Genealogie Mindelt Jacobs (Wijnema, Wienema)

Heeft u meer informatie? Stuur dan (ook voor andere opmerkingen) een email

I. Mindelt Jacobs, geb. Usquert? vóór 1727, landbouwer te Holwinde 1747-1783,1 † Uithuizen 8 mei 1785,2 zn. van Jacob Hindriks en Anna Harkes, tr. 1e Usquert 30 juli 17473 Geertje Jans, geb. Uithuizen? vóór 1715, † Holwinde vóór 13 maart 1754,4 wed. van Derk Harkes; tr. 2e Usquert 17 nov. 17543 Anje Hindriks, geb. Usquert? vóór 1732, † Uithuizen 21 mei 1795,2 dr. van Hendrik Isebrands en Remge Clasen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anje, volgt IIa.
2. Doortje Mindels, geb. Holwinde 1750,5 † Uithuizen 21 okt. 1818.
3. Jacob Mindelts, geb. Holwinde,6 ged. Uithuizen 24 dec. 1753,6vóór 9 april 1757.7
4. Martha Mindelts, geb. Holwinde,6 ged. Uithuizen 24 dec. 1753,6vóór 18 april 1756.7
Uit het tweede huwelijk:
5. Martha Mindelts, geb. Holwinde, ged. Uithuizen 18 april 1756,6vóór 19 juni 1760.7
6. Jacob Mendelts, volgt IIb.
7. Martha Mindels Wijnema, geb. Holwinde, ged. Uithuizen 19 aug. 1760,6 tr. Uithuizen 15 juni 17818 Klaas Teeuwes, geb. Usquert,6 ged. Uithuizen 17 febr. 1745,6 † Zandeweer 4 jan. 1799,2 zn. van Tewes Klasen en Trijntje Jurjens.
8. Hendrik Mindelts, volgt IIc.
9. Wilhelmus Mendelts, geb. Holwinde,6 ged. Uithuizen 18 nov. 1764.6

IIa. Anje Mindelts, geb. Holwinde,6 ged. Uithuizen 11 sept. 1749,6 † Holwinde,2 begr. Usquert 2 juni 1783,2 tr. (ondertr. Usquert 19 jan.) 17713 Cornelis Jans, geb. Uithuizen,6 ged. Uithuizen 11 juni 1745,6 landbouwer te Holwinde 1783-1810, † Holwinde 18 maart 1810,2 begr. Usquert 23 maart 1810,2 zn. van Jan Willems Spijk en Trinje Cornelis; hij hertr. Usquert 8 mei 17853 Jantje Jacobs Scholtens.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Kornelis Spijk, geb. Uithuizermeeden,2 ged. Uithuizen 29 mei 1772,2 † Usquert 13 okt. 1833,9 tr. Menje Hendriks Smit, geb. 1774,5 † Usquert 22 juni 1818.
2. Getruda Cornelis, geb. Uithuizermeeden,2 ged. Uithuizen 20 juni 1775,2vóór 2 juni 1783.
3. Trijntje Cornelis, geb. Uithuizermeeden,2 ged. Uithuizen 14 aug. 1777,2 † ald. 26 sept. 1815,9 tr. vóór 1800 Hindrik Jannes Dutmers, ged. Bedum 11 sept. 1766,6 † Uithuizen 8 sept. 1827,9 zn. van Jannes Hendriks Dutmer en Maria Hindriks.
4. Anna Kornelis Wijninga, geb. Uithuizermeeden,2 ged. Uithuizen 27 febr. 1779,2 † Wierum 6 maart 1858,9 tr. (ondertr.) vóór 1806 Pieter Jans Dutmer, geb. Westerwijtwerd 1 april 1769,10 ged. Bedum 30 april 1769,6 † Wierum 8 maart 1840,10 zn. van Jannes Hendriks en Maria Hindriks.
5. Albertje Cornelis Wijninga, geb. Uithuizermeeden,2 ged. Uithuizen 6 jan. 1781,2 † Groningen 17 nov. 1831.9
6. Anje Cornelis, geb. Buitendijk, Uithuizermeeden,2 ged. Uithuizen 29 aug. 1782,2 † Holwinde, begr. Usquert 25 aug. 1783.2

