Naamgenealogie Potjer, Pot, Pott

Heeft u meer informatie? Stuur dan (ook voor andere opmerkingen) een email

I. Klaas Melles Potjer, ged. Loppersum 31 maart 1693,1 zn. van Melle Willems en Hebeltje Clasens, tr. Loppersum (ondertr. Veendam 17 juli)2 17132 Trijntje Jans, geb. Loppersum vóór 1695.
Uit dit huwelijk:
1. Geertje Klasens, ged. Westernieland 23 okt. 1698.1
2. Willem Klaassens, volgt II.
3. Annechijn Klasens, ged. Loppersum 20 jan. 1717,1 tr. Scheemda 17 jan. 17443 Jan Klasens, geb. vóór 1724, † vóór 29 juni 1763.4
4. Anje Klasens, ged. Loppersum 2 dec. 1718.1
5. Melle Klasens, ged. Scheemda 15 febr. 1722.1
6. Jantje Klasens, ged. Scheemda 22 april 1725.1
7. Itjen Klasens, ged. Scheemda 17 dec. 1730.1

II. Willem Klaassens Pot, geb. vóór 1717, tr. Eexta 7 april 17372 Martje Abels, geb. Scheemda vóór 1719.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Willems Pot, ged. Winschoten 5 dec. 1738.1
2. Abel Willems, volgt IIIa.
3. Melle Willems, volgt IIIb.
4. Trijntje Willems Pot, ged. Winschoten 17 sept. 1749,1 † Zuidbroek 26 maart 1831.5
5. Grietje Willems Pot, ged. Winschoten 19 okt. 1753,1 † ald. 17 april 1815.5

IIIa. Abel Willems Pot, ged. Winschoten 9 juli 1741,1 kleermaker, begr. Winschoten 21 sept. 1775,6 tr. Winschoten 19 sept. 17673 Grietje Roelfs, ged. Winschoten 20 jan. 1743,1na 14 aug. 1794.7
Uit dit huwelijk:
1. Roelf Abels, volgt IVa.
2. Willem Abels, volgt IVb.

IVa. Roelf Abels Pot, ged. Winschoten 8 jan. 1769, bakker, † Bellingwolde 2 nov. 1828,5 tr. Bellingwolde 14 aug. 17943 Tetje IJsebrands Bultena, ged. Oudeschans 6 febr. 1756,1 † Blijham 6 okt. 1835.8
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Roelfs Pot, geb. Bellingwolde 24 mei 1795.1
2. Abel Roelfs, volgt Va.
3. Willem Roelfs Pot, geb. Bellingwolde 7 aug. 1800,1 † Draaijerij, Wedde 27 nov. 1807.6

Va. Abel Roelfs Pott, geb. Bellingwedde 8 aug. 1797,1 koopman, † Winschoten 16 mei 1881,5 tr. Bellingwolde 7 nov. 18219 Hilje Wubbes Bontkes, geb. Ulsda 23 april 1801,1 † Winschoten 7 sept. 1848.5
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Pot, geb. Bellingwolde 23 sept. 1822.8
2. Roelf Abels, volgt VIa.
3. Wubbo, volgt VIb.
4. Willem, volgt VIc.
5. Tettje Pot, geb. Winschoten 19 okt. 1834,8 † Wormen, Apeldoorn 7 juni 1891.10
6. Grietje, volgt VId.
7. Jan Pot, geb. Winschoten 7 okt. 1839,8 landbouwer, † Winschoten 15 mei 1879.5
8. Hendrik Harmannus Pott, geb. Winschoten 10 dec. 1843,8 sluiswachter, † Statenzijl 17 jan. 1900.5

VIa. Roelf Abels Pott, geb. Winschoterzijl 15 sept. 1827,8 † Winschoten 7 aug. 1898,5 tr. Beerta 10 mei 18539 Ettje Hesse Goeman, geb. Kritzum, DE 29 nov. 1828, † Winschoten 18 juni 1915,5 dr. van Klaas en Johanna Groeneveld.
Uit dit huwelijk:
1. Hilje Pott, geb. Blijham 1 febr. 1856,8 † Winschoten 10 jan. 1943.5
2. Johanna Elziena Pott, geb. Blijham 20 febr. 1858,8 † Winschoten 10 febr. 1939.5
3. Abel Pott, geb. Blijham 16 mei 1859,8 † Winschoten 7 maart 1939.5
4. Klaas, volgt VIIa.
5. Elzo Pott, geb. Blijham 15 sept. 1864,8 † Winschoten 27 sept. 1954.5
6. Geertruida Harmanna Pott, geb. Reiderwolderpolder 21 okt. 1866,8 † Winschoten 7 maart 1963.5

