Naamgenealogie Pot/Pott Pekela

Heeft u meer informatie? Stuur dan (ook voor andere opmerkingen) een email

I. Alert Tjarcks, geb. vóór 1643, † vóór 25 jan. 1695,1 zn. van Tjarck Harmens en Sijtse Ulbens, tr. 1e Oude Pekela 10 febr. 16672 Anna Jans, geb. vóór 1649, † vóór 2 april 1685;1 tr. 2e Oude Pekela 2 april 1685 Antje Hendriks, geb. vóór 1667, dr. van Hendrik.
Uit het eerste huwelijk:
1. Tjerk, volgt IIa.
2. Aaltjen Alerts, ged. Oude Pekela 17 mei 1674.
3. Jan Alerts, ged. Oude Pekela 4 nov. 1677.
4. Peter Aalderts Alerts, ged. Oude Pekela 21 maart 1680.
5. Herman Alerts, ged. 4 nov. 1683.
Uit het tweede huwelijk:
6. Hilke Alerts, ged. Oude Pekela 19 febr. 1686, † ald. vóór 25 jan. 1695.3
7. Ulben Aalderts, volgt IIb.

IIa. Tjerk Alerts, ged. Oude Pekela 17 nov. 1667,2 tr. Oude Pekela 24 maart 16894 Grietje Hendriks, geb. vóór 1671, † vóór 29 dec. 1722,1 dr. van Hendrik.
Uit dit huwelijk:

IIIa. Hindrik Tjarks, ged. Oude Pekela 22 dec. 1689,5 tr. (ondertr. ) vóór 1729 Anna Pieters.
Uit dit huwelijk:
1. Hillegijn Hindriks, ged. Oude Pekela 3 juli 1729.5
2. Pieter Hindriks, ged. Oude Pekela 14 sept. 1732.5
3. Tjark Hindriks, volgt IVa.
4. Aeldrik Hindriks, volgt IVb.

IVa. Tjark Hindriks Pot, ged. Oude Pekela 3 okt. 1734,5 tr. Groningen 4 jan. 17574 Geertruida Pieters, ged. Groningen 22 april 1733.5
Uit dit huwelijk:
1. Hinderika Tjarks Pot, ged. Oude Pekela 22 sept. 1765,5 † ald. 23 febr. 1844.6
2. Pietertje Tjarks Pot, ged. Oude Pekela 22 sept. 1765,5 † ald. 9 april 1845.6

IVb. Aeldrik Hindriks Pot, geb. Oude Pekela 22 mei 1740,5 tr. Oude Pekela 25 jan. 17614 Trijntje Hindriks, geb. Nieuwe Pekela vóór 1742, † vóór 27 juli 1797.1
Uit dit huwelijk:
1. Hinderk Aalderks Pot, geb. na 1761, begr. Delfzijl 17 juni 1773.7
2. Fennegijn Pot, ged. Oude Pekela 23 april 1764.5
3. Anna Aaldriks Pot, geb. Nieuwe Pekela 1766, † Groningen 26 jan. 1830.6
4. Hinderkien Aaldriks Pot, geb. Farmsum 26 nov. 1767,5 † Groningen 7 april 1819.6
5. Jan Pot, geb. Nieuwe Pekela 9 okt. 1771.

IIb. Ulben Aalderts Pot, ged. Oude Pekela 13 april 1688,2vóór 12 maart 1760,2 tr. Oude Pekela 4 mei 17104 Tjeetske Ebbens, geb. vóór 1692.
Uit dit huwelijk:
1. Aaldert Ulbens Pot, ged. Oude Pekela 14 juni 1711.5
2. Berendje Ulbens Pot, ged. Oude Pekela 12 febr. 1713.
3. Antje Ulbens Pot, ged. Oude Pekela 11 april 1717.5
4. Peter Ulbens Pot, ged. Oude Pekela 29 okt. 1719.2
5. Hendrik Ullems, volgt IIIb.
6. Hille Ulbens Ulpens, ged. Oude Pekela 3 maart 1725.5
7. Tjark Ulbens, volgt IIIc.
8. Aaltje Ulbens, volgt IIId.
9. Grietje Ulbens Pot, ged. Oude Pekela 13 dec. 1733.5

IIIb. Hendrik Ullems Pot, ged. Oude Pekela 17 mei 1722,5 tr. (ondertr. Oude Pekela 14 dec. 1755)4 Jantje Jans Pathuis, ged. Oude Pekela 11 nov. 1731,5 † ald. 15 sept. 1818,6 dr. van Jan Aaldriks en Swaantje Eijlderts.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Hindriks, volgt IVc.
2. Ulben Hindriks, volgt IVd.
3. Swaantje Hindriks Pot, ged. Oude Pekela 20 dec. 1761.5
4. Tjijtske Hindriks Pot, ged. Oude Pekela 4 sept. 1763.5
5. Lubbegijn Pot, ged. Oude Pekela 22 sept. 1765.5
6. Aaldrik Hendriks, volgt IVe.