IIb. Jacob Mendelts Wijnema, geb. Holwinde, ged. Uithuizen 9 april 1757,6 landbouwer, † Saaxumhuizen 12 febr. 1824,9 tr. Hunsingo 9 mei (kerkelijk Den Hoorn 6 juni)11 178912 Trijntje Julles Alsema, geb. Kloosterburen,11 ged. Den Hoorn 16 dec. 1754,11 † Kantens 4 nov. 1830,10 dr. van Julle Jans en Elisabeth Freerks en wed. van Harm Roberts.
Uit dit huwelijk:
1. Mentelt Jacobs, geb. Saaxumhuizen,6 ged. Den Hoorn 5 febr. 1790.6
2. Anna Wijnema, geb. Saaxumhuizen,6 ged. Den Hoorn 25 nov. 1793,6 † Uithuizen 23 nov. 1876,9 tr. Baflo 27 april 181210 Jakob Aries Bos, geb. Den Haver, Bedum,9 ged. Bedum 8 sept. 1785,6 landbouwer, † Rottum 27 mei 1856,9 zn. van Jacob Ariëns en Jantje Derks.

IIc. Hendrik Mindelts Wijnema, geb. Holwinde, ged. Uithuizen 13 febr. 1763,6 landbouwer op Saaxumborg te Baflo 1796-, † Baflo 29 jan. 1814,9 tr. 1e Wehe 5 jan. (kerkelijk Hornhuizen 8 febr.)3 178912 Trijntje Ottes, geb. Eenrum, ged. Den Hoorn 9 mei 1753,11vóór 20 febr. 1792, dr. van Otto Jans ten Oever en Fokeltje Cornelis en wed. van Cornelius Ubbes en echtg. van Thomas Mennes; tr. 2e Kloosterburen 7 (kerkelijk Den Hoorn 20)11 febr. 179213 Geertruida Jans Boerema, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 4 april 1768,6 † ald. 7 febr. 1831,10 dr. van Jan Lammerts en Geeske Harms; zij hertr. Baflo 9 nov. 181510 Robert Harms Halsema.
Uit het eerste huwelijk:
1. Mendolt Hendriks, geb. Nieuwclooster, ged. Den Hoorn 26 juli 1789,11vóór 10 jan. 1801.7
Uit het tweede huwelijk:
2. Gesina Hendriks Wijnema, geb. Molenrij, ged. Den Hoorn 21 april 1793,11 † Westerwijtwerd 30 mei 1814,9 tr. Middelstum (kerkelijk Bedum)8 15 aug. 181110 Jacobus Jacob Boelens, geb. Den Ham,9 ged. Aduard 11 febr. 1780,6 veearts te Westerwijtwerd,14 † Westerwijtwerd 20 april 1827,9 zn. van Jacob Kornelis en Marta Jans Pel.
3. Anna Hindriks, geb. Saaksumborg, ged. Den Hoorn 10 juli 1797,11vóór 3 juli 1802.7
4. Janneke Hindriks Wijnema, geb. Saaksumborg,10 ged. Den Hoorn 23 maart 1799,11 † Kloosterburen 23 mei 1817,9 tr. Kloosterburen 1 mei 181610 Freerk Berents Muller, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,6 ged. Den Hoorn 18 mei 1792,6 zn. van Bernardus Hinderikus en Maria Eisses Halsema.
5. Mendelt Hendriks, geb. Saaksumborg, ged. Den Hoorn 10 jan. 1801,11vóór 6 aug. 1803.7
6. Anna Hendriks Wijnema, geb. Saaksumborg,10 ged. Den Hoorn 3 juli 1802,11 † Mensingeweer 23 sept. 1825,9 tr. Baflo 2 dec. 181910 Gerhard Wilhelm Joseph Polker, geb. Altlingen, Emsland, DE 21 dec. 1791,10 † Zuurdijk 29 okt. 1859.10
7. Mindelt Hendriks, volgt III.
8. Johannes Hindriks Wijnema, geb. Saaksumborg, ged. Den Hoorn 7 sept. 1805,11 † Baflo vóór 1811.15
9. Martha Hendriks Wijnema, geb. Saaksumborg,10 ged. Den Hoorn 25 maart 1807,11 † Den Haag 22 febr. 1886.16