VIIa. Klaas Goeman Pott (Pott), geb. Blijham 24 juli 1860,8 † Renville, US-MN 9 mei 1910,11 tr. Heika Catharina Haan, geb. Groningen 3 sept. 1860,88 nov. 1939,12 begr. Renville, US-MN.12
Uit dit huwelijk:
1. Roelf, volgt VIIIa.
2. Geerdina Oekelina Goeman Pott, geb. Renville, US-MN 22 febr. 1890,12 † ald. 2 juni 1890.12
3. Etta O. Goeman Pott, geb. Renville, US-MN 27 sept. 1896,12 † Anoka, US-MN 17 april 1990,12 begr. Renville, US-MN.12

VIIIa. Roelf Goeman Pott, geb. Renville, US-MN 4 mei 1888,13 † Kandiyohi, US-MN 22 mei 1924,12 begr. Renville, US-MN,12 tr. Renville, US-MN 3 okt. 1918 Ella Beckman, geb. US-MN 27 febr. 1893,14 † Kandiyohi, US-MN 25 nov. 1965,14 begr. Renville, US-MN.12
Uit dit huwelijk:
1. Heika Catharine Goeman Pott, geb. Raymond, US-MN 5 april 1920,15 † Renville, US-MN 3 dec. 2013,15 tr. Renville, US-MN 9 april 194315 Garrit Mulder, geb. Renville, US-MN 15 febr. 1921,11 † Yellow Medicine, US-MN 15 april 1982,11 begr. Renville, US-MN,12 zn. van Klaas en Sadie Ledeboer.
2. Emma Lorraine GoemanPott, geb. Raymond, Kandiyohi, US-MN 6 febr. 1922,16 † Rochester, Olmsted, US-MN 1 okt. 1997.17

VIb. Wubbo Pot, geb. Winschoten 15 dec. 1829,8 burgemeester van Winschoten 1885-1889, † Nieuwe Statenzijl 25 juni 1898,5 begr. Nieuw-Beerta,18 tr. 1e Beerta 9 mei 18549 Susanna Goeman, geb. Weenermoor, DE 8 april 1831,19 † Winschoten 24 juli 1868,5 dr. van Klaas en Johanna Groeneveld; tr. 2e Winschoten 14 juni 18769 (kerkelijk Weenermoor, DE 22 juni 1875)9 Ettje Hesse Goeman, geb. Uttum, DE 13 mei 1837,20 † Groningen 21 mei 1898,5 dr. van Melle.
Uit het eerste huwelijk:
1. Klaas, volgt VIIb.
2. Abel Roelf Pott, geb. Winschoten 1 dec. 1862,8 † Amsterdam 28 okt. 1918,21 tr. Baarn 24 aug. 191810 Dieuwertje Koopman, geb. Zaandijk 29 nov. 1892.21
3. Hilje Pott, geb. Winschoten 16 sept. 1864,8 † Oosterbeek 24 mei 1925.10
4. Ettje Pott, geb. Winschoten 20 mei 1866,8 † Delft 16 april 1929.10
Uit het tweede huwelijk:
5. Melle Johan Gerhard Pott, geb. Winschoten 10 febr. 1879,8 † Den Haag 8 mei 1947.22

VIIb. Klaas Goeman Pott, geb. Wnschoten 25 mei 1855,8 tr. Delfzijl 9 aug. 18819 Siebentje ten Have, geb. Heveskes 11 maart 1857,8 † Den Haag 24 april 1928.10
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Eeke Harmanna Goeman Pott, geb. Winschoten 22 sept. 1882,8 † Apeldoorn 19 nov. 1953.10
2. Susanna Johanna Goeman Pott, geb. Winschoten 27 juli 1884.8
3. Rikste Goeman Pott, geb. Winschoten 17 dec. 1885,8 † Meppel 12 aug. 1950.10

VIc. Willem Pot, geb. Winschoten 5 maart 1832,8 † ald. 21 dec. 1908,5 tr. Wedde 13 mei 18709 Nantje Tjabbes, geb. Blijham 14 nov. 1841.8
Uit dit huwelijk:
1. Nantje Pott, geb. Nieuwolda 21 maart 1871.8
2. Hilje Geertruida Pott, geb. Blijham 17 mei 1874,8 † Amsterdam 27 dec. 1972.23

VId. Grietje Pot, geb. Winschoten 3 mei 1837,8 † Oude Pekela 30 jan. 1921,5 tr. Wedde 30 mei 18629 Gerhardus Pott (Vk).
Uit dit huwelijk:
1. Geertje Elizabeth Pott, geb. Oude Pekela 3 jan. 1866,8 † Utrecht 19 maart 1937.10
2. Hillegonda Geertruida, volgt VIIc.
3. Mellina Johanna Pott, geb. Oude Pekela 7 mei 1873.8

