Genealogie Claas Harms Wijk

Heeft u meer informatie? Stuur dan (ook voor andere opmerkingen) een email

I. Claas Harms Wijk, ged. Noordwolde 5 sept. 1734,1 begr. Bedum 1 dec. 1802,2 zn. van Harm Hindriks en Hindrikje Lubbers, tr. Ellerhuizen 20 maart 17603 Anje Jans, ged. Garmerwolde 15 okt. 1724,1 † Ellerhuizen, begr. Bedum 15 okt. 1787,4 wed. van Jan Pieters Wijk.
Uit dit huwelijk:
1. Hilje Clasens, geb. Ellerhuizen, ged. Bedum 13 sept. 1761,1 † Ellerhuizen vóór 21 nov. 1765.
2. Harm Klasens, volgt IIa.
3. Hilje Clasens, volgt IIb.
4. Jan Klaassen, volgt IIc.
5. Hendertje Klasen Wijk, geb. Ellerhuizen, ged. Bedum 25 dec. 1771,1 † ald. 30 nov. 1859.5

IIa. Harm Klasens Wijk, geb. Ellerhuizen, ged. Bedum 5 febr. 1764,1 † Stedum 25 febr. 1836,5 tr. Baflo 15 april 17913 Siementje Pieters Hielkema, ged. Baflo 22 febr. 1767, † Maarhuizen 8 april 1828.5
Uit dit huwelijk:
1. Hilje Harms Wijk, geb. Maarhuizen 24 mei 1792,1 ged. Eenrum 3 juni 1792,1 † Baflo 16 aug. 1859.5
2. Pieter Harms Wijk, geb. Maarhuizen 21 dec. 1794,1 ged. Eenrum 28 dec. 1794,1 † Maarhuizen 20 nov. 1803.6
3. Klaas Harms, volgt IIIa.
4. Diewertje, volgt IIIb.
5. Anje Harms Wijk, geb. Maarhuizen 9 jan. 1803,1 ged. Eenrum 27 maart 1803,1 † Stedum 22 jan. 1878.5

IIIa. Klaas Harms Wijk, geb. Maarhuizen 1 okt. 1797,1 ged. Eenrum 15 okt. 1797,1 † Winsum 30 maart 1892,5 tr. Leens 19 nov. 18297 Grietje Meertens Sijbolts, geb. Tinallinge 31 maart 1796,1 † Mensingeweer 21 jan. 1881.5
Uit dit huwelijk:
1. Peterus, volgt IVa.
2. Johannes, volgt IVb.
3. Zwaantje, volgt IVc.
4. Sijmon, volgt IVd.
5. Aziena Wijk, geb. Maarhuizen 11 mei 1838,8 † Eenrum 13 febr. 1917.5

IVa. Peterus Wijk, geb. Mensingeweer 5 april 1830,8 † Maarhuizen 2 aug. 1906,5 tr. 1e Baflo 17 mei 18677 Klaarke Derks Stol, geb. Tinallinge 6 mei 1843,8 † Maarhuizen 15 juli 1887;5 tr. 2e Winsum 12 febr. 18907 Jantje Frieling, geb. Eenrum 26 jan. 1863,8 † Groningen 24 febr. 1917.5
Uit het eerste huwelijk:
1. (zoon) Wijk, levenloze zoon, geb. Rasquert 1 juni 1867.5
2. Klaas, volgt Va.
3. Grietje Wijk, geb. Rasquert 27 juni 1870,8 † Maarhuizen 20 maart 1876.5
4. Derk, volgt Vb.
5. Magrietje Wijk, geb. Maarhuizen 27 nov. 1874,8 † Groningen 19 nov. 1968,5 begr. Leens.9
6. Martje Wijk, geb. Maarhuizen 4 jan. 1876,8 † Leens 12 nov. 1955,5 begr. Zuurdijk.9
7. Jan Ernst, volgt Vc.
8. Pieter Harm, volgt Vd.
9. Grietje Wijk, geb. Maarhuizen 22 mei 1880,8 † Groningen 24 aug. 1957.5
10. Simon Johannes, volgt Ve.
Uit het tweede huwelijk:
11. Petrus Jan, volgt Vf.