IVc. Jan Hindriks Pot, ged. Oude Pekela 2 okt. 1757,5 † ald. 15 aug. 1840,6 tr. Oude Pekela 4 jan. 17894 Geessien Hindriks Brons, ged. Oude Pekela 17 okt. 1762, † ald. 25 juli 1820,6 dr. van Hindrik Bronnes en Antje Geerts.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Jans Pot, geb. Oude Pekela 15 okt. 1789.5
2. Hindrik Jans, volgt Va.
3. Pieter Jans, volgt Vb.
4. Bronne Jans Pot, geb. Oude Pekela 24 okt. 1797.5
5. Jan Jans, volgt Vc.

Va. Hindrik Jans Pot(t), geb. Oude Pekela 5 maart 1792,5 † ald. 18 maart 1867,6 tr. Oude Pekela 26 okt. 18168 Sietske Vlas, geb. Oude Pekela 1 sept. 1793, † ald. 16 mei 1855.6
Uit dit huwelijk:
1. Jan Hindriks, volgt VIa.
2. Geesina Hindriks Pot, geb. Oude Pekela 4 nov. 1819,9 † ald. 8 mei 1837.6
3. Klaas Vlas, volgt VIb.
4. Pieter Hindriks, volgt VIc.
5. Lammert, volgt VId.

VIa. Jan Hindriks Pot, geb. Oude Pekela 27 april 1817,9 buitenvaarder, † op zee okt. 1862,10 tr. Delfzijl 27 nov. 18518 Korneliske Medok, geb. Delfzijl 10 april 1820,9 † ald. 5 juli 1869.6
Uit dit huwelijk:
1. Hindrik Pot, geb. Delfzijl 10 okt. 1852,9 † ald. 31 maart 1854.6
2. Henry John (Hindrik Jan), volgt VIIa.
3. Catharina Elisabeth Pot, geb. Delfzijl 29 maart 1859,9 † ald. 23 aug. 1859.6

VIIa. Henry John (Hindrik Jan) Pott, geb. Delfzijl 16 okt. 1855,9 bakker, † Holland, Ottawa, US-MI 19 dec. 1943, tr. Nieuwe Pekela 11 aug. 18888 Stientje Schuring, geb. Nieuwe Pekela 30 april 1853,9 † Holland, Ottawa, US-MI 18 aug. 1935.11
Uit dit huwelijk:
1. Margeret (Margreta Tjarkina) Pott, geb. Oude Pekela 27 juli 1889,9 † Chicago, Cook, US-IL 14 febr. 1892.12
2. Cornelia M. Pott, geb. Chicago, Cook, US-IL 14 mei 1894,13 † Zeeland, Ottawa, Us-MI 4 juni 1974,13 begr. Holland, Ottawa, US-MI.13

VIb. Klaas Vlas Pot, geb. Oude Pekela 11 okt. 1826,9 scheepskapitein, † Oude Pekela 12 maart 1884,6 tr. 1e Delfzijl 22 juni 18558 Gesien Mensinga, geb. Farmsum 16 dec. 1833,9 † Amsterdam 18 maart 1863;6 tr. 2e Oude Pekela 22 juni 18658 Hillechien Strating, geb. Onstwedde 21 april 1838,9 † Oude Pekela 11 juni 1895.6
Uit het eerste huwelijk:
1. Geertje Pot, geb. Farmsum 10 okt. 1859,9 † ald. 17 jan. 1860.6
Uit het tweede huwelijk:
2. Jantina Pot, geb. Oude Pekela 22 dec. 1867.9
3. Hendrik Pot, geb. Oude Pekela 24 juli 1870,9 † ald. 18 aug. 1870.6

VIc. Pieter Hindriks Pot, geb. Oude Pekela 29 jan. 1830,9 schipper, † Stettin na aug. 1885,14 tr. Harlingen 16 febr. 186315 Resina Onstwedder, geb. Nieuwe Pekela 24 maart 1843,9 † Amsterdam 22 dec. 1922.16
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt VIIb.
2. Roelfina Henderika Pot, geb. Leiderdorp 14 maart 1870,15 † Nieuwe Pekela 20 sept. 1876.6
3. Pietertje Pot, geb. Spaarndam 5 nov. 1872,15 † Amsterdam 1 jan. 1958.17
4. Pieter, volgt VIIc.