VIIc. Hillegonda Geertruida Pott, geb. Oude Pekela 10 aug. 1870,8 † Groningen 11 maart 1964.5
Haar zoon:
Gerhardus Willem Pott Hofstede, geb. Nieuwe Pekela 4 maart 1892.8

IVb. Willem Abels Pot, ged. Winschoten 14 dec. 1770,1 beurtschipper op Sneek, † Woudsend 21 okt. 1826,24 tr. (ondertr. Oude Pekela 23 april) 17972 IJttje Sietses, geb. Woudsend 1777, † ald. 12 nov. 1816.25
Uit dit huwelijk:
1. Rinkjen Willems Pot, geb. Woudsend 4 juli 1798,25 † ald. 20 okt. 1816.
2. Abel Willems, volgt Vb.
3. Grietje Willems Pot, geb. Woudsend 13 febr. 1806.25
4. Ytje Pot, geb. Woudsend 27 maart 1808.25
5. Willem, volgt Vc.
6. Sytse Willems Pot, geb. Woudsend 5 dec. 1812,25 † ald. 20 aug. 1832.25
7. Martje Willems Pot, geb. Woudsend 26 okt. 1814,25 † Sneek 5 april 1855.25

Vb. Abel Willems Pot, geb. Woudsend 23 mei 1800,25 † ald. 20 dec. 1864,10 tr. Wijmbritseradeel 16 okt. 182425 Geeske Jelles Nauta, geb. Woudsend 18 nov. 1790,25 † ald. 12 april 1858.25
Uit dit huwelijk:
1. Ytje Pot, geb. Snikzwaag 29 dec. 1818.10
2. Willem Abels Pot, geb. Woudsend 5 april 1828,25 † ald. 9 okt. 1911,10 tr. Wijmbritseradeel 9 juni 186010 Lieuwkjen Bijlsma, geb. Heeg 23 maart 1831,25 † Woudsend 26 dec. 1911.10
3. Jelle Pot, geb. Woudsend 27 febr. 1834,10 † ald. 3 dec. 1874,10 tr. Meinskjen Jongbloed, geb. Sneek 10 nov. 1832.25

Vc. Willem Pot, geb. Woudsend 5 april 1810,25 † ald. 12 aug. 1854,25 tr. Wijmbritseradeel 1 juni 183325 Riemke Aukes Cnossen, geb. Hommerts 21 dec. 1811.25
Uit dit huwelijk:
1. Antje Pot, geb. Woudsend 9 maart 1834.25
2. Willem Pot, geb. Woudsend 2 juni 1835,25 † ald. 12 aug. 1864,25 tr. Wijmbritseradeel 9 juli 186425 Johanna Geertruida Jacoba Knap, geb. Aarlanderveen 21 april 1839.26
3. Yttje Pot, geb. Woudsend 10 dec. 1836.25
4. Trijntje Pot, geb. Woudsend 12 maart 1840,25 † Sloten 1 febr. 1890.25
5. Rinkjen Pot, geb. Woudsend 22 jan. 1842.25
6. Auke Pot, geb. Woudsend 19 juni 1844,25 † ald. 1 aug. 1860.25
7. Grietje Pot, geb. Woudsend 2 april 1846,25 † ald. 20 febr. 1856.25
8. Sjirk Pot, geb. Woudsend 29 juli 1848,25 † ald. 24 dec. 1855.25
9. Neeltje Pot, geb. Woudsend 29 juli 1848,25 † ald. 22 aug. 1860.25
10. Abel, volgt VIe.

VIe. Abel Pot, geb. Woudsend 27 juli 1852,25 † Sneek 16 jan. 1923,25 tr. 20 april 187225 Geertje Nijdam, geb. Gaastmeer 8 aug. 1849,25 † Sneek 29 maart 1923.25
Uit dit huwelijk:
1. Botje Pot, geb. Woudsend 20 april 1873,25 † Sneek 9 mei 1957.25
2. Auke Pot, geb. Woudsend 27 juli 1876,25 † Termunten 17 mei 1970.5
3. Riemke Pot, geb. Woudsend 24 jan. 1879,25 † Lemmer 14 febr. 1900.25
4. Antje Pot, geb. Woudsend 11 nov. 1880,25 † Sneek 8 juli 1965.25
5. Rinske Pot, geb. Woudsend 8 okt. 1882,25 † Ermelo 25 nov. 1966,24 begr. Zwolle.24
6. Ytje Pot, geb. Woudsend 7 aug. 1884.25
7. Sjoerdje Pot, geb. Woudsend 15 juni 1886.25
8. Willem, volgt VIId.

