Naamgenealogie Spaarpot, Blaauwpot, Pot, Pott

Heeft u meer informatie? Stuur dan (ook voor andere opmerkingen) een email

I. Hendrick Roelefs, geb. vóór 1706, † na 6 mei 1769,1 zn. van Roelof en Teelke?, tr. 1e (ondertr. ) vóór 1726 Lubbe Poppes, geb. vóór 1708, † vóór 8 april 1732;2 tr. 2e Oude Pekela 8 april 17323 Lijsabeth Harms, geb. vóór 1714, † na 6 mei 1769,1 dr. van Herman Jans Amelingh en Lisebet Krops/Krups/Koop.
Uit het eerste huwelijk:
1. Teelke Hindriks, ged. Oude Pekela 4 aug. 1726,4vóór 8 febr. 1742.5
2. Eltje Hindriks, ged. Oude Pekela 3 okt. 1728.6
3. Roelefke Hindriks, ged. Oude Pekela 22 april 1731.4
Uit het tweede huwelijk:
4. Roelef Hendriks, ged. Oude Pekela 26 dec. 1732,7na 8 jan. 1790.1
5. Lijsebet, volgt IIa.
6. Engel Hendriks, ged. Oude Pekela 21 maart 1738.7
7. Harm Hindriks, volgt IIb.
8. Teelke Hindriks, ged. Oude Pekela 8 febr. 1742.7
9. Jan Hendriks, geb. Oude Pekela 17 juli 1745.7
10. Hilbrand Hindriks, volgt IIc.

IIa. Lijsebet Hindriks, ged. Oude Pekela 31 okt. 1734,7 † ald. 8 maart 1808,8 tr. Oude Pekela 15 mei 17637 Hessel Roelofs, ged. Scheemda 30 nov. 1738,4 † Oude Pekela 23 juni 1807,8 zn. van Roelof Jochums en Grietje Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Roelof Hessels, ged. Oude Pekela 13 jan. 1765,4vóór 23 juni 1807.
2. Hindrik Hessels, volgt IIIa.
3. Grietje, volgt IIIb.

IIIa. Hindrik Hessels Blaauwpot, ged. Oude Pekela 29 dec. 1765,4 blauwverver, † Scheemda 12 jan. 1820,9 tr. (ondertr. Oude Pekela 14 april) 179310 Nantje Meinderts Kluiten, geb. Scheemda 1771,11 † ald. 27 sept. 1819.9
Uit dit huwelijk:
1. Hessel Hindriks, geb. Eexta 12 april 1794,4 † ald. vóór 27 juli 1795.5
2. Hessel Hindriks, volgt IVa.
3. Diewertje Hindriks Blaauwpot, geb. Eexta 6 sept. 1796,4 † Oude Pekela 11 juli 1837,12 tr. 1e Nieuwe Pekela 16 nov. 182112 Albert Jacobs Witkop, geb. Nieuwe Pekela 23 dec. 1794;12 tr. 2e Oude Pekela 27 nov. 183212 Hindrik Harms Duin, ged. Oude Pekela 24 okt. 1784,4 † ald. 17 maart 1859,12 zn. van Harm Harms en Hindrikje Hindriks Opheiken; hij hertr. Oude Pekela 10 juli 183812 Hilke Jans de Ruiter.
4. Elizabet Hendriks Blaauwpot, geb. Scheemda,4 ged. Scheemda 23 dec. 1798,4 † Wehe 30 okt. 1844,9 tr. Leens 23 aug. 182712 Pieter Bernardus Dijkhuizen, geb. Warffum 1 jan. 1789,12 † Wehe 1 aug. 1846.12
5. Meindert Hindriks, volgt IVb.
6. Harmannus Hendriks, volgt IVc.
7. Derk Hindriks, volgt IVd.
8. Gerrit Hindriks, volgt IVe.
9. Johannes Hessels, volgt IVf.
10. Hindrik Hindriks Blaauwpot, geb. Scheemda 17 maart 1814,6 † ald. 14 jan. 1816.9

IVa. Hessel Hindriks Blaauwpot, geb. Eexta 27 juli 1795,4 blauwverver, † Noordbroek 4 febr. 1851,12 tr. Noordbroek 30 juli 181712 Agnieta Klasens Kroninga, geb. Noordbroek 28 aug. 1777.12
Uit dit huwelijk:
1. Nantje Hessels Blaauwpot, geb. Noordbroek 25 febr. 1818,12 † ald. 20 mei 1835.12
2. Johanna Hessels Blaauwpot, geb. Noordbroek 7 sept. 1820,13 † Westerdiep, Veendam 22 aug. 1897.12

