 dr. van Johannes en Maria Elizabeth Mug; tr. 2e Uithuizen 12 mei 19175 Jantje Lietmeijer, geb. Uithuizen 22 dec. 1889,11 † Kloosterburen 4 okt. 1980.20
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Jan, volgt Xa.
2. Maria Margaretha Bottema, geb. Eenrum 29 maart 1909,19 † Kloosterburen 6 febr. 1913.5
3. Gerhardus Johannes Bottema, geb. Kloosterburen 24 dec. 1911,19 † ald. 5 okt. 1990,20 tr. Kloosterburen 26 mei 194218 Petronella Harmanna Zant, geb. Kloosterburen 17 sept. 1910,19 † ald. 7 nov. 1991.20
4. Maria Helena Bottema, geb. Kloosterburen 19 juni 1913.19
Uit het tweede huwelijk:
5. Jozef Bottema, geb. Uithuizen 14 juli 1914.19
6. Gerhardus Hendericus Bottema, geb. Kloosterburen 3 maart 1918,19 † Groningen 21 juni 2005,20 begr. Kloosterburen,21 tr. Maria M. Muller, geb. 23 febr. 1916, † 8 dec. 2005,22 begr. Kloosterburen.21

Xa. Johannes Jan Bottema, geb. Eenrum 12 april 1908,19 landarbeider, † Kloosterburen 24 dec. 1979,20 tr. Kloosterburen 14 juni 193218 Johanna Reinira van der Boor, geb. Kloosterburen 18 dec. 1903,19 † Groningen 4 nov. 1957,17 dr. van Derk en Engelina Bottema (VIIh,2).
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Bottema, geb. 1933,222000,22 begr. Ontario, CA.23
2. Engelina G.C.M. Bottema, geb. 25 okt. 1934,2214 dec. 2004,22 begr. Kloosterburen,21 tr. 14 juni 1957 Christiaan Schikan, geb. Kloosterburen 24 febr. 1926,2210 mei 1996,22 begr. Kloosterburen.21
3. Theodorus Jacobus Bottema, geb. Kloosterburen 18 febr. 1937, † Ottawa, ON, CA 20 mei 2007.24
4. Gerardus Johannes Bottema, geb. Kloosterburen 6 juli 1938,20 † Dronten 20 maart 1994.20
5. Jozef Gerardus Bottema, geb. Molenrij 3 april 1941,20 † Groningen 5 juni 1992.20
6. Gezina Maria Bottema, geb. Kloosterburen 12 nov. 1942,20 † Groningen 17 dec. 2000.20

VIIb. Jan Fokkes Bottema, geb. Kloosterburen 13 febr. 1816,19 † ald. 9 jan. 1886,5 tr. Kloosterburen 4 mei 18435 Elizabeth Johannes Willé, geb. Saaksum 18 jan. 1825,19 † Kloosterburen 2 dec. 1871.5
Uit dit huwelijk:
1. Tekela Bottema, geb. Kloosterburen 10 dec. 1844,19 † Wehe 4 maart 1909.5
2. Anna, volgt VIIIb.
3. Johannes Jans Bottema, geb. Kloosterburen 5 juni 1850,19 † ald. 29 sept. 1854.5
4. Ewke Bottema, geb. Kloosterburen 5 jan. 1853,19 † ald. 30 aug. 1857.5
5. Janna Bottema, geb. Kloosterburen 9 febr. 1855,19 † ald. 11 dec. 1936,5 tr. Kloosterburen 12 mei 187718 Henderikus Klein, geb. Kloosterburen 1851,25 † Molenrij 20 maart 1912.17

VIIIb. Anna Bottema, geb. Kloosterburen 4 dec. 1846,19 tr. Kloosterburen 14 febr. 188318 Geert Mess, geb. Westernieland 5 juni 1849.19
Haar kinderen:
1. Jan, volgt IXb.
2. Elizabeth Bottema, geb. Kloosterburen 8 nov. 1866,19 † ald. 12 nov. 1866.17
3. Elizabeth Bottema, geb. Kloosterburen 12 jan. 1869.19
4. Gerard Bottema, geb. Kloosterburen 23 febr. 1874,19 † Molenrij 21 mei 1922.17
5. Anna Bottema, geb. Kloosterburen 23 nov. 1882.19

IXb. Jan Bottema, geb. Kloosterburen 8 nov. 1866,19 † ald. 25 jan. 1944,5 tr. Kloosterburen 21 mei 19025 Elizabeth Schoffelmeijer, geb. Bedum 3 juli 1865,19 † Kloosterburen 24 juli 1942.5
Uit dit huwelijk:
1. Gerhardus Johannes, volgt Xb.
2. Petrus Johannes Bottema, geb. Kloosterburen 9 april 1905,19 † ald. 16 april 1905.17

Xb. Gerhardus Johannes Bottema, geb. Kloosterburen 3 juni 1903,19 broodbakker, † Oss 9 sept. 1985,20 tr. 1e Leens 16 okt. 193018 Alida Margaretha Wijnenga, geb. Leens 24 febr. 1905,19 † Oss 27 febr. 1951,26 dr. van Jan en Bregitha Berendina Fokkelman; tr. 2e Oss 26 april 195727 Sabina Berendina Geertruida Wijnenga, geb. Leens 31 mei 1910,19 † Oss 31 juli 1986,20 zuster van zijn eerste echtgenote.
Uit het eerste huwelijk:
1. Elizabeth Bregitha Bottema, geb. Oss 21 okt. 1931,27 † ald. 9 april 2020.20
2. Joannes Johannes Bottema, geb. Oss 24 aug. 1937,28 † Alanya, TR 10 juni 1999.28
3. Gerardus Johannes Bottema, geb. Oss 8 aug. 1941,29 † ald. 26 mei 2009,20 tr. Oss 20 dec. 196527 Klasina Adriana Maria Rens, geb. Oss 17 jan. 1944, † ald. 5 maart 2010.20
4. Johannes Sabina Bottema, geb. Oss 23 aug. 1946,27 † ald. 26 jan. 2008,27 tr. Oss 22 dec. 199427 Nellie Sieben, geb. 1948, † Oss 6 febr. 2007.27

VIb. Bernardus Johannes Bottema, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,8 ged. Den Hoorn 23 aug. 1793,8 † Eenrum 2 mei 1859,17 tr. Eenrum 27 sept. 18195 Anna Wolters, geb. Eenrum 9 dec. 1794,5 † ald. 13 dec. 1868.17
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Bottema, geb. Eenrum 19 mei 1818, † ald. 17 juli 1845.17
2. Dertje Bottema, geb. Kloosterburen 2 juni 1822,11 † Maarslag 26 juni 1823.17
3. Johannes Bottema, geb. Maarslag 6 nov. 1824,19 † ald. 14 dec. 1824.17

VIc. Lambertus Jans Bottema, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,8 ged. Den Hoorn 28 mei 1800,8 timmerman, † Groningen 3 juli 1849,5 tr. Winsum 7 dec. 18225 Catharina Johannes la Febre, geb. Onderdendam 30 nov. 1795.
Uit dit huwelijk:
1. Doortje Bottema, geb. Obergum 25 juni 1824,19 † Groningen 19 maart 1847.5
2. Fenna Bottema, geb. Obergum 24 sept. 1826.5

Vb. Beerent Lammerts Bot, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 3 nov. 1765,4 kastelein,5 † Warfhuizen, Leens 26 dec. 1812,5 tr. Den Hoorn 22 mei 17954 Trijntje Tonnis, geb. Douwen,4 ged. Den Hoorn 11 febr. 1768,4 kasteleinsche te Warfhuizen, † Den Hoorn 25 dec. 1840,5 dr. van Tonnis Heeres en Tjaaktje Rikkerts Nienhuis.
Uit dit huwelijk:
1. Heere Berends, ged. Den Hoorn 19 jan. 1798,8 begr. Warfhuizen, Leens 31 dec. 1798.14
2. Heere Berends, volgt VId.

VId. Heere Berends Bot, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,8 ged. Den Hoorn 25 juni 1800,8 timmerman te Warfhuizen -1836,30 landbouwer op Boelsumma te Uithuizermeeden 1836-1848,30 † Uithuizermeeden 3 juli 1848,5 begr. Uithuizen,21 tr. Usquert 29 juni 18325 Catharina Bos, geb. Usquert 13 febr. 1814,11 † Uithuizen 16 juli 1882,5 dr. van Willem Jacobs en Petronella Reinjes Feddema; zij hertr. Uithuizermeeden 21 juli 18495 Bernardus Antonius Somers.
Uit dit huwelijk:
1. Bernardus, volgt VIIc.
2. Willem, volgt VIId.
3. Rengenier Bot, geb. Uithuizermeeden 8 juli 1838,19 † ald. 8 nov. 1857.5
4. Catharina Bot, geb. Uithuizermeeden 5 dec. 1840,19 † Uithuizen 15 febr. 1889,5 tr. Uithuizermeeden 6 febr. 18605 Jacobus Alma, geb. Uithuizen 20 dec. 1836,19 bierhandelaar,5 † Uithuizen 15 maart 1902,5 zn. van Tjaart Freerks en Gebina Jakobs Scholtens.
5. Johannes, volgt VIIe.
6. Petronella Bot, geb. Uithuizermeeden 4 juli 1845,19 † Kloosterburen 10 mei 1892,17 tr. Uithuizermeeden 17 sept. 18665 Henderikus Durenkamp, geb. Leens 17 aug. 1836,5 † Kloosterburen 13 juli 1913,5 zn. van Wilhelmus Henricus en Bouwina Willems Boelens.

VIIc. Bernardus Bot, geb. Warfhuizen, Leens 1 aug. 1833,19 houthandelaar, † Bedum 4 april 1912,11 tr. Bedum 2 nov. 18705 Anna Maria Poelma, geb. Westerdijkshorn, Bedum 10 jan. 1850,5 fruithandelaarster,5 † Bedum 6 mei 1926,5 dr. van Cornelius Folkerts en Grietje Pieters Bos.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Willemina Bot, geb. Bedum 23 nov. 1871,5 † Haarlem 16 febr. 1930,28 tr. Bedum 26 juni 189518 Kornelis Boersema, geb. Bedum 2 aug. 1868,5 logementhouder, † Groningen 3 dec. 1953.17
2. Magretha Helena Bot, geb. Bedum 14 juni 1873,5 † ald. 4 febr. 1949.5
3. Hero Bernardus Bot, geb. Bedum 18 febr. 1875,5 † ald. 17 juli 1875.5
4. Hero Bernardus Bot, geb. Bedum 8 april 1876,5 † ald. 6 juni 1880.5
5. Kornelis Bot, geb. Bedum 31 maart 1878,5 † Seattle, USA 21 jan. 1937.
6. Reinerus Bot, geb. Bedum 19 sept. 1879,5 † ald. 31 mei 1881.5
7. Hero Stephanus Bot, geb. Bedum 2 sept. 1880,5 † ald. 22 febr. 1882.5
8. Wilhelmina Petronella Bot, geb. Bedum 30 aug. 1881,5 † ald. 6 febr. 1949.5
9. Hero Thomas Bot, geb. Bedum 22 sept. 1882,5 † ald. 31 jan. 1883.5
10. Petronella Helena Bot, geb. Bedum 13 nov. 1883,5 † ald. 24 nov. 1883.5
11. Hieronimus Laurentius Bot, geb. Bedum 5 aug. 1885,5 † ald. 11 okt. 1920.5
12. Petronella Geertruida Bot, geb. Bedum 15 nov. 1887,5 † ald. 6 febr. 1888.5
13. Regnerus Michaël Bot, geb. Bedum 8 mei 1889,5 † ald. 9 juli 1889.
14. Petronella Maria Bot, geb. Bedum 10 april 1891,5 † Groningen 11 dec. 1969.17
15. Bernardus Anselmus, volgt VIIIc.

VIIIc. Bernardus Anselmus Bot, geb. Bedum 21 april 1894,19 aannemer, koperslager, † Groningen 13 april 1959,17 tr. Appingedam 21 mei 192718 Geertruida Tecla Catharina Maria Wijninga, geb. Appingedam 2 juni 1901,19 † Haren 28 febr. 1994,31 begr. Groningen 5 maart 1994,31 dr. van Willem Hinderikus en Anna Maria Bodewes.
Uit dit huwelijk:
Bernardus Wilhelmus Ignatius Bot, geb. Bedum 1 juli 1937,31 † Barendrecht 21 aug. 2014.20

VIId. Willem Bot, geb. Warfhuizen, Leens 12 maart 1836,19 † Ghent, US-MN 2 april 1906,28 tr. ’t Zandt 24 nov. 18595 Debora Schreuder, geb. Leermens 1839,25 † Ghent, US-MN? na 1920.32
Uit dit huwelijk:
1. Hero Willems Bot, geb. Uithuizen 15 april 1861,19 † Lyon, US-MN 5 juli 1948.
2. Bernard (Bernardus Rengenier), volgt VIIId.
3. Rengenier Jozefus Bot, geb. Uithuizen 23 okt. 1866,19 † Ghent, US-MN 10 dec. 1934.28
4. Henderikus Maria Alfonsus Bot, geb. Uithuizen 1 aug. 1869,19 † ald. 6 aug. 1869.5
5. Theresia Maria Bot, geb. Uithuizen 29 nov. 1870,19 † US.
6. Katarina Maria Bot, geb. Uithuizen 20 febr. 1873,19 † US.
7. Henderikus Alphonsus Maria Bot, geb. Uithuizen 28 mei 1875,19 † ald. 12 aug. 1875.5
8. Henderikus Jozefus Bot, geb. Uithuizen 15 okt. 1876,19 † Lyon, US-MN 15 aug. 1941.33
9. Johannes Hero Bot, geb. Uithuizen 13 sept. 1879,19 † US.
10. Willem Hero Bot, geb. Uithuizen 22 dec. 1880,19 † US.

VIIId. Bernard (Bernardus Rengenier) Bot, geb. Uithuizen 26 april 1864,19 † Ghent, US-MN 2 febr. 1918.28
Zijn kinderen:
1. Mary Bot, geb. Grandview, Lyon, US-MN 1896.
2. Leonie Bot, geb. US 1898.
3. Theresia Bot, geb. US 1900.
4. Charles, volgt IXc.

IXc. Charles Bot, geb. US 1902, tr. Elizabeth Brewers, geb. US? vóór 1906.
Uit dit huwelijk:
Bernard John Bot, geb. Grandview, Lyon, US-MN 13 juni 1924,24 † Marshall, US-MN 24 okt. 2007,24 begr. Minneota, Lyon, US-MN 27 okt. 2007.24

VIIe. Johannes Bot, geb. Uithuizermeeden 30 maart 1843,19 † Den Hoorn 11 sept. 1916,5 tr. Eenrum 1 mei 18695 Helena Boelens, geb. Kloosterburen 1851,5 † ald. 5 mei 1927,5 dr. van Luurt en Agatha Eisses Feddema.
Uit dit huwelijk:
1. Heero Jozephus, volgt VIIIe.
2. Laurentius Jozephus Bot, geb. Uithuizermeeden 29 april 1871,19 † ald. 25 jan. 1872.5
3. Laurentius Johannes Bot, geb. Uithuizermeeden 24 juni 1872,19 † ald. 8 sept. 1872.5
4. Agatha Maria Bot, geb. Uithuizermeeden 21 maart 1874,19 † Broek, Eenrum 12 okt. 1880.17
5. Catharina Josephina Bot, geb. Uithuizermeeden 10 maart 1875,19 † Molenrij 6 april 1926,5 begr. Kloosterburen.21
6. Elizabeth Petronella Bot, geb. Uithuizermeeden 8 nov. 1876,19 † Hornhuizen 27 maart 1908.5
7. Laurentius Bot, geb. Wierhuizen 16 juni 1878,19 † Kloosterburen 9 juli 1948.5
8. Petronella Bot, geb. Wierhuizen 31 aug. 1879,19 † Kloosterburen 3 maart 1960,17 begr. Sappemeer 7 maart 1960,28 tr. Hoogezand 19 mei 192618 Wolter Nieland, geb. Vriescheloo 30 juli 1867,19 landbouwer, † Sappemeer 15 juni 1935.17
9. Willem Bot, geb. Broek, Eenrum 1 febr. 1882,19 † ald. 7 febr. 1882.17
10. Agatha Johanna Bot, geb. Wierhuizen 27 april 1883,19 † Den Hoorn 27 febr. 1920.5
11. Catharina Bot, geb. Wierhuizen 16 juli 1884,19 † Den Hoorn 30 april 1923.5
12. Johanna Bot, geb. Wierhuizen 21 sept. 1885,19 † ald. 21 aug. 1886.17
13. Johanna Bot, geb. Eenrum 17 mei 1887,19 † Kloosterburen 16 maart 1952.5
14. Regnerus Bot, geb. Eenrum 13 mei 1888,19 † Wierhuizen 27 jan. 1892.17
15. (zoon) Bot, levenloze zoon, geb. Broek, Eenrum 18 aug. 1889.17