Va. Klaas Wijk, geb. Rasquert 25 mei 1868,8 † Eenrum 9 april 1938,5 tr. Kloosterburen 22 mei 18957 Diewertje Meijer (Vh).
Uit dit huwelijk:
1. Clara Zwaantina Wijk, geb. Rasquert 12 nov. 1898,8 † Groningen 18 maart 1984.10
2. Zwaanette Jantina Gerrarda Wijk, geb. Pieterburen 23 mei 1905,8 † Groningen 19 april 1995.10

Vb. Derk Wijk, geb. Rasquert 11 aug. 1871,8 † Groningen 12 jan. 1945,5 tr. Uithuizen 28 april 18997 Johanna Eberharda Boukema, geb. Uithuizen 29 nov. 1873,8 † ald. 6 mei 1951.5
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Clara Wijk, geb. Uithuizen 8 juni 1900,8 † Groningen 31 jan. 1981.10
2. Peterus Pieter Wijk, geb. Uithuizen 11 aug. 1903,8 † ald. 16 mei 1976,10 tr. Bierum 21 mei 19317 Dine Toxopeus, geb. Bierum 7 juli 1909,8 † Uithuizen 21 okt. 1999.10

Vc. Jan Ernst Wijk, geb. Maarhuizen 31 maart 1877,8 † ald. 5 dec. 1949,5 begr. Eenrum,9 tr. Kloosterburen 2 april 19037 Pieterdientje Leima, geb. Kloosterburen 13 aug. 1880,8 † Groningen 5 juni 1967.5
Uit dit huwelijk:
Clara Henderika Jantina Wijk, geb. Uithuizen 28 maart 1907,8 † Groningen 5 nov. 1984,10 begr. Eenrum.9

Vd. Pieter Harm Wijk, geb. Maarhuizen 8 febr. 1879,8 † Groningen 26 mei 1955,5 begr. Usquert,9 tr. Usquert 14 aug. 19027 Elizabeth Anna Zuideveld, geb. Usquert 16 nov. 1878,8 † ald. 10 april 1945.5
Uit dit huwelijk:
1. Peterus Pieter, volgt VIa.
2. Geerdinus Klaas Wijk, geb. Uithuizermeeden 21 jan. 1907,8 † ald. 24 mei 1986,10 tr. Baflo 23 mei 19357 Hilda Geertruida Clevering, geb. Den Andel 7 nov. 1909,8 † Delfzijl 24 dec. 1997.10

VIa. Peterus Pieter Wijk, geb. Uithuizermeeden 26 juni 1903,8 † Heelsum, Renkum 7 febr. 1979,10 tr. Appingedam 9 mei 19307 Hiektje Renken, geb. Kroonpolder, Beerta 27 juli 1910.8
Uit dit huwelijk:
Pieter Harm Wijk, geb. Leens 30 dec. 1931,11 † Dordrecht 24 mei 2006.10

Ve. Simon Johannes Wijk, geb. Maarhuizen 16 sept. 1881,8 † Bedum 19 april 1957,5 tr. Termunten 24 aug. 19167 Eva Bosscher, geb. Termunterzijl 27 juli 1890,8 † Brielle 28 febr. 1965.12
Uit dit huwelijk:
Peterus Derk Aisso Wijk, geb. Bedum 22 jan. 1925,10 † Hoogezand 21 jan. 2017,10 tr. Bedum 195613 Maaike Elssien Botma, geb. Westerwijtwerd 31 juli 1922,8 † Hoogezand 30 okt. 2009.10

Vf. Petrus Jan Wijk, geb. Maarhuizen 29 aug. 1890,8 † Bussum 17 okt. 1972,10 tr. 1e Haren 3 nov. 19147 Klazina Catharina Beekman, geb. Eenrum 13 sept. 1875,8 † Groningen 4 juni 1922;5 tr. 2e Den Haag 12 nov. 192612 Takeliena Detmerina Saunier, geb. Groningen 12 mei 1891,8 † Bussum 8 jan. 1979.10
Uit het tweede huwelijk:
Peterus Jan Wijk, geb. 1927,1428 nov. 2005.10

IVb. Johannes Wijk, geb. Maarhuizen 9 maart 1832,8 † Kloosterburen 27 jan. 1895,5 tr. Uithuizermeeden 11 mei 18667 Aaltje Wiersum, geb. Uithuizermeeden 30 jan. 1841,8 † Kloosterburen 20 nov. 1895.5
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Wijk, geb. Mensingeweer 22 jan. 1867,8 † ald. 8 april 1867.5
2. Janna Elizabeth Wijk, geb. Mensingeweer 26 mei 1868,8 † ald. 12 juli 1868.5
3. Klaas Wijk, geb. Mensingeweer 20 april 1870,8 † ald. 24 juli 1870.5
4. Janna Elizabeth Wijk, geb. Kloosterburen 14 febr. 1873,8 † Leens 10 nov. 1936.5
5. Klaas, volgt Vg.
6. Grietje Zwaantina Wijk, geb. Kloosterburen 20 dec. 1879,8 † ald. 31 dec. 1899.5