VIId. Willem Pot, geb. Woudsend 30 okt. 1888,25 † Leeuwarden 4 jan. 1963,25 tr. Sneek 23 mei 191025 Trijntje Visser, geb. Sneek 27 jan. 1889,25 † Joure 14 febr. 1979,24 begr. Sneek.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Johanna Pot, geb. Sneek 17 febr. 1911,25 † ald. 11 febr. 1995.24
2. Geertje Pot, geb. Sneek 27 sept. 1912,253 sept. 1992.24
3. Abel Pot, geb. Sneek 17 dec. 1913,10 † Akkrum 1 febr. 2007,24 tr. Sneek 20 juli 193925 Romkje Elisabeth van der Zee, geb. Sneek 9 maart 1914,1025 aug. 2001.27
4. Douwe Pot, geb. Sneek 12 sept. 1915,28 † Haastrecht 9 aug. 2008,24 tr. Zeist 29 sept. 193810 Sjoerdtje Flach, geb. Koetoardjo, NOI 12 okt. 1916,29 † Stolwijk 12 maart 2002,24 begr. Haastrecht.
5. Willem Pot, geb. Birdaard 5 maart 1917,28 † Ipswick, AU 12 dec. 2003,24 tr. Helène Petronella Milet de St. Aubin, † Goodna, AU 24 dec. 1993.
6. Antje Pot, geb. Birdaard 1 sept. 1918.28
7. Riemke Pot, geb. Birdaard 5 maart 1920.28
8. Jeltje Pot, geb. Sneek 1921.20
9. Auke Pot, geb. Sneek 11 nov. 1922,24 † Hoogeveen 21 aug. 2013,24 begr. Fluitenberg.30
10. Trijntje Pot, geb. Sneek 20 jan. 1927, † Dronten 28 nov. 2022,24 begr. Rotterdam.
11. Julius August Pot, geb. Sneek 23 juli 1929,23 † Utrecht 27 maart 2018,24 tr. Veendam 21 mei 195423 Alberta Geertruida Scholte, geb. Vlagtwedde 11 febr. 1930,23 † Vleuten 31 dec. 2016.24

IIIb. Melle Willems Pot, ged. Winschoten 4 maart 1744,1 † Oude Pekela 17 okt. 1818,5 tr. Amsterdam 28 april 1771 Betje Thomas, geb. Flensburg, Schleswig 12 maart 1747, † Oude Pekela 15 jan. 1839.5
Uit dit huwelijk:
1. Melle, volgt IVc.
2. Martje Melles, volgt IVd.
3. Geertruid Melles Pott, geb. vóór 1778.
4. Liefke Melles Pott, geb. Oude Pekela 1778,31 † ald. 1 okt. 1843.5
5. Anna Pott, ged. Oude Pekela 22 febr. 1778,1 † ald. 21 mei 1850.5
6. Willem Melles, volgt IVe.
7. Trientje Melles Pott, ged. Oude Pekela 28 dec. 1783,1 † ald. 12 dec. 1868.5

IVc. Melle Pott, ged. Amsterdam 15 febr. 1771,32 † Oude Pekela 29 aug. 1865,5 tr. 1e Oude Pekela 6 jan. 17973 Anna Harms Spelde, geb. Oude Pekela 1772,31 † ald. 16 april 1808,6 dr. van Harm Hindriks en Lammechien Jurjens de Boer; tr. 2e Nieuwe Pekela 7 dec. 180933 Lammechien Harms Spelde, ged. Oude Pekela 29 okt. 1780,1 † ald. 2 april 1844,5 zuster van zijn eerste echtgenote.
Uit het eerste huwelijk:
1. Melle Melles, volgt Vd.
2. Lammechien Melles Pott, geb. Oude Pekela 14 sept. 1801,1 † ald. 29 april 1874.5
3. Elijzabet Pot, geb. Oude Pekela 21 sept. 1803,1 † ald. 7 april 1887.5
4. Harm Melles Pot, geb. Oude Pekela 16 febr. 1808,1 † ald. 26 mei 1808.6
Uit het tweede huwelijk:
5. Harm Melles, volgt Ve.
6. Martje Melles, volgt Vf.
7. Hillechien Melles, volgt Vg.
8. Willem Melles Pott, geb. Oude Pekela 3 aug. 1820,8 buitenvaarder, † Oude Pekela 2 mei 1839.1
9. Anna Pott, geb. Oude Pekela 29 okt. 1824.8

