Kwartierstaat van Marjo de Weerdt

Heeft u meer informatie? Stuur dan (ook voor andere opmerkingen) een email

Generatie I

1. Marjolein de Weerdt, geb. Den Haag 16 febr. 1927,1 † Emmen 14 aug. 2009,2 tr. Meppel 30 juli 19492 Hans Erik de Wijk, geb. Meppel 6 maart 1923,2 beroepskeuzeadviseur, † Emmen 2 april 2009,2 zn. van Willem Hilbrandus en Lena Jongman.

Generatie II

2. Derk Marinus de Weerdt, geb. Zwolle 5 febr. 1900,1 houder van een woningbureau,3 violist,4 † Alkmaar 22 nov. 1980,5 tr. Den Haag 7 febr. 19236
3. Antje van Rijn, geb. Katwijk 14 dec. 1898,7 ged. Katwijk aan Zee 8 jan. 1899,8 † Den Haag 23 sept. 1974.6
Uit dit huwelijk:
a. Erna de Weerdt, geb. Den Haag 3 nov. 1923,1 † Alkmaar 25 maart 1993,5 tr. Den Haag 1 maart 19442 Marinus Wensma, geb. Beek, Ubbergen 23 dec. 1920,3 keramist, † 28 juni 2007,5 begr. Alkmaar,5 zn. van Marinus Hendricus en Afiena Barbera Bronsema.
b. Marjolein, zie 1.
c. Hendrika Helena de Weerdt, geb. Den Haag 15 okt. 1931,1 † Gouda 19 april 2020,2 tr. 1e Den Haag 1956 Iebele Merkuur, geb. Zaandam 22 febr. 1927,9 † Leiden 25 juni 1958;10 tr. 2e omstr. 1961 Gerhard J. de Geus, geb. Deventer 7 juni 1932,56 aug. 2004,5 begr. Zwaanshoek.5

Generatie III

4. Aart de Weerdt, geb. Wapenveld, Heerde 14 juni 1870,11 magazijnbediende, † Den Haag 4 dec. 1940,6 tr. Zwolle 1 nov. 189410
5. Hendrika Helena van Dodeweerd, geb. Leeuwen, Wamel 30 nov. 1867,10 † Den Haag 13 nov. 1940.6
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik Johan de Weerdt, geb. Zwolle 10 dec. 1896,1 † Enkhuizen 2 april 1976,12 tr. 1e Den Haag 1 dec. 19206 (echtsch. uitgespr. ald. 7 nov. 1922)4 Johanna Helena Heemskerk, geb. Den Haag 9 dec. 1898;3 tr. 2e Aalst, Eindhoven 28 mei 19236 (echtsch. uitgespr. Utrecht 20 sept. 1939)4 Agatha Anna Geertruida van Linden van den Heuvell, geb. Vlaardingen 25 maart 1889,3 gesch. echtg. van Adrianus Buriks; tr. 3e Den Haag 26 juni 194012 Theresia Sophia du Crocq, geb. Amsterdam 10 nov. 1908,12 †.12
b. Johanna de Weerdt, geb. Zwolle 27 mei 1898,1 tr. Den Haag 27 juli 19276 Dingenis Kooman, geb. Goes 21 okt. 1899,4 boekhouder.
c. Derk Marinus, zie 2.

6. Bastiaan van Rijn, geb. Katwijk 10 jan. 1870,6 tramconducteur, † Den Haag 10 sept. 1945,5 begr. Rijswijk 13 sept. 1945,5 tr. Katwijk 25 april 189310
7. Elisabet Kat, geb. Jisp 15 aug. 1868,13 † Den Haag 28 febr. 1947,10 begr. Rijswijk 4 maart 1947.5
Uit dit huwelijk:
a. Willem van Rijn, geb. Leiden 30 april 1893,14 timmerman,4 † Oegstgeest 8 okt. 1972,1 tr. Den Haag 21 nov. 19176 Janna Flipse, geb. Colijnsplaat 2 maart 1893.10
b. Jan van Rijn, geb. Leiden 2 maart 1894,14 † ald. 1 april 1894.1
c. Pieter van Rijn, geb. Leiden 2 maart 1894,14 † ald. 17 juni 1894.1
d. Jan van Rijn, geb. Leiden 16 okt. 1895,14 † ald. 27 nov. 1895.1
e. Jan Pieter van Rijn, geb. Katwijk 7 okt. 1896,3 ambtenaar NS, † Den Haag 9 sept. 1970,1 tr. Den Haag 13 juni 19236 Hendrika Klouwen, geb. Amsterdam 23 nov. 1898.3
f. Arie van Rijn, geb. Katwijk 23 sept. 1897,1 † ald. 1 jan. 1898.1
g. Antje, zie 3.
h. Petronella Alida van Rijn, geb. Katwijk 17 okt. 1900,1 † ald. 18 nov. 1901.1