Vg. Klaas Wijk, geb. Kloosterburen 12 jan. 1875,8 † Haren 23 maart 1951,5 tr. Kloosterburen 16 mei 19007 Grietje Leima, geb. Hornhuizen 2 nov. 1878,8 † Haren 21 jan. 1956.5
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Jan, volgt VIb.
2. Henderika Aaltje Wijk, geb. Kloosterburen 4 juli 1903,8 † Appingedam 30 juni 1987.10
3. Alida Grietje Wijk, geb. Kloosterburen 7 aug. 1904,8 † ald. 24 febr. 1920,5 begr. Hornhuizen.9
4. Jan Wijk, geb. Kloosterburen 26 aug. 1905,8 † Haren 7 juli 1923,5 begr. Kloosterburen.9
5. Grietje Zwaantiena Wijk, geb. Kloosterburen 9 febr. 1907,8 † Haren 17 febr. 1927.5
6. Pieter Jan Wijk, geb. Kloosterburen 20 jan. 1909,8 † Zoutkamp 30 april 1977,10 tr. Baflo 23 april 19377 (echtsch. ingeschr. 11 sept. 1948)7 Hilda Smit, geb. Usquert 6 juli 1914.8

VIb. Johannes Jan Wijk, geb. Kloosterburen 1 mei 1901,8 † Groningen 15 sept. 1984,10 tr. Huizum 20 nov. 194112 (echtsch. ingeschr. Stiens 21 febr. 1972)12 Maaike Janke Wassenaar, geb. Jelsum 12 aug. 1912.12
Uit dit huwelijk:
Richtje Grietje Wijk, geb. Kloosterburen 29 juli 1943,11 † Groningen 12 aug. 1943,5 begr. Kloosterburen.9

IVc. Zwaantje Wijk, geb. Maarhuizen 13 juni 1834,8 † Kloosterburen 17 aug. 1911,5 tr. Winsum 13 jan. 18637 Gerrard Meijer (IVe).
Uit dit huwelijk:

Vh. Diewertje Meijer, geb. Kloosterburen 28 aug. 1869,8 † Eenrum 8 maart 1966,5 tr. Kloosterburen 22 mei 18957 Klaas Wijk (Va).

IVd. Sijmon Wijk, geb. Maarhuizen 24 april 1836,8 † Winsum 20 febr. 1917,5 begr. Mensingeweer,9 tr. Adorp 27 juni 18727 Anje Schuiringa, geb. Ezinge 11 dec. 1845,8 † Mensingeweer 30 okt. 1907.5
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Kornelis Wijk, geb. Mensingeweer 19 juli 1873,8 † Groningen 6 nov. 1952,5 begr. Mensingeweer,9 tr. Grijpskerk 2 mei 19037 Jouktje Fokelena Gaaikema, geb. Oldehove 22 maart 1880,8 † Groningen 28 mei 1974.10
2. Diewertje Wijk, geb. Mensingeweer 10 dec. 1874,8 † Groningen 25 sept. 1964,5 begr. Mensingeweer.9
3. Cornelis Everhardus, volgt Vi.
4. (dochter) Wijk, levenloze dochter, geb. Mensingeweer 18 dec. 1879.5
5. Everhardus Wijk, geb. Mensingeweer 13 febr. 1881,8 † Rijswijk 3 mei 1977.10
6. Grietje Wijk, geb. Mensingeweer 2 maart 1883,8 † Groningen? 23 mei 1978,15 begr. Mensingeweer.9
7. Petrus Johannes Wijk, geb. Mensingeweer 16 dec. 1884,819 april 1980,15 begr. Heiloo,16 tr. Den Haag 25 nov. 19424 Hendrika Eekhoff, geb. Nijmegen 8 nov. 1900,17 † Heiloo 23 juli 1970.10