Vd. Melle Melles Pot, geb. Oude Pekela 28 mei 1798,1 schipper, tr. Oude Pekela 19 dec. 18219 Engeltje Pieters Kolk, geb. Oude Pekela 24 nov. 1801, † ald. 24 maart 1844,5 dr. van Pieter Berends en Jantje Derks Mooij.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Pot, geb. Oude Pekela 11 okt. 1822,8 † ald. 25 febr. 1852.5
2. Jantje Pot, geb. Oude Pekela 21 febr. 1825,8 † Rotterdam 24 nov. 1897.10
3. Melle Pott, geb. Oude Pekela 8 mei 1827.8
4. Pieter Melles, volgt VIf.
5. Harm Pott, geb. Oude Pekela 4 nov. 1831,8 † Leiden 4 april 1905,10 tr. Leiden 28 maart 186010 Maria van den Burg, geb. Leiden 1 mei 1834,10 † ald. 22 april 1922.10
6. Berend Melles Pott, geb. Oude Pekela 23 dec. 1833,8 † Groningen 7 jan. 1907,5 tr. Nieuwe Pekela 10 maart 18589 Jantje Tiktak, geb. Nieuwe Pekela 8 febr. 1838,8 † Amsterdam 9 dec. 1914.21
7. Georg, volgt VIg.

VIf. Pieter Melles Pott, geb. Oude Pekela 4 nov. 1829,8 † ald. 10 jan. 1876,5 tr. Appingedam 15 juni 18539 Sika Dijk, geb. Appingedam 28 okt. 1827,8 † Rotterdam 18 dec. 1909.10
Uit dit huwelijk:
1. Alida Jantina Pott, geb. Groningen 11 okt. 1854,8 † Rotterdam 17 dec. 1927.10
2. Engeltje Pott, geb. Groningen 14 maart 1859,8 † Bloemendaal 8 juli 1950.10
3. Reurdina Harmanna Pott, geb. Groningen 23 febr. 1861,8 † Rotterdam 6 dec. 1944.10
4. Anna Willemina Pott, geb. Groningen 12 mei 1863,8 † Rotterdam 29 juli 1924.10
5. Harmanna Jacoba Pott, geb. Groningen 13 okt. 1865,8 † Apeldoorn 9 aug. 1939.10
6. Mello Reurt, volgt VIIe.

VIIe. Mello Reurt Pott, geb. Groningen 10 aug. 1869,8 † Haren 26 okt. 1953,5 tr. Groningen 3 sept. 18969 Catharina Maria Wildeboer, geb. Hoogezand 20 mei 1870,8 † Groningen 2 nov. 1948.5
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Mello Pott, geb. Farmsum 24 juli 1897,8 tr. Rotterdam 30 aug. 192310 Neeltje Borg, geb. Rotterdam 5 juli 1900.34
2. Johan Gerardus Pott, geb. Farmsum 22 nov. 1899,8 tandarts, tr. Appingedam 23 juni 19279 Tietsia Afina Boelkens, geb. Appingedam 20 aug. 1906.8

VIg. Georg Pott, geb. Oude Pekela 3 sept. 1836,8 † ald. 22 maart 1907,5 tr. Delfzijl 3 mei 18659 Eppiena Borst, geb. Delfzijl 14 juli 1838,8 † Groningen 28 april 1912.5
Uit dit huwelijk:
1. Melle, volgt VIIf.
2. Teelkelina Henderika Pott, geb. Rotterdam 30 juni 1875,10 † Oosterbeek 23 aug. 1911.5

VIIf. Melle Pott, geb. Schiedam 8 okt. 1866,10 † Den Haag 20 april 1931,22 tr. Delfzijl 11 dec. 19029 Pieterika Magrietha Alida Toxopeus, geb. Oterdum 27 okt. 1872,8 † Zuidlaren 1 juli 1957.10
Uit dit huwelijk:
Jenny Lucie Margot Toxopeus Pott, geb. Den Haag 7 aug. 1906.22

Ve. Harm Melles Pott, geb. Oude Pekela 29 sept. 1810,1 schipper, † Sint-Petersburg, RU 30 juni 1848,35 tr. Oude Pekela 23 dec. 18359 Anna Luitcia Wijkmeijer, geb. Nieuwe Pekela 28 april 1810,36 † Oude Pekela 13 juni 1892.5
Uit dit huwelijk:
1. Klaas, volgt VIh.
2. Lammechien, volgt VIi.
3. Trientje Pott, geb. Oude Pekela 4 maart 1848,8 † Groningen 16 febr. 1916.5

VIh. Klaas Pott, geb. Oude Pekela 10 febr. 1844,8 schipper, † op zee 1877,24 tr. Delfzijl 30 dec. 18739 Foktje Faber, geb. Oterdum 5 okt. 1854,8 † op zee 1877.24
Uit dit huwelijk:
1. Herman, volgt VIIg.
2. Jan Pott, geb. Oude Pekela 3 juli 1876,8 † op zee 1877.24