VIIb. Hendrik Pot, geb. Harlingen 26 okt. 1863,18 † Amsterdam 18 april 1929,17 tr. Amsterdam 23 febr. 189315 Elisabeth van Lune, geb. Kollumerland 19 okt. 1865,15 † Amsterdam 21 dec. 1947.17
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt VIIIa.
2. Hendrik Pot, geb. Amsterdam 22 sept. 1895,17 † ald. 14 juni 1976,17 tr. Amsterdam 13 aug. 193115 Anna Maria van Asperen, geb. Amsterdam 20 jan. 1904.17
3. Roelof Pot, geb. Amsterdam 20 jan. 1900,17 † Blaricum 26 april 1966,17 tr. Amsterdam 13 juni 192915 Johanna Catharina Westra, geb. Amsterdam 26 sept. 1905,17 † ald. 23 dec. 1978.17
4. Resina Pot, geb. Amsterdam 16 sept. 1901,17 † ald. 5 aug. 1970.
5. Jan Pot, geb. Amsterdam 17 sept. 1907,17 † ald. 16 dec. 1992.17

VIIIa. Pieter Pot, geb. Amsterdam 8 maart 1893,17 † ald. 19 mei 1966,17 tr. Amsterdam 13 okt. 192015 Maria Cornelia Waldhöber, geb. Amsterdam 21 mei 1899,17 † ald. 28 okt. 1987.17
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Pot, geb. Amsterdam 23 febr. 1921,173 dec. 2012,19 begr. Alkmaar,20 tr. Amsterdam 27 mei 194217 Naatje Nieman, geb. Amsterdam 4 sept. 1921,17 † Alkmaar 26 okt. 1997.19
2. Johan Pot, geb. Amsterdam 31 maart 1922,17 † Alkmaar?,17 tr. Amsterdam 18 maart 194317 Alida de Buijzer, geb. Amsterdam 7 okt. 1922,17 † Alkmaar?.17
3. Pieter Pot, geb. Amsterdam 23 juli 1929,21 † ald. 31 okt. 1974,22 tr. Amsterdam 28 juli 195121 Sietske Both, geb. Amsterdam 22 juni 1929,21 † ald. 16 dec. 2002.22

VIIc. Pieter Pot, geb. Nieuwe Pekela 13 nov. 1875,9 † Amsterdam 10 okt. 1941,17 tr. Amsterdam 24 aug. 190415 Neeltje de Jonge, geb. Amsterdam 29 dec. 1874,17 † ald. 7 mei 1941.17
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Hendrik, volgt VIIIb.
2. Jacoba Clasina Pot, geb. Amsterdam 7 nov. 1909.17
3. Rissina Roelfina Pot, geb. Amsterdam 11 april 1911,17 † ald. 6 febr. 1937.17

VIIIb. Pieter Hendrik Pot, geb. Amsterdam 27 juli 1905,17 † ald. 23 aug. 1983,17 tr. Amsterdam 17 dec. 193115 Mensina Kosmis, geb. Musselkanaal 1 febr. 1905,97 nov. 1992,22 begr. Amsterdam.22
Uit dit huwelijk:
Henderika Pot, geb. Amsterdam 18 maart 1935,21 † Amsterdam?.21

VId. Lammert Pot, geb. Oude Pekela 11 okt. 1831,9 schipper, † Winschoten 15 nov. 1916,6 tr. Oude Pekela 4 febr. 18588 Albertje Strating, geb. Onstwedde 26 sept. 1832,9 † Oude Pekela 28 febr. 1903.6
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt VIId.
2. Simon, volgt VIIe.