IVb. Meindert Hindriks Blaauwpot, geb. Scheemda,4 ged. Scheemda 9 nov. 1800,4 blauwverver, † Scheemda 15 dec. 1873,12 tr. Scheemda 11 mei 18226 Martjen Okkes Zuiderveen, geb. Scheemda,4 ged. Scheemda 18 mei 1800,4 † ald. 14 maart 1860,12 dr. van Okke Suines en Trijntje Egberts Kling.
Uit dit huwelijk:
1. Nantje Meinderts Blaauwpot, geb. Scheemda 23 jan. 1823,13 † ald. 29 mei 1823.12
2. Okko Blaauwpot, geb. Scheemda 14 mei 1824,13 † ald. 21 mei 1824.12
3. Okko Blaauwpot, geb. Scheemda 8 sept. 1825,13 † ald. 5 sept. 1868.12
4. Hindrik Blaauwpot, geb. Scheemda 23 febr. 1829,13 † ald. 5 okt. 1857.12
5. Trientje Blaauwpot, geb. Scheemda 26 dec. 1831,13 † ald. 6 okt. 1912.12
6. Hessel Blaauwpot, geb. Scheemda 1 febr. 1836,13 † ald. 14 aug. 1879.12

IVc. Harmannus Hendriks Blaauwpot, geb. Scheemda 23 aug. 1802,12 burgemeester van Eenrum, onderwijzer, † Eenrum 30 jan. 1866,9 tr. Baflo 19 jan. 182812 Hillegijn Harms Dijkstra, geb. Nieuwolda 23 april 1794,12 † Eenrum 17 febr. 1881.12
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Blaauwpot, geb. Den Andel 11 juni 1829,12 † Eenrum 28 sept. 1854,12 tr. Eenrum 6 april 185012 Harmannus Geertsema, geb. Eexta 22 aug. 1823.13
2. Hendrik Harmannus Blaauwpot, geb. Eenrum 12 juli 1831,12 † ald. 18 juli 1831.12
3. Nantje Blaauwpot, geb. Eenrum 10 aug. 1833,12 † ald. 8 jan. 1891.12

IVd. Derk Hindriks Blaauwpot, geb. Scheemda 22 jan. 1805,4 † Wehe 10 april 1836,12 tr. Leens 2 juni 182812 Eilke Pieters van Hoorn, geb. Den Hoorn, Warfhuizen 8 aug. 1802.12
Uit dit huwelijk:
1. Nantje Derks Blaauwpot, geb. Wehe 6 maart 1829,13 † Den Hoorn, Warfhuizen 21 juli 1865.12
2. Pieter Blaauwpot, geb. Wehe 12 jan. 1831,13 † ald. 23 nov. 1834.12
3. Grietje Derks Blaauwpot, geb. Wehe 24 dec. 1832,13 † Uithuizen 23 jan. 1870.12
4. Henderika Blaauwpot, geb. Wehe 1 april 1835,13 † Warfhuizen 10 nov. 1923.12

IVe. Gerrit Hindriks Blaauwpot, geb. Scheemda 23 mei 1808,4 † Groningen 7 dec. 1858,12 tr. Groningen 6 mei 184112 Sophia Groothuis, geb. Groningen 1 okt. 1814,12 † ald. 19 aug. 1847.12
Uit dit huwelijk:
1. Nantje Gerrits Blaauwpot, geb. Groningen 30 mei 1844,13 † ald. 20 febr. 1873.12
2. Annegiena Francisca Blaauwpot, geb. Groningen 9 maart 1846,13 † ald. 15 febr. 1909.12

IVf. Johannes Hessels Blaauwpot, geb. Scheemda 1 febr. 1811,4 † Helpman, Haren 30 sept. 1870,12 tr. Haren 19 mei 184212 Margaretha Martens Meijer, geb. Groningen 1804,12 † Helpman, Haren 9 nov. 1869.12
Uit dit huwelijk:
Margrita Roelfina Blaauwpot, geb. Helpman, Haren 26 maart 1844,12 † Hoogezand 4 april 1933.12