Generatie IV

8. Hendrik Christiaan de Weerdt, geb. Hattem 17 juni 1832,11 bankwerker, smid, † Zwolle 1 aug. 1908,10 tr. 2e Zwolle 6 juli 189310 Grietje Willemsen, geb. Zwolle 30 jan. 1843,15 † Den Haag 2 jan. 1909;15 tr. 1e Hattem 13 sept. 185610
9. Gerritdina van den Belt, geb. Heerde 8 okt. 1829,10 † Zwolle 24 okt. 1892.10
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik de Weerdt, geb. Hattem 15 maart 1858,11 smidsknecht, † Utrecht 22 dec. 1934,10 tr. Den Ham 24 febr. 188110 Hendrika Kelder, geb. Den Ham 26 okt. 1859,10 † Zwolle 7 april 1924,10 dr. van Jan Hendrik en Hendrikje Grooters.
b. Berend de Weerdt, levenloze zoon, geb. Hattem 13 febr. 1860.10
c. Berend de Weerdt, geb. Hattem 14 april 1861,11 smid, bankwerker, † Zwolle 11 juni 1923,10 tr. 1e Zwolle 26 mei 188710 Janssien van der Werf, geb. Dalfsen 7 aug. 1859,15 † Zwolle 11 mei 1912;15 tr. 2e Zwolle 21 aug. 191310 Hendrika Bartels, geb. Zwolle 26 aug. 1867,15 † ald. 14 juni 1930.15
d. Arend de Weerdt, geb. Hattem 27 febr. 1863,11 † ald. 16 mei 1863.11
e. Aaltje de Weerdt, geb. Hattem 22 dec. 1864,11 † Wapenveld, Heerde 6 febr. 1869.10
f. Magrita Hendrika de Weerdt, geb. Hattem 8 april 1867,11 † Wapenveld, Heerde 12 jan. 1874.10
g. Aart, zie 4.

10. Dirk Marinus van Dodeweerd, geb. Dodewaard 9 jan. 1831,16 † Wijchen 9 juni 1910,10 tr. Wamel 7 april 186410
11. Johanna van Loenen, geb. Wamel 23 aug. 1841,10 † Wijchen 5 juli 1925.10
Uit dit huwelijk:
a. Joost van Dodeweerd, geb. Opheusden 24 jan. 1865,10 landbouwer, † Nijmegen 20 maart 1944.10
b. Hendrika Helena van Dodeweerd, geb. Leeuwen, Wamel 23 nov. 1866,10 † ald. 25 dec. 1866.10
c. Hendrika Helena, zie 5.
d. Hendrik van Dodeweerd, geb. Leeuwen, Wamel 6 dec. 1869,10 † ald. 8 mei 1870.10
e. Hendrik van Dodeweerd, geb. Leeuwen, Wamel 2 juli 1873, † Rotterdam 29 juni 1950.10