Vi. Cornelis Everhardus Wijk, geb. Mensingeweer 6 jan. 1878,8 † Winsum 3 juli 1959,5 tr. Winsum 15 jan. 19067 Anje Boer, geb. Maarhuizen 16 dec. 1883,8 † Haren 21 aug. 1977.10
Uit dit huwelijk:
1. Sijmon Jacob Wijk, geb. Maarhuizen 7 april 1909,8 † Winsum 18 april 1978,10 tr. Den Haag 29 nov. 193512 Willemina Toxopeus, geb. Garsthuizen 13 maart 1912,8 † Groningen 15 okt. 1993.10
2. Jacob Klaas, volgt VIc.
3. Jan Anko Wijk, geb. Schaphalsterzijl 10 febr. 1916,8 † Winsum 12 maart 2011,10 begr. Noordhorn,9 tr. Oldehove 23 mei 19467 Auktje Aliede Siccama, geb. Saaksum 16 jan. 1922,8 † Winsum 25 jan. 2017.10
4. Annette Jantine Wijk, geb. Maarhuizen 11 febr. 1919,8 † Hoogezand-Sappemeer 13 febr. 1962,5 begr. Finsterwolde.16

VIc. Jacob Klaas Wijk, geb. Schaphalsterzijl 18 jan. 1911,8 † Groningen 23 sept. 1998,10 tr. Eenrum 12 mei 19377 Jansje Geertje Wibbens, geb. Eenrum 15 sept. 1915,8 † Haren 2 maart 2016.10
Uit dit huwelijk:
Jacoba Anna Wijk, geb. Baflo 11 sept. 1941,15 † Groningen 27 okt. 1942,5 begr. Baflo.16

IIIb. Diewertje Wijk, geb. Maarhuizen 25 febr. 1800,1 ged. Eenrum 23 maart 1800,1 † Hornhuizen 31 jan. 1866,5 tr. Kloosterburen 16 april 18247 Remt Pieters Meijer, geb. Hornhuizen 10 nov. 1796.
Uit dit huwelijk:

IVe. Gerrard Meijer, geb. Kloosterburen 10 jan. 1832,8 † ald. 10 aug. 1903,5 tr. Winsum 13 jan. 18637 Zwaantje Wijk (IVc).

IIb. Hilje Clasens Wijk, geb. Ellerhuizen, ged. Bedum 24 nov. 1765,1 begr. ald. 21 maart 1792,4 tr. Ellerhuizen 19 juni 17883 Willem Luitjes Wijk, geb. Bedum 8 jan. 1769,5 † Ellerhuizen 19 april 1833.5
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Willems, volgt IIIc.
2. Dieuwerke Willems, volgt IIId.
3. Luitjen Willems, ged. Bedum 25 maart 1792,1 begr. ald. 16 juni 1792.4

IIIc. Klaas Willems Wijk, ged. Bedum 29 maart 1789,1 † ald. 14 jan. 1873,5 tr. 1e Bedum 2 dec. 181018 Ranje Pieters Zijlema, geb. Westerwijterd 9 maart 1791, † Bedum 1 juli 1822;5 tr. 2e Bedum 14 febr. 18247 Bouke Klaassens van Maar, geb. Westerdijkshorn 28 mei 1790, † Bedum 22 okt. 1831,5 wed. van Fokke Berends Swaagman.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wilhelmus Klaasen, volgt IVf.
2. Martha Klaasens Wijk, geb. Bedum 4 juni 1813,8 † ald. 16 juli 1813.5
3. Martje Klaasen Wijk, geb. Bedum 15 mei 1815,8 † Bellingwolde 26 juni 1882,5 tr. Bedum 15 mei 18357 Willem Jans Groeneveld (IIId,1).
4. Hilje Klaassens Wijk, geb. Bedum 18 aug. 1816,8 † ald. 26 aug. 1822.5
5. Pieter Geerts Zijlsma Wijk, geb. Bedum 7 okt. 1817,8 † ald. 26 okt. 1817.5
6. Pieter Geerts Zijlsma Wijk, geb. Bedum 17 dec. 1820,8 † ald. 10 sept. 1821.5
Uit het tweede huwelijk:
7. Pieter Klaassens, volgt IVg.
8. Jan, volgt IVh.
Uit zijn relatie met Johanna Fokkes Swaagman, geb. Zuidwolde 14 febr. 1814,8 † Bedum 24 nov. 1894,5 dr. van Fokke Berends en Bouke Klaassens van Maar:
9. Hilje Swaagman, geb. Bedum 7 aug. 1834,8 † ald. 29 mei 1905.5
10. Bouwke Klaasen Wijk Swaagman, geb. Bedum 18 jan. 1836,8 † ald. 22 dec. 1860.5
11. Dieuwerke Klaasen Wijk Swaagman, geb. Bedum 3 aug. 1837,8 † Ellerhuizen 2 febr. 1890,5 begr. Bedum.9
12. Jakomina Klaasen Wijk Swaagman, geb. Bedum 3 aug. 1837,8 † ald. 18 dec. 1869.5
13. Fokke Klaas Swaagman, geb. Bedum 22 mei 1841,8 † Lellens 23 jan. 1905.5
14. Klaas Fokko Swaagman, geb. Bedum 6 okt. 1846,8 † Noordlaren 10 sept. 1919.5