IIIb. Grietje Hessels, geb. Oude Pekela 1771,11 † ald. 2 jan. 1835,12 tr. Oude Pekela 8 jan. 17903 Freerk Esderts Spaarpot, geb. Oude Pekela 25 juli 1763,14 † Westerlee 5 juni 1848,12 zn. van Edsert Freriks en Fokje Zijtses.
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth Freerks Spaarpot, geb. Oude Pekela 20 aug. 1791,4 † ald. 28 sept. 1820.9
2. Fokje Freerks Pot, geb. Oude Pekela 7 jan. 1794,4 † Veendam 3 april 1871.12
3. Hesselina Freerks Pot, geb. Oude Pekela 5 okt. 1795,4 † Groningen 6 febr. 1853.9
4. Jantje Freerks, geb. Oude Pekela 2 sept. 1798.4
5. Hindriktje Freriks Spaarpot, geb. Oude Pekela 16 okt. 1800,4 † ald. 21 sept. 1827,9 tr. Oude Pekela 12 dec. 182615 Koert Freedriks Lupkens, geb. Eexta 25 febr. 1788,11 † Oude Pekela 4 sept. 1882.9
6. Sietske Freerks Spaarpot, geb. Oude Pekela 16 mei 1805,4 † ald. 11 okt. 1836.9

IIb. Harm Hindriks Spaarpot, geb. Oude Pekela 6 sept. 1740,7 landbouwer,12 † Oude Pekela 27 mei 1808,8 tr. 1e Oude Pekela 12 febr. 17647 Jacobje Tonnis, geb. Oude Pekela? vóór 1746, † vóór 6 mei 1769,2 dr. van Tonnijs Reints en Antje Harms; tr. 2e Oude Pekela 6 mei 17693 Antje Geerts Stubbe, ged. Wedde 1 sept. 1743,12 †,16 begr. Oude Pekela 25 sept. 1801,17 dr. van Geert Harms Stobbe en Japijn Harms.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hindrik Harms Pot, geb. Oude Pekela 30 april 1765,14 schippersknecht,14 † Oude Pekela 12 juli 1826,12 tr. (ondertr. Oude Pekela 29 dec. 1798)10 Alberdina Alberts Vrind, geb. Oude Pekela 1770,11 † ald. 26 okt. 1832.9
Uit het tweede huwelijk:
2. Geert Harms, volgt IIIc.
3. Roelf Harms Pot, geb. Oude Pekela 19 febr. 1773,7 † Wildervank 22 sept. 1837,9 tr. Oude Pekela 12 juni 180218 Beertje Feipkes Koolman, geb. Midwolda 7 april 1775,19 † Wildervank 20 dec. 1834.9
4. Hillebrand Harms, volgt IIId.
5. Lijsebeth Harms Pot, geb. Oude Pekela, ged. Oude Pekela 19 aug. 1781,7 † Nieuwe Pekela 25 febr. 1846.9

IIIc. Geert Harms Pot, geb. Oude Pekela 19 juli 1770,4 schipper,7 † op zee nov. 1821,17 tr. Oude Pekela 17 dec. 18023 Roelijna Bonnes, ged. Oude Pekela 22 juni 1777,7 † ald. 7 okt. 1851,12 dr. van Albertus en Anna Edzes Koning.
Uit dit huwelijk:
1. Harm Geerts, volgt IVg.
2. Anna Pot, geb. Oude Pekela 22 aug. 1806,4 † ald. 31 dec. 1863.9
3. Albertus Pot, geb. Oude Pekela 12 aug. 1808,4 † op zee nov. 1821.
4. Antje Pot, geb. Oude Pekela 11 juni 1811,4 † Nieuwe Pekela 27 juli 1897.9
5. Hilbrandus, volgt IVh.
6. Pieter Geerts, volgt IVi.
7. Elisabeth Pot, geb. Oude Pekela 13 okt. 1818,13 † Nieuwe Pekela 27 aug. 1866.9