VIIg. Herman Pott, geb. Oude Pekela 18 sept. 1874,8 bakker, † Naarden 15 dec. 1970,24 tr. Amsterdam 18 aug. 191010 Wilhelmina Stephania Bakker, geb. Arnhem 29 juni 1885,10 † Naarden 13 maart 1952.10
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Herman, volgt VIIIb.
2. Wilhelmina Stephania Pott, geb. Amsterdam 1 mei 1916,37 † ald. 28 mei 2006.38
3. Fokje Pott, geb. Amsterdam 11 juli 1920,2315 okt. 1983,39 begr. Naarden.30

VIIIb. Klaas Herman Pott, geb. Amsterdam 29 jan. 1912,37 banketbakker, † Amsterdam vóór 6 nov. 1995,40 tr. Amsterdam 14 aug. 194137 Maria Geertruida Cornelia Pas, geb. Amsterdam 23 juni 1918,37 † ald. na 6 nov. 1995.37
Uit dit huwelijk:
1. Josephina Pott, geb. Amsterdam 15 aug. 1943,23 † Andijk 6 nov. 1995.24
2. Herman Pott, geb. Amsterdam 11 sept. 1944,23 † ald. 17 dec. 1992.23

VIi. Lammechien Pott, geb. Oude Pekela 19 aug. 1845,8 † ald. 2 dec. 1891,5 tr. Oude Pekela 17 april 18699 Jan Luikens, geb. Oude Pekela 16 juni 1843,8 schipper, † Oude Pekela 27 sept. 1898,5 zn. van Harm Wolters en Meiltje Greven.
Uit dit huwelijk:
1. Harm Luikens, geb. Oude Pekela 18 maart 1870.8
2. Meltje Lukens, geb. Oude Pekela 18 jan. 1875,8 † op zee 19 okt. 1876.5
3. Anna Luutzia Lukens, geb. Staten Island, US-NY 17 juni 1877.8
4. (dochter) Luikens, levenloze dochter, geb. Oude Pekela 2 okt. 1879.5
5. Meiltje Luikens, geb. Oude Pekela 2 okt. 1880.8

Vf. Martje Melles Pott, geb. Oude Pekela 22 dec. 1812,5 † ald. 15 febr. 1880.5
Haar dochter:
Jantina de Weerd, geb. Oude Pekela 22 sept. 1832,8 tr. Oude Pekela 12 juli 18559 Willem Kuiper, geb. Oude Pekela 28 maart 1830,8 scheepsbouwer, zn. van Hendrik Willems en Rixte Geerts Tromkes.

Vg. Hillechien Melles Pott, geb. Oude Pekela 28 aug. 1816,8 † ald. 17 april 1907,5 tr. Oude Pekela 4 mei 18439 Jan Willems Kuiper, geb. Oude Pekela 21 aug. 1803,1 scheepsbouwer, † Oude Pekela 2 juni 1880,5 zn. van Willem Hindriks en Aaltje Jans Vos.
Uit dit huwelijk:
Willem Kuiper, geb. Oude Pekela 23 febr. 1844,8 † ald. 15 juni 1912,10 tr. 1e Oude Pekela 28 juni 187610 Jantje Pot, geb. Oude Pekela 30 maart 1832,41 † ald. 11 maart 1900,10 dr. van Hillebrand Harms en Elijzabeth Klaassens de Wijk en wed. van Ludolf Heeres de Wijk; tr. 2e Oude Pekela 24 juli 190210 Fokje Oosterhuis, geb. Oude Pekela 1846,20 † ald. 29 okt. 1910.10

IVd. Martje Melles Pot, ged. Winschoten 20 sept. 1772,1 † Oude Pekela 14 mei 1834,5 tr. Oude Pekela 5 dec. 179242 Hindrik Pieters Klatter, ged. Oude Pekela 2 nov. 1766,43 † ald. 13 okt. 1834,5 zn. van Pieter Derks en Lisebet Garrelts.
Uit dit huwelijk:

Vh. Geertruida Hindriks Klatter, geb. 1798,5 † Oude Pekela 11 jan. 1879,5 tr. Oude Pekela 5 dec. 182010 Barteld Israëls de Groot, geb. Nieuwe Pekela 20 okt. 1786,43 ged. Oude Pekela 22 okt. 1786,43 schipper, † Oude Pekela 17 okt. 1864,10 zn. van Israël Bartels en Hanke Pijbes.
Uit dit huwelijk:
1. Hindrik de Groot, geb. Oude Pekela 12 okt. 1829,8 scheepskapitein.
2. Israël de Groot, geb. Oude Pekela 29 mei 1832.8
3. Martha, volgt VIj.
4. Catharina, volgt VIk.