VIIIe. Heero Jozephus Bot, geb. Uithuizermeeden 26 maart 1870,19 † Den Haag 5 febr. 1947,5 tr. Kloosterburen 24 nov. 19005 Engelina Smid, geb. Kloosterburen 28 aug. 1877,19 † Naaldwijk 9 april 1934.5
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Rudolphus Antonius Bot, geb. Den Hoorn 14 okt. 1901,19 † Naaldwijk 2 april 1934.5
2. Rudolphus Laurentius Bot, geb. Den Hoorn 7 jan. 1903,19 † Naaldwijk 6 sept. 1940.5
3. Helena Regnera Catharina Bot, geb. Den Hoorn 8 maart 1904,19 † Molenrij 20 aug. 1924,17 begr. Kloosterburen 23 aug. 1924.28
4. Regnera Elizabeth Bot, geb. Den Hoorn 21 jan. 1906.11
5. Laurentius Bot, geb. Den Hoorn 28 jan. 1907,11 † Molenrij 13 maart 1912.17
6. Hendericus Jozephus Bot, geb. Molenrij 5 maart 1909.19
7. Regnerus Jacobus Bot, geb. Molenrij 1 april 1910.19
8. Laurentius Jozephus Bot, geb. Molenrij 21 maart 1912,19 † Naaldwijk 26 dec. 1932.5
9. (zoon) Bot, levenloze zoon, geb. Molenrij 11 dec. 1912.11
10. Cornelis Wilhelmus Bot, geb. Molenrij 18 jan. 1914,19 † ald. 1 aug. 1914.17
11. Elizabeth Catharina Bot, geb. 1917,10 † Naaldwijk 15 febr. 1940.5

IVc. Eppe Jans, geb. Den Hoorn,4 ged. Den Hoorn 2 dec. 1735,4 † Kloosterburen 10 jan. 1806,11 tr. Den Hoorn 4 mei 17654 Aaltje Berends, ged. Den Hoorn 30 april 1735,4vóór dec. 1799, dr. van Berend Hendriks en Geeske Willems.
Uit dit huwelijk:
1. Geeske Eppes, ged. Den Hoorn 2 april 1766,8 † Kloosterburen 9 dec. 1831,17 tr. (ondertr. Den Hoorn 22 febr.) 17929 Willem Jacobs Ima, geb. 1761, † Kloosterburen 12 juli 1823.
2. Frouwke Eppes Stiekema, geb. Kloosterburen,8 ged. Den Hoorn 3 jan. 1771,8 † ald. 30 april 1843.17

IVd. Peter Jans Bot, geb. Wehe, ged. Den Hoorn 23 jan. 1739,4vóór 28 april 1808,12 tr. 1e Den Hoorn 17 mei 17664 Grietje Geerts ter Veer, geb. Warfhuizen, Leens, ged. Den Hoorn 26 maart 1742,4 † Kloosterburen 24 jan. 1778,34 dr. van Geert Jans en Grietje Jacobs; tr. 2e Den Hoorn 18 febr. 17789 Geertje Jans, geb. 1736,10 † Kloosterburen 28 april 1808.14
Uit het eerste huwelijk:
1. Vrauwke Pieters, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 22 febr. 1767,4vóór 13 okt. 1768.
2. Vrauwke Pieters, ged. Den Hoorn 13 okt. 1768.4
3. Remke Pieters Bottema, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 16 febr. 1770,4 † Kloosterburen 22 nov. 1829,5 tr. Hornhuizen 17 juli 17911 Johannes Pieters de Haan, geb. Kloosterburen? vóór 1771.
4. Geert Pieters, volgt Vc.

Vc. Geert Pieters Bot, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 6 maart 1773,4 kleermaker,5 † Leens 21 febr. 1828,5 tr. Den Hoorn 4 mei 17964 Anna Hendriks Vloedman, geb. Ulrum,4 ged. Den Hoorn 29 jan. 1770,4 † Obergum 24 jan. 1821,17 dr. van Hindrik Hindriks en Geeske Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Gezina Geerts Bot, geb. Obergum,4 ged. Den Hoorn 7 maart 1797,4 vroedvrouw in Bedum,5 † Bedum 2 april 1856,5 tr. 1e Winsum 3 juni 18145 Johannes Pieters Schikan, geb. Eenrum,4 ged. Den Hoorn 8 nov. 1789,4 † Obergum 3 jan. 1821,17 zn. van Pieter Jacobs en Fenje Jans (IIIc,8); tr. 2e Bedum 8 aug. 18225 Johan Herm Gerhard Westerhuis, geb. Bessenbruck, DE 6 okt. 1795.5
2. Margaretha Geerts Bot, geb. Obergum,4 ged. Den Hoorn 5 nov. 1798,4vóór 21 febr. 1828.
3. Petrus Geerts Bot, geb. Obergum,4 ged. Den Hoorn 4 april 1800,4vóór 13 maart 1802.13
4. Petrus Geerts Bot, geb. Winsum,4 ged. Den Hoorn 13 maart 1802,4vóór 21 febr. 1828.
5. Petronella Gerardus Bot, geb. Obergum,4 ged. Den Hoorn 2 mei 1805.4
6. Elisabeth Geerts Bot, geb. Obergum,4 ged. Den Hoorn 2 jan. 1807,4 † Obergum 13 sept. 1807.14

IVe. Jan Jans Bot, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 19 okt. 1745,4 † Kloosterburen vóór 1806, tr. Hornhuizen 9 febr. 17661 Grietje Willems Bottema, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 25 maart 1739,4 † Kloosterburen 30 dec. 1812,5 dr. van Willem Freriks en Trinje Julles.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Jans Bottema, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 7 maart 1766,4 † ald. 27 jan. 1842.5
2. Martha Jans Bottema, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 27 mei 1767,4 † Kloosterburen 21 juli 1837.5
3. Helena Catharina Jans Bot, geb. Winsum,4 ged. Den Hoorn 9 jan. 1768.4
4. Willem Jans, volgt Vd.
5. Jan Jans, volgt Ve.
6. Fridericus Jans Bot, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 10 dec. 1771.4
7. Trientje Jans, volgt Vf.
8. Tjaard Jans, volgt Vg.
9. Anna Jans Bottema, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 8 nov. 1777,4 † Warfhuizen, Leens 25 juni 1824.5
10. Reinje Jans, volgt Vh.
11. Fronika Jans, volgt Vi.
12. Pieterke Jans Bot, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 14 aug. 1780,4 † ald. 30 juni 1833,5 tr. Eenrum 6 nov. 181718 Gaike Jans Klaveringa, geb. Eenrum 1782,25 † Den Hoorn 14 dec. 1849;25 hij hertr. Leens 29 dec. 18365 Bouwke Kornelis Scholtens.
13. Hermannus Jans Bot, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 13 juni 1783.4

Vd. Willem Jans Bot, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 16 febr. 1769,4 † ald. 7 sept. 1820,5 tr. 1e Den Hoorn 10 april 17984 Engelina Jakobs van Dijk, geb. vóór 1780; tr. 2e Eenrum 29 april 18135 Grietje Geerts Vierkamp, geb. Pieterburen 15 maart 1765,5 † Den Hoorn 4 jan. 1833.5
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes Willems Bot, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 13 mei 1798,4vóór 21 mei 1802.
2. Joannes Willems, volgt VIe.
3. Jacobus Willems, volgt VIf.

VIe. Joannes Willems Bottema, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 21 mei 1802,4 slager, † Kloosterburen 4 april 1890,17 tr. Kloosterburen 19 dec. 18355 Grietje Jans de Haan, geb. Kloosterburen 10 nov. 1811,5 † Bedum 8 jan. 1899,17 dr. van Johannes Pieters en Remke Pieters Bottema (IVd,3).
Uit dit huwelijk:
1. Engeline Bottema, geb. Eenrum 4 mei 1836,5 † Molenrij 10 mei 1926,17 tr. Kloosterburen 27 juni 186318 Julle Halsema, geb. Kloosterburen 8 dec. 1837,19 zn. van Kornelis Julles en Anna Hendriks van Dijk.
2. Remberta Bottema, geb. Hornhuizen 5 maart 1838,5 † Bedum 22 maart 1872.
3. Jakoba Bottema, geb. Eenrum 13 jan. 1841,5 † Kloosterburen 23 nov. 1859.5
4. Johanna Bottema, geb. Eenrum 20 febr. 1843,5 † Kloosterburen 30 sept. 1863.5
5. Willem, volgt VIIf.

VIIf. Willem Bottema, geb. Eenrum 6 april 1845,5 veekoopman, slager, herbergier, † Bedum 3 juni 1915,17 tr. Kloosterburen 20 dec. 187618 Elisabet Bult, geb. Westernieland 5 mei 1839.19
Uit dit huwelijk:

VIIIf. Antonetta Johanna Bottema, geb. Kloosterburen 22 jan. 1880,25 † Bedum 1 nov. 1967,17 tr. Bedum 17 mei 191618 Jurrien Stiekema (VIIIp).
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Wilhelmus Stiekema, geb. Bedum 13 maart 1917,19 onderwijzer, tr. Bedum 12 april 194418 Catharina Agatha Jacoba Nienhuis, geb. Bedum 9 april 1920,35 † Amsterdam 14 aug. 1981.35
2. Elizabet Martha Stiekema, geb. Bedum 1 april 1918,19 † Dronrijp 5 maart 2015,20 tr. 1e Bedum 5 okt. 194318 Hinderikus Bernardus Johannes Röben, geb. Uithuizen 29 juni 1913,19 † ald. 5 okt. 1950;17 tr. 2e na 1950 Ricardus Johannes Paping, geb. Groningen 27 sept. 1898,19 † Winsum 1 jan. 1988.20
3. Wilhelmus Johannes Stiekema, geb. Bedum 20 febr. 1920,20 † Groningen 1 juli 2009,20 begr. Bedum,20 tr. 22 mei 194636 Maria Petronella Wilhelmina Verdijk, geb. 1923,10 † Baflo 2 nov. 2015,20 begr. Bedum 6 nov. 2015.20

VIf. Jacobus Willems Bottema, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 9 dec. 1807,4 † Wehe 30 dec. 1875,17 tr. 1e Leens 22 aug. 18355 Thecla Willems Borgers, geb. Warfhuizen, Leens 1802,10 † Kloosterburen 23 nov. 1842;17 tr. 2e Kloosterburen 20 nov. 18455 Anna Catrina Geerts Beekman, geb. Kloosterburen 29 dec. 1811,5 † ald. 13 febr. 1848.17
Uit het eerste huwelijk:
1. Engelina, volgt VIIg.
2. Johannes, volgt VIIh.
3. Willem Jacobs Bottema, geb. Kloosterburen 11 maart 1840,19 † ald. 3 aug. 1842.17
4. Willem Bottema, geb. Kloosterburen 4 okt. 1842,19 † ald. 22 okt. 1845.17
5. (kind) Bottema, levenloos kind, geb. Kloosterburen 4 okt. 1842.17
Uit het tweede huwelijk:
6. Aaltje Bottema, geb. Kloosterburen 10 dec. 1845,19 † Den Hoorn 11 juni 1922,5 tr. Leens 30 mei 18675 Jacobus Wijninga, geb. Usquert 3 maart 1840,19 † Wehe 20 dec. 1938,17 zn. van Jan Hindriks en Sabina Cornelis Scholtens.

VIIg. Engelina Bottema, geb. Den Hoorn 3 juli 1836,19 † ald. 5 febr. 1909,5 tr. Leens 14 mei 18685 Berend Wienema, geb. Eenrum 15 juli 1839,11 † Den Hoorn 4 dec. 1916,17 zn. van Mindelt Hendriks Wijnema en Maria Anna Catharina Büter.
Haar dochter:
1. Engelina Bottema, geb. Kloosterburen 23 sept. 1860,5 † ald. 29 sept. 1860.5
Uit het huwelijk:
2. Mendelt Wienema, geb. Den Hoorn 26 april 1869,19 † Warfhuizen, Leens 8 nov. 1894,17 tr. Leens 17 mei 189418 Agatha Grimberg, geb. Leens 13 april 1870;19 zij hertr. Kloosterburen 15 mei 189718 Johannes Halsema.
3. Jacobus Wienema, geb. Den Hoorn 23 juni 1870,19 kleermaker,5 † Groningen 28 dec. 1929,17 tr. Veendam 25 mei 18955 Thekla Carolina Gorens, geb. Veendam 5 juni 1872, † Groningen 14 jan. 1938.
4. Hendrikus Johannes Wienema, geb. Den Hoorn 22 aug. 1871,19 † ald. 22 okt. 1871.17
5. Johannes Wienema, geb. Den Hoorn 6 febr. 1873,19 schoenmaker,5 † Den Hoorn 30 juli 1955,17 begr. Wehe den Hoorn,21 tr. Leens 6 dec. 19095 Elizabeth Huizenga, geb. Warfhuizen, Leens 29 dec. 1878,19 † Veendam 18 dec. 1961,17 begr. Wehe den Hoorn.21
6. Johanna Wienema, geb. Wehe 16 mei 1875,19 † ald. 5 dec. 1879.17
7. Thecla Wienema, geb. Wehe 17 april 1877,19 † Kloosterburen 2 juni 1944,17 tr. Leens 17 mei 190018 Everhardus Voost, geb. Kloosterburen 29 okt. 1870.19
8. Johannes Wienema, geb. Wehe 15 febr. 1880,19 † Groningen 30 juli 1909.17

VIIh. Johannes Bottema, geb. Den Hoorn 8 maart 1838,19 tr. Kloosterburen 27 mei 18635 Khatarina Brutus, geb. Kloosterburen 6 maart 1838,5 † Broek, Eenrum 8 juni 1898,5 dr. van Reiner Klasens en Engelina Reinjes Bottema (Vh,1).
Uit dit huwelijk:
1. Engelina Bottema, geb. Kloosterburen 29 jan. 1865,5 † ald. 14 okt. 1865.5
2. Engelina Bottema, geb. Eenrum 14 aug. 1868,5 † Kloosterburen 14 maart 1909,5 tr. Kloosterburen 20 mei 18915 Derk van der Boor, geb. Eenrum 1862.25
3. Jakob, volgt VIIIg.
4. Regnerus, volgt VIIIh.
5. Wilhelmus, volgt VIIIi.
6. Theodorus, volgt VIIIj.
7. Johannes, volgt VIIIk.

VIIIg. Jakob Bottema, geb. Eenrum 5 mei 1870,5 † US-IA, tr. 1e Grundy, US-IA 5 juni 190437 Ettie Isebrands, geb. US-IA 1878,25 † Grundy, US-IA vóór 1920; tr. 2e Waterloo, US-IA 11 okt. 192237 Jennie Limberg, geb. 1885.
Uit het eerste huwelijk:
1. John James Bottema, geb. Wellsburg, US-IA 1904,25 tr. Grundy, US-IA 19 nov. 192437 Florence Lubbert, geb. Dyke, US-IA 1904.38
2. Theodora Gezina Bottema, geb. Shiloh, Grundy, US-IA 28 sept. 1910.39
Uit het tweede huwelijk:
3. Adeline Mamie Bottema, geb. Dike, Grundy, US-IA 1 jan. 1923,40 † Grundy, US-IA 1 mei 2005.23

VIIIh. Regnerus Bottema, geb. Kloosterburen 2 maart 1872,5 † Washington, Grundy, US-IA 26 nov. 1918,41 begr. Grundy, US-IA,23 tr. Waterloo, US-IA 24 febr. 190337 Antje Jurgens, geb. DE 1881,42 † Windom, US-MN 5 juli 1953,42 begr. Grundy, US-IA.23
Uit dit huwelijk:
1. John Bottema, geb. US-IA 23 nov. 1903,39 † Grundy, US-IA 26 nov. 1918.23
2. Catherine Bottema, geb. US-IA 1905,23 † Washington, Grundy, US-IA 26 nov. 1918,41 begr. Grundy, US-IA.23
3. Tammo R. Bottema, geb. US-IA 7 okt. 1906,391965,23 begr. Windom, US-MN,23 tr.23 Freda, geb. 1911,231977,23 begr. Windom, US-MN.23
4. Jacob R. Bottema, geb. US-IA 4 jan. 1908,3922 sept. 1969,23 begr. Windom, US-MN.23
5. Cornelius Bottema, geb. Palermo, Grundy, US-IA 14 jan. 1910,39 † Hennepin, US-MN 25 maart 1961,43 begr. Minneapolis, Hennepin, US-MN,23 tr. na 194023 Ethel Ann, geb. US-MN 23 jan. 1911,43 † New Hope, Hennepin, US-MN 10 juni 1999,43 begr. Minneapolis, Hennepin, US-MN.23
6. Bennie R. Bottema, geb. Grundy, US-IA 2 okt. 1911,40 † New Ulm, US-MN 11 mei 2001,43 begr. Windom, US-MN,23 tr. 194223 Terena Roll, geb. 19 april 1916,23 † Windom, US-MN 17 jan. 2020.23
7. William Bottema, geb. US-IA 14 mei 1913,22 † McLeod, US-MN 25 sept. 1978,22 begr. Windom, US-MN,23 tr. 196023 Irene May Smith, geb. 14 sept. 1924,22 † Cottonwood, US-MN 29 maart 1967,22 begr. Windom, US-MN.23
8. Elizabeth Bottema, geb. US-IA 1915.
9. Angeline Bottema, geb. US-IA 24 aug. 1916,23 † McLeod, US-MN 12 april 1995,23 begr. Hutchinson, McLeod, US-MN.23
10. Theodore Reinhardt, volgt IXd.