IVg. Harm Geerts Pott (Pot), geb. Oude Pekela 26 nov. 1803,4 † Alblasserdam 10 aug. 1865,12 tr. Alblasserdam 10 febr. 184012 Geertje van der Hoogt, geb. Alblasserdam 24 aug. 1816,12 † ald. 26 dec. 1870.12
Uit dit huwelijk:
1. Harm Geert, volgt Va.
2. Pieter, volgt Vb.
3. Geert, volgt Vc.
4. Albertus Pott, geb. Alblasserdam 31 dec. 1845,12 † ald. 11 okt. 1850.12
5. Simon Adrianus Pott, geb. Alblasserdam 3 nov. 1847,12 † ald. 18 maart 1866.12
6. Geertje Pott, geb. Alblasserdam 5 febr. 1849,12 † ald. 16 maart 1927.12
7. Hillebrand Pieter Pott, geb. Alblasserdam 27 juli 1850,12 † Rotterdam 21 okt. 1914.12
8. Rollina Pott, geb. Alblasserdam 10 jan. 1852,12 † ald. 18 febr. 1852.12
9. Albertus, volgt Vd.
10. Cornelis, volgt Ve.
11. Rolina Pott, geb. Alblasserdam 19 sept. 1857,12 † ald. 17 april 1858.12
12. Rolinus, volgt Vf.

Va. Harm Geert Pott (Pot), geb. Alblasserdam 16 nov. 1840,20 broodbakker, † Alblasserdam 2 sept. 1908,12 tr. Alblasserdam 6 nov. 186412 Cornelia Korteweg, geb. Alblasserdam 28 nov. 1841,12 † ald. 11 dec. 1912.12
Uit dit huwelijk:
1. Harm Geerts Pott, geb. Alblasserdam 16 okt. 1865,12 † ald. 9 febr. 1872.
2. Jan Pott, geb. Alblasserdam 17 dec. 1866,12 † ald. 11 febr. 1867.12
3. Jan Pott, geb. Alblasserdam 14 april 1868,12 † ald. 9 juni 1868.12
4. Jan, volgt VIa.
5. Geertje Pott, geb. Alblasserdam 28 sept. 1871,12 † ald. 27 mei 1872.12
6. Geertje Pott, geb. Alblasserdam 30 sept. 1873,12 † ald. 20 mei 1894.12
7. Pietertje Neeltje Pott, geb. Alblasserdam 13 maart 1876,12 † ald. 29 jan. 1877.12
8. Pietertje Neeltje Pott, geb. Alblasserdam 9 jan. 1878,12 † ald. 26 maart 1894.
9. Maria Pott, geb. Alblasserdam 15 nov. 1880,12 † ald. 25 febr. 1881.12
10. Harm Geerts Pott, geb. Alblasserdam 22 febr. 1883,12 † ald. 3 april 1883.12
11. Maria Pott, geb. Alblasserdam 2 aug. 1884,12 † ald. 17 aug. 1884.

VIa. Jan Pott, geb. Alblasserdam 14 mei 1869,12 broodbakker, † Dordrecht 5 okt. 1935,12 tr. 1e Oud-Alblas 4 aug. 191012 Cornelia Kortlever, geb. Oud-Alblas 18 april 1876,12 † Alblasserdam 27 maart 1913;12 tr. 2e Alblasserdam 20 jan. 191612 Janna Lighaam, geb. Oud-Alblas 25 febr. 1869,12 † ald. 9 nov. 1942.12
Uit het eerste huwelijk:
Cornelia Pott, geb. Alblasserdam 23 nov. 1911,16 † ald. 26 mei 1913.12

Vb. Pieter Pott (Pot), geb. Alblasserdam 23 april 1842,20 gezagvoerder, † Bleskensgraaf 16 jan. 1915,16 tr. Alblasserdam 20 dec. 187112 Cornelia de Haan, geb. Alblasserdam 28 sept. 1843,21 † ald. 19 juli 1911.12
Uit dit huwelijk:
1. Harm Geerts Pott, geb. Alblasserdam 19 febr. 1874,12 † ald. 17 mei 1874.12
2. Harm Geerts Pott, geb. Alblasserdam 5 mei 1876,12 † ald. 1 sept. 1876.12
3. Harm Geerts, volgt VIb.
4. Arij Pott, geb. Alblasserdam 13 maart 1880,12 † ald. 29 aug. 1880.12
5. Arij Pott, geb. Alblasserdam 17 nov. 1881,12 korenmolenaar, † Rotterdam 20 april 1944,12 tr. Alblasserdam 30 juli 190812 Neeltje Carolina Kloot, geb. Alblasserdam 12 april 1880,21 † Rotterdam 29 juni 1965.12