VIId. Hendrik Pott, geb. Oude Pekela 23 sept. 1860,9 † Deventer 16 sept. 1930,15 tr. Winschoten 18 mei 18948 Grietje Ruibing, geb. Winschoten 30 dec. 1865,9 † Olst 6 juli 1951.15
Uit dit huwelijk:
1. Lambertus Henderikus, volgt VIIIc.
2. Zwanette Margaretha Pott, geb. Winschoten 22 juli 1898.9

VIIIc. Lambertus Henderikus Pott, geb. Winschoten 2 maart 1895,9 gemeentesecretaris van Olst 1923-, † Olst 15 dec. 1956,15 tr. Lochem 11 juli 192715 Geertruida Anna van Loo, geb. Grouw 3 juli 1901,15 † Olst 6 aug. 1949.15
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Jan Koert Pott, geb. Olst 18 sept. 1928,23 † Amsterdam 2 febr. 1986.19
2. Hanneke Margaretha Pott, geb. Olst 11 juni 1934,17 † Amsterdam 3 juli 2021.19
3. Margaretha Henriëtte Pott, geb. Olst 23 juni 1937,17 † Tiel 22 nov. 2018.19

VIIe. Simon Pot, geb. Oude Pekela 7 juli 1866,9 † Amersfoort 1 jan. 1949,15 tr. Midwolda 2 nov. 18948 Anna Cornelia ten Berge, geb. Heiligerlee 24 nov. 1860,9 † Willemsoord 21 aug. 1934.15
Uit dit huwelijk:
1. Lambertus Jan Pot, geb. Oostwold, Midwolda 4 sept. 1895,9 onderwijzer, tr. Zuidbroek 5 aug. 19208 Jeltje Terpstra, geb. Jorwerd 2 aug. 1897.18
2. Johan Rudolph Albert Pot, geb. Zuidbroek 9 april 1901,9 kweker, tr. Zuidbroek 2 febr. 19288 Menje Meerman, geb. Zuidbroek 21 maart 1904.9

Vb. Pieter Jans Pot, geb. Oude Pekela 16 febr. 1794,5 hoedenmaker, † Oude Pekela 19 sept. 1885,6 tr. Sappemeer 7 nov. 18218 Aaltje Vroom, ged. Sappemeer 6 febr. 1777,5 † Oude Pekela 25 aug. 1863.6
Uit dit huwelijk:

VIe. Jan Pieters Pot, geb. Oude Pekela 10 okt. 1822,9 hoedemaker, † Groningen 1 jan. 1902,6 tr. Groningen 26 april 18558 Jantien Oosterman, geb. Groningen 7 aug. 1819,9 † ald. 2 jan. 1894.6
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Pot, geb. Oude Pekela 8 juni 1856,9 † Groningen 19 nov. 1861.6
2. Pieter Hendrik, volgt VIIf.

VIIf. Pieter Hendrik Pot, geb. Groningen 17 okt. 1858,9 winkelier, hoedenfabrikant, † Groningen 29 sept. 1905,6 tr. Groningen 13 aug. 18848 Lamberta Gerrechiena Heikens, geb. Groningen 5 aug. 1860,9 † ald. 8 jan. 1946.6
Uit dit huwelijk:
1. Jan Pieter, volgt VIIId.
2. Titia Pot, geb. Groningen 8 jan. 1888,9 † Utrecht 19 jan. 1968.6
3. Alida Jantina Pot, geb. Groningen 8 jan. 1888,9 tekenlerares, † Groningen 23 dec. 1931,6 tr. Groningen 27 nov. 19228 Gijsbert George Martens, geb. Groningen 8 nov. 1894,9 kunstschilder, † Groningen 17 april 1979.19

VIIId. Jan Pieter Pot, geb. Groningen 10 aug. 1885,9 advocaat, † Groningen 30 nov. 1927,6 tr. Groningen 6 nov. 19168 Sika Loot, geb. Groningen 10 okt. 1889,9 † ald. 21 aug. 1922.6
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Hendrik Pot, geb. Groningen 3 okt. 1918,9 † Driebergen 29 juli 1989.19
2. Jeanne Wia Pot, geb. Groningen 3 okt. 1918,99 aug. 2002.24
3. Bertha Gerharda Pot, geb. Groningen 18 juli 1922,928 sept. 2009,19 begr. Soest.19

Vc. Jan Jans Pot, geb. Oude Pekela 22 maart 1800,5 schipper, † op zee? vóór 11 april 1868, tr. Oude Pekela 22 dec. 18358 Harmanna Reints Koning, geb. Oude Pekela 16 jan. 1806, † ald. 2 okt. 1888.6
Uit dit huwelijk:
1. Geessien Pot, geb. Oude Pekela 24 aug. 1837,9 † Oudezijl, Beerta 7 sept. 1880.6
2. Reint Pot, geb. Oude Pekela 26 sept. 1839,9 schipper, † op zee 19 maart 1876,25 tr. Nieuwe Pekela 28 jan. 18758 Alida Bakker, geb. Nieuwe Pekela 14 febr. 1843,9 † ald. 26 maart 1876.6
3. Gepke Pot, geb. Oude Pekela 12 sept. 1842,9 † ald. 11 april 1868.6

IVd. Ulben Hindriks Pot, ged. Oude Pekela 7 okt. 1759,5 schipper, tr. Oude Pekela 12 dec. 179426 Geertje Wubbes.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Ullems, volgt Vd.
2. Wubbe Ulms, volgt Ve.
3. Jan Ullems, volgt Vf.