IXd. Theodore Reinhardt Bottema, geb. Bird Island, Renville, US-MN 6 sept. 1917,24 † Faribault, Rice, US-MN 22 okt. 2008,24 tr. US-MN 30 sept. 194224 Verna Elizabeth Epp, geb. Mountain Lake, Cottonwood, US-MN 20 jan. 1921,24 † Northfield, Rice, US-MN 26 mei 2008.24
Uit dit huwelijk:
1. Gerald Lee Bottema, geb. McLeod, US-MN 25 aug. 1953,44 † US-MN dec. 1977,45 begr. Northfield, Rice, US-MN.23
2. James Theodore Bottema, geb. Cottonwood, US-MN 26 nov. 1954,44 † Aitkin, US-MN? 11 dec. 2006.45

VIIIi. Wilhelmus Bottema, geb. Kloosterburen 15 maart 1874,5 † Mülheim an der Ruhr, DE? vóór 28 juni 1927, tr. Kloosterburen 27 april 190118 Anna Halsema, geb. Kloosterburen 31 jan. 1878,19 † ald. 28 okt. 1951.17
Uit dit huwelijk:
1. Katharina Anna Bottema, geb. Heissen, DE 1902.25
2. Anna Katharina Bottema, geb. Heissen, DE 1903,25 † Emmeloord 6 april 1995.20
3. Johanna Engelina Bottema, geb. Mülheim an der Ruhr, DE 29 dec. 1905,2213 sept. 1975,22 begr. Ens.21
4. Jakobus Wilhelmus Bottema, geb. Mülheim an der Ruhr, DE 1909,25 tr. Kloosterburen 28 mei 193518 Maria Margaretha Leegte, geb. Molenrij 12 juli 1910,1920 febr. 1975,22 begr. Kloosterburen,21 dr. van Hendericus en Helena Bottema (VIIIa,6).
5. Johannes Rembertus, volgt IXe.
6. Engelina Remberta Bottema, geb. Mülheim an der Ruhr, DE 1913,25 † Groningen 22 aug. 1968,17 tr. Kloosterburen 19 mei 193618 Jacobus Wiersum, geb. Molenrij 15 maart 1913.19
7. Elisabeth Margaretha Bottema, geb. Mülheim an der Ruhr, DE 1915,25 † Kloosterburen 28 jan. 1982.20

IXe. Johannes Rembertus Bottema, geb. Mülheim an der Ruhr, DE 2 maart 1911,46 † Anna Paulowna 8 febr. 1989,20 tr.46 Immetje Maria Klaaver, geb. Zijpe 17 april 1912,46 † ald. 16 maart 2007,20 begr. Anna Paulowna.20
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Wilhelmus Bottema, geb. Anna Paulowna 1940,10 † Den Helder 10 dec. 1947,5 begr. Anna Paulowna.47
2. Willem Johannes Bottema, geb. Zijpe 1942,10 † Alkmaar 18 aug. 1947,5 begr. Anna Paulowna.47

VIIIj. Theodorus Bottema, geb. Kloosterburen 20 nov. 1876,5 † Marshall County, US-SD 1932,23 begr. Grundy, US-IA,23 tr. Waterloo, US-IA 27 mei 190937 Harmina Klein, geb. Kloosterburen 7 nov. 1885,19 † Grundy, US-IA 8 april 1933,48 dr. van Henderikus en Janna Bottema (VIIb,5).
Uit dit huwelijk:
1. John Bottema, geb. US-IA 1911.
2. Henry Bottema, geb. US-IA 1912.
3. Catharina Bottema, geb. US-IA 1914.
4. Johanna Bottema, geb. US-IA 1915.
5. William Bottema, geb. US-IA 1916.
6. Angelina Bottema, geb. Grundy, US-IA 31 aug. 1918,23 † Los Angeles, US-CA 7 sept. 1995,23 begr. Valyermo, Los Angeles, US-CA.23
7. Elizabeth Bottema, geb. Colfax, Grundy, US-IA 24 aug. 1920,39 † Cedar Falls, US-IA 27 dec. 2007.24
8. Regnerus? Bottema, geb. Colfax, Grundy, US-IA 11 okt. 1920.38
9. Reinhart Theodore Bottema, geb. US-IA 1923, † Douglas, Mitchell, US-IA 16 juni 1924.41

VIIIk. Johannes Bottema, geb. Kloosterburen 25 dec. 1878,5 † Black Hawk, US-IA 15 jan. 1968,45 begr. Waterloo, US-IA,23 tr. Kloosterburen 16 mei 190318 Margaretha Dekker, geb. Kloosterburen 29 sept. 1882,19 † Waterloo, US-IA 1935,23 dr. van Albert en Johanna Bottema (VIIa,5).
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Albertus Bottema, geb. Molenrij 21 maart 1904,19 † US.
2. Johanna Catharina Bottema, geb. Kloosterburen 23 okt. 1905,19 † Orange, US-CA 10 jan. 1972.23
3. Albertus Wilhelmus Bottema, geb. Kloosterburen 3 okt. 1906,19 † US.
4. Catharina Engelina Bottema, geb. Kloosterburen 14 maart 1908,19 † Waterloo, US-IA 1996.23
5. Engelina Maria Bottema, geb. Kloosterburen 20 mei 1909,19 † Saint Cloud, Stearns, US-MN 26 april 1999,23 begr. Marty, Stearns, US-MN.23

Ve. Jan Jans Bottema, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 4 aug. 1770,4 † Kloosterburen 16 mei 1822,5 tr. Den Hoorn 19 sept. 17964 Trientje Jans Bottema (Vj).
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Jans Bottema, geb. Molenrij,8 ged. Den Hoorn 5 sept. 1796,8 † Kloosterburen 14 aug. 1826.5
2. Martha Jans Bottema, geb. Kloosterburen,8 ged. Den Hoorn 12 nov. 1799,8 † Rasquert 18 okt. 1875.
3. Johannes Jans Bottema, geb. Kloosterburen,8 ged. Den Hoorn 14 april 1803,8 † Kloosterburen 31 okt. 1842,5 tr. Kloosterburen 21 nov. 183918 Trientje Pieters Kuiper, geb. Warffum 30 jan. 1815,49 † Usquert 13 sept. 1853.
4. Willem Jans Bot, ged. Den Hoorn 12 jan. 1807,8 † Kloosterburen 29 nov. 1812.5
5. Janna Jans Bottema, geb. Kloosterburen,8 ged. Den Hoorn 11 maart 1810,8 † Kloosterburen 9 dec. 1814.5

Vf. Trientje Jans Bottema, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 28 febr. 1773,4 † Kloosterburen 12 febr. 1821.5
Haar kinderen:
1. Freerk Jans Bottema, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,8 ged. Den Hoorn 11 jan. 1800,8 † ald. 20 nov. 1847.5
2. Korneliske Bottema, geb. Molenrij,8 ged. Den Hoorn 16 mei 1806,8 † Kloosterburen 29 maart 1853.5
3. Jan Bottema, geb. Kloosterburen,8 ged. Den Hoorn 26 maart 1809,8 † Ulrum 17 nov. 1829.5
4. Tjaard, volgt VIg.

VIg. Tjaard Bottema, geb. Kloosterburen 12 mei 1813,19 † Den Hoorn 29 mei 1874,5 tr. Leens 9 mei 18595 Grietje Olling, geb. Eenrum 25 mei 1835,5 † Den Hoorn 23 febr. 1911.5
Uit dit huwelijk:
1. Martha Maria Bottema, geb. Den Hoorn 5 nov. 1865,19 † ald. 23 dec. 1921,17 tr. Leens 22 mei 18905 Johannes Huizenga, geb. Eenrum 16 april 1868,5 zn. van Jan en Frouwke Sneltens.
2. Joanna Bottema, geb. Den Hoorn 1 nov. 1867,19 † Mensingeweer 7 jan. 1944.5
3. Anna Bottema, geb. Den Hoorn 5 dec. 1871,19 † ald. 14 febr. 1944,5 begr. Wehe den Hoorn,21 tr. Leens 20 mei 18975 Bernardus Huizenga, geb. Eenrum 31 aug. 1870,5 † Den Hoorn 18 jan. 1958,17 begr. Wehe den Hoorn,21 zn. van Jan en Frouwke Sneltens.

Vg. Tjaard Jans Bot, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 10 okt. 1774,4 † Hornhuizen 1 febr. 1812,5 tr. Hornhuizen 18 aug. 17991 Remke Jans Popkes, geb. Hornhuizen,16 ged. Hornhuizen 27 dec. 1778,16 † ald. 10 sept. 1853.5
Uit dit huwelijk:
1. Gepke Tjaards Bottema, ged. Hornhuizen 4 jan. 1802,16 † ald. 3 febr. 1812.5
2. Margareta Tjaarts Bottema, geb. Kloosterburen,8 ged. Den Hoorn 2 april 1805,8 † Hornhuizen 1 maart 1848.5
3. Jan Tjaarts, volgt VIh.
4. Jantje Tjaarts Bot, geb. Hornhuizen 14 febr. 1811,16 † Uithuizermeeden 27 april 1871,5 tr. Leens 12 maart 18325 Pieter Jeltes Zigterman, geb. Warfhuizen, Leens 1809, zn. van Jelte Pieters en Zwaantje Klasens Wierenga.

VIh. Jan Tjaarts Bottema, geb. Kloosterburen,8 ged. Den Hoorn 25 maart 1808,8 † Kloosterburen 15 mei 1858,5 tr. 1e Kloosterburen 7 sept. 18275 Aafke Ipes van Louten, geb. Niekerk 15 april 1804,5 † Hornhuizen 26 maart 1841;17 tr. 2e Kloosterburen 30 maart 184218 Lisebeth Alberts Bulthuis, geb. Niekerk 4 maart 1799,49 † Uithuizen 9 maart 1850.17
Uit het eerste huwelijk:
1. Tjaart Bottema, geb. Hornhuizen 9 febr. 1829.19
2. Ipe Bottema, geb. Hornhuizen 21 jan. 1831,19 † ald. 1 mei 1831.17
3. Anje Bottema, geb. Hornhuizen 19 juni 1832,19 † Houwerzijl 23 febr. 1909.17
4. Remke Bottema, geb. Kloosterburen 17 sept. 1835,19 † Vierhuizen, Ulrum 11 juni 1862.17
5. Ipe Bottema, geb. Hornhuizen 3 maart 1838,19 † US.
Uit het tweede huwelijk:
6. Johannes, volgt VIIi.

VIIi. Johannes Bottema, geb. Hornhuizen 4 aug. 1845,19 † South Holland, Cook, US_IL 21 aug. 1917,50 begr. Homewood, Cook, US-IL,23 tr. Kloosterburen 8 dec. 186618 Hilje Kooi, geb. Hornhuizen 14 april 1845,19 † South Holland, Cook, US_IL 21 juli 1926,23 begr. Homewood, Cook, US-IL.23
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Bottema, geb. Kloosterburen 7 okt. 1864,19 † US.
2. John J. Bottema, geb. US-IL 1 juli 1873,51 † Los Angeles, US-CA 22 nov. 1938,52 tr. Englewood, Cook, US-IL 5 juni 189553 Katherine Grill, geb. 1875.
3. Elizabeth Bottema, geb. Chicago, Cook, US-IL aug. 1875,23 † Phoenix, Cook, US-IL 1906,23 begr. Homewood, Cook, US-IL.23
4. Lewis, volgt VIII-l.
5. Johanna Bottema, geb. US-IL febr. 1880.
6. Joseph, volgt VIIIm.
7. Annie Bottema, geb. Chicago, Cook, US-IL 20 jan. 1885, † Kankakee, US-IL 4 april 1961.23
8. Henrietta Bottema, geb. Chicago, Cook, US-IL 23 mei 1887,23 † Everett, US-WA 15 febr. 1948.23

VIII-l. Lewis Bottema, geb. Chicago, Cook, US-IL 1877,10 † Los Angeles, US-CA 18 febr. 1935,52 tr. Cook, US-IL 20 juni 190053 Edith Pomp, geb. Muskegon, US-MI 12 mei 1875.54
Uit dit huwelijk:
1. Hiram Wesley Bottema, geb. Chicago, Cook, US-IL 19 juli 1902,55 † Los Angeles, US-CA 1 aug. 1953,56 begr. Glendale, Los Angeles, US-CA,23 tr. Los Angeles, US-CA 11 maart 192557 Florence Emily Smith, geb. Chicago, Cook, US-IL 1905.
2. Robert Louis Bottema, geb. Los Angeles, US-CA 9 febr. 1906.58
3. Edith Louise Bottema, geb. Los Angeles, US-CA 14 okt. 1918.58

VIIIm. Joseph Bottema, geb. Chicago, Cook, US-IL 12 okt. 1883,23 † South Holland, Cook, US_IL 7 mei 1931,23 begr. Homewood, Cook, US-IL,23 tr. Cook, US-IL 12 okt. 191053 Annie Rinkema, geb. South Holland, Cook, US_IL 19 mei 1888,23 † Harvey, Cook, US-IL 10 juli 1968,23 begr. Homewood, Cook, US-IL.23
Uit dit huwelijk:
1. Irene Gerarda Bottema, geb. South Holland, Cook, US_IL 19 mei 1912,55 † Crete, Will, US-IL 26 jan. 1992,23 begr. Lansing, Cook, US-IL.23
2. Helen Elizabeth Bottema, geb. South Holland, Cook, US_IL 20 sept. 1913,55 † Traverse City, US-MI 26 dec. 2008.45
3. Agnes D. Bottema, geb. South Holland, Cook, US_IL 30 juli 1915,24 † Crete, Will, US-IL 6 juli 1987.24
4. John Lewis Bottema, geb. South Holland, Cook, US_IL 6 dec. 1916,55 † Harvey, Cook, US-IL 30 juni 1978,59 begr. Homewood, Cook, US-IL.59
5. Gerarda Bottema, geb. South Holland, Cook, US_IL 9 dec. 1918,55 † Harvey, Cook, US-IL 7 maart 1983,59 begr. Lansing, Cook, US-IL.59

Vh. Reinje Jans Bottema, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 8 nov. 1777,4 † Kloosterburen 14 febr. 1812,5 tr. vóór 1803 Remke Jakobs van Dijk, geb. Usquert,8 ged. Uithuizen 23 juli 1771,8 † Pieterburen 28 okt. 1847,17 dr. van Jacob Berends Dijk en Engeltje Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Engelina Reinjes Bottema, geb. Leens 13 juni 1803,5 † Kloosterburen 21 mei 1857,5 tr. Kloosterburen 24 nov. 18245 Reiner Klasens Brutus, geb. Leens 6 nov. 1799,5 † Kloosterburen 11 juli 1847.5
2. Petronella Reinjes Bottema, geb. Kloosterburen 26 maart 1806.5
3. Anje Reinjes Bot, geb. 1809,10 † Kloosterburen 22 juni 1813.5
4. Jan Reinjes, volgt VIi.

VIi. Jan Reinjes Bottema, geb. Kloosterburen 24 nov. 1810,49 † ald. 20 juli 1847,5 tr. Kloosterburen 29 mei 18345 Anna Fokkes Bottema (VIIa).

Vi. Fronika Jans Bottema, geb. Kloosterburen 1778,10 † Warfhuizen, Leens 21 sept. 1830.5
Haar kinderen:
1. Maria Elizabeth Bottema, geb. Groningen,49 ged. Groningen 26 april 1810.49
2. Margaretha Bottema, geb. 14 maart 1813,19 † Kloosterburen 6 nov. 1813.5

IIIb. Jurjen Hendriks Bot, geb. Usquert? vóór 1705, bontdrager, † vóór 9 nov. 1770,2 tr. Usquert 11 nov. 17251 Trinje Jans ter Veer, geb. Usquert? vóór 1707, dr. van Jan Geerts en Frouke Thomas?.
Uit dit huwelijk:
1. Vrauke Jurjens, geb. Den Hoorn,4 ged. Den Hoorn 24 febr. 1729,4vóór 23 febr. 1739.13
2. Jan, volgt IVf.
3. Hendrik Jurries, volgt IVg.
4. Lambert, volgt IVh.
5. Vrauke Jurjens, geb. Warfhuizen, Leens,4 ged. Den Hoorn 23 febr. 1739.4
6. Tomas Jurriens, volgt IVi.

IVf. Jan Jurjens, geb. Den Hoorn,4 ged. Den Hoorn 5 sept. 1731,4 † Mensingeweer 12 mei 1787,14 tr. Warfhuizen, Leens 9 (kerkelijk Den Hoorn 10)4 nov. 17706 Matje Klaassens Franssen, geb. vóór 1752.
Uit dit huwelijk:
1. Trientje Jans, volgt Vj.
2. Claas Jans, geb. Mensingeweer,4 ged. Den Hoorn 22 aug. 1778.4
3. Geertruid Jans Bottema, geb. Mensingeweer,4 ged. Den Hoorn 23 okt. 1780,4 † Kloosterburen 10 jan. 1864.5

Vj. Trientje Jans Bottema, geb. Mensingeweer,4 ged. Den Hoorn 4 maart 1774,4 † Kloosterburen 1 maart 1847,5 tr. Den Hoorn 19 sept. 17964 Jan Jans Bottema (Ve).