III. Mindelt Hendriks Wijnema, geb. Saaksumborg,10 ged. Den Hoorn 6 aug. 1803,11 † Eenrum 27 sept. 1872,9 tr. Baflo 18 jan. 182710 Maria Anna Catharina Büter, geb. Haselunne, DE 1799,10 † Obergum 24 juli 1866.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Wijnema, geb. Baflo 19 jan. 1827,10 † Molenrij 8 juni 1898,9 tr. Kloosterburen 15 mei 185210 Frederikus Alberts Ronda, geb. Kloosterburen 3 jan. 1822, † ald. 7 juli 1890,10 zn. van Albert Kornelis en Ewke Freerks Rozing.
2. Geertruida Wijnema, geb. Eenrum 6 mei 1828,10 † ald. 11 mei 1828.9
3. Geertruida Wijnema, geb. Eenrum 11 juni 1829,17 † Kloosterburen 21 april 1908.9
4. Geziena Wijnema, geb. Eenrum 16 okt. 1830,10 † Molenrij 18 april 1901.9
5. Hendrik Wienema, geb. Eenrum 10 febr. 1832,2 † ald. 6 juli 1832.9
6. Maria Wijnema, geb. Eenrum 9 mei 1833,10 † Den Hoorn 6 sept. 1835.9
7. Hinderikus, volgt IVa.
8. Berend, volgt IVb.
9. Maria Wienema, geb. Eenrum 5 febr. 1843,10 † Mensingeweer 28 mei 1879.9

IVa. Hinderikus Wijnema, geb. Eenrum 24 okt. 1836,10 † Den Hoorn 13 nov. 1903,9 tr. 1e Leens 10 mei 186010 Margaretha Bloem, geb. Mensingeweer 2 dec. 1832,17 † Eenrum 4 sept. 1900;9 tr. 2e Leens 6 juni 190118 Maria Margaritha Brian, geb. Ulrum 29 sept. 1866,17 † Groningen 6 juni 1935,9 dr. van Georgius Wilhelmus en Tobina Wortelboer.
Uit het eerste huwelijk:
1. (zoon) Wijnema, levenloze zoon, geb. Kloosterburen 9 mei 1861.9
2. (zoon) Wijnema, levenloze zoon, geb. Eenrum 16 nov. 1863.9
3. Mendelt, volgt Va.
4. (zoon) Wienema, levenloze zoon, geb. Eenrum 16 jan. 1868.9
5. Johanna Wienema, geb. Eenrum 23 maart 1870,10 † Bedum 9 april 1915.9
6. Anna Wienema, geb. Eenrum 5 juni 1873,10 † Den Helder 30 okt. 1933.19

Va. Mendelt Wienema, geb. Eenrum 4 sept. 1865,10 † Den Hoorn 27 mei 1947,9 begr. Wehe den Hoorn,20 tr. Kloosterburen 18 mei 190110 Anna Langeland, geb. Uithuizen 6 febr. 1877,17 † Groningen 19 jan. 1939,10 begr. Wehe den Hoorn,20 dr. van Freerk en Aaltje Kaauw.
Uit dit huwelijk:
1. (dochter) Wienema, levenloze dochter, geb. Eenrum 12 febr. 1902.9
2. (dochter) Wienema, levenloze dochter, geb. Eenrum 12 febr. 1902.9
3. Margaretha Alida Wienema, geb. Eenrum 22 maart 1903,17 † ald. 20 juni 1903.9
4. Margaretha Alida Wienema, geb. Eenrum 13 april 1904,17 tr. Groningen 17 febr. 19279 Johannes Gerhardus van der Zande, geb. Uithuizen 2 april 1906,17 timmerman.
5. Alida Wienema, geb. Eenrum 15 mei 1905,17 † Delfzijl 22 febr. 1994,21 tr. Groningen 17 april 193018 Nicolaas Kluin, geb. Delfzijl 28 maart 1906,17 electriciën, † 29 juli 1996,21 gecrem. Winschoten.21
6. Johanna Wienema, geb. Eenrum 15 mei 1905,17 † Groningen 7 juni 1976.21
7. Frederika Wienema, geb. Eenrum 15 sept. 1906,2 † ald. 5 okt. 1906.9
8. Frederika Willemina Wienema, geb. Eenrum 12 april 1908,2 † ald. 18 april 1908.9
9. Frederikus Wienema, geb. Eenrum 13 mei 1910,17 † ald. 26 aug. 1911.9
10. Frederika Johanna Wienema, geb. Assen 26 dec. 1913.22
11. (kind) Wienema, levenloos kind, geb. Assen 7 febr. 1915.10