Vd. Hendrik Ullems Pot, geb. Oude Pekela 23 dec. 1795,5 schipper, † Oude Pekela 23 febr. 1871,6 tr. Oude Pekela 11 jan. 18318 Renske IJzebrands Klatter, geb. Oude Pekela 8 april 1802, † ald. 30 sept. 1855,6 dr. van Isebrandt Hindriks en Aaltje Remkes.
Uit dit huwelijk:
1. Ullem, volgt VIf.
2. IJzebrand, volgt VIg.
3. Geertje Pott, geb. Oude Pekela 26 okt. 1838,9 † op zee 25 aug. 1873.27
4. Aaltje Pott, geb. Oude Pekela 1 dec. 1841,9 † op zee 4 dec. 1872.6

VIf. Ullem Pot, geb. Oude Pekela 8 okt. 1832,9 schipper -1875, † Oude Pekela 9 nov. 1920,6 tr. Oude Pekela 1 dec. 18648 Cristina Magtilda Schuit, geb. Oude Pekela 24 mei 1839,9 † Muntendam 10 aug. 1882.6
Uit dit huwelijk:
1. Renske Pot, geb. Oude Pekela 12 aug. 1865,9 † Veendam 4 jan. 1961.6
2. Grietje Pot, geb. Oude Pekela 12 nov. 1868.9
3. Janneke Pott, geb. Oude Pekela 23 juni 1872,9 † ald. 17 juni 1936.6
4. Lambertha Hillechiena Pot, geb. Kerklaan, Muntendam 19 sept. 1875,9 † Muntendam 8 juli 1884.6
5. Hendrik Ullem Pot, geb. Kerklaan, Muntendam 11 april 1879.9

VIg. IJzebrand Pott, geb. Oude Pekela 22 sept. 1835,9 schipper -1877, † Winschoten 8 juni 1916,6 begr. Oude Pekela,28 tr. Oude Pekela 5 febr. 18638 Hillechien Sprik, geb. Oude Pekela 27 aug. 1841,9 † Winschoten 16 jan. 1925,6 begr. Oude Pekela.28
Uit dit huwelijk:
1. Renske Pott, geb. Oude Pekela 15 febr. 1864,9 † ald. 21 juli 1903.6
2. Reint, volgt VIIg.
3. Grietje Pott, geb. Oude Pekela 25 jan. 1867.9
4. Albert Pott, geb. Oude Pekela 20 jan. 1877,9 tr. Oude Pekela 29 juli 19098 Annechien Bisschop, geb. Oude Pekela 1 aug. 1876.9
5. Ulm, volgt VIIh.
6. Geessiena Pott, geb. Hoorn, Wedde 8 aug. 1884,9 † Winschoten 20 maart 1936,6 begr. Oude Pekela.28

VIIg. Reint Pott, geb. Oude Pekela 3 febr. 1865,9 † Winschoten 23 sept. 1957,6 tr. Beerta 6 juni 18968 Maria Groen, geb. Beerta 15 okt. 1872,9 † Winschoten 28 nov. 1951.6
Uit dit huwelijk:
1. Hillechien Pott, geb. Winschoten 23 maart 1897.9
2. Geessiena Pott, geb. Winschoten 23 okt. 1898.9
3. Renske Pott, geb. Winschoten 24 jan. 1901.9
4. Jan IJzebrand Pott, geb. Winschoten 18 jan. 1905,9 tr. Wildervank 16 april 19388 Johanna Alberta Ratgers, geb. Kömigssteele, DE 1909.29

VIIh. Ulm Pott, geb. Oude Pekela 10 juli 1880,9 † Eindhoven 13 jan. 1968,30 tr. Winschoten 31 jan. 19078 Klaassina Kok, geb. Oude Pekela 16 mei 1885,9 † Eindhoven?.
Uit dit huwelijk:
1. Hillechiena Pott, geb. Winschoten 24 aug. 1907.9
2. Arentje Pott, geb. Winschoten 20 nov. 1908.9
3. Gezina Pott, geb. Winschoten 5 jan. 1910.9
4. Renske Pott, geb. Winschoten 17 dec. 1913.9
5. Jacoba Pott, geb. Winschoten 23 maart 1917.9
6. IJzebrand Pott, geb. Winschoten 25 juli 1918,9 † Eindhoven 17 febr. 2017.31
7. Klaassina Pott, geb. Winschoten 1 juli 1921,9 † ald. 26 nov. 1921.6