IVg. Hendrik Jurries Stiekema, ged. Den Hoorn 11 sept. 1734,4 † Molenrij 13 aug. 1811,17 tr. 1e Ter Laan 13 febr. 176260 Aaltje Jans, geb. Westerwijtwerd? vóór 1710, begr. Bedum 27 juni 1768, dr. van Jan en wed. van Johannes Pieters; tr. 2e Kloosterburen 15 mei (kerkelijk Den Hoorn 4 juni)4 177061 Hinderike Jans, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 16 okt. 1740,4 † Kloosterburen 23 juli 1818,5 dr. van Jan Ottes en Trinje Jacobs.
Uit het tweede huwelijk:
1. Catharina Hindriks, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 15 febr. 1770,4vóór 1811.
2. Rem Hindriks, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 10 april 1772,4vóór 1811.
3. Jan Hendriks, volgt Vk.
4. Jurrien Hendriks, volgt V-l.
5. Jacob Hindriks, volgt Vm.

Vk. Jan Hendriks Stiekema, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 4 maart 1779,4 vleeschhouwer, † Wehe 17 juni 1828,5 tr. Warfhuizen, Leens 23 febr. (kerkelijk Den Hoorn 20 maart)4 180262 Bouwke Kornelis Scholtens, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 29 nov. 1784,4 † ald. 12 sept. 1865,5 dr. van Cornelis Jacobs en Eytje Renses; zij hertr. Leens 29 dec. 18365 Gaike Jans Klaveringa.
Uit dit huwelijk:
1. Kornelis Jans Stiekema, geb. Den Hoorn,8 ged. Den Hoorn 14 okt. 1802,8 † ald. 24 mei 1834.5
2. Henrica Jans Stiekema, geb. Kloosterburen,8 ged. Den Hoorn 5 febr. 1805,8 † Warfhuizen, Leens 3 aug. 1866,5 tr. Leens 3 mei 183718 Jacobus Wigbolt Bolt, geb. Warfhuizen, Leens 1805,25 † ald. 15 febr. 1861.17
3. Hindrik Jans Stikema, geb. Molenrij,8 ged. Den Hoorn 21 dec. 1806,8 † Kloosterburen 9 juni 1815.11
4. Margaretha Jans, geb. Kloosterburen,8 ged. Den Hoorn 24 maart 1809,8vóór 1811.63
5. Jan Jans Stikema, geb. Kloosterburen,8 ged. Den Hoorn 13 maart 1811,8 † Kloosterburen 27 sept. 1815.17
6. Jacobus, volgt VIj.
7. Etje Jans, volgt VIk.
8. Trintje Stikema, geb. Kloosterburen 10 dec. 1817,11 † ald. 9 sept. 1867,5 tr. Kloosterburen 26 mei 184218 Abel Hendriks Abels, geb. Kloosterburen 1806,25 † ald. 13 april 1890.17
9. Julianus, volgt VI-l.
10. Johannes Ottes Stiekema, geb. Kloosterburen 17 jan. 1823,19 † Wehe 3 febr. 1825.17

VIj. Jacobus Stijkema, geb. Kloosterburen 18 april 1813,19 † Hornhuizen 8 mei 1880,17 tr. Kloosterburen 10 mei 184318 Anna Klazens van Duinen, geb. Eenrum 29 febr. 1812,19 † Kloosterburen 28 juni 1890.17
Uit dit huwelijk:
Bouke Stiekema, geb. Leens 28 dec. 1844,19 † Kloosterburen 11 mei 1930,17 tr. Kloosterburen 29 april 187618 Albertus Bottema (VIs,1).

VIk. Etje Jans Stiekema, geb. Kloosterburen 9 sept. 1815,19 † ald. 30 jan. 1874,5 tr. Kloosterburen 20 febr. 18405 Thomas Alberts Bottema (VIr).
Uit dit huwelijk:
1. Albertus Bottema, geb. Kloosterburen 10 juni 1840,19 timmerman, † Kloosterburen 22 sept. 1864.5
2. Johannes Bottema, geb. Kloosterburen 25 jan. 1842,19 † ald. 3 juni 1842.5
3. Johannes Bottema, geb. Kloosterburen 2 mei 1843,19 † ald. 5 okt. 1859.5
4. Hendericus Thomas Bottema, geb. Kloosterburen 10 nov. 1845,19 † ald. 19 nov. 1846.5
5. Henderikus Bottema, geb. Kloosterburen 1 dec. 1847,19 † ald. 24 okt. 1884.17
6. Jacob Nicolaas Bottema, geb. Kloosterburen 6 dec. 1850,19 † ald. 14 dec. 1925,5 tr. Kloosterburen 15 febr. 190518 Machtildis Greitemann, geb. Leens 1859,25 † Kloosterburen 31 aug. 1909.17
7. Catharina Bouwina Bottema, geb. Kloosterburen 17 mei 1853,19 † US, tr. Kloosterburen 4 mei 189218 Hendrik Bouwman, geb. Rasquert 1854,25 † US.

VI-l. Julianus Stiekema, geb. Kloosterburen 2 april 1820,19 † ald. 27 juli 1862,5 tr. Kloosterburen 17 mei 184818 Regiena Huizenga, geb. Kloosterburen 21 jan. 1823, † ald. 10 dec. 1886,17 dr. van Luurt Jans en Reinje Scheltes Halsema.
Uit dit huwelijk:
1. Bouwina Stiekema, geb. Kloosterburen 16 febr. 1849,19 † ald. 8 juni 1897,17 tr. Kloosterburen 17 mei 187318 Johannes Schoffelmeer, geb. Zwaagwesteinde 1843.25
2. Luurtius, volgt VIIj.
3. Jan, volgt VIIk.
4. Reina Stiekema, geb. Kloosterburen 15 nov. 1855,19 † ald. 22 maart 1862.17
5. Kornelis, volgt VII-l.
6. Gerard, volgt VIIm.

VIIj. Luurtius Stiekema, geb. Kloosterburen 13 mei 1851,19 † ald. 26 april 1927,17 tr. Kloosterburen 15 mei 187518 Katharina Halsema, geb. Kloosterburen 31 okt. 1844,19 † ald. 9 sept. 1919,17 dr. van Kornelis Julles en Anna Hendriks van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1. Regina Stiekema, geb. Kloosterburen 11 dec. 1875,19 † ald. 9 dec. 1954,17 tr. Kloosterburen 23 mei 189618 Cornelius Muller, geb. Eenrum 17 juli 1872,19 † Groningen 12 nov. 1954.17
2. Kornelis, volgt VIIIn.
3. Anna Stiekema, geb. Kloosterburen 3 nov. 1879,19 † ald. 10 sept. 1905,17 tr. Kloosterburen 24 mei 190218 Nicolaas Timmer, geb. Eenrum 13 okt. 1875,19 † Kloosterburen 20 juni 1940.17
4. Jurrena Stiekema, geb. Kloosterburen 19 maart 1882,19 † ald. 6 febr. 1939,17 tr. Kloosterburen 21 mei 190418 Gerhardus van der Laan, geb. Kloosterburen 1874,25 † ald. 26 nov. 1962.17
5. Julle, volgt VIIIo.
6. Bouwina Stiekema, geb. Kloosterburen 31 mei 1888,19 † Den Burg 18 aug. 1976.20

VIIIn. Kornelis Stiekema, geb. Kloosterburen 4 nov. 1877,19 † ald. 31 dec. 1949,17 tr. Kloosterburen 18 mei 190718 Martha Bloem, geb. Leens 25 maart 1885,19 † Groningen 23 jan. 1946.17
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Johanna Stiekema, geb. Kloosterburen 24 nov. 1909,1922 juni 2003,22 begr. Wehe den Hoorn,21 tr. Johannes Zant, geb. Den Hoorn 8 maart 1908,19 † Winsum 7 mei 2001,20 begr. Wehe den Hoorn.21
2. Johannes Lourentius Stiekema, geb. Kloosterburen 15 aug. 1915,19 † ald. 22 aug. 1915.17
3. Johannes Lourentius Stiekema, geb. Kloosterburen 30 nov. 1918.19

VIIIo. Julle Stiekema, geb. Kloosterburen 21 juni 1884,19 † Den Burg 12 sept. 1969,20 tr. Texel 23 juni 19155 Elisabeth Zijm, geb. Texel 9 febr. 1893,5 † Den Helder 8 nov. 1930.5
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Stiekema, geb. Eierland, Texel okt. 1916,29 † Hoofddorp 24 maart 1989,20 tr. Alphonsus Koolbergen, geb. Haarlemmermeer 5 jan. 1914,64 † Badhoevedorp 22 maart 1971.20
2. Anna Cornelia Stiekema, geb. Den Burg nov. 1918,29 † ald. 22 dec. 1995,20 tr. Dirk Swartsenburg, geb. 1917, † Den Burg 25 aug. 1993.10
3. Laurentius Cornelis Stiekema, geb. Den Burg 27 juni 1920,22 † ald. 31 dec. 1989,20 begr. Heemstede,47 tr. (ondertr. Texel mei) 194729 Maria Snoek, geb. 27 maart 1923,221 sept. 2009,22 begr. Heemstede.47
4. Lucia Klasina Margaretha Stiekema, geb. Den Burg juni 1924,29 † ald. 5 febr. 2007.20

VIIk. Jan Stiekema, geb. Kloosterburen 3 nov. 1853,19 † ald. 22 maart 1936,17 tr. Kloosterburen 2 juli 188718 Martje Middendorp, geb. Kloosterburen 5 juni 1861,19 † ald. 17 nov. 1944.17
Uit dit huwelijk:
1. Regina Stiekema, geb. Kloosterburen 28 sept. 1887,19 † Amsterdam 11 jan. 1967,22 begr. Wehe den Hoorn,21 tr. Kloosterburen 17 mei 191118 Kornelis Bloem, geb. Leens 1886,25 † Wehe 8 jan. 1954.17
2. Christina Stiekema, geb. Kloosterburen 5 jan. 1889,19 † Groningen 24 dec. 1922,17 tr. Leens 18 mei 191418 Regnerus Grimberg, geb. Wehe 1887.25
3. Jurrien, volgt VIIIp.
4. Egbertus, volgt VIIIq.
5. Luurt, volgt VIIIr.
6. Nicolaas, volgt VIIIs.
7. Kornelis, volgt VIIIt.
8. Marinus Martinus Stiekema, geb. Kloosterburen 11 nov. 1897,19 † Appingedam 24 febr. 1969,17 begr. Kloosterburen.21
9. Bouwina Regina Stiekema, geb. Kloosterburen 19 nov. 1899,19 † Groningen 10 april 1948,17 begr. Kloosterburen.21
10. Geertruida Stiekema, geb. Kloosterburen 7 sept. 1901,19 † Winsum 27 nov. 1990,20 begr. Kloosterburen 1 dec. 1990.20
11. Gerard Stiekema, geb. Kloosterburen 1 april 1903,19 † ald. 18 okt. 1903.17

VIIIp. Jurrien Stiekema, geb. Kloosterburen 22 febr. 1890,19 slager, † Bedum 21 juli 1976,20 tr. Bedum 17 mei 191618 Antonetta Johanna Bottema (VIIIf).

VIIIq. Egbertus Stiekema, geb. Kloosterburen 7 sept. 1891,1926 sept. 1975,22 begr. Kloosterburen,21 tr. Groningen 17 nov. 192118 Martha Johanna Letmaath, geb. Den Hoorn 22 april 1899,19 † Kloosterburen 19 juli 1994,20 dr. van Johannes en Catharina Johanna Olling.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Johannes Egbertus, volgt IXf.
2. Johannes Mattheüs, volgt IXg.
3. Georgius Hermanus Stiekema, geb. Kloosterburen 22 jan. 1927,2913 maart 1989,20 begr. Kloosterburen 21 maart 1989,20 tr. Kloosterburen 5 jan. 195465 Elizabeth Catharina Jansing, geb. 19 okt. 1928,6619 maart 2014,20 dr. van Wilhelmus en Anna Vos.
4. M.N. Stiekema, geb. 18 sept. 1933,10 † Frankrijk 15 juli 1988.20
5. Catharina Johanna Maria Stiekema, geb. Kloosterburen 1 dec. 1935,10 † ald. 7 dec. 1935.17
6. Egbertus Willibrordus Bonifacius Stiekema, geb. Kloosterburen 19 juni 1941,67 † ald. 3 nov. 1961.17

IXf. Jan Johannes Egbertus Stiekema, geb. Kloosterburen 14 okt. 1922,22 † Zuidlaren 7 maart 2012,68 begr. Sappemeer,47 tr. 195220 Gezina Helena Fellinger, geb. Hoogezand 4 april 1925,20 † Groningen 22 juli 2012,20 begr. Sappemeer.47
Uit dit huwelijk:
(kind) Stiekema, levenloos kind, geb. Groningen 24 juni 1953.17

IXg. Johannes Mattheüs Stiekema, geb. Kloosterburen 17 nov. 1925,20 † Groningen 15 mei 2010,20 tr. Kloosterburen dec. 195129 Catharina Rebekka Jansing, geb. Kloosterburen 26 maart 1931,664 nov. 2003,68 dr. van Wilhelmus en Anna Vos.
Uit dit huwelijk:
(kind) Stiekema, levenloos kind, geb. Kloosterburen 6 okt. 1954.17

VIIIr. Luurt Stiekema, geb. Kloosterburen 8 april 1893,19 † ald. 29 juli 1974,20 tr. Kloosterburen 23 mei 192818 Miggelina Engelina Voost, geb. Kloosterburen 29 mei 1901,19 † ald. 20 april 1986,20 dr. van Everhardus en Thecla Wienema (VIIg,7).
Uit dit huwelijk:
1. Martha Thecla Stiekema, geb. Kloosterburen 12 okt. 1929,20 † Groningen 16 febr. 2006,20 tr. 195520 Jurrien Franciscus Stiekema (VIIIx,4).
2. Everhardus Jan Stiekema, geb. Kloosterburen 29 okt. 1930,20 † Norg 25 dec. 2018,20 tr. Henderika Johanna Amsing, geb. 1930,25 † Kloosterburen 25 sept. 1993.20
3. Thecla Martha Stiekema, geb. Kloosterburen 26 febr. 1932,20 † Zwolle 3 juli 1998.20
4. Regina Christina Maria Stiekema, geb. Kloosterburen 25 maart 1933,298 nov. 1966,22 begr. Kloosterburen,21 tr. Kloosterburen 15 mei 195965 J.H. Bloem, geb. Kloosterburen 22 juli 1931,20 † Noordwijkerhout 20 aug. 1994.20
5. Johannes Everhardus Stiekema, geb. Kloosterburen aug. 1934,29 † Honselersdijk? 4 dec. 2011.20
6. Nicolaas Kornelis Stiekema, geb. 1946,10 † Haren 1 aug. 2005,69 gecrem. Emmen.69
7. Anthonius Arnoldus Stiekema, geb. Kloosterburen 9 jan. 1948,22 † Groningen 13 maart 1949,17 begr. Kloosterburen.21

VIIIs. Nicolaas Stiekema, geb. Kloosterburen 16 okt. 1894,19 † ald. 29 juni 1987,20 tr. Groningen 17 nov. 192118 Catharina Martha Letmaath, geb. Den Hoorn 8 febr. 1897,19 † Kloosterburen 10 jan. 1975,20 dr. van Johannes en Catharina Johanna Olling.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Jan Nicolaas Stiekema, geb. 9 nov. 1922,20 † Kloosterburen 17 nov. 1997,20 tr.20 Alida Maria Antonia Scholtens, geb. 25 juni 1924,20 † Kloosterburen 5 mei 2002.20
2. Jan Herman, volgt IXh.
3. Martha Catharina Maria Stiekema, geb. Kloosterburen 23 jan. 1927,20 † Purmerend 6 juli 2002,20 begr. Kloosterburen,21 tr. Cornelis Julianus Muller, geb. Eenrum 5 dec. 1920,20 † Purmerend 29 nov. 2005.20
4. Georgius Regnerus Stiekema, geb. Kloosterburen 24 nov. 1929,20 † ald. 25 jan. 2012,20 tr. Antonetta Johanna Bloem, geb. Groningen 17 april 1929,20 † Kloosterburen 26 nov. 2012.20
5. Hermannus Johannes Wilhelmus Stiekema, geb. Kloosterburen 9 dec. 1930,20 † Haren 1 aug. 2013,20 begr. Sappemeer,47 tr. Elizabeth Harmanna Hijlkema, geb. Hoogezand 9 maart 1936,20 † Roden 21 april 2011,20 begr. Sappemeer.47
6. Nicolaas Egbertus Stiekema, geb. Kloosterburen 13 jan. 1934,20 † Roden 12 dec. 2016.20