IVb. Berend Wienema, geb. Eenrum 15 juli 1839,2 † Den Hoorn 4 dec. 1916,9 tr. Leens 14 mei 186810 Engelina Bottema, geb. Den Hoorn 3 juli 1836,17 † ald. 5 febr. 1909,10 dr. van Jacobus Willems en Thecla Willems Borgers.
Uit dit huwelijk:
1. Mendelt Wienema, geb. Den Hoorn 26 april 1869,17 † Warfhuizen, Leens 8 nov. 1894,9 tr. Leens 17 mei 189418 Agatha Grimberg, geb. Leens 13 april 1870;17 zij hertr. Kloosterburen 15 mei 189718 Johannes Halsema.
2. Jacobus, volgt Vb.
3. Hendrikus Johannes Wienema, geb. Den Hoorn 22 aug. 1871,17 † ald. 22 okt. 1871.9
4. Johannes, volgt Vc.
5. Johanna Wienema, geb. Wehe 16 mei 1875,17 † ald. 5 dec. 1879.9
6. Thecla Wienema, geb. Wehe 17 april 1877,17 † Kloosterburen 2 juni 1944,9 tr. Leens 17 mei 190018 Everhardus Voost, geb. Kloosterburen 29 okt. 1870.17
7. Johannes Wienema, geb. Wehe 15 febr. 1880,17 † Groningen 30 juli 1909.9

Vb. Jacobus Wienema, geb. Den Hoorn 23 juni 1870,17 kleermaker,10 † Groningen 28 dec. 1929,9 tr. Veendam 25 mei 189510 Thekla Carolina Gorens, geb. Veendam 5 juni 1872, † Groningen 14 jan. 1938.
Uit dit huwelijk:
1. Bernardus Mendelinus, volgt VIa.
2. Willebrordus Sieverinus Wienema, geb. Groningen 30 dec. 1897,17 † Den Haag 1 april 1973,21 tr. 5 sept. 192823 Antonetta Helena van Erve, geb. Tilburg 5 okt. 1905.23
3. Joannes Wienema, geb. Groningen 1 juni 1899,17 † Sneek 20 maart 1952,24 tr. Rotterdam 23 juni 192625 (echtsch. ingeschr. ald. 15 sept. 1930)25 Maria Johanna Huntink, geb. Den Haag 1 nov. 1891.26
4. Margaretha Maria Wienema, geb. Groningen 29 maart 1901,2 † ald. 27 okt. 1972,21 tr. Groningen 24 jan. 192718 Harmannus Nissink, geb. Havelte 19 juni 1898,27 loopknecht, † Groningen 5 juni 1967.9
5. Engelina Thecla Maria Wienema, geb. Groningen 2 febr. 1903,17 † ald. 17 jan. 1927.9
6. Franciscus Vincentius Wienema, geb. Groningen 25 jan. 1905,17 † Rotterdam 28 dec. 1957,25 tr. Rotterdam 3 jan. 193625 Catharina Franken, geb. Rotterdam 29 okt. 1907.25
7. Tecla Maria Wienema, geb. Groningen 2 juli 1908,2 † ald. 17 nov. 1989,21 tr. Groningen 28 dec. 193318 Albertus Bernardus Teuben, geb. Oosterhoogebrug 7 aug. 1902,17 boekhouder.
8. Elizabet Christina Maria Wienema, geb. Groningen 15 aug. 1910,17 † ald. 24 febr. 1992.21
9. Maria Louisa Antonia Wienema, geb. Groningen 28 jan. 1913,17 † Rotterdam juli 1983.