IVf. Wilhelmus Klaasen Wijk, geb. Bedum 18 febr. 1812,8 † Zuidwolde 25 juli 1872,5 tr. Bedum 21 juni 18347 Jacomina Fokkes Swaagman, geb. Zuidwolde 9 juli 1812,8 † ald. 6 sept. 1848,5 dr. van Fokke Berends en Bouke Klaassens van Maar.
Uit dit huwelijk:
1. Rainje Wijk, geb. Zuidwolde 18 maart 1835,8 † Noordwolde 13 febr. 1913.5
2. Klaas, volgt Vj.
3. Bouwke Wijk, geb. Zuidwolde 11 dec. 1838,8 † Thesinge 6 dec. 1867.5
4. Fokke Wijk, geb. Zuidwolde 23 febr. 1841,8 † ald. 5 okt. 1870.5
5. Johanna Wijk, geb. Zuidwolde 4 nov. 1843,8 † Bedum 4 maart 1919.5
6. Willem, volgt Vk.
7. Martje Wijk, geb. Zuiidwolde 8 jan. 1848,8 † Zuidwolde 21 dec. 1848.5

Vj. Klaas Wijk, geb. Zuidwolde 24 dec. 1836,8 † ald. 1 juli 1920,5 tr. Bedum 13 mei 18637 Jantje van Hemmen, geb. Noordwolde 29 dec. 1840,8 † Zuidwolde 18 maart 1924.5
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus, volgt VId.
2. Marchien Wijk, geb. Noorderhogebrug 22 aug. 1866,8 † Bedum 3 dec. 1950,5 begr. Zuidwolde.16
3. Jacomina Wijk, geb. Ezinge 11 aug. 1868,8 † Noordwolde 25 juni 1940.5
4. Jan Wijk, geb. Ezinge 4 jan. 1870,8 † Klein Garnwerd 24 febr. 1872.5
5. Jan, volgt VIe.
6. Ranje Wijk, geb. Klein Garnwerd 23 nov. 1873,8 † Groningen 25 nov. 1939,5 begr. Zuidwolde.16
7. Hendericus Wijk, geb. Klein Garnwerd 19 febr. 1876,812 okt. 1905.4
8. Johanna Lamberta Wijk, geb. Noordwolde 11 aug. 1878,8 † Zuidwolde 16 sept. 1884.5
9. Jantje Wijk, geb. Zuidwolde 15 maart 1882,8 † Groningen 10 nov. 1963.5
10. Johannes Lambertus, volgt VIf.

VId. Wilhelmus Wijk, geb. Noorderhogebrug 17 sept. 1864,8 † Amersfoort 24 jan. 1941,12 begr. Leusden,16 tr. Nijmegen 15 febr. 188912 Johanna Maria van der Pol, geb. Nijmegen 8 juli 1865,12 † Amersfoort 15 mei 1954.12
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth Jantje Maria Wijk, geb. Nijmegen 27 okt. 1889,12 † Leiden 5 mei 1971.12
2. Klaas Wilhelmus, volgt VIIa.
3. Hendrika Maria Louisa Wijk, geb. Amersfoort 18 okt. 1891,12 † ald. 16 april 1892.12
4. Wilhelmus Antonius, volgt VIIb.
5. Johanna Maria Wijk, geb. Amersfoort 24 maart 1894,12 † ald. 30 juli 1897.12
6. Godefridus, volgt VIIc.
7. Hendrika Maria Wijk, geb. Amersfoort 4 maart 1897.12
8. Johanna Maria Wijk, geb. Amersfoort 5 maart 1898,1221 aug. 1979,15 begr. Leusden.16

VIIa. Klaas Wilhelmus Wijk, geb. Nijmegen 1 okt. 1890,12 † Leiden 16 febr. 1968,10 tr. Amersfoort 5 juli 191712 Aaltjen van der Laan, geb. Amersfoort 26 april 1895,12 † Leiden 8 april 1960.12
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Willemina Wijk, geb. Leiden 16 juni 1918.12
2. Johanna Maria Wijk, geb. Leiden 21 juli 1920.12
3. Wilhelmus Wijk, geb. Leiden 24 sept. 1921,12vóór 22 mei 2016,19 tr. Elisabeth Siekerman, geb. Alkmaar 14 okt. 1921,12 † Aalst, Waalre 22 mei 2016.10