12. Willem van Rijn, geb. Katwijk aan Zee 4 maart 1841,6 huisschilder, zeevarende, † Katwijk aan Zee 27 febr. 1919,17 tr. Katwijk 15 april 186910
13. Arendje van Dijk, geb. Katwijk aan Zee 15 febr. 1847,6 † ald. 20 febr. 1931.18
Uit dit huwelijk:
a. Bastiaan, zie 6.
b. Arie van Rijn, geb. Katwijk aan Zee 10 mei 1876,17 kuiper,17 tr. Katwijk 6 april 189910 Antje de Mol, geb. Katwijk 1878,19 † Katwijk aan Zee 15 juli 1965.10
c. Lena van Rijn, geb. Scheveningen 11 juli 1877,17 † IJmuiden-Oost 30 sept. 1962,20 begr. IJmuiden,20 tr. Velsen 14 mei 192510 Aldert Swier, geb. Vlaardingen 13 april 1876,20 † Velsen 29 jan. 1949,10 begr. IJmuiden.20
d. Klaas van Rijn, geb. Scheveningen 14 sept. 1878,6 timmerman,17 † Rotterdam 8 nov. 1940,21 tr. Katwijk 17 mei 190610 Jijsiena Jansen, geb. Loonerveld 19 juli 1880,10 † Rotterdam? na 1960.
e. Jacob van Rijn, geb. Scheveningen 5 jan. 1880,17 schipper,17 † Katwijk aan Zee 7 juli 1909.17
f. Alida van Rijn, geb. Scheveningen 6 mei 1881,6 tr. Katwijk 16 nov. 191610 Peter Alexander Willem Frederik Dijrbije, geb. Amsterdam 6 mei 1878.9
g. Willem van Rijn, geb. Scheveningen 17 juli 1883,6 kuiper,22 † Katwijk 2 maart 1952,22 begr. Katwijk aan Zee 6 maart 1952,22 tr. Katwijk 23 mei 190710 Meintje Haasnoot, geb. Katwijk 1 april 1885,17 † ald. 23 febr. 1954,22 begr. Katwijk aan Zee 27 febr. 1954.22
h. Jacoba van Rijn, geb. Katwijk aan Zee 2 sept. 1886,17 † ald. 21 okt. 1886.17
i. Jacobus van Rijn, geb. Katwijk aan Zee 3 okt. 1887,17 † ald. 6 okt. 1887.17
j. Cornelis van Rijn, geb. Katwijk aan Zee 3 okt. 1887,17 † ald. 23 okt. 1887.17
k. Jacobus van Rijn, geb. Katwijk aan Zee 29 dec. 1888,17 † ald. 17 maart 1909.17
l. Antje van Rijn, geb. Katwijk aan Zee 14 dec. 1891,17 † ald. 26 febr. 1894.17

14. Jan Kat, geb. Wormer 21 april 1826,23 machinist,10 † Nieuwendam 14 juni 1912,10 tr. 2e Wormer 14 aug. 187010 Francina Oosthuijzen, geb. Zaandam 21 dec. 1822,23 † Wormer 27 sept. 1870;23 tr. 3e Wormer 18 mei 187110 Maria Duijs, geb. Zaandam 11 dec. 1833,23 † Wormer 27 jan. 1873;23 tr. 4e Velsen 4 juni 187410 Johanna Petronella van Putten, geb. Haarlem 1829,19vóór 29 nov. 1877;24 tr. 5e Beverwijk 29 nov. 187710 Aaltje Lim de Vries, geb. Medemblik 1825;19 tr. 1e Wormerveer 8 aug. 185210
15. Pietertje Pot, geb. Wormerveer 20 juli 1829,25 † Wormer 29 maart 1870.23
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Kat, geb. Wormerveer 25 nov. 1852,13 † Terschelling 7 maart 1932.26
b. Jansje Kat, geb. Wormerveer 23 nov. 1854,13 † Wormer 15 sept. 1870.23
c. Jan Kat, geb. Wormerveer 13 maart 1857,13 machinist,10 tr. Beverwijk 17 dec. 188510 Elisabeth Visser, geb. Beverwijk 1855.19
d. Elisabeth Kat, geb. Wormerveer 19 jan. 1859,2727 juni 1859.27
e. Gerrebrand Kat, geb. Wormer 12 jan. 1861,13 bootwerker, † 8 april 1943,28 begr. Amsterdam,29 tr. 1e Amsterdam 9 jan. 189610 Pietje Groot Lim de Vries, geb. Hoogwoud 1862,30 † Nieuwendam 12 febr. 1906;10 tr. 2e Nieuwendam 23 febr. 191110 Elisabeth Passet, geb. Amsterdam 31 jan. 1861,2821 febr. 1949,28 begr. Amsterdam.29
f. Hendrika Kat, geb. Wormer 5 juni 1863,13 † Nijmegen 31 juli 1946,10 tr. Zutphen 22 jan. 189010 Henricus Hubertus Coolen, geb. Heel 16 april 1863.31
g. Klaas Kat, geb. Wormer 31 maart 1866,13 stoker,10 tr. Velsen 28 maart 188910 Hendrika Gesina van Veelen, geb. Zutphen 22 febr. 1859.10
h. Elisabet, zie 7.