VIj. Martha de Groot, geb. Oude Pekela 13 juni 1836,8 † ald. 2 jan. 1905,10 tr. Oude Pekela 20 jan. 185910 Jakob Scherpbier, geb. Oude Pekela 9 okt. 1833,8 schipper, † Avenza, IT omstr. 23 jan. 1867,44 zn. van Jacob Esderts en Jantje Alberts Potjewijd.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Scherpbier, geb. Oude Pekela 25 febr. 1860,8 † Groningen 18 april 1920,10 tr. Oude Pekela 8 mei 188810 Jakob Duit, geb. Oude Pekela 1859,20 † Groningen 9 april 1918.10
2. Geertruida Scherpbier, geb. Oude Pekela 18 dec. 1861,8 † Groningen 27 mei 1952,10 tr. Oude Pekela 8 mei 188810 Klaas Sprik, geb. Oude Pekela 19 okt. 1859,8 † Epe 2 nov. 1926.10
3. Frouwina Scherpbier, geb. Oude Pekela 6 aug. 1863,8 † Amsterdam 4 sept. 1941,23 tr. Amsterdam 25 aug. 189210 Jan Christiaan Vietor, geb. Amsterdam 6 sept. 1862,23 kantoorbediende, † Amsterdam 15 jan. 1933.23
4. Hanka Scherpbier, geb. Oude Pekela 26 dec. 1866,8 † Epe 13 nov. 1941,10 tr. Amsterdam 7 maart 190710 Gerrit Jacob Scholten, geb. Epe 1 nov. 1860,45 ambtenaar belastingdienst, † Epe 15 febr. 1928.10

VIk. Catharina de Groot, geb. Oude Pekela 9 jan. 1840,8 † Leiden 22 dec. 1902,10 tr. Oude Pekela 26 jan. 18659 Harmannus van Wijk, geb. Nieuwe Pekela 9 okt. 1839,8 buitenvaarder, schipper, † Leiden 29 nov. 1902,10 zn. van Hannes Oosterveld en Arendina Jacoba Breeland.
Uit dit huwelijk:
Barteld Hendrik van Wijk, geb. Oude Pekela 14 juni 1870,8 stuurman, † Leiden 28 mei 1894.10

IVe. Willem Melles Pott, ged. Oude Pekela 15 okt. 1780,1 † ald. 14 dec. 1835,5 tr. Oude Pekela 26 maart 18073 Geertje Wierts Meijer, geb. Oude Pekela 1784, † ald. 15 nov. 1844.5
Uit dit huwelijk:
1. Wiardus, volgt Vi.
2. Mello Willems, volgt Vj.
3. Johannes Albertus Pott, geb. Oude Pekela 9 maart 1818.8
4. Gerhardus, volgt Vk.

Vi. Wiardus Pott, geb. Oude Pekela 30 sept. 1808,1 † ald. 23 juli 1860,5 tr. Nieuwe Pekela 10 febr. 18329 Dina Harms de Boer, geb. Nieuwe Pekela 3 febr. 1811,1 † Oude Pekela 18 juni 1870.5
Uit dit huwelijk:
1. Geertje Pott, geb. Oude Pekela 26 sept. 1832,8 † Amsterdam 23 febr. 1906,21 begr. Oude Pekela.33
2. Harmke Pott, geb. Oude Pekela 11 april 1835.8
3. Willem, volgt VI-l.
4. Jantina Pott, geb. Oude Pekela 9 maart 1840,8 † Winschoten 29 maart 1899,5 begr. Oude Pekela.33
5. Dina Pott, geb. Oude Pekela 17 sept. 1842,8 † Culemborg 22 nov. 1920.10
6. Mellina Pott, geb. Oude Pekela 13 april 1845,8 † Heereweg, Meeden 26 jan. 1907.5
7. Johanna Pott, geb. Oude Pekela 14 nov. 1847,8 † Coevorden 16 nov. 1909.
8. Harm, volgt VIm.

VI-l. Willem Pott, geb. Oude Pekela 20 sept. 1837,8 † ald. 25 juli 1898,5 tr. Meeden 27 nov. 18619 Christiena Bouman, geb. Meeden 20 jan. 1839,8 † Groningen 30 sept. 1907.5
Uit dit huwelijk:
1. Detkiena Christina Pott, geb. Oude Pekela 20 aug. 1862,8 † Veendam 12 april 1938.5
2. Wiardus Pott, geb. Oude Pekela 8 mei 1864.8
3. Dina Jantina Pott, geb. Oude Pekela 26 febr. 1866,8 † ald. 17 jan. 1887.5
4. Geertruida Gezina Pott, geb. Oude Pekela 23 maart 1868,8 † Den Haag 19 april 1933.10
5. Geertje Pott, geb. Oude Pekela 29 mei 1870,8 † Den Haag?.
6. Henricus Luitjen Pott, geb. Oude Pekela 21 sept. 1872.8
7. Mello Pott, geb. Oude Pekela 7 okt. 1874,8 † ald. 11 nov. 1895.5
8. Geert Sterenborg Pott, geb. Oude Pekela 18 okt. 1877.8