Ve. Wubbe Ulms Pot, geb. Oude Pekela 7 dec. 1799, † op zee 3 juli 1851,6 tr. Nieuwe Pekela 3 febr. 18358 Sina Hindriks Bijholt, geb. Nieuwe Pekela 29 sept. 1800, † ald. 9 aug. 1879.6
Uit dit huwelijk:
1. Ulm, volgt VIh.
2. Hindrik Pott, geb. Oude Pekela 26 aug. 1838,9 † Nieuwe Pekela 10 juni 1882.6
3. Jan, volgt VIi.
4. Jantje Pot, geb. Nieuwe Pekela 13 juli 1842,9 † ald. 27 juni 1843.6
5. Jantje Pot, geb. Nieuwe Pekela 12 febr. 1845,9 † ald. 16 juni 1912.6
6. Wubbe Pot, geb. Nieuwe Pekela 15 mei 1847,9 † ald. 22 maart 1848.6

VIh. Ulm Pott, geb. Oude Pekela 3 nov. 1835,9 schipper, tr. Nieuwe Pekela 27 jan. 18598 Elsien Drent, geb. Nieuwe Pekela 3 febr. 1837,9 † ald. 16 mei 1862.6
Uit dit huwelijk:
1. Geessiena Pott, geb. Nieuwe Pekela 11 okt. 1860,9 † ald. 13 febr. 1862.6
2. Hendrik Pott, geb. Nieuwe Pekela 30 maart 1862,9 † ald. 13 juni 1862.6

VIi. Jan Pott, geb. Nieuwe Pekela 31 maart 1841,32 landbouwer, † Nieuwe Pekela 10 febr. 1928,6 tr. 1e Nieuwe Pekela 5 mei 18708 Antje Smit, geb. Nieuwe Pekela 18 juni 1824,9 † ald. 28 maart 1873;6 tr. 2e Nieuwe Pekela 15 maart 18778 Geertje Oppentogt, geb. Nieuwe Pekela 11 okt. 1841,9 † ald. 27 maart 1897.6
Uit het tweede huwelijk:
1. Wubbe Pott, geb. Nieuwe Pekela 27 febr. 1879,9 † ald. 2 sept. 1957.6
2. Grietje Pott, geb. Nieuwe Pekela 25 juli 1881,9 † Vlagtwedde 23 okt. 1971.6

Vf. Jan Ullems Pot, geb. Oude Pekela 18 mei 1811,5 † ald. 20 juli 1848,6 tr. Wiepke van Dijk, geb. Nieuweschans 2 aug. 1818,9 † Oude Pekela 22 jan. 1846.6
Uit dit huwelijk:
1. Geertje Pot, geb. Oude Pekela 12 sept. 1839,9 † Onstwedde 20 mei 1863.6
2. Meerten Pot, geb. Oude Pekela 2 dec. 1840,9 † ald. 4 febr. 1848.6

IVe. Aaldrik Hendriks Pot(t), ged. Oude Pekela 8 nov. 1767,5 † Nieuwe Pekela 23 nov. 1856,6 tr. (ondertr. Oude Pekela 27 juli) 17974 Berentje Eilderts, geb. 1785,33 † Oude Pekela 9 dec. 1843.6
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Aaldriks Pot, ged. Oude Pekela 1 okt. 1797.5
2. Jantje Aaldriks Pot, geb. Oude Pekela 27 nov. 1800.5
3. Eildert Pot, geb. Oude Pekela 18 aug. 1804.
4. Hindrik Aaldriks, volgt Vg.

Vg. Hindrik Aaldriks Pot, geb. Oude Pekela 21 jan. 1806, tr. Nieuwe Pekela 21 mei 18338 Lubbechien Alberts Sprik, geb. Nieuwe Pekela 20 sept. 1811,9 † Oudezijl 9 febr. 1852.6
Uit dit huwelijk:
Elsien Pot, geb. Oudezijl 7 jan. 1838.9