VIIb. Wilhelmus Antonius Wijk, geb. Amersfoort 10 april 1893,12 † ald. 26 aug. 1976,10 tr. Haarlem 23 sept. 192012 Geertrui Maria Spaander, geb. Purmerend 17 dec. 1890.20
Uit dit huwelijk:

VIIIa. Wilhelmus Wijk, geb. Amersfoort 20 juli 1921,12 † Apeldoorn 20 okt. 2009,10 tr. Anna Gerbrig Terwee, geb. Rotterdam 26 mei 1920,21 † Apeldoorn 4 febr. 1997.10
Uit dit huwelijk:
Wilhelmus Albertus Wijk, geb. Doorn 15 okt. 1950,21na 20 okt. 2009.21

VIIc. Godefridus Wijk, geb. Amersfoort 6 aug. 1895,12 † ald. 7 aug. 1978,10 tr. Amersfoort 15 maart 192312 Gerardina Johanna Haaxman, geb. Rotterdam 12 maart 1896,12 † Den Bosch 27 okt. 1953.12
Uit dit huwelijk:
1. Willem Frits Wijk, geb. Zaltbommel 3 juni 1924,22 † Amersfoort 26 aug. 2006.10
2. Frits Wijk, geb. Zaltbommel 11 okt. 1928,22 † Breugel 28 nov. 2012.10
3. Hans, volgt VIIIb.

VIIIb. Hans Wijk, geb. Zaltbommel 5 febr. 1932,21 † Wijk bij Duurstede 24 mei 2017.10
Zijn dochter:
Evelien Wijk, geb. Emmeloord 12 juli 1957,21 † Amsterdam 9 nov. 2018.10

VIe. Jan Wijk, geb. Klein Garnwerd 19 juni 1872,8 † Amersfoort 27 sept. 1944,12 begr. Leusden,16 tr. Utrecht 25 april 190112 Klaasje Schimmel, geb. Utrecht 18 dec. 1878,12 † Amersfoort 11 nov. 1952,12 begr. Leusden.16
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Gerhardus Wijk, geb. Den Bosch 12 juni 1902,12 † Utrecht 14 febr. 1909.12
2. Everardus Hendrikus Catharinus Jan, volgt VIId.

VIId. Everardus Hendrikus Catharinus Jan Wijk, geb. Utrecht 11 juni 1907,12 † Hoogland 8 aug. 1979,10 gecrem. Leusden, tr. Soest 5 juni 193412 Geertruida Wilhelmina van Voorst, geb. Rotterdam 4 okt. 1910,126 april 1994,15 begr. Leusden.16
Uit dit huwelijk:
Jan Rudolf Alexander Wijk, geb. Amersfoort 4 mei 1944,4 † ald. 18 april 1993.10

VIf. Johannes Lambertus Wijk, geb. Zuidwolde 18 april 1886,8 † Groningen 17 dec. 1964,5 begr. Appingedam,16 tr. Bedum 22 nov. 19137 Anje Dwarshuis, geb. Groningen 14 mei 1888,8 † ald. 4 dec. 1952,5 begr. Appingedam.16
Uit dit huwelijk:
1. Klaas, volgt VIIe.
2. Geertje Wijk, geb. Solwerd 23 jan. 1919.8

VIIe. Klaas Wijk, geb. Ezinge 20 mei 1916,8 † Velp 25 april 1994,10 tr. Appingedam 6 juli 19447 (echtsch. ingeschr. 8 juni 1972)7 Tijtje Martha Steen, geb. Opwierde 12 aug. 1918,8 † Appingedam 4 okt. 1991.10
Uit dit huwelijk:
1. Angela Margriet Wijk, geb. Leermens 15 mei 1946,10 † Sneek 6 maart 2015.10
2. Benno Martin Wijk, geb. Appingedam 27 okt. 1952,10 † ald. 7 juni 2009.10