Generatie V

16. Hendrik Willems de Weert, geb. Zwartsluis 8 sept. 1786, landbouwer, karreman, † Hattem 1 juli 1869,10 tr. Hattem 24 sept. 181910
17. Aaltjen Deppe, ged. Hattem 26 dec. 1793,11 † Arnhem 13 juni 1859.6
Uit dit huwelijk:
a. Willemina Christina de Weert, geb. Hattem 10 jan. 1820,11 † ald. 24 okt. 1889.10
b. Klasina Elisabeth de Weert, geb. Hattem 19 okt. 1821.11
c. Willem Jan de Weerdt, geb. Hattem 26 dec. 1823,11 † ald. 30 april 1865.10
d. Berendina Cornelia de Weerdt, geb. Hattem 9 dec. 1825.11
e. Elisabeth Klasina de Weerdt, geb. Hattem 29 sept. 1828,11 † ald. 27 okt. 1901.10
f. Hendrik Christiaan, zie 8.
g. Christiaan de Weerdt, geb. Hattem 22 maart 1836,11 karreman,32 tr. Hattem 2 mei 186310 Gerrigjen van Emst, geb. Hattem 30 juli 1834,10 † ald. 18 jan. 1876.10

18. Berend Hendriks van den Beld, geb. Raalte 11 okt. 1802,4 dagloner,10 † Heerde 6 jan. 1851,10 tr. Heerde 28 aug. 182410
19. Grietje Koster, geb. Heerde 30 juli 1797,11 † Hoornerveen, Heerde 10 febr. 1850.10
Uit dit huwelijk:
a. Berend Jan Hendriks, geb. Heerde 9 febr. 1825.11
b. (dochter) van den Beld, levenloze dochter, geb. Epe 5 juni 1828.10
c. Gerritdina, zie 9.
d. Hendrik van den Belt, geb. Heerde 5 mei 1837,11 † Hattem 18 juni 1862.10

20. Hendrik van Dodeweerd, geb. Dodewaard 30 jan. 1794,4 tabaksplanter,10 † Dodewaard 4 april 1841,10 tr. Dodewaard 10 juli 181933
21. Hendrica de Bruin, geb. Dodewaard 18 febr. 1793,4 ged. Hien en Dodewaard 24 febr. 1793,34 † Dodewaard 7 maart 1848.10
Uit dit huwelijk:
a. Diderika Helena Maria van Dodeweerd, geb. Dodewaard 18 sept. 1822,16 † ald. 12 febr. 1825.10
b. Sander Dirk Arien van Dodeweerd, geb. Dodewaard 25 maart 1828.10
c. Dirk Marinus, zie 10.
d. Jan Jacob van Dodeweerd, geb. Dodewaard 12 febr. 1835.16
e. Hendrika van Dodeweerd, geb. Dodewaard 15 mei 1837.10
f. Sofia Sebilla van Dodeweerd, geb. Dodewaard aug. 1840,30 † ald. 3 jan. 1841.10

22. Joost van Loenen, geb. Zoelen 24 aug. 1791, knecht,10 schaapherder,10 † Wamel 15 jan. 1871,10 tr. Wamel 6 maart 181933
23. Alida Christina Smits, ged. Wamel 9 juni 1802,35 † Tiel 19 sept. 1882.10
Uit dit huwelijk:
a. David Jan van Loenen, geb. Wamel 14 juli 1819,10 † Utrecht 18 april 1871.10
b. Gerrit van Loenen, geb. Wamel 4 mei 1821,10 † Utrecht 23 febr. 1893.10
c. Elizabeth van Loenen, geb. Wamel 2 aug. 1824,10 † ald. 8 aug. 1824.10
d. Peter van Loenen, geb. Wamel 11 aug. 1825,10 † ald. 20 juni 1849.10
e. Elisabeth van Loenen, geb. Wamel 10 maart 1827,10 † Haarlem 1 april 1859.10
f. Hendrik van Loenen, geb. Wamel 19 sept. 1829,10 † Tiel 2 maart 1913.10
g. Cornelia van Loenen, geb. Wamel 20 dec. 1831,10 † Tricht 4 juli 1900.10
h. Willem van Loenen, geb. Wamel 24 aug. 1833.10
i. Jantje van Loenen, geb. Wamel 10 maart 1835.10
j. Josina van Loenen, geb. Wamel 6 okt. 1836,10 † Utrecht 16 dec. 1906.10
k. Roelof van Loenen, geb. Wamel 18 april 1838,10 † ald. 29 jan. 1839.10
l. Roelof van Loenen, geb. Wamel 27 juni 1839,10 † ald. 18 sept. 1840.10
m. Johanna, zie 11.
n. Gerritje van Loenen, geb. Wamel 23 aug. 1841,10 † Echteld 2 juli 1886.10
o. Johan van Loenen, geb. Wamel 7 juni 1844,10 † Rotterdam 17 febr. 1922.10