VIb. Harm Geerts Pott, geb. Alblasserdam 8 juli 1877,12 korenmolenaar, † Bleskensgraaf 25 mei 1950,22 tr. Krimpen aan de lek 8 juli 190312 Trijntje Groeneveld, geb. Krimpen aan de lek 3 jan. 1879,23 † Bleskensgraaf 10 okt. 1962.16
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt VIIa.
2. Elizabeth Cornelia Pott, geb. Bleskensgraaf 26 juli 1907,16 † Molenaarsgraaf 14 okt. 2009.24

VIIa. Pieter Pott, geb. Bleskensgraaf 23 april 1904,16 korenmolenaar, † Zwijndrecht 23 juli 1976,24 begr. Bleskensgraaf, tr. Streefkerk 3 dec. 193616 Mijnsje Korevaar, geb. Lekkerkerk 25 juli 1909,12 † Alblasserdam 2 dec. 1996,24 begr. Bleskensgraaf.24
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Pott, geb. Bleskensgraaf 30 aug. 1937,16 † Rotterdam 1 dec. 2000,16 begr. Groot-Ammers.
2. Adriaan Pott, geb. Bleskensgraaf 21 febr. 1946,2522 maart 2012,26 begr. Rijnsburg.27
3. Pieter Pott, geb. Bleskensgraaf 28 sept. 1950,16 † ald. 8 mei 1998.22

Vc. Geert Pott, geb. Alblasserdam 30 jan. 1844,12 sigarenfabrikant, † Alblasserdam 20 febr. 1922,12 tr. Maassluis 11 jan. 187212 Sara de Vos, geb. Vlaardingen 15 maart 1849,28 † Alblasserdam 7 okt. 1939.12
Uit dit huwelijk:
1. Geertje Pott, geb. Alblasserdam 11 juli 1872,12 † Pretoria, ZA?.
2. Sara Pott, geb. Alblasserdam 23 febr. 1874,12 † ald. 26 febr. 1948.12
3. Trijntje Pott, geb. Alblasserdam 24 febr. 1876,12 † Zuid-Afrika na 1940.16
4. Francina Pott, geb. Alblasserdam 25 maart 1878,12 † Apeldoorn 7 aug. 1948.12
5. Margaretha Sara Pott, geb. Alblasserdam 15 maart 1881,12 † Alblasserdam?.
6. Harm Geerts Pott, geb. Alblasserdam 19 juni 1883,12 zetschipper, † 26 juni 1960,26 begr. Vlaardingen,27 tr. Duisburg, DE 15 juni 191216 Anna Filstroff, geb. Püttlingen, DE 13 mei 1884,2931 jan. 1963,26 begr. Vlaardingen.27
7. Hugo Arend Pott, geb. Alblasserdam 11 okt. 1887,12 † ald. 29 okt. 1899.12
8. Cornelia Pott, geb. Alblasserdam 6 mei 1889,12 † ald. 20 sept. 1924.12
9. Arend, volgt VIc.

VIc. Arend Pott, geb. Alblasserdam 19 febr. 1893,12 † De Bilt 11 mei 1939,12 begr. Bilthoven,27 tr. Djambi, NOI 27 dec. 192216 Frederika van Lakerveld, geb. Goemilir, NOI 16 sept. 1897,30 † Den Haag 8 aug. 1952.31
Uit dit huwelijk:

VIIb. Geert Pott, geb. Rangkasbetoeng, NOI 27 febr. 1926,26 luchtfotograaf, filmarchivaris, † 13 juni 2002,26 begr. Bilthoven,27 tr. Den Haag 4 aug. 195116 Hendrina Elisabeth Wagemans, geb. Den Haag 10 juli 1916,32 † Laren 11 juni 1995.22
Uit dit huwelijk:
Erik Pott, geb. Den Haag 2 maart 1952,26 kunstschilder, † Hilversum 25 okt. 2015,22 begr. Bilthoven.27

Vd. Albertus Pott, geb. Alblasserdam 10 febr. 1854,12 broodbakker, † Amsterdam 24 april 1934,12 tr. Maassluis 4 nov. 187533 Maartje Biemond, geb. Aarlanderveen 5 okt. 1855,34 † Wormer 19 maart 1934.12
Uit dit huwelijk:
1. Geertje Pott, geb. Maassluis 18 aug. 1876,12 † Den Haag 20 febr. 1946.31
2. Gerrit Adrianus Pott, geb. Velsen 7 april 1878,12 † Wormerveer 17 aug. 1884.12
3. Harry George (Harm Geert) Pott, geb. Velsen 17 okt. 1879,12 † San Diego, US-CA 2 nov. 1949,35 tr. na 1920 Helena Josephina Hehmann, geb. Amsterdam 10 maart 1881,3619 jan. 1964,35 begr. San Diego, US-CA.37
4. Jacomina Pott, geb. Velsen 7 sept. 1881,34 † Voorburg 2 aug. 1947.12