Vk. Willem Wijk, geb. Zuidwolde 2 nov. 1845,8 † Noordwolde 10 febr. 1895,5 tr. Bedum 26 april 18737 Grietje Venhuizen, geb. Bedum 1 nov. 1852,8 † Groningen 24 nov. 1894.5
Uit dit huwelijk:
1. Hilbrand Wijk, geb. Zuidwolde 5 mei 1874,8 † ald. 25 mei 1892.5
2. Willem Wijk, geb. Zuidwolde 26 april 1877,8 † ald. 1 sept. 1877.5
3. Martha Wijk, geb. Zuidwolde 6 febr. 1879,8 † ald. 5 juni 1879.5
4. Willem Wijk, geb. Zuidwolde 31 juli 1880,8 † ald. 12 maart 1890.5
5. Martha Wijk, geb. Zuidwolde 27 aug. 1882,8 † ald. 2 jan. 1896.5
6. Jacomina Wijk, geb. Zuidwolde 26 april 1885,8 † Noordwolde 23 maart 1908.5
7. Jan Nicolaas Wijk, geb. Zuidwolde 20 aug. 1886,8 † Groningen 21 maart 1896.5
8. Klaas Wijk, geb. Zuidwolde 10 mei 1888,8 † Bedum 20 mei 1907.5
9. Henderika Wijk, geb. Zuidwolde 19 mei 1889,8 † ald. 27 mei 1889.5
10. Willem, volgt VIg.

VIg. Willem Wijk, geb. Zuidwolde 6 april 1890,8 † Groningen 30 nov. 1951,5 tr. Groningen 18 aug. 19127 Wiepke van der Meulen, geb. Donkerbroek 19 aug. 1889,12 † Groningen 1 dec. 1973.10
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt VIIf.
2. Jan, volgt VIIg.
3. Grietje Jacomina Wijk, geb. Groningen 1 aug. 1915,8 † ald. 7 juni 1989.10
4. Geertje Wijk, geb. Groningen 25 maart 1917,8 † ald. 3 nov. 1918.5
5. Geertje Wijk, geb. Groningen 25 maart 1919,8 † ald. 17 maart 1945.5
6. Klaas, volgt VIIh.
7. Hendericus Johannes Wijk, geb. 17 juni 1923.
8. Hilbrand Wijk, geb. 15 febr. 1925,1010 maart 2005,10 gecrem. Midwolde, Leek,16 tr. (ondertr. Groningen okt.) 194823 Geertje Dekker, geb. Nieuwe Pekela 10 juli 1922,8 † Groningen 5 aug. 2014,10 begr. Midwolde, Leek.16
9. Jantienus Wijk, geb. 19 nov. 1927, † Groningen 9 jan. 1991,10 tr. Johanna Pieterdina de Beer, geb. Groningen 6 jan. 1929, † ald. 4 april 1997.10
10. Martha Wijk, geb. 23 juli 1931,15 † Groningen 20 dec. 2002.10
11. Jantje Sijka Wijk, geb. Hoogkerk 2 juli 1935,23 † Groningen 6 maart 1999.10

VIIf. Willem Wijk, geb. Groningen 19 aug. 1912,8 † ald. 30 jan. 1985,10 tr. Hoogkerk 18 aug. 19387 Hendrika Sjoukjen Roeters, geb. Noordhorn 27 mei 1919,8 † Groningen 1 febr. 2007.10
Uit dit huwelijk:
1. Hinke Jantina Wijk, geb. Groningen 13 maart 1941,10 † ald. 26 sept. 2016.10
2. Jan Wijk, geb. Groningen aug. 1946,23 † ald. 2 aug. 1996.10

VIIg. Jan Wijk, geb. Helpman, Haren 16 jan. 1914,8 † Hoogkerk 11 maart 1977,10 tr. Hoogkerk 16 mei 19407 Catharina Bos, geb. Hoogkerk 16 okt. 1917.8
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Wijk, geb. Hoogkerk 1944,14 † Groningen 8 maart 1945.5
2. Jan Wijk, geb. 1946,14 † Hoogkerk 21 aug. 2000.10
3. Arie Albertus Wijk, geb. Hoogkerk 1947,14 † ald. 1 febr. 1948.5

VIIh. Klaas Wijk, geb. Groningen 14 maart 1921,8 † ald. 22 okt. 1994.10
Zijn zoon:
Henderikus Johannes Wijk, geb. Groningen aug. 1949,14 † ald. 26 dec. 1949.5

IVg. Pieter Klaassens Wijk, geb. Bedum 31 mei 1825,8 † Noordwolde 17 dec. 1855,5 tr. Bedum 26 mei 18497 Anna Christina Holthuis, geb. Groningen 1 dec. 1818,8 † Onderdendam 27 febr. 1870.5
Uit dit huwelijk:
1. Bouwke Pieters Wijk, geb. Bedum 5 aug. 1850,8 † ald. 23 sept. 1851.5
2. Bouwke Wijk, geb. Bedum 25 febr. 1852,8 † Adorp 5 okt. 1906.5
3. Jakob Pieters Wijk, geb. Noordwolde 17 febr. 1854,8 † Onderdendam 16 sept. 1862.5
4. Klaas Pieters Wijk, geb. Noordwolde 21 febr. 1855,8 † Bedum 9 mei 1856.5