IIIc. Tjark Ulbens Pot, ged. Oude Pekela 2 mei 1728,5 † ald. 19 nov. 1811,6 tr. 1e Oude Pekela 1 jan. 17564 Fennegijn Willems, † Oude Pekela vóór 13 febr. 1774;1 tr. 2e (ondertr. Oude Pekela 13 febr.) 177434 Geesje Klaasen, ged. Nieuwe Pekela 23 aug. 1744,5vóór 29 sept. 1784,1 dr. van Klaas Meilofs en Hindrikjen Luijtens.
Uit het eerste huwelijk:
1. Ulben Pot, ged. Oude Pekela 7 nov. 1756.5
2. Ebbe Tjarks, volgt IVf.
3. Derk Pot, ged. Oude Pekela 14 nov. 1762.5
4. Willem Pot, ged. Oude Pekela 17 nov. 1765.5
5. Grietje Tjarks, volgt IVg.
Uit het tweede huwelijk:
6. Tjetske Pot, ged. Oude Pekela 30 maart 1777.5
7. Meilof Tjarks, volgt IVh.
8. Aaltje Pot, geb. Oude Pekela 16 april 1781.5
9. Grietje Tjarks Pot, ged. Oude Pekela 18 mei 1783.5
10. Hinderk Pot, ged. Oude Pekela 18 mei 1783.

IVf. Ebbe Tjarks Pot, ged. Oude Pekela 6 april 1760,5 † ald. 31 okt. 1831,6 tr. 1e Oude Pekela 11 jan. 17894 Cornelisje Hendriks Wind, geb. vóór 1771, † Oude Pekela vóór 30 jan. 1803;1 tr. 2e Oude Pekela 30 jan. 18034 Frouwke Roelfs, geb. 1764, † Oude Pekela 7 okt. 1831.6
Uit het eerste huwelijk:
1. Egbert Pot, geb. Oude Pekela 3 nov. 1789.5
2. Albertje Pot, ged. Oude Pekela 2 okt. 1791.5
3. Tjark Pot, geb. Oude Pekela 1 okt. 1795.5
4. Ulm Egberts, volgt Vh.
5. Hinderk Pot, geb. Oude Pekela 29 juli 1799.5
Uit het tweede huwelijk:
6. Roelof Ebbes Pot, geb. Oude Pekela 29 okt. 1805,5 tr. Oude Pekela 28 aug. 18388 Fentje Swidden (IVg,1).

Vh. Ulm Egberts Pot, geb. Oude Pekela 2 nov. 1797,5 † Winschoten 22 maart 1879,6 tr. Oude Pekela 14 dec. 18248 Anna Alberts Tap, geb. Oude Pekela 29 jan. 1798, † Winschoten 31 maart 1881.6
Uit dit huwelijk:
1. Hillechien Ulms Pot, geb. Oude Pekela 22 aug. 1825,9 † Winschoten 12 aug. 1859.6
2. Egbert Ulms, volgt VIj.
3. Albert Pot, geb. Oude Pekela 2 maart 1830,9 † ald. 3 aug. 1833.6
4. Kornelia Pot, geb. Oude Pekela 27 juli 1831,9 † Winschoten 7 okt. 1851.6
5. Klaas Pott, geb. Braak, Oldenburg 9 maart 1833.9
6. Grietje Pot, geb. Oude Pekela 30 sept. 1834,9 † Westerlee 11 febr. 1889.6
7. Albertje Pot, geb. Oude Pekela 18 mei 1836,9 † Arnhem 16 jan. 1901.15
8. Albert Pot, geb. Oude Pekela 31 aug. 1838,9 † ald. 27 mei 1866.6

VIj. Egbert Ulms Pot, geb. Oude Pekela 20 aug. 1827,9 schipper, † Oude Pekela 29 april 1889,6 tr. Oude Pekela 1 dec. 18608 Geertruida Schuur, geb. Oude Pekela 9 dec. 1831,9 † ald. 21 febr. 1919,6 dr. van Pieter Geerts.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Pot, geb. Oude Pekela 17 nov. 1862,9 † ald. 27 sept. 1885.6
2. Johanna Pieternella Pot, geb. Oude Pekela 24 mei 1865,9 † ald. 11 okt. 1895.6
3. Hillechiena Cornelia Pott, geb. Oude Pekela 7 maart 1867,9 † ald. 19 april 1900.6
4. Ettina Pot, geb. Oude Pekela 8 maart 1870,9 † ald. 24 april 1890.6

IVg. Grietje Tjarks Pot, ged. Oude Pekela 21 mei 1768.5
Haar dochter:
Fentje Swidden, geb. Emden, Aurich, Ostfriesland 7 aug. 1807, tr. Oude Pekela 28 aug. 18388 Roelof Ebbes Pot (IVf,6).