Ve. Cornelis Pott, geb. Alblasserdam 7 juni 1856,12 stuurman, † Rotterdam 27 aug. 1914,33 tr. Rotterdam 5 febr. 188533 Jordina le Clercq, geb. Goes 3 nov. 1861,38 † Rotterdam 6 april 1927.22
Uit dit huwelijk:
1. Geertje Pott, geb. Rotterdam 15 nov. 1885,29 † ald. 4 april 1964.33
2. Maartje Cornelia Pott, geb. Rotterdam 21 aug. 1887,29 † ald. 15 febr. 1968.16
3. Cornelis Jordinus Pott, geb. Rotterdam 4 febr. 1889,29 begr. Toronto, Ontario, CA 7 sept. 1961,16 tr. vóór 6 april 192739 Louise M. Stange, † Toronto, Ontario, CA.
4. Harm Simon Pott, geb. Rotterdam 9 nov. 1891,29 † ald. 15 jan. 1892.29

Vf. Rolinus Pott, geb. Alblasserdam 3 maart 1859,12 sigarenfabrikant, † Den Haag 16 juni 1926,31 tr. Wadenoijen 22 juni 188712 Margaretha Catharina Rappard, geb. Drumpt 4 aug. 1863,12 † Arnhem 19 april 1957.12
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Rolina Pott, geb. Tiel 1 okt. 1888,12 † Deventer 18 aug. 1969.22
2. Anthonie Johannes Arnoldus Cornelis, volgt VId.

VId. Anthonie Johannes Arnoldus Cornelis Pott, geb. Tiel 3 okt. 1893,12 † Amsterdam 23 mei 1991,25 tr. Amsterdam 4 maart 192012 Bernardina Maria de Bruin, geb. Amsterdam 1 sept. 1895,25 † ald. 16 nov. 1982.25
Uit dit huwelijk:
1. Bernardina Maria Pott, geb. Modjokerto, NOI 27 aug. 1921,25 † Kampen 8 juni 2002.22
2. Rolinus Pott, geb. Modjokerto, NOI 1 okt. 1922,40 † Den Helder 26 febr. 2008.16
3. Martina Cornelia Pott, geb. Cheribon, NOI 9 juli 1924,40 † Hildesheim, DE 14 sept. 2000.16

IVh. Hilbrandus Pot, geb. Oude Pekela 25 juni 1813,13 † Harlingen 28 april 1880,12 tr. Wonseradeel 24 juni 184112 Trijntje Harmens Drost, geb. Bolsward 29 dec. 1812,12 † Harlingen 1 mei 1901.41
Uit dit huwelijk:
1. Rolina Pot, geb. Harlingen 2 april 1844,12 † ald. 7 sept. 1844.12
2. Harmen Pot, geb. Harlingen 2 april 1844,12 † ald. 1 juli 1844.12
3. Geert, volgt Vg.
4. Antje Pot, geb. Harlingen 20 sept. 1846,12 † Groningen 7 dec. 1929.9
5. Roelina Pot, geb. Harlingen 23 nov. 1847,12 † ald. 22 sept. 1859.12
6. Harmen, volgt Vh.
7. Elisabeth Pot, geb. Harlingen 29 okt. 1851,12 † ald. 11 juli 1852.12
8. Albertus Pot, geb. Harlingen 28 maart 1856,12 banketbakker, † Dokkum 11 april 1930,12 tr. Naarden 30 april 188712 Tekela Anna Maria van der Laan, geb. Leeuwarden 17 aug. 1859,12 † Assen 5 nov. 1942.12

Vg. Geert Pot, geb. Harlingen 27 aug. 1845,12 † Dokkum 18 maart 1929,12 tr. 1e Wonseradeel 20 april 187112 Janke Hoogeveen, geb. Makkum 7 jan. 1844,12 † Wonseradeel 4 juli 1893;12 tr. 2e Wonseradeel 14 febr. 189412 Rigtje Prins, geb. Stiens 3 maart 1863,12 † Dokkum 23 mei 1929.12
Uit het tweede huwelijk:
1. Hilbrandus, volgt VIe.
2. Joukje Pot, geb. Dokkum 19 nov. 1896,1210 april 1980,26 begr. Ommen.27