IXh. Jan Herman Stiekema, geb. Kloosterburen 16 sept. 1924,20 † Assen 27 mei 2005,20 tr. 8 sept. 195336 Maria Gebiena Buurman, geb. Ter Apel 15 febr. 1931,20 † Assen 7 juli 2005.20
Uit dit huwelijk:
Nicolaas Henderikus Jan Stiekema, geb. Vlagtwedde 1957,10 † Winschoten 17 jan. 1958.17

VIIIt. Kornelis Stiekema, geb. Kloosterburen 20 maart 1896,19 † ald. 30 jan. 1968,17 tr. Kloosterburen 28 mei 193118 Euphemia Johanna Klein, geb. Molenrij 20 nov. 1908,19 † Kloosterburen 13 juni 1997.20
Uit dit huwelijk:
Johannes Jan Stiekema, geb. Molenrij 8 nov. 1934,20 † ald. 12 aug. 1999,20 begr. Kloosterburen,21 tr. Hendrika Elizabeth Maria Bolt, geb. Kloosterburen 11 mei 1940,20 † Groningen 23 maart 1999,20 begr. Kloosterburen.21

VII-l. Kornelis Stiekema, geb. Kloosterburen 21 april 1858,19 † ald. 14 febr. 1929,17 tr. Kloosterburen 17 mei 188418 Trientje de Vries, geb. Kloosterburen 29 okt. 1861,19 † ald. 13 nov. 1922.17
Uit dit huwelijk:
1. Jurrien, volgt VIIIu.
2. Henderika Stiekema, geb. Kloosterburen 22 febr. 1888,19 † ald. 9 juni 1956.17
3. Hendericus Stiekema, geb. Kloosterburen 5 juli 1890,19 † ald. 1 mei 1891.
4. Hendericus Stiekema, geb. Kloosterburen 16 mei 1892,19 † ald. 8 juni 1972.20
5. Luurt Stiekema, geb. Kloosterburen 13 sept. 1893,19 † Groningen 2 sept. 1961,17 begr. Kloosterburen.21
6. Regina Stiekema, geb. Kloosterburen 19 jan. 1895,19 † ald. 10 dec. 1895.17
7. Regina Stiekema, geb. Kloosterburen 6 maart 1898,1923 dec. 1970,22 begr. Erica,21 tr. 21 mei 194628 Willebrordus Prinsen, geb. 31 maart 1894,2218 jan. 1974,22 begr. Erica.21
8. Reinalda Stiekema, geb. Kloosterburen 24 dec. 1900,19 † Uden 14 jan. 1963.20
9. Gerhardus Antonius Stiekema, geb. Kloosterburen 24 maart 1903,19 monteur, † Groningen 16 dec. 1976,20 tr. Zuidhorn 28 mei 193018 Johanna Schripsema, geb. Zuidhorn 26 juni 1905,19 † Groningen 28 nov. 1969.17

VIIIu. Jurrien Stiekema, geb. Kloosterburen 25 juli 1885,19 † ald. 3 april 1958,17 tr. Kloosterburen 13 mei 191118 Elizabeth Klein, geb. Kloosterburen 19 mei 1890,19 † ald. 27 sept. 1967,17 dr. van Henderikus en Janna Bottema (VIIb,5).
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Johanna Harmina Stiekema, geb. Molenrij 9 maart 1912,19 † Hoogeveen 11 aug. 1974,20 tr. Groningen 1 mei 194118 Roelof Velema, geb. Emmen 5 mei 1906,2220 aug. 1967,22 begr. Hoogeveen.47
2. Johanna Catharina Bernardina Stiekema, geb. Molenrij 22 sept. 1913,19 † Groningen 7 okt. 1993,20 tr. 9 juni 193836 Lodewijk Jozeph Nijholt, geb. 1912,10 † Groningen 13 aug. 1981.20
3. Kornelia Regiena Stiekema, geb. Molenrij 10 febr. 1915,19 † Groningen 25 mei 1998,20 begr. Uithuizen,21 tr.22 Theodorus Fredericus Deiling, geb. Uithuizen 8 nov. 1916,19 † Groningen 4 sept. 1967,17 begr. Uithuizen.21
4. Hendrika Gebina Stiekema, geb. Kloosterburen 10 mei 1916,19 † ald. 9 mei 1917.17
5. Henderika Gebbina Stiekema, geb. Kleine Huisjes 27 sept. 1917,19 † Kloosterburen 15 dec. 2004,20 tr. Johannes Dominicus Staal, geb. Molenrij 4 maart 1915,196 april 2003,22 begr. Kloosterburen.21
6. Catorina Stiekema, geb. Kloosterburen 4 mei 1919,19 † Winsum 18 maart 2003,20 tr. na 2 nov. 1968 Roelf Hagenouw, geb. 28 mei 1916,22 † Groningen 26 nov. 1971,20 begr. Roden.21
7. Hendericus Kornelis Stiekema, geb. Kloosterburen 28 juni 1921, † Enschede 18 juni 1998,20 gecrem. Usselo,20 tr. Gezina Alida Maria Bos, geb. 3 mei 1929,20 † Enschede 22 juli 2007.20
8. Kornelis Hendericus Stiekema, geb. Kloosterburen 28 juli 1923,22 † ald. 8 aug. 1958.17
9. (zoon) Stiekema, levenloze zoon, geb. Molenrij 4 juli 1924.17

VIIm. Gerard Stiekema, geb. Kloosterburen 16 juni 1861,19 † ald. 11 maart 1946,17 tr. Kloosterburen 14 mei 189218 Engelina Brutus, geb. 23 mei 1870,22 † Kloosterburen 15 april 1936.17
Uit dit huwelijk:
1. Jurrien, volgt VIIIv.
2. Franciscus, volgt VIIIw.
3. Laurentius, volgt VIIIx.
4. (dochter) Stiekema, levenloze dochter, geb. Kloosterburen 11 febr. 1897.17
5. Petronella Regiena Stiekema, geb. Molenrij 8 jan. 1898,19 † Groningen 10 dec. 1913.17
6. Reinier Stiekema, geb. Molenrij 6 nov. 1899,19 † Kloosterburen 18 juli 1979,20 tr. Kloosterburen 12 mei 192518 Agatha Catharina Halsema, geb. Kloosterburen 5 maart 1900,19 † ald. 17 juni 1988,20 dr. van Johannes en Agatha Grimberg.
7. Petrus Joannes, volgt VIIIy.
8. Regiena Catharina Stiekema, geb. Kloosterburen 14 jan. 1904,19 † ald. 14 sept. 1917.17
9. Catharina Engelina Stiekema, geb. Kloosterburen 10 juli 1905,19 † Groningen 23 maart 1967.17
10. Bouwina Johanna Stiekema, geb. Kloosterburen 5 nov. 1906,19 † Groningen 15 jan. 1952,17 tr. Groningen 17 juni 193518 Henderikus Jozef Timmer, geb. Groningen 14 febr. 1902,19 † ald. 5 juli 1968.17
11. Jan Reinard, volgt VIIIz.
12. Jozephine Petronella Stiekema, geb. Kloosterburen 14 april 1909,19 tr. Groningen 5 juni 193918 Bernardus Antonius Phocas Hoogman, geb. Groningen 14 okt. 1905,19 † ald. 30 dec. 1971.20
13. Cornelis Gerhardus Stiekema, geb. Kloosterburen 4 aug. 1911,19 † Apeldoorn 27 juni 1951.17
14. Gerhardus Willibrordus Stiekema, geb. Kloosterburen 10 nov. 1912,19 † ald. 15 nov. 1983.20

VIIIv. Jurrien Stiekema, geb. Kloosterburen 15 juli 1892,19 † ald. 3 juli 1970,20 tr. Kloosterburen 20 juni 192118 Pietronella Maria Nieuwenhuizen, geb. Molenrij 21 juni 1901,11 † Kloosterburen 23 dec. 1930.17
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Regiena Stiekema, geb. Molenrij aug. 1921,10 † ald. 13 dec. 1921.17
2. Petronella Regina Maria Stiekema, geb. Kloosterburen 31 mei 1922,22 † Groningen 7 maart 1947,17 begr. Kloosterburen.21
3. Gerhardus Frederik Willibrordus Stiekema, geb. Kloosterburen 1926,10 † ald. 23 jan. 1927.17
4. Engelina Elizabeth Stiekema, geb. Kloosterburen juni 1927,10 † ald. 3 aug. 1927.17

VIIIw. Franciscus Stiekema, geb. Kloosterburen 25 okt. 1893,19vóór 3 aug. 1985, tr. Apeldoorn omstr. 26 okt. 191829 Mekka Maria van Put, geb. Wisch 19 aug. 1894,70 † Apeldoorn 3 aug. 1985.20
Uit dit huwelijk:
1. Gerard Petrus Stiekema, geb. Apeldoorn 14 nov. 1919,70 † Batavia, NOI 7 jan. 1947.20
2. Petrus Jozephus Stiekema, geb. Apeldoorn 26 okt. 1920,70 † Veghel 25 sept. 1993,20 tr. (ondertr. Apeldoorn juli) 194929 Trijntje van Wier, geb. Barneveld 8 jan. 1922,69 † Vught 29 sept. 2013.69
3. Franciscus Laurentius Theodorus Stiekema, geb. Apeldoorn 12 mei 1922,70 † Rolde 14 aug. 2010,20 tr. Wilhelmina Mathilda Poelgeest, geb. Haarlemmerliede 19 maart 1923,20 † Assen 12 juli 2005.20
4. Antonie Christiaan Reinier Stiekema, geb. Apeldoorn 20 juli 1923,70 † ald. 21 jan. 2001.20
5. Johanna Petronella Maria Stiekema, geb. Apeldoorn 1 nov. 1927,70 † ald. 12 mei 2012,20 tr. Johannes Antonius Hendriks, geb. 28 maart 1927,20 † Apeldoorn 24 mei 2005.20
6. Maria Elizabeth Antonette Stiekema, geb. Apeldoorn 25 dec. 1929,70 † Gent, BE 9 juli 1998.20

VIIIx. Laurentius Stiekema, geb. Molenrij 30 maart 1895,19 † Kloosterburen 18 jan. 1971,20 tr. Kloosterburen 1 maart 191918 Geertruida Harmina Timans, geb. Molenrij 24 aug. 1894,19 † Kloosterburen 28 maart 1971.20
Uit dit huwelijk:
1. Gerhardus Harmannus Stiekema, geb. Kleine Huisjes 2 aug. 1919,19 † Stadskanaal 10 mei 2010,20 tr. Gerharda Berendina Weisbeek, geb. 1922,10 † Stadskanaal 9 april 2008.20
2. Geziena Engelina Stiekema, geb. 17 dec. 1920,22 † Amsterdam 12 april 1986,20 begr. Kloosterburen.21
3. Hermanus Henderikus, volgt IXi.
4. Jurrien Franciscus Stiekema, geb. Kleine Huisjes 25 nov. 1924,20 † Kloosterburen 18 dec. 2009,20 tr. 195520 Martha Thecla Stiekema (VIIIr,1).
5. Harmina Gerharda Stiekema, geb. Kloosterburen 22 aug. 1928,29 † Zuidhorn 6 sept. 1983,20 begr. Kloosterburen.21
6. Hendericus Wilhelmus Stiekema, geb. Kloosterburen febr. 1930,10 † ald. 29 juli 1930.17
7. Lucia Geziena Stiekema, geb. Kloosterburen 9 dec. 1937,10 † ald. 17 dec. 1937.17

IXi. Hermanus Henderikus Stiekema, geb. Kleine Huisjes 12 juni 1922,20 † Kloosterburen 18 juni 1998.20
Zijn zoon:
Laurentius Jacobus Stiekema, geb. Molenrij 25 sept. 1962,20 † Kloosterburen 5 jan. 2009.20

VIIIy. Petrus Joannes Stiekema, geb. Kloosterburen 1 sept. 1901,19 † Sneek 27 jan. 1984,20 tr. Eenrum 7 april 193118 Anje Veenstra, geb. Den Andel 18 okt. 1908,19vóór 16 juli 1981.
Uit dit huwelijk:
1. Ida Agatha Theresia Stiekema, geb. Broek, Eenrum? 1931, † Sneek 16 juli 1981.20
2. Gerhardus Cornelis Stiekema, geb. Kloosterburen april 1932,29 † Broek, Eenrum 25 aug. 1941.17
3. Wilhelmus Gerhardus Maria Stiekema, geb. Kloosterburen 28 april 1933,20 † Enschede 2 juni 2002,20 tr. Helena Johanna Elisabeth Musters, geb. Kloosterburen 23 nov. 1933,20 † Enschede 4 nov. 2015.20
4. Antonius Laurentius Stiekema, geb. Kloosterburen 19 aug. 1936,22 † Broek, Eenrum 5 febr. 1995,20 begr. Wierhuizen.21

VIIIz. Jan Reinard Stiekema, geb. Kloosterburen 10 jan. 1908,19 † Groningen 14 okt. 1988,20 begr. Kloosterburen,21 tr. Groningen 1 juli 194018 Agatha Geziena Christina Untied, geb. Groningen 8 nov. 1914,11 † Kloosterburen 15 april 1988.20
Uit dit huwelijk:
Christien Stiekema, geb. Kloosterburen 13 juni 1944,20 † Augustinusga 26 maart 2018.20

V-l. Jurrien Hendriks Stijkema, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 22 nov. 1781,4 † Uithuizen 30 mei 1814,17 tr. Uithuizen 30 mei 181218 Fokeltje Ariens Langeland, geb. Maarhuizen,49 ged. Den Hoorn 1 jan. 1780,71 † Uithuizen 15 juli 1865,5 dr. van Arien Pieters en Martje Rennes en wed. van Tewes Tewes; zij hertr. Uithuizen 30 dec. 18155 Jan Jans ter Veer en tr. 4e Uithuizen 20 maart 182272 Klaas Jans Oldijk.
Uit dit huwelijk:
Henderijkus Stiekema, geb. Uithuizen 11 jan. 1812,19 † ald. 18 maart 1884,5 tr. Kloosterburen 22 aug. 18665 Heilina Boelens, geb. Eenrum 7 nov. 1816,5 † Uithuizen 8 febr. 1892,5 dr. van Willem Luurts en Helena Jans Klaver.

Vm. Jacob Hindriks Stikema, geb. Molenrij 23 okt. 1783, ged. Den Hoorn 27 okt. 1783,4 † Appingedam 23 febr. 1854,5 tr. Loppersum 17 jan. 181618 Aafke Ottes Smidt, geb. Loppersum 1789,10 † Appingedam 11 juni 1863.17
Uit dit huwelijk:
1. Hinderijka Stijkema, geb. Kloosterburen 23 febr. 1818,19 † Veendam 23 juli 1855,17 tr. Appingedam 4 juni 184218 Sievert Harms de Ronde, geb. Veendam 1803,10 † ald. 12 aug. 1855.17
2. Otto, volgt VIm.
3. Hinderikus, volgt VIn.
4. Harmannus, volgt VIo.