VIa. Bernardus Mendelinus Wienema, geb. Groningen 12 mei 1896,17 kleermaker,10 † Amsterdam 13 nov. 1955,28 tr. Groningen 16 mei 191810 Iempje van Maanen, geb. Amsterdam 22 mei 1896,28 † Amstelveen 14 sept. 1971,21 begr. Amsterdam.21
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Franciscus Wienema, geb. Groningen 2 sept. 1919,17 † Norg 26 juni 1999,21 tr. Amsterdam 5 nov. 194229 Lamkje Huitema, geb. Ureterp 11 okt. 1918,28 † Groningen 1 juli 1990.21
2. Tecla Carolina Maria Wienema, geb. Groningen 7 dec. 1921,30 † Den Helder 25 febr. 1998,21 gecrem. Schagen 3 maart 1998.21
3. Albertus Johannes Wienema, geb. Groningen 4 febr. 1925,30 † Amsterdam 10 juli 1996,21 tr. Amsterdam 16 aug. 195128 Petronella van Driel, geb. 1921,5 † Amsterdam 23 juli 1988.21
4. Willibrordus Sieverinus Wienema, geb. Groningen 16 mei 1926,30 † Amsterdam 9 okt. 2003,21 tr. Amsterdam 3 juni 195228 Hendrika Wilhelmina Ottes, geb. 1932,5 † Amsterdam 4 maart 1992.21

Vc. Johannes Wienema, geb. Den Hoorn 6 febr. 1873,17 schoenmaker,10 † Den Hoorn 30 juli 1955,9 begr. Wehe den Hoorn,20 tr. Leens 6 dec. 190910 Elizabeth Huizenga, geb. Warfhuizen, Leens 29 dec. 1878,17 † Veendam 18 dec. 1961,9 begr. Wehe den Hoorn.20
Uit dit huwelijk:
1. Engelina Johanna Thecla Wienema, geb. Den Hoorn 27 aug. 1911.17
2. Laurentius, volgt VIb.
3. Bernardus Jacobus Wienema, geb. Den Hoorn 3 nov. 1914,17 † ald. 28 jan. 1916.9
4. Wilhelmina Johanna Wienema, geb. Den Hoorn 22 dec. 1915,17 † Veendam 20 mei 1983.21
5. Bernardus Jacobus Wienema, geb. Den Hoorn 11 juli 1918,17 † ald. 9 april 1919.9
6. Bernardus Jacobus Everhardus Wienema, geb. Den Hoorn april 1920,5 † ald. 10 febr. 1923.9
7. Jacobus Everhardus Johannes Wienema, geb. Den Hoorn 29 okt. 1922,5 † ald. 22 dec. 1922.9

VIb. Laurentius Wienema, geb. Den Hoorn 4 aug. 1913,17 † Woudrichem 15 jan. 1996,21 tr. Veendam 24 dec. 194118 Henderika Theodora Suurmeijer, geb. Veendam 30 maart 1918,17vóór 15 jan. 1996.
Uit dit huwelijk:
Johannes Wienema, geb. 3 okt. 1947,21 † Rosmalen 3 juli 1994.21


Bronnen

1. artikel Paping
2. akte (AlleGroningers)
3. DTB trouwen ref. prov. Groningen
4. boedelbeschrijving t.b.v. voogdij
5. volgt uit leeftijd bij overlijden
6. DTB dopen RK prov. Groningen
7. voor geboorte/doop jongere broer/zus met dezelfde naam
8. DTB trouwen RK prov. Groningen
9. BS overlijdensregisters prov. Groningen
10. WieWasWie
11. DTB Den Hoorn RK (gearchiveerde versie)
12. Huwelijkscontracten prov. Groningen
13. akte protocollatie Kloosterburen (archieven.nl)
14. Boelens, een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (ISBN 9052943788)
15. Boerderijen op het Hogeland (ISBN 9052942250)
16. BS Den Haag
17. BS geboorteregisters prov. Groningen
18. BS huwelijksregisters prov. groningen
19. BS+bevolkingsregister Den Helder
20. grafstenen project
21. overlijdensadvertentie
22. persoonskaart Amsterdam (SAA)
23. gezinskaart Den Haag
24. AlleFriezen
25. Stadsarchief Rotterdam
26. Bevolkingsregister Den Haag
27. AlleDrenten
28. archiefkaart Amsterdam (SAA)
29. huwelijksadvertentie
30. Amsterdam archiefkaarten