VIe. Hilbrandus Pot, geb. Makkum 26 nov. 1894,12 † Dokkum 30 april 1982,26 tr. Dokkum 21 nov. 191912 Iefke Westra, geb. Dokkum 11 dec. 1892,41 † ald. 14 juli 1973.22
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Pot, geb. Dokkum 22 nov. 1920,12 † Doetinchem 26 mei 2007,22 begr. Hummelo.42
2. Rigtje Pot, geb. Dokkum 16 sept. 1922.16
3. Geertje Pot, geb. Dokkum 30 maart 1925,26 † Zeist 4 juni 2015.26
4. Henke Pot, geb. Dokkum 5 juni 1932,16 † ald. 3 dec. 2023.22
5. Joukje Pot, geb. Dokkum 23 nov. 1935,22 † Drachten 9 febr. 2023.22

Vh. Harmen Pot, geb. Harlingen 7 okt. 1849,12 † ald. 6 mei 1901,12 tr. Leeuwarden 13 jan. 188312 Aukje Keizer, geb. Peperga 23 sept. 1859,41 † Huizum 13 sept. 1940.41
Uit dit huwelijk:
Grietje Pot, geb. Harlingen 3 dec. 1889,12 † Leusden 2 dec. 1975,43 begr. Amsterdam.43

IVi. Pieter Geerts Pot, geb. Oude Pekela 19 sept. 1815,13 † Alblasserdam 27 dec. 1868,12 tr. Alblasserdam 26 maart 184612 Bastiaantje Pijl, geb. Alblasserdam 9 sept. 1817,12 † ald. 18 jan. 1888.12
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Geerts Pot, geb. Alblasserdam 4 april 1854,12 † ald. 25 juni 1909.12
2. Neeltje Rolina Pot, geb. Alblasserdam 30 april 1856,12 † ald. 20 okt. 1888.12

IIId. Hillebrand Harms Pot, geb. Oude Pekela 6 dec. 1777,44 schipper,12 † Oude Pekela 5 aug. 1851,12 tr. Oude Pekela 5 april 18266 Elijzabeth Klaassens de Wijk, geb. Oude Pekela 14 sept. 1796,4 † ald. 6 febr. 1873,12 dr. van Klaas Harms en Jantje Wolters.
Uit dit huwelijk:
1. Harm, volgt IVj.
2. Jantje Pot, geb. Oude Pekela 30 maart 1832,6 † ald. 11 maart 1900,12 tr. 1e Oude Pekela 6 jan. 185212 Ludolf Heeres de Wijk, geb. Oude Pekela 27 dec. 1821,6 scheepsbouwmeester, † Oude Pekela 7 okt. 1870,12 zn. van Harm Klaassens en Hindertje Ludolfs Heres en wedr. van Helena Hinderika Greven; tr. 2e Oude Pekela 28 juni 187612 Willem Kuiper, geb. Oude Pekela 23 febr. 1844,13 † ald. 15 juni 1912,12 zn. van Jan Willems en Hillechien Melles Pott; hij hertr. Oude Pekela 24 juli 190212 Fokje Oosterhuis.