IVh. Meilof Tjarks Pott, ged. Oude Pekela 22 nov. 1778,5 schipper, † Oude Pekela 3 aug. 1826,6 tr. (ondertr. Oude Pekela 15 okt.) 18094 Harmke Harms Spelde, geb. Oude Pekela 1785, † ald. 1 maart 1844.6
Uit dit huwelijk:
1. Geessien Meilofs Pot, geb. Oude Pekela 3 okt. 1810,5 † ald. 25 nov. 1854.6
2. Lammechien Meilofs Pot, geb. Oude Pekela 9 okt. 1812,9 † ald. 14 sept. 1877.6
3. Tjark Meilofs, volgt Vi.
4. Harm Meilofs Pot, geb. Oude Pekela 24 aug. 1816.9
5. Willem Pot, geb. Oude Pekela 6 mei 1819.9
6. Hinderika Margaretha Pot, geb. Oude Pekela 1 aug. 1822,9 † Amsterdam 10 dec. 1896.15
7. Jurrien, volgt Vj.

Vi. Tjark Meilofs Pot, geb. Oude Pekela 30 mei 1814,9 begr. Rio de Janeiro, BR 23 mei 1873,27 tr. Nieuwe Pekela 6 okt. 18428 Grietje Kiers Bos, geb. Nieuwe Pekela 1 febr. 1820,9 † ald. 14 dec. 1915.6
Uit dit huwelijk:
1. Harmke Pott, geb. Nieuwe Pekela 12 dec. 1845,9 † Rio de Janeiro, BR febr. 1873.6
2. Catharina Pot, geb. Nieuwe Pekela 27 nov. 1848,9 † ald. 25 dec. 1914.6
3. Meiloff Pot, geb. Nieuwe Pekela 23 maart 1851,9 † Zuidwending 3 febr. 1886.6

Vj. Jurrien Pot, geb. Oude Pekela 10 jan. 1825,9 † op zee 22 sept. 1875,35 tr. Den Helder 22 jan. 185735 Johanna Nagelhout, geb. Spaarndam 27 febr. 1825,35 † Den Helder 9 jan. 1894.35
Uit dit huwelijk:
Harmina Pot, geb. Den Helder 26 nov. 1857,35 † Alkmaar 29 okt. 1937.36

IIId. Aaltje Ulbens Pot, ged. Oude Pekela 26 maart 1730.5
Haar kinderen:
1. Anna Jans, volgt IVi.
2. Tjieske Jans Pot, ged. Oude Pekela 1 febr. 1761,5 † ald. 27 nov. 1826.6

IVi. Anna Jans Pot, ged. Oude Pekela 11 febr. 1753,5 tr. Oude Pekela 7 okt. 17874 Willem Bekker, † Oude Pekela vóór 1811.
Uit dit huwelijk:
Jan Willems Bekker (Pot), geb. Oude Pekela 31 okt. 1788,5 † ald. 19 dec. 1846.6


Bronnen

1. Echtgeno(o)t(e) hertrouwt
2. database van Oude Pekela in Oedipus formaat (gearchiveerde versie)
3. vermeld als overleden
4. DTB trouwen ref. prov. Groningen
5. DTB dopen ref. prov. Groningen
6. BS overlijdensregisters prov. Groningen
7. DTB begraafregisters prov. Groningen
8. BS huwelijksregisters prov. Groningen
9. BS geboorteregisters prov. Groningen
10. krantenartikel
11. Michigan Death Certificates, 1921-1952
12. Illinois, Cook County Deaths, 1871-1998 (familysearch.org)
13. FindaGrave
14. Bevolkingsregister Amsterdam (SAA)
15. WieWasWie
16. gezinskaart Amsterdam (SAA)
17. archiefkaart Amsterdam (SAA)
18. AlleFriezen
19. overlijdensadvertentie
20. Online begraafplaatsen
21. persoonskaart Amsterdam (SAA)
22. Begraafregisters Amsterdam (SAA)
23. geboorteadvertentie
24. overlijdensadvertentie echtgeno(o)t(e)
25. advertentie
26. Huwelijkscontracten prov. Groningen
27. Zeilende ter hoogte van ...
28. Zwervend over de dodenakker
29. volgt uit leeftijd bij huwelijk
30. RHC Eindhoven
31. Staatscourant
32. akte van bekendheid
33. volgt uit leeftijd bij overlijden
34. DTB trouwen RK prov. Groningen
35. BS+bevolkingsregister Den Helder
36. BS+bevolkingsregister Alkmaar