IVh. Jan Wijk, geb. Bedum 25 april 1828,8 † ald. 2 april 1886,5 tr. Bedum 23 nov. 18507 Pieterke Alderts Veldman, geb. Bedum 7 nov. 1829,8 † ald. 9 dec. 1864.5
Uit dit huwelijk:
1. Fenna Wijk, geb. Bedum 3 nov. 1851,8 † Groningen 11 mei 1901.5
2. Bouke Wijk, geb. Bedum 12 juni 1853,8 † ald. 19 maart 1898.5
3. Johanna Jans Wijk, geb. Bedum 19 juli 1856,8 † ald. 23 juni 1859.5
4. Johanna Wijk, geb. Bedum 19 nov. 1861,8 † Zuidhorn 14 febr. 1906.5
5. Hilje Wijk, geb. Bedum 22 jan. 1864,8 † Onderdendam 1 dec. 1900.5

IIId. Dieuwerke Willems Wijk, ged. Bedum 17 okt. 1790,1 † ald. 31 maart 1867,5 tr. Bedum 22 okt. 180918 Jan Leenderts Groeneveld, geb. Bovenrijge, ged. Garmerwolde 12 sept. 1790,1 † Bedum 2 febr. 1815.5
Uit dit huwelijk:
Willem Jans Groeneveld, geb. Garmerwolde 25 dec. 1814,24 † Bedum 20 okt. 1892,5 tr. Bedum 15 mei 18357 Martje Klaasen Wijk (IIIc,3).

IIc. Jan Klaassen Wijk, geb. Ellerhuizen, ged. Bedum 29 nov. 1767,1 † Ellerhuizen 15 maart 1828,5 tr. Baflo 30 april 17943 Trientje Derks, geb. Baflo 18 juli 1769,1 † Bedum 31 aug. 1820.5
Uit dit huwelijk:
1. Anje Jans Wijk, geb. Ellerhuizen, ged. Bedum 17 jan. 1796,1 † Ellerhuizen vóór 25 dec. 1804.25
2. Derk Jans, volgt IIIe.
3. Klaas Jans Wijk, geb. Ellerhuizen, ged. Bedum 4 juli 1802,1 † Ellerhuizen 14 juni 1835.5
4. Anje Jans Wijk, geb. Ellerhuizen 25 dec. 1804,1 ged. Bedum 30 dec. 1804,1 † Ellerhuizen 6 febr. 1822.5

IIIe. Derk Jans Wijk, geb. Ellerhuizen, ged. Bedum 16 april 1797,1 † Ellerhuizen 19 april 1841,5 tr. Bedum 27 jan. 18307 Janna Harms Smit, geb. Westerwijterd 15 maart 1809, † Bedum 11 jan. 1888.5
Uit dit huwelijk:
1. Trientje Derks Wijk, geb. Ellerhuizen 5 jan. 1831,8 † Groningen 30 okt. 1868.5
2. Martje Wijk, geb. Ellerhuizen 5 nov. 1832,8 † ald. 1 aug. 1839.5


Bronnen

1. DTB dopen ref. prov. Groningen
2. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden (ISBN 9023215001)
3. Huwelijkscontracten prov. Groningen
4. Gruoninga 2000
5. BS overlijdensregisters prov. Groningen
6. DTB begraafregisters prov. Groningen
7. BS huwelijksregisters prov. Groningen
8. BS geboorteregisters prov. Groningen
9. grafstenen project
10. overlijdensadvertentie
11. geboorteadvertentie
12. WieWasWie
13. huwelijksadvertentie
14. volgt uit leeftijd bij overlijden
15. grafsteen
16. Online begraafplaatsen
17. Bevolkingsregister Nijmegen
18. DTB trouwen ref. prov. Groningen
19. partner wordt dan als weduwnaar/weduwe vermeld
20. Bevolkingsregister Purmerend
21. persoonskaart Amsterdam (SAA)
22. Bevolkingsregister Tiel
23. advertentie BS
24. akte (BS geboorteregisters prov. Groningen)
25. voor geboorte/doop broer/zus met dezelfde naam