IVj. Harm Pot, geb. Oude Pekela 30 juli 1827,6 schipper, bakker, brugwachter, † Oude Pekela 28 febr. 1905,12 tr. Oude Pekela 24 maart 185212 Grietje Weemhoff, geb. Oude Pekela 22 juli 1828,16 † ald. 20 jan. 1921.12
Uit dit huwelijk:
1. Hilbrandina Elizabeth Pot, geb. Oude Pekela 22 juni 1857,13 † ald. 7 april 1930,12 tr. Oude Pekela 25 sept. 191312 Albert Homfeld, geb. Nieuwe Pekela 21 juni 1847,13 † Oude Pekela 29 nov. 1929.12
2. Hemmo Aijolt Pot, geb. Oude Pekela 19 maart 1861,13 † op zee vóór 3 nov. 1863.5
3. Elizabeth Pot, geb. Oude Pekela 9 mei 1862,13 herbergierster, † Oude Pekela 27 jan. 1940.12
4. Hemmo Aijolt Pot, geb. Oude Pekela 3 nov. 1863,13 † ald. 7 juni 1864.12
5. Derkina Pot, geb. Oude Pekela 13 maart 1866,13 † Smilde 9 dec. 1940,12 tr. Oude Pekela 10 mei 189312 Geert Dikboom, geb. Midwolda 28 juni 1849,13 schoolhoofd, landbouwer, † Groningen 10 maart 1917.12
6. Geertruida Aijoldina Pot, geb. Oude Pekela 5 sept. 1871,13 † Heerenveen 4 febr. 1952,41 tr. Oude Pekela 29 mei 189912 Sijtze van der Brug, geb. Heerenveen 22 febr. 1876,45 † ald. 16 jan. 1959.12
7. Jantina Magrietha Pot, geb. Oude Pekela 7 sept. 1873,13 † ald. 8 jan. 1939,12 tr. Veendam 12 mei 192615 Samuel Jager, geb. Meeden 4 nov. 1865,12 † Veendam 16 okt. 1929.12

IIc. Hilbrand Hindriks Spaarpot, geb. omstr. 1750, † Oude Pekela 15 maart 1801,46 tr. Nieuwe Pekela 23 (kerkelijk Oude Pekela 25)7 jan. 17847 Engeltje Harms Koekoek, ged. Oude Pekela 6 maart 1750,4 † ald. 2 juli 1827.9
Uit dit huwelijk:
1. Elisabet Hilbrands Spaarpot, ged. Oude Pekela 21 nov. 1784,4 † ald. 14 juni 1858.9
2. Harm Hilbrands Spaarpot, geb. Oude Pekela 29 sept. 1786,4 † ald. 21 febr. 1809.8
3. Hindrik Hilbrands Spaarpot, geb. Oude Pekela 21 juni 1788,4 † ald. 21 febr. 1832.9
4. Berend Hilbrands Pot, geb. Oude Pekela 22 juli 1791,4 schipper, † Oostzee 7 mei 1837,9 begr. Christiansø, DK, tr. Oude Pekela 23 febr. 183015 Reina Jans Brons, geb. Oude Pekela 29 nov. 1802,4 † ald. 6 nov. 1886.9
5. Swaantje Hilbrands Spaarpot, geb. Oude Pekela 12 dec. 1793,4 † ald. 9 nov. 1826.9


Bronnen

1. treedt op als getuige
2. Echtgeno(o)t(e) hertrouwt
3. Oude Pekela, huwelijkscontracten 1677-1807
4. DTB dopen ref. prov. Groningen
5. voor geboorte/doop broer/zus met dezelfde naam
6. akte (AlleGroningers)
7. database van Oude Pekela in Oedipus formaat (gearchiveerde versie)
8. DTB begraafregisters prov. Groningen
9. BS overlijdensregisters prov. Groningen
10. DTB trouwen ref. prov. Groningen
11. volgt uit leeftijd bij overlijden
12. WieWasWie
13. BS geboorteregisters prov. Groningen
14. Oude Pekela - stemgerechtigden 1811 (gearchiveerde versie)
15. BS huwelijksregisters prov. Groningen
16. H.G. Pott
17. huwelijksbijlagen kind
18. Huwelijkscontracten prov. Groningen
19. Doopsgezinde families in het Oldambt - S. Abels (ISBN 9080705128)
20. akte (familysearch)
21. huwelijksakte
22. overlijdensadvertentie
23. Streekarchief Midden-Holland
24. rouwkaart
25. archiefkaart Amsterdam (SAA)
26. grafsteen
27. Online begraafplaatsen
28. Vlaardingen, genealogische databank
29. gezinskaart Rotterdam
30. overlijdensakte
31. BS Den Haag
32. Bevolkingsregister Den Haag
33. BS Rotterdam (Stadsarchief Rotterdam)
34. Bevolkingsregister Velsen
35. California Death Index, 1940-1997 (familysearch)
36. Bevolkingsregister Amsterdam (SAA)
37. FindaGrave
38. Zeeuwen Gezocht
39. vermeld als gehuwd
40. geboorteadvertentie
41. AlleFriezen
42. grafstenen project
43. Begraafregisters Amsterdam (SAA)
44. Zwervend over de dodenakker
45. gezinskaart Kollumerland
46. Westerwolde (tijdschrift)