VIm. Harm Pott, geb. Oude Pekela 22 dec. 1850,8 † Stadskanaal 6 febr. 1917,5 tr. Onstwedde 3 dec. 18789 Catharina Drenth, geb. Stadskanaal 1 mei 1845,8 † ald. 30 april 1916.5
Uit dit huwelijk:
1. Jantina Johanna Everharda Pott, geb. Oude Pekela 8 dec. 1880.8
2. Dina Wiarda Geertruida Pott, geb. Stadskanaal 4 febr. 1883,8 † ald. 30 nov. 1956.5
3. Egbert Johannes Everhardus Pott, geb. Stadskanaal 2 okt. 1887,8 † ald. 26 maart 1961,5 tr. Gorinchem? vóór 1931 Corstiena Jenneke Johanna Waltheer, geb. Gorinchem 8 sept. 1895,10 † Groningen 5 maart 1939.5

Vj. Mello Willems Pott, geb. Oude Pekela 24 okt. 1813,8 † ald. 27 aug. 1877,5 tr. Meeden 15 aug. 18459 Jantje Thomas Tjabbes, geb. Nieuwe Pekela 13 dec. 1810,1 † Meeden 5 dec. 1848.5
Uit dit huwelijk:
Lukje Pott, geb. Meeden 22 maart 1845,8 † ald. 25 nov. 1848.5

Vk. Gerhardus Pott, geb. Oude Pekela 15 nov. 1824,8 † ald. 5 febr. 1891,5 tr. 1e Oude Pekela 2 juni 18489 Martha Heibroek, geb. Nieuwe Pekela 10 okt. 1821,8 † Oude Pekela 20 nov. 1859;5 tr. 2e Wedde 30 mei 18629 Grietje Pot (VId).
Uit het eerste huwelijk:
1. Willem Jan, volgt VIn.

VIn. Willem Jan Pott, geb. Oude Pekela 13 nov. 1859,8 † Amsterdam 28 sept. 1926,23 tr. Oude Pekela 5 sept. 18839 Hinderika Heeres, geb. Oude Pekela 27 maart 1858,8 † Amsterdam 17 nov. 1942.23
Uit dit huwelijk:
1. Magaretha Martha Pott, geb. Oude Pekela 4 jan. 1888,8 † Amsterdam 20 mei 1982.23
2. Gerhardus Willem Pott, geb. Oude Pekela 12 aug. 1892,8 † Amsterdam 18 jan. 1953,23 tr. Den Haag 18 sept. 192510 Maatje Sija Boogerd, geb. Middelburg 5 sept. 1900,23 † Amsterdam 25 juni 1992.23


Bronnen

1. DTB dopen ref. prov. Groningen
2. DTB trouwen ref. prov. Groningen
3. Huwelijkscontracten prov. Groningen
4. Echtgeno(o)t(e) hertrouwt
5. BS overlijdensregisters prov. Groningen
6. DTB begraafregisters prov. Groningen
7. treedt op als getuige
8. BS geboorteregisters prov. Groningen
9. BS huwelijksregisters prov. Groningen
10. WieWasWie
11. Minnesota Death Index, 1908-2002 (familysearch)
12. FindaGrave
13. United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 (familysearch)
14. United States Social Security Death Index (familysearch)
15. Obituary
16. United States, Social Security Numerical Identification Files (NUMIDENT), 1936-2007
17. Minnesota, County Deaths, 1850-2001 (familysearch)
18. grafstenen project
19. Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1500-1971 (familysearch)
20. volgt uit leeftijd bij huwelijk
21. Bevolkingsregister Amsterdam (SAA)
22. BS Den Haag
23. archiefkaart Amsterdam (SAA)
24. overlijdensadvertentie
25. AlleFriezen
26. Bevolkingsregister IJlst
27. overlijdensadvertentie echtgeno(o)t(e)
28. Bevolkingregister Bolsward
29. Indisch Oud-paspoortarchief
30. Online begraafplaatsen
31. volgt uit leeftijd bij overlijden
32. Amsterdam doopregisters
33. Zwervend over de dodenakker
34. BS Rotterdam (Stadsarchief Rotterdam)
35. Kroniek van Pekela (boek)
36. DTB dopen Luth. prov. Groningen
37. persoonskaart Amsterdam (SAA)
38. Begraafregisters Amsterdam (SAA)
39. grafsteen
40. partner wordt dan als weduwnaar/weduwe vermeld
41. akte (AlleGroningers)
42. Oude Pekela, huwelijkscontracten 1677-1807
43. database van Oude Pekela in Oedipus formaat (gearchiveerde versie)
44. Zeilende ter hoogte van ...
45. Streekarchief Epe, Hattem en Heerde