VIm. Otto Stiekema, geb. Kloosterburen 21 okt. 1819,19 ijzersmid, † Uitwierde 15 mei 1861,17 tr. 1e Delfzijl 14 dec. 184818 Helena Johanna Rottinghuis, geb. Appingedam 14 dec. 1817,19 † Delfzijl 3 febr. 1850;17 tr. 2e Ten Boer 9 mei 185118 Aafke Theodorus Heiming Joosten, geb. Uitwierde 26 jan. 1824,19 † Sappemeer 11 jan. 1907.17
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacobus Christianus Johannes, volgt VIIn.
Uit het tweede huwelijk:
2. Theodoris Joosten Stiekema, geb. Delfzijl 26 sept. 1852,19 † ald. 21 sept. 1859.17
3. Agatha Alida Stiekema, geb. Delfzijl 30 juni 1855,19 † Sappemeer 16 maart 1945.17
4. Hinderikus Stiekema, geb. Delfzijl 17 aug. 1857,19 † Uitwierde 16 dec. 1861.17
5. Simon Johannes Stiekema, geb. Delfzijl 28 maart 1859,19 † ald. 16 sept. 1860.17
6. Theodorus Simon Stiekema, geb. Uitwierde 3 sept. 1861,19 † ald. 2 dec. 1861.17
7. Theodora Simon Annegiena Stiekema, geb. Uitwierde 3 sept. 1861,19 † Hoogezand-Sappemeer 28 sept. 1950,17 begr. Sappemeer,21 tr. Sappemeer 17 mei 189018 Franciscus Vincentius Gorens, geb. Oosterdiep, Veendam 19 febr. 1864,19 † Sappemeer 22 jan. 1935.17

VIIn. Jacobus Christianus Johannes Stiekema, geb. Delfzijl 26 jan. 1850,19 † Groningen 9 maart 1931,17 tr. Kloosterburen 22 mei 187818 Trientje Huizenga, geb. Kloosterburen 1 sept. 1856,11 † Groningen 23 april 1930,17 dr. van Scheltus Huizinga en Jantje Wijninga.
Uit dit huwelijk:
1. Otto Bouwina, volgt VIIIaa.
2. Schelte Lourentius Stiekema, geb. Mensingeweer 17 sept. 1880,19 † Groningen 23 maart 1882.17
3. Johanna Helena Anna Stiekema, geb. Groningen 5 jan. 1883,19 † Hoogezand 15 april 1945,17 tr. Groningen 10 nov. 192118 Johannes Theodrus Franciscus Walthaus, geb. Kloosterveen, Smilde 16 april 1878,73 † Groningen 4 maart 1934.17
4. Johannes Harmannus, volgt VIIIab.
5. Helena Regina Stiekema, geb. Groningen 20 febr. 1887,1920 febr. 1976,22 begr. Uithuizen,21 tr. Groningen 7 aug. 192418 Johannes Jacobus Neijens, geb. Usquert 1889,25 † Groningen 4 juli 1979.20
6. Reina Elisabeth Stiekema, geb. Groningen 10 okt. 1890,19 † ald. 3 nov. 1937,17 tr. Groningen 15 juni 191618 Garmt Johannes Nieuwenhuis, geb. Utrecht 29 maart 1885,22 † Assen 21 mei 1967,20 begr. Groningen.21
7. Abelina Hinderika Louisa Stiekema, geb. Groningen 21 maart 1894,19 † ald. 29 nov. 1900.17
8. Afien Henderika Stiekema, geb. Groningen 20 nov. 1896,19 tr. Groningen 21 febr. 192418 Ties Oosterhuis, geb. Groningen 11 april 1895.19

VIIIaa. Otto Bouwina Stiekema, geb. Mensingeweer 12 maart 1879,19 kleermaker, † Groningen 6 juni 1962,17 tr. Groningen 2 febr. 190518 Jantje Brouwer, geb. Groningen 1880,25 † ald. 30 juli 1942.17
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Harmina Stiekema, geb. Groningen 20 nov. 1905,19 † ald. 25 aug. 1996,20 tr. Groningen 13 juli 193118 Johannes Pieter Naaijer, geb. Groningen 30 jan. 1902,11 † Mayrhofen, AT 2 maart 1965,20 begr. Groningen.20
2. Willem Pieter, volgt IXj.
3. Jacobus Christianus Johannes Stiekema, geb. Groningen 27 april 1911,19 † ald. 22 mei 2006.20

IXj. Willem Pieter Stiekema, geb. Groningen 2 febr. 1907,198 nov. 1983,22 begr. Rotterdam,47 tr. Alkmaar 29 aug. 193365 Theresia Engelina Maria Johanna van Bemmel, geb. Utrecht 18 sept. 1907,54 april 1984,22 begr. Rotterdam.47
Uit dit huwelijk:
1. Otto Theodorus, volgt Xc.
2. Theodora Johanna Maria Teresia Stiekema, geb. Amsterdam 3 okt. 1937,35 † ald. 8 nov. 1945.5
3. Willem Jacobus Johannes Stiekema, geb. 21 sept. 1939, † Maaseik 17 sept. 1964,20 begr. Rotterdam.47

Xc. Otto Theodorus Stiekema, geb. Amsterdam 28 okt. 1934,746 jan. 2000,22 begr. Amsterdam.47
Zijn zoon:
Olof Boudewijn Stiekema, geb. Amsterdam omstr. 1 sept. 1970,353 febr. 2012.20

VIIIab. Johannes Harmannus Stiekema, geb. Groningen 8 febr. 1885,1912 juni 1978,22 begr. Paarl, ZA,75 tr. 10 nov. 193122 Olive Fursey, geb. Johannesburg, ZA 7 juli 1905,2227 aug. 1987,22 begr. Paarl, ZA.75
Uit dit huwelijk:
John Stiekema, geb. Paarl, ZA 13 nov. 1933,2213 april 1936,22 begr. Paarl, ZA.75

VIn. Hinderikus Stiekema, geb. Kloosterburen 22 febr. 1821,19 schoenmaker, † Sappemeer 4 juni 1883,17 tr. Sappemeer 19 mei 185018 Jurjendina Smit, geb. Sappemeer 16 nov. 1826,76 † ald. 9 juni 1904.17
Uit dit huwelijk:
1. Agatha Stiekema, geb. Appingedam 7 mei 1851,19 † Sappemeer 17 april 1918,17 tr. Sappemeer 19 mei 188318 Otto van der Werff, geb. Martenshoek 1849,25 † Groningen 14 nov. 1940.17
2. Anna Stiekema, geb. Appingedam 30 sept. 1852,19 † Kleinemeer 16 maart 1880,17 tr. Sappemeer 19 mei 187718 Kornelis Kloppenborg, geb. Sappemeer 1851,25 † ald. 8 maart 1925.17
3. Hindrika Stiekema, geb. Appingedam 18 juni 1854,19 † Stadskanaal 3 juni 1856.17
4. Gerhardus, volgt VIIo.
5. Hinderika Stiekema, geb. Stadskanaal 2 jan. 1859,19 † Groningen 30 april 1924,17 tr. Groningen 1 juni 188418 Wijnardus Johannes Dionet, geb. Hoogezand 1859,25 † Groningen 17 febr. 1932.17
6. Bartholomeus, volgt VIIp.
7. Jacobus, volgt VIIq.
8. Rudolf Stiekema, geb. Stadskanaal 18 april 1866,19 † Delft 12 mei 1889.17

VIIo. Gerhardus Stiekema, geb. Appingedam 21 maart 1856,19 † Sappemeer 22 maart 1939,17 tr. Sappemeer 25 april 188418 Christina Hinderika van der Werff, geb. Martenshoek 1858,25 † Groningen 10 mei 1925.17
Uit dit huwelijk:
1. Jurlina Engelina Stiekema, geb. Sappemeer 15 mei 1885,19 † Veendam 17 jan. 1984,20 tr. Sappemeer 26 mei 191318 Harmannus Johannes Hanekamp, geb. Sappemeer 1886,25 † Groningen 26 nov. 1942.17
2. Frederika Hindrika Stiekema, geb. Sappemeer 17 febr. 1887,19 † Leeuwarden 12 jan. 1961,77 begr. Sappemeer,21 tr. Sappemeer 22 juli 191218 Harmannus Georgius Boekholt, geb. Foxhol 10 april 1885,10 † De Loo, Dalen 30 okt. 1918.73
3. Hindrikus Gerardus Stiekema, geb. Sappemeer 25 dec. 1888,19 schoenmaker, † Sappemeer 6 april 1913.17
4. Otto Frederikus, volgt VIIIac.
5. Bartholomeus Jacobus, volgt VIIIad.
6. Maria Anna Stiekema, geb. Sappemeer 21 april 1895,1920 nov. 1977,22 begr. Ede,21 tr. Sappemeer 22 mei 192018 Johannes Fellinger, geb. Hoogezand 21 juni 1892,225 sept. 1970,22 begr. Ede.21
7. Agatha Anna Stiekema, geb. Sappemeer 25 maart 1897,19 † Blijham 20 sept. 1987,20 begr. Sappemeer,21 tr. Sappemeer 25 mei 192618 Fabianus Serbastiaan Bodewes, geb. Kolham 26 sept. 1899,19 † Hoogezand 21 juli 1982,20 begr. Sappemeer.20
8. Gerardus Rudolphus Stiekema, geb. Sappemeer 4 maart 1899,19 † Utrecht 30 mei 1971.20

VIIIac. Otto Frederikus Stiekema, geb. Sappemeer 18 febr. 1891,19 † Utrecht 10 maart 1969,20 tr. Utrecht 11 febr. 19205 Wilhelmina Geertruida van Veenendaal, geb. Utrecht 19 jan. 1893,22 † ald. 15 april 1967.20
Uit dit huwelijk:
1. Christine G. Stiekema, geb. Utrecht 1921,10 † ald. 13 aug. 1971.20
2. Gerarda Henrica Stiekema, geb. Utrecht 1928,10 † IJsselstein 28 april 2008.20

VIIIad. Bartholomeus Jacobus Stiekema, geb. Sappemeer 28 maart 1893,19 † Hoogezand-Sappemeer 9 jan. 1964,17 begr. Sappemeer,21 tr. Hoogezand 8 juni 191618 Pieterke Moesker, geb. Foxholsterbosch 27 sept. 1891,222 juli 1979, begr. Sappemeer.21
Uit dit huwelijk:
1. Christina Lina Stiekema, geb. Sappemeer 14 okt. 1916,19 tr. Wilhelmus Maria Res, geb. Castricum 2 febr. 1913.
2. Gerardus Bernard, volgt IXk.
3. Johannes Bartholomeus Stiekema, geb. Sappemeer 5 dec. 1919,19 † Hoogezand 21 maart 1992,20 begr. Sappemeer,21 tr. (ondertr. Hoogezand sept.) 194629 Janna Zwaneveld, geb. Foxham 17 april 1919,19 † Hoogezand 13 jan. 2006,20 begr. Sappemeer.21
4. Henderikus Otto Stiekema, geb. Sappemeer 26 aug. 1921,20 † Hoogezand 4 juni 1995,20 begr. Foxham,47 tr. Hoogezand-Sappemeer mei 195229 Maria Helena Suzanna Visker, geb. 6 aug. 1922,22 † Zuidlaren 10 sept. 1997,20 begr. Foxham.20

IXk. Gerardus Bernard Stiekema, geb. Sappemeer 22 april 1918,19 † Hoogezand 26 jan. 1983,20 begr. Foxham,47 tr. Jacoba Koreman, geb. 18 okt. 1922,2015 febr. 2008,20 begr. Foxham.47
Uit dit huwelijk:
Jacqueline Carola Petra Stiekema, geb. Hoogezand-Sappemeer 28 aug. 1962,22 † Groningen 2 jan. 1963,17 begr. Foxham.47

VIIp. Bartholomeus Stiekema, geb. Stadskanaal 17 juni 1861,19 schoenmaker, † Sappemeer 19 maart 1919,17 tr. Veendam 30 april 189818 Anna Margaretha Hokkelmann, geb. Oosterdiep, Veendam 22 juni 1860,19 † Sappemeer 2 dec. 1945.17
Uit dit huwelijk:
1. Henderikus Carl, volgt VIIIae.
2. Hermannus Theodorus Stiekema, geb. Sappemeer 26 sept. 1901,19 † ald. 3 aug. 1902.17

VIIIae. Henderikus Carl Stiekema, geb. Sappemeer 9 mei 1899,19 † Hoogezand 11 juli 1985,20 tr. Hoogezand 31 mei 192618 Harmanna Geertruida Steenhuis, geb. Foxhol 12 febr. 1902.19
Uit dit huwelijk:
1. Bartholomeus Henderikus Stiekema, geb. Sappemeer 15 april 1927,10 † ald. 16 april 1927.17
2. Johannes Herman Theodorus Leonardus Stiekema, geb. Sappemeer 21 april 1936,20 † Hoogezand 12 dec. 2019,20 tr. Jaantje Doddema, geb. Muntendam 8 jan. 1934,20 † Sappemeer 1 febr. 2013.20

VIIq. Jacobus Stiekema, geb. Stadskanaal 17 aug. 1863,19 schoenmaker, † Meppel 5 dec. 1936,73 tr. Hoogezand 18 mei 188918 Geertruida Heikens, geb. Kalkwijk 1862,25 † Zwolle 27 jan. 1940.5
Uit dit huwelijk:
1. Jellina Magaretha Stiekema, geb. Martenshoek 6 april 1890,19 † Zwolle 11 april 1948,5 tr. Meppel 23 mei 192573 Theodorus Franciscus van de Ven, geb. Boxtel 1891,25 † Son 2 juli 1987.69
2. Rudolf Henderikus Stiekema, geb. Martenshoek 14 april 1892,19 † ald. 4 sept. 1892.17
3. Margrietha Geertruida Stiekema, geb. Martenshoek 23 dec. 1894,19 † Groningen 11 jan. 1896.17
4. Henderikus Rudolphus, volgt VIIIaf.
5. Magaretha Agatha Stiekema, geb. Sappemeer 25 jan. 1899,19 † Meppel 1 april 1980,20 tr. Meppel 29 okt. 193073 Johan Kalthof, geb. Steenwijk 1901,25 † Meppel 17 okt. 1955.73
6. Rudolph, volgt VIIIag.
7. Jacobus Gerhardus, volgt VIIIah.

VIIIaf. Henderikus Rudolphus Stiekema, geb. Martenshoek 9 april 1896,19 tr. Zwolle 5 aug. 19195 Julie Marie Hubertine Welters, geb. Roermond 30 april 1895, † Zwolle 10 febr. 1967.20
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Hubertus Hendrikus Stiekema, geb. Zwolle 12 mei 1920,29 † ald. 14 mei 1991,20 tr. Josephina Johanna Hilbers, geb. 1922,10 † Zwolle 7 jan. 2012.20
2. Willem Gerardus Henderikus Stiekema, geb. Zwolle 9 juli 1923,29 † ald. 8 maart 2004,20 tr. Zwolle maart 195129 Willemina Hendrika Gerharda Meijer, geb. 28 juni 1924,22 † Zwolle 23 april 2002.22

VIIIag. Rudolph Stiekema, geb. Meppel 30 nov. 1901,73 † Meppel? 8 okt. 1975,68 tr. Schoterland 29 sept. 192678 Cecilia Maria Witteveen, geb. Heerenveen 3 dec. 1902,77 † Meppel 21 april 1976.20
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Maria Stiekema, geb. Meppel 31 juli 1927,20 † Zwolle 20 maart 2004,20 tr. Clemens Adriaan Jan Dellen, geb. 1 aug. 1925,2210 febr. 1990,22 begr. Zwolle.47
2. Petrus Josephus Stiekema, geb. Meppel 10 nov. 1928,20 † ald. 7 dec. 2005,20 tr. Elisabetta Johanna Hendrika Theresia Alferink, geb. Zwolle 31 dec. 1938,20 † Meppel 24 juni 2005.20
3. Jellina Margaretha Stiekema, geb. Meppel 7 maart 1931,20 † Goirle 29 sept. 2009,20 tr. Josephus Canisius Aarts, geb. Eindhoven 19 sept. 1926,20 † Berkel-Enschot 11 okt. 2006.20
4. Jacobus Rudolph, volgt IX-l.
5. Catharina Johanna Stiekema, geb. Meppel 29 mei 1933,20 † Groningen 11 febr. 2001,20 tr. Johannes W.M. van Schoot, geb. Wolvega 25 sept. 1931,20 † Groningen 31 aug. 2000.20

IX-l. Jacobus Rudolph Stiekema, geb. Meppel april 1932,29 † Groningen 2 juli 1995.20
Zijn dochter:
Cecile Stiekema, geb. Groningen? 23 dec. 1961,20 † Eelderwolde? 27 aug. 2020.20

VIIIah. Jacobus Gerhardus Stiekema, geb. Meppel 6 okt. 1904,73 † Apeldoorn 18 mei 1980,79 tr. Münster, DE 19 sept. 193170 Maria Horsch, geb. Haspe, DE 13 okt. 1902,70 † Deventer 25 mei 1985.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Hans Bernard Stiekema, geb. Meppel 1 sept. 1932,70 architect,20 † Ter Apel 6 maart 1993.20
2. Henricus Antonius Ludwig Stiekema, geb. Apeldoorn 16 nov. 1934,70 † ald. 5 aug. 1986, begr. Schalkhaar.20

VIo. Harmannus Stiekema, geb. Kloosterburen 26 maart 1823,19 † Onstwedde 14 jan. 1885,17 tr. Veendam 14 mei 184518 Catharina Harms Ronde, geb. Veendam 4 april 1819,19 † Onstwedde 21 april 1887.17
Uit dit huwelijk:
1. Jakobus Sieverinus Harmannus, volgt VIIr.
2. Harmannus Stiekema, geb. Appingedam 30 mei 1850,19 † Musselkanaal 19 sept. 1870.17
3. Hinderikus, volgt VIIs.
4. Severinus Hermannus Stiekema, geb. Stadskanaal 5 april 1855,19 † ald. 8 sept. 1856.17
5. Margaretha Agatha Stiekema, geb. Stadskanaal 9 juli 1857,19 † Erica 24 mei 1900,73 tr. Onstwedde 22 april 188418 Henricus Gerardus Nijman, geb. Nieuw-Buinen 17 juni 1855.73
6. Agatha Stiekema, geb. Stadskanaal 20 mei 1860,19 † Musselkanaal 16 dec. 1862.17

VIIr. Jakobus Sieverinus Harmannus Stiekema, geb. Schildwolde 27 mei 1846,19 huisschilder, † Groningen 14 okt. 1908,17 tr. 1e Onstwedde 7 mei 187018 Johanna Helena Valk, geb. Groningen 1837,25 † Musselkanaal 11 maart 1879;17 tr. 2e Oude Pekela 31 juli 187918 Alberta Anna Petronella Meijer, geb. Oude Pekela 1857,25 † Groningen 6 maart 1930.17
Uit het eerste huwelijk:
1. Catharina Maria Stiekema, geb. Musselkanaal 28 juli 1871,19 † ald. 16 maart 1882.17
2. Johannes Hermannus Stiekema, geb. Musselkanaal 14 april 1873,19 † ald. 12 mei 1880.17
3. Harmanna Margaretha Agatha Stiekema, geb. Musselkanaal 7 okt. 1875,19 † ald. 8 juni 1878.17
4. Harmanna Margaretha Agatha Stiekema, geb. Musselkanaal 22 juni 1878,19 † ald. 28 dec. 1878.17
Uit het tweede huwelijk:
5. Harmannus Lucas Jacobus Sieverinus, volgt VIIIai.
6. Anna Maria Lucretia Stiekema, geb. Musselkanaal 29 okt. 1881,19 † Groningen 10 april 1912,17 tr. Groningen 28 mei 190818 Elenus Bernardus Wiegers, geb. Bedum 1881,25 † Groningen 27 juli 1954.17
7. Catharina Maria Margaretha Agatha Stiekema, geb. Musselkanaal 29 okt. 1883,19 † Groningen 11 april 1903.17
8. Lukas Hermannus Albertus Jozephus Stiekema, geb. Musselkanaal 19 april 1885,19 huisschilder, † Groningen 25 maart 1911.17
9. Maria Magdalena Stiekema, geb. Musselkanaal 17 mei 1887,19 † Groningen 3 febr. 1971,20 tr. Groningen 17 juni 192018 Wilhelmus Paulus Witte, geb. Arnhem 6 aug. 1885,5 † Groningen 21 jan. 1964.17
10. Margaretha Agatha Teresia Cicilia Stiekema, geb. Musselkanaal 25 juni 1888,19 † Munsterscheveld 27 dec. 1889.73
11. Joannes Alphonsus Franciscus Stiekema, geb. Musselkanaal 24 sept. 1889,19 † Munsterscheveld 19 dec. 1889.73
12. Jannes Alphonsus Maria Ligorius Stiekema, geb. Stadskanaal 28 maart 1891,19 † Musselkanaal 4 febr. 1897.17
13. Alberthus Josephus Benedictus Philippus Stiekema, geb. Musselkanaal 15 aug. 1893,19 † ald. 15 nov. 1894.17
14. Alberthus Bernardus Benedictus Philippus Stiekema, geb. Musselkanaal 24 jan. 1895,19 † ald. 25 jan. 1895.17
15. Albertha Anna Petronella Stiekema, geb. Musselkanaal 13 nov. 1898,19 † Groningen 11 dec. 1986,20 tr. Groningen 3 maart 192418 Johannes Harmannus Brinker, geb. Groningen 6 nov. 1897,1927 april 1976.68
16. Margaretha Agatha Stiekema, geb. Musselkanaal 17 febr. 1901,19 † Groningen 17 mei 1903.17

VIIIai. Harmannus Lucas Jacobus Sieverinus Stiekema, geb. Musselkanaal 10 mei 1880,19 agent van politie, † Groningen 15 nov. 1964,17 tr. Groningen 26 aug. 190618 Dirkje Johanna de Boer, geb. Groningen 21 sept. 1876,19 † ald. 29 nov. 1962.17
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Hermannus Stiekema, geb. Groningen 26 aug. 1907,19 † Assen 20 mei 1982,20 begr. Groningen,20 tr. Groningen 28 juni 193718 Stientje Henderina Swiers, geb. Groningen 6 juli 1916,19 † Assen 7 okt. 1990.20
2. Gerhardus Cornelis Stiekema, geb. Groningen 23 okt. 1909,19 † Apeldoorn 29 april 1986,20 tr. Groningen 17 april 194118 Fokalina Maria Regina Wachters, geb. Groningen 8 sept. 1911,19 † Den Haag 1 maart 1998.20
3. Albertha Maria Anna Stiekema, geb. Groningen 10 sept. 1910,19 † Haarlem 7 febr. 2004,20 tr. Groningen 22 mei 193418 Matthias Petrus Joannes Möllmann, geb. Amsterdam 1907.25
4. Cornelia Ignatia Maria Stiekema, geb. Groningen 29 febr. 1912,19 † Arnhem 23 juli 1996,20 tr. Groningen 10 mei 194318 Johann Gerardus Albertus Londeman, geb. Groningen 29 april 1914,19 † Arnhem 2 okt. 1981.20

VIIs. Hinderikus Stiekema, geb. Appingedam 2 okt. 1852,19 schilder, † Musselkanaal 7 juli 1914,17 tr. Veendam 5 juli 187918 Berendina Klumpker, geb. Veendam 1856,25 † Stadskanaal 24 maart 1929.17
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Gertrudis Maria Stiekema, geb. Musselkanaal 31 mei 1880,19 † Hoogezand-Sappemeer 30 nov. 1964,17 begr. Foxham,47 tr. Onstwedde 17 mei 190918 Hermannus Peper, geb. Hoogezand 20 febr. 1884,22 † ald. 14 juli 1974,20 begr. Foxham.47
2. Hermannus Bernardus Gerhardus, volgt VIIIaj.
3. Hermanus Jacobus Jozefus Stiekema, geb. Musselkanaal 11 febr. 1884,19 schilder, † Stadskanaal 19 maart 1962,17 tr. Veendam 15 aug. 191618 Catharina Helena Kassens, geb. Wildervank 16 jan. 1893,19 † Stadskanaal 3 maart 1956.17
4. Gertrudes Maria Berendina Stiekema, geb. Musselkanaal 12 febr. 1887,19 † Groningen 9 aug. 1928,17 begr. Sappemeer,21 tr. Onstwedde 15 mei 191318 Johannes Albertus Clobus, geb. Hoogezand 4 sept. 1878,22 † Groningen 22 jan. 1944,17 begr. Sappemeer.21
5. Henricus Bernardus Jozefus, volgt VIIIak.
6. (kind) Stiekema, levenloos kind, geb. Musselkanaal 29 dec. 1890.17
7. Anna Albertha Maria Stiekema, geb. Musselkanaal 30 april 1894,195 jan. 1981,22 begr. Musselkanaal,21 tr. Onstwedde 20 mei 191918 Jan Bruno Hedemann, geb. Onstwedde 7 dec. 1888,22 † Enschede 24 nov. 1963,28 begr. Musselkanaal.21
8. Bernardus Henricus Jozefus, volgt VIIIal.
9. Joannes Hermannus Antonius Stiekema, geb. Musselkanaal 29 mei 1900,19 † ald. 20 juni 1900.17

VIIIaj. Hermannus Bernardus Gerhardus Stiekema, geb. Musselkanaal 2 jan. 1882,19 schilder, † Stadskanaal 7 nov. 1918,17 tr. 1e Onstwedde 7 mei 191018 Maria Deiman, geb. Vlagtwedde 1883,25 † Stadskanaal 23 okt. 1911;17 tr. 2e Appingedam 23 juni 191318 Maria Theresia Berendina Vogt, geb. Appingedam 15 nov. 1882,19 † Musselkanaal 9 febr. 1975.20
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Gerharda Stiekema, geb. Stadskanaal 16 okt. 1911,19 † ald. 13 april 1983.20
Uit het tweede huwelijk:
2. Berendina Alida Margaretha Stiekema, geb. Stadskanaal 19 april 1914,19 † ald. 27 dec. 2008,20 tr. Onstwedde 27 okt. 194318 Wilhelmus Gerhardus Hendericus Bergman, geb. Stadskanaal 23 dec. 1913,19 † ald. 26 jan. 2005.
3. Hinderikus Bernardus Jozefus Stiekema, geb. Stadskanaal 14 mei 1915,19 † ald. 25 mei 1915.17
4. Frederik Otto Stiekema, geb. Stadskanaal 14 mei 1915,19 † ald. 1 juni 1915.17
5. Alida Margaretha Stiekema, geb. Stadskanaal 3 april 1916,19 † Musselkanaal 23 febr. 1996.22
6. Henricus Bernardus Jozefus Stiekema, geb. Stadskanaal 2 juli 1917.19
7. Hermana Maria Stiekema, geb. Stadskanaal 4 mei 1919,19 † Musselkanaal 19 okt. 2006.20

VIIIak. Henricus Bernardus Jozefus Stiekema, geb. Musselkanaal 31 maart 1888,19 smid, † Stadskanaal 4 jan. 1961,17 tr. Onstwedde 29 mei 191618 Maria Elizabeth Rekers, geb. Nieuw-Buinen 22 juni 1885,5 † Musselkanaal 11 mei 1974.20
Uit dit huwelijk:
1. Henricus Bernardus Jozefus Stiekema, geb. Stadskanaal 13 maart 1917,19 † ald. 1 febr. 1989,20 tr.22 Maria van der Werff, geb. Sappemeer 11 okt. 1920,20 † Stadskanaal 15 aug. 2003.20
2. Maria Berendina Stiekema, geb. Musselkanaal 20 nov. 1918,1923 jan. 1977,22 begr. Erica,21 tr. 20 nov. 194528 Hermann Heinrich Ahlers, geb. 1 jan. 1922,2222 dec. 1977,22 begr. Erica.21

VIIIal. Bernardus Henricus Jozefus Stiekema, geb. Musselkanaal 19 juli 1897,19 handelsreiziger, † 9 juni 1990,22 begr. Stadskanaal,21 tr. Onstwedde 2 sept. 192618 Wubbina Sijkina Ronde, geb. Stadskanaal 23 febr. 1901,19 † ald. 18 febr. 1969.17
Uit dit huwelijk:

IXm. Hermannus Lukas Stiekema, geb. Onstwedde omstr. 1 dec. 1928,29 † Stadskanaal 2 okt. 2008,20 tr. G.M. Nijhof, geb. omstr. 1930, † 9 maart 2002.68
Uit dit huwelijk:
Berendina Alida Maria Stiekema, geb. 1962,10 † Stadskanaal 5 nov. 2010.20

IVh. Lambert Jurjens, geb. Warfhuizen, Leens,4 ged. Den Hoorn 27 okt. 1736,4 huidenkoper, velle-koper,5 † Warfhuizen, Leens, begr. Warfhuizen, Leens 28 jan. 1808,14 tr. Kloosterburen 18 okt. (kerkelijk Warfhuizen, Leens 19 nov.)1 178061 Janneke Jans Jansen, geb. Oldenclooster, Kloosterburen 17 jan. 1756,5 ged. Den Hoorn 18 jan. 1756,8 † Warfhuizen, Leens 23 dec. 1823,5 dr. van Jan Jans en Grietje Lammerts.
Uit dit huwelijk:
1. Jurjen, volgt Vn.
2. Margarita Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens,4 ged. Den Hoorn 10 jan. 1784,4vóór 17 jan. 1792.13
3. Jan, volgt Vo.
4. Henricus Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens,4 ged. Den Hoorn 20 mei 1788,4vóór 17 april 1789.13
5. Henderikus Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens,4 ged. Den Hoorn 7 april 1789,4 † Wehe 21 nov. 1871.5
6. Margaretha Lammerts Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens,4 ged. Den Hoorn 17 jan. 1792,4 † ald. 25 mei 1872,5 tr. Kloosterburen 17 okt. 18135 Willems Willems Feddema, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 27 febr. 1792,4 † Kloosterburen 16 sept. 1853,5 zn. van Willem Reinders en Etje Willems Boelens.
7. Hermannus Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens,4 ged. Den Hoorn 14 jan. 1795,4 † Warfhuizen, Leens 25 sept. 1837,17 tr. Leens 29 okt. 18235 Catharina Jans Bos, geb. Grijssloot 12 april 1802,5 ged. Den Hoorn,4 † ald. 15 jan. 1887,5 dr. van Jan Jacobs en Eijtje Reinders Feddema; zij hertr. Leens 15 okt. 18475 Frerik Renjes Feddema.
8. Catharina Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens,4 ged. Den Hoorn 3 okt. 1799.4

Vn. Jurjen Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 1781,5 huidenkoper,5 † Warfhuizen, Leens 4 okt. 1855,5 tr. 1e Leens 24 april 18125 Hilje Freerks van Duinen, geb. Hornhuizen,8 ged. Den Hoorn 22 sept. 1785,8 † Warfhuizen, Leens 6 maart 1826;5 tr. 2e Leens 7 dec. 18275 Catharina Jacobus Klaver, geb. Den Hoorn,4 ged. Den Hoorn 29 juli 1807,4 † Warfhuizen, Leens 15 mei 1848.5
Uit het eerste huwelijk:
1. Lambertus Jurriens Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 9 maart 1813,19 † ald. 22 juli 1866.5
2. Petronella Jurriens Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 5 april 1816.19
3. Johannes, volgt VIp.
4. Freerk Jurriens Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 26 juni 1820,19 † ald. 14 sept. 1827.5
5. Johanna Lammerts, geb. Warfhuizen 16 febr. 1823,19 † Groningen 30 mei 1898.5
Uit het tweede huwelijk:
6. Johanna Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 17 nov. 1828,19 † Maarslag 14 dec. 1889,5 tr. Leens 10 mei 18645 Theodorus Bos, geb. Rottum 29 nov. 1834,5 zn. van Jakob Aries en Anna Wijnema.
7. Jakob, volgt VIq.
8. Margaretha Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 30 juni 1834.19
9. Trientje Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 20 april 1837,19 † ald. 22 jan. 1854.5
10. Otte Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 13 okt. 1840.19
11. Hendrik Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 21 sept. 1843,19 † ald. 4 dec. 1861.5
12. Catharina Maria Lammerts, geb. Warfhuizen 6 febr. 1847,19 † Wehe 24 dec. 1881.5

VIp. Johannes Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 16 april 1818,5 † ald. 18 juli 1866,5 tr. Appingedam 25 maart 18435 Elizabeth Homan, geb. Appingedam 19 dec. 1821,19 † Warfhuizen, Leens 11 juni 1866.5
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 1844,5 tr. Leens 3 mei 18655 Hinderikus Scholtens, geb. Kloosterburen 1841,5 zn. van Johannes Jakobs en Elizabeth Henricus Hegge.
2. Helena Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 1847,5 † Uithuizen 2 juli 1917.5
3. Catharina Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 1849,5 † ald. 1 okt. 1860.5
4. Jurrien Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 1852,5 † ald. 21 febr. 1853.5
5. Jurrena Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 1854,5 † Kloosterburen 19 april 1925,5 tr. Kloosterburen 22 mei 18775 Jacobus Scholtens, geb. Kloosterburen 1852,5 † ald. 1 aug. 1937,5 zn. van Johannes Jakobs en Elizabeth Henricus Hegge.
6. Jurrien, volgt VIIt.

VIIt. Jurrien Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 1857,5 † Groningen 14 dec. 1934,5 tr. Kloosterburen 26 jan. 18835 Willemina Feddema, geb. Kloosterburen 1859, † Bedum 16 aug. 1939,5 dr. van Lambertus Willems en Grietje Feddema.
Uit dit huwelijk:
Margaretha Lammerts, geb. Kloosterburen 1891.5

VIq. Jakob Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 24 aug. 1831,19 † ald. 26 febr. 1883,5 tr. Kantens 16 mei 18635 Eltje Smit, geb. Rottum 1839.5
Uit dit huwelijk:

VIIu. Jurrien Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 18 maart 1864,19 † Den Hoorn 7 nov. 1939,5 tr. Kloosterburen 15 juni 18955 Catharina Halsema, geb. Kloosterburen 18 mei 1870,19 † ald. 22 jan. 1947.
Uit dit huwelijk:
1. Eleonora Regnera Maria Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 15 aug. 1896,19 tr. Leens 27 mei 19205 Wilhelmus Gerhardus Scholtens, geb. Kloosterburen 1892,5 † Groningen 21 juli 1952,5 zn. van Jacobus en Jurrena Lammerts (VIp,5).
2. Eusebius Jacobus Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 10 maart 1898,19 † Molenrij 1 aug. 1912.17
3. Jacobus Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 10 juli 1899.19
4. Regnera Frederica Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 13 juni 1901.19
5. Otto Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 31 dec. 1902.19
6. Margaretha Catharina Maria Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 5 dec. 1904,19 † Assen 19 april 1942.5
7. Catharina Maria Johanna Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 8 febr. 1907.11
8. Theodora Anna Maria Lammerts, geb. Leens 9 aug. 1909.19

Vo. Jan Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens,8 ged. Den Hoorn 22 aug. 1785,8 kastelein,5 tr. Leens 9 okt. 18115 Trijntje Eilkes, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 6 febr. 1791,4 † Mensingeweer 7 jan. 1861,5 dr. van Eelke Renses en Aafke Ottes.
Uit dit huwelijk:
Aafke Jans Lammerts, geb. Mensingeweer 26 mei 1814,19 tr. Leens 14 mei 18405 Frederikus Eisses Feddema, geb. Kloosterburen 31 dec. 1818,19 zn. van Eisse Renjes en Elisabeth Jans Halsema.

IVi. Tomas Jurriens Lammerts, geb. Warfhuizen, Leens 12 nov. 1743,5 ged. Den Hoorn 28 nov. 1743,4 † Warfhuizen, Leens 5 april 1823,5 tr. Den Hoorn 17744 Sabina Alberts van der Laan, geb. Aduard 1749,5 † Warfhuizen, Leens 9 nov. 1832,5 dr. van Albert Jans en Grietje Klasen.
Uit dit huwelijk:
1. Trijnje Thomas Bottema, geb. Warfhuizen, Leens 1774,5 † Kloosterburen 27 nov. 1831.5
2. Catharina Thomas Bot, geb. Mensingeweer,4 ged. Den Hoorn 21 jan. 1775,4vóór 10 juni 1798.
3. Albert Tomas, volgt Vp.
4. Margareta Thomas Bot, geb. Warfhuizen, Leens,4 ged. Den Hoorn 30 sept. 1783,4vóór 7 dec. 1791.
5. Frouke Thomas Bot, geb. Warfhuizen, Leens,4 ged. Den Hoorn 19 mei 1787,4 † Pieterburen 22 febr. 1847.5
6. Margaretha Maria Thomas Bottema, geb. Warfhuizen, Leens,4 ged. Den Hoorn 7 dec. 1791,4 † Kloosterburen 12 okt. 1843.5
7. Katarina Tomas Bottema, geb. Warfhuizen, Leens, ged. Den Hoorn 10 juni 1798, † Kloosterburen 27 aug. 1814.5

Vp. Albert Tomas Bottema, geb. Warfhuizen, Leens,4 ged. Den Hoorn 13 jan. 1780,4 † Kloosterburen 16 dec. 1849,5 tr. Onderdendam 4 juni 180879 Trientje Freerks Halsema, geb. Saaksumborg,4 ged. Den Hoorn 23 mei 1786,4 dr. van Freerk Julles en Anje Rikkers.
Uit dit huwelijk:
1. Sabina Alberts Bottema, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 17 maart 1809.4
2. Thomas Alberts, volgt VIr.
3. Margaretha Alberts Bottema, geb. Kloosterburen 17 aug. 1813.5
4. Jan Alberts, volgt VIs.
5. Hinderikus Bottema, geb. Kloosterburen 25 april 1818,5 † ald. 11 sept. 1819.5
6. Elizabeth Alberts Bottema, geb. Kloosterburen 22 sept. 1825,5 † ald. 30 sept. 1825.5
7. Fronika Bottema, geb. Kloosterburen 3 dec. 1826.5

VIr. Thomas Alberts Bottema, geb. Kloosterburen 23 sept. 1811,5 timmerman,5 † Kloosterburen 8 mei 1887,17 tr. Kloosterburen 20 febr. 18405 Etje Jans Stiekema (VIk).

VIs. Jan Alberts Bottema, geb. Kloosterburen 12 mei 1816,5 † Den Hoorn 20 mei 1876,17 tr. Kloosterburen 10 okt. 183918 Hinderika Alberts Ronda, geb. Kloosterburen 4 april 1817,5 † ald. 22 mei 1906,17 dr. van Albert Kornelis en Ewke Freerks Rozing.
Uit dit huwelijk:
1. Albertus Bottema, geb. Kloosterburen 8 nov. 1839,19 † ald. 29 sept. 1922,17 tr. Kloosterburen 29 april 187618 Bouke Stiekema (VIj,1).
2. Katharina Bottema, geb. Kloosterburen 26 dec. 1842,19 † ald. 11 jan. 1843.17
3. Thomas Bottema, geb. Kloosterburen 30 jan. 1845,19 † Leens 27 aug. 1864.17
4. Trientje Bottema, geb. Kloosterburen 26 aug. 1848,19 † ald. 31 mei 1934,17 tr. Leens 20 mei 187518 Jacobus Wijninga, geb. Usquert 23 nov. 1845,19 † Kloosterburen 25 dec. 1893,17 zn. van Jan Hindriks en Sabina Cornelis Scholtens.
5. Frans, volgt VIIv.
6. Henderikus Bottema, geb. Kloosterburen 5 mei 1854,19 † Groningen 23 sept. 1937,17 tr. Uithuizen 3 april 188918 Martha Scheer, geb. ’t Zandt 3 jan. 1843,19 † Groningen 23 april 1938.17
7. Eva Bottema, geb. Kloosterburen 23 april 1857,19 † ald. 16 febr. 1860.17
8. Pieter, volgt VIIw.

VIIv. Frans Bottema, geb. Kloosterburen 13 dec. 1850,19 † Chicago, Cook, US-IL?, tr. Leens 9 juli 187418 Bouwine Bakhuis, geb. Burum 29 juli 1852,77 † Chicago, Cook, US-IL 16 april 1922.23
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt VIIIam.
2. Henderica Bottema, geb. Leens 9 okt. 1876,19 † Los Angeles, US-CA 3 sept. 1934.23
3. Harmannus, volgt VIIIan.
4. Jerena, volgt VIIIao.
5. Albert Bottema, geb. Vierhuizen, Ulrum 6 aug. 1885,19 † Cook, US-IL 10 sept. 1956,23 tr. Ella Boreman, geb. NL 5 maart 1886, † Oak Lawn, Cook, US-IL 18 dec. 1969,59 begr. Cook, US-IL.
6. Katharina Bottema, geb. Vierhuizen, Ulrum 19 dec. 1887,19 † Los Angeles, US-CA 8 april 1948.23
7. Johannes Bottema, geb. Vierhuizen, Ulrum 16 juli 1890,19 † ald. 19 juli 1890.17
8. Bouwina Bottema, geb. Vierhuizen, Ulrum 19 sept. 1891,19 † Shelby, Oceana, US-MI 24 mei 1962,23 begr. Oceana, US-MI.23
9. Henderikus Bottema, geb. Vierhuizen, Ulrum 25 aug. 1894.19

VIIIam. Jan Bottema, geb. Leens 29 dec. 1874,19 schipper, † Zoutkamp 22 febr. 1949,17 tr. Ulrum 18 mei 189518 Jantje Mellema, geb. Zoutkamp 12 aug. 1875,19 † ald. 23 april 1934.17
Uit dit huwelijk:
1. Frans Bottema, geb. Zoutkamp 9 sept. 1895,19 Garnalenvisser, † Ruinen 5 aug. 1944,17 begr. Zoutkamp.21
2. Anje Bottema, geb. Zoutkamp 1 jan. 1900,195 dec. 1985,22 begr. Ulrum.21
3. Bouwina Bottema, geb. Zoutkamp 30 april 1902,19 † Leidschendam 5 febr. 1975.80
4. Johannes Bottema, geb. Zoutkamp 3 nov. 1903,19 † ald. 18 april 1982,20 tr. Ulrum 1 mei 193418 Aaltje Mellema, geb. Zoutkamp 5 sept. 1909,1915 juni 2001,22 begr. Zoutkamp.21
5. Jan Bottema, geb. Zoutkamp 1 jan. 1905,19 † ald. 9 april 1988,20 tr. Ulrum 26 mei 193118 Martje van der Veen, geb. Zoutkamp 14 jan. 1906,19 † ald. 16 febr. 1982.20
6. Douwe Bottema, geb. Zoutkamp 31 okt. 1906,19 † Ulrum 5 sept. 1921,17 begr. Zoutkamp.21
7. Gerhard Bottema, geb. Zoutkamp 18 aug. 1908,19 visser, † Zoutkamp 3 okt. 1990,20 tr. Ulrum 2 juni 193118 Aafiena Rillema, geb. Ulrum 7 sept. 1908,19 † Winsum 22 juni 1997,22 begr. Zoutkamp.21
8. Harmannus, volgt IXn.
9. Jerena Bottema, geb. Zoutkamp 24 sept. 1911,19 † Leens 24 maart 1987.20
10. Albert Henderikus Bottema, geb. Ulrum 30 april 1914,19 kapper, † Warfhuizen, Leens 10 nov. 1998,20 tr. Kloosterburen 8 sept. 193618 Gezina Leichtenberg, geb. Kloosterburen 1913.
11. Jantina Bottema, geb. Ulrum 17 juli 1915,19 † ald. 24 febr. 1999.80
12. Henderikus Bottema, geb. Zoutkamp 24 maart 1917,19 † Groningen 13 aug. 1983.20

IXn. Harmannus Bottema, geb. Zoutkamp 21 sept. 1909,19 visser, † Zoutkamp 19 april 1990,20 tr. Ulrum 20 okt. 193018 Boukje Bolt, geb. Zoutkamp 13 nov. 1905,17 † ald. 30 jan. 1993.20
Uit dit huwelijk:
Roelof Jan Bottema, geb. 8 mei 1931,222 jan. 2007,22 begr. Zoutkamp.21

VIIIan. Harmannus Bottema, geb. Leens 7 dec. 1879,19 † Chicago, Cook, US-IL 18 aug. 1953,23 tr. US 1906 Aaltje Rozema, geb. Uithuizen 20 april 1884,19 † Chicago, Cook, US-IL 20 febr. 1962.23
Uit dit huwelijk:
Winifred Bottema, geb. Chicago, Cook, US-IL 26 april 1906,23 † Oak Lawn, Cook, US-IL 25 dec. 1986,23 begr. Chicago, Cook, US-IL.23

VIIIao. Jerena Bottema, geb. Vierhuizen, Ulrum 27 juli 1883,19 † Chicago, Cook, US-IL 18 febr. 1954.23
Haar dochter:
Rena Bottema, geb. Vierhuizen, Ulrum 15 juli 1902.19

VIIw. Pieter Bottema, geb. Leens 24 april 1860,19 † Kloosterburen 27 maart 1942,17 tr. Kloosterburen 25 mei 188918 Martje Leegte, geb. Kloosterburen 5 aug. 1864,19 † ald. 6 maart 1940,17 dr. van Henderikus en Kornelia de Haan.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Bottema, geb. Kloosterburen 3 nov. 1883.19
2. Petronella Bottema, geb. Kloosterburen 1 febr. 1889,19 † ald. 29 sept. 1889.17
3. Johannes Jacobus, volgt VIIIap.

VIIIap. Johannes Jacobus Bottema, geb. Kloosterburen 4 mei 1898,19 † Utrecht 13 mei 1973,20 tr. 1e Workum 19 juli 19235 Aaltje Muller, geb. Workum 1894, † Utrecht 7 sept. 1946;5 tr. 2e na 1946 Barbara Maria Rademaker, geb. Soest 5 jan. 1905,5 † Amersfoort 20 aug. 1989.20
Uit het eerste huwelijk:
1. Petrus Wouterus Johannes, volgt IXo.
2. Wouterus Petrus Johannes Bottema, geb. Montfoort 13 dec. 1933,20 † Leiderdorp 16 april 2015,20 begr. Voorhout.20

IXo. Petrus Wouterus Johannes Bottema, geb. Montfoort 5 sept. 1929,20 † Zevenaar 2 dec. 2002,20 begr. Duiven.20
Zijn zoon:
Rutgerus Johannes Jacobus Bottema, geb. Tolkamer 6 sept. 1962,20 † Westervoort 23 maart 1997.20

IIb. Tjaard Jans Bot, geb. Uithuizen? vóór 1675, † Uithuizen 7 jan. 1732,81 tr. Eppenhuizen 31 maart 16951 Frouke Jansen, geb. Usquert? vóór 1677, † na 21 dec. 1742.3
Uit dit huwelijk:
1. Albertje Tjaards, geb. Warfhuizen? vóór 1717, tr. Den Hoorn 28 nov. 17449 Hinderik Jans van Duinen, geb. Eemsland? vóór 1724.
2. Jan Tjaards, volgt IIIc.
3. Vrauke Tjaards, geb. Uithuizen vóór 1717, tr. Den Hoorn 8 mei 17454 Geert Jans Smook, geb. vóór 1725.
4. Aaltje Tjaards, geb. vóór 1717.

IIIc. Jan Tjaards Bot, geb. Uithuizen? vóór 1717, tr. 1e Uithuizen 27 nov. 17409 Anna Jans, geb. Uithuizen? vóór 1722, † vóór 4 nov. 1747; tr. 2e Den Hoorn 4 nov. 17479 Martje Jelis, geb. Eenrum? vóór 1729, † Kloosterburen vóór 20 nov. 1765,82 dr. van Jelis Jans en Fenje Hindriks; tr. 3e Hornhuizen dec. 17651 Aagtjen Sijtses, geb. Kloosterburen? vóór 1747.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Jans, ged. Uithuizen 16 nov. 1741.8
2. Tjaard Jans, ged. Uithuizen 14 dec. 1743,8vóór 8 jan. 1746.13
3. Tjaard Jans, ged. Uithuizen 8 jan. 1746,8vóór 6 mei 1751.13
Uit het tweede huwelijk:
4. Fenje Jans, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 1 sept. 1748,4vóór 14 dec. 1749.13
5. Fenje Jans, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 14 dec. 1749,4vóór 31 juli 1757.13
6. Tjaard Jans, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 6 mei 1751.4
7. Jelis Jans, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 1 nov. 1754,4 † Kloosterburen 5 nov. 1808,14 tr. 1e Hornhuizen 15 mei 17851 Sara Hendriks, ged. Uithuizen 22 april 1748,8 † Kloosterburen vóór 20 juli 1794,7 dr. van Hindrik Dutmers en Geertje Jacobs; tr. 2e Den Hoorn 20 juli 17944 Trientje Hindriks, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 25 maart 1766,4 † Kloosterburen 17 mei 1831.17
8. Fenje Jans, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 31 juli 1757,4 † ald. 30 okt. 1819,5 tr. 1e (ondertr. Eenrum 10 febr.) 17811 Pieter Jacobs Schikan, geb. Groningen vóór 1761,16 † Eenrum 18 juli 1791;83 tr. 2e (ondertr. Den Hoorn 7 juni) 18089 Jacobus Driesdau, ged. Groningen 30 nov. 1766,8 zn. van Arnoldus Driesdouw.
9. Cornelius Jans, geb. Kloosterburen,4 ged. Den Hoorn 7 okt. 1761.4


Bronnen

1. DTB trouwen ref. prov. Groningen
2. voor huwelijk kind
3. treedt op als getuige
4. DTB Den Hoorn RK (gearchiveerde versie)
5. WieWasWie
6. akte protocollatie Warfhuizen (archieven.nl)
7. Echtgeno(o)t(e) hertrouwt
8. DTB dopen RK prov. Groningen
9. DTB trouwen RK prov. Groningen
10. volgt uit leeftijd bij overlijden
11. akte (AlleGroningers)
12. partner wordt dan als weduwnaar/weduwe vermeld
13. voor geboorte/doop jongere broer/zus met dezelfde naam
14. DTB begraafregisters prov. Groningen
15. huwelijksakte kind
16. DTB dopen ref. prov. Groningen
17. BS overlijdensregisters prov. Groningen
18. BS huwelijksregisters prov. groningen
19. BS geboorteregisters prov. Groningen
20. overlijdensadvertentie
21. grafstenen project
22. grafsteen
23. FindaGrave
24. Obituary
25. volgt uit leeftijd bij huwelijk
26. BHIC
27. Beckmann (niet meer online)
28. bidprentje
29. advertentie BS
30. Boerderijen op het Hogeland (ISBN 9052942250)
31. familiegegevens
32. USA census 1920
33. Ancestry
34. Mug, genealogische database Joop
35. archiefkaart Amsterdam (SAA)
36. advertentie huwelijksjubileum
37. Iowa, County Marriages, 1838-1934 (familysearch)
38. Iowa, Birth Records, 1921-1942 (familysearch)
39. Iowa, County Births, 1880-1935 (familysearch)
40. Iowa, Delayed Birth Records, 1850-1939 (familysearch)
41. Iowa, County Death Records, 1880-1992 (familysearch)
42. Minnesota Deaths, 1887-2001 (familysearch)
43. Minnesota Death Index, 1908-2002 (familysearch)
44. Minnesota Birth Index, 1935-2002 (familysearch)
45. United States Social Security Death Index (familysearch)
46. Gezinskaart Anna Paulowna
47. Online begraafplaatsen
48. Iowa, Death Records, 1904-1951 (familysearch)
49. huwelijksakte
50. Illinois, Deaths and Stillbirths, 1916-1947 (familysearch.org)
51. United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 (familysearch)
52. California Death Index, 1905-1939 (familysearch)
53. Illinois, Cook County Marriages, 1871-1920 (familysearch.org)
54. Michigan Births, 1867-1902 (familysearch)
55. Illinois, Cook County, Birth Certificates, 1871-1940 (familysearch)
56. California, Death Index, 1940-1997 (familysearch)
57. California, County Marriages, 1850-1952 (familysearch)
58. California, County Birth and Death Records, 1800-1994 (familysearch)
59. Illinois, Cook County Deaths, 1878-1994 (familysearch.org)
60. akte protocollatie Bedum (archieven.nl)
61. akte protocollatie Kloosterburen (archieven.nl)
62. Huwelijkscontracten prov. Groningen
63. niet in BS
64. Militieinschrijving
65. huwelijksadvertentie
66. geboorteadvertentie
67. grafschriften Galileërkerk
68. overlijdensadvertentie echtgeno(o)t(e)
69. rouwkaart
70. Bevolkingsregister Apeldoorn
71. huwelijksbijlagen
72. akte (familysearch)
73. AlleDrenten
74. gezinskaart Amsterdam (SAA)
75. Gravestones in South Africa
76. BS geboorteregisters prov. Groningen
78. Bevolkingsregister Meppel
79. niet genoteerd
82. boedelbeschrijving t.b.v. voogdij