24. Bastiaan van Rijn, geb. Katwijk aan Zee 21 aug. 1813,6 arbeider, † Katwijk 16 juli 1849,18 tr. Katwijk 28 sept. 183410
25. Lena Dubbelaar, geb. Katwijk 13 sept. 1811,27 ged. Katwijk aan Zee 15 sept. 1811,6 † Katwijk 22 juli 1849.36
Uit dit huwelijk:
a. Jacob van Rijn, geb. Katwijk aan Zee 9 dec. 1834.10
b. Cornelis van Rijn, geb. Katwijk aan Zee 20 aug. 1836.10
c. Willem, zie 12.
d. Jacoba van Rijn, geb. Katwijk aan Zee 5 dec. 1842.10
e. Maarten van Rijn, geb. Katwijk aan Zee 12 dec. 1847.10

26. Arij van Dijk, geb. Katwijk aan Zee 2 april 1819,6 voerman, † Katwijk aan Zee 28 sept. 1885,18 tr. Katwijk 14 okt. 184110
27. Jaapje van Duijn, geb. Katwijk aan Zee 6 jan. 1817,6 † ald. 24 juli 1886.18
Uit dit huwelijk:
a. Arendje, zie 13.
b. Klaas van Dijk, geb. Katwijk 20 okt. 1850,10 tr. 1e Katwijk 19 mei 188010 Dirkje van Duijn, geb. Katwijk 15 jan. 1853,10vóór 11 juni 1884,24 dr. van Huig (zie 54,b) en Ariaantje van Dijk; tr. 2e Den Haag 11 juni 18846 Dirkje de Roode, geb. Scheveningen 1864,19 dr. van Gerrit en Leentje Rog.
c. Willem van Dijk, geb. Katwijk 1853,19 koetsier, tr. Den Haag 31 okt. 18836 Leentje de Roode, geb. Scheveningen 1861,19 dr. van Gerrit en Leentje Rog.
d. Antje van Dijk, geb. Katwijk 1857,19 † Oegstgeest 11 juni 1886.10
e. Arie van Dijk, geb. Katwijk 1858.19

28. Pieter Kat, geb. Oostknollendam 28 aug. 1799, ged. Westknollendam 2 sept. 1799, † Wormerveer 13 dec. 1857,37 tr. Wormer 7 mei 182633
29. Lijsbet Blaauw, geb. Wormer 16 april 1807,38 † Wormerveer 6 dec. 1857.37
Uit dit huwelijk:
a. Jan, zie 14.
b. Hermanus Kat, geb. Wormerveer 16 maart 1828,2720 mei 1828.27
c. Hermanus Kat, geb. Wormerveer 12 april 1829.27
d. Aaltje Kat, geb. Wormerveer 5 febr. 1831.27
e. Trijntje Kat, geb. Wormerveer 8 april 1833.27
f. Jansje Kat, geb. Wormerveer 21 sept. 1834,2724 juli 1835.27
g. Jansje Kat, geb. Wormerveer 2 april 1836,2716 juni 1836.27
h. Guurtje Kat, geb. Wormerveer 8 april 1838,2715 mei 1838.27
i. Hendrika Kat, geb. Wormerveer 21 mei 1839.27
j. Aagje Kat, geb. Wormerveer 18 nov. 1840.27
k. Cornelis Kat, geb. Wormerveer 9 juni 1843.27
l. Elisabeth Kat, geb. Wormerveer 18 nov. 1845,274 mei 1846.27
m. Engel Kat, geb. Wormerveer 8 dec. 1846.27
n. Klaas Kat, geb. Wormerveer 24 febr. 1852.27

30. Gerbrand Pot, geb. Wormerveer 12 febr. 1794,33 † ald. 14 mei 1840,10 tr. Wormerveer 22 sept. 181633
31. Jannetje Dekker, ged. Zuidschermeer 2 sept. 1792,33 † Wormerveer 5 juli 1845.10
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Pot, geb. Wormerveer 30 mei 1817,25 † ald. 29 aug. 1822.10
b. Reijnier Pot, geb. Wormerveer 12 febr. 1820,25 † ald. 5 okt. 1826.10
c. Klaas Pot, geb. Wormerveer 14 maart 1822,25 † ald. 3 sept. 1822.10
d. Neeltje Pot, geb. Wormerveer 30 mei 1823,25 † ald. 28 dec. 1857.10
e. Cornelis Pot, geb. Wormerveer 24 juli 1825,25 papiermakersknecht,10 tr. Westzaan 23 nov. 186210 Eefje Hartman, geb. Westzaan 1837.19
f. Aagje Pot, geb. Wormerveer 14 juni 1827,25 † ald. 29 aug. 1877.10
g. Pietertje, zie 15.
h. Reijnier Pot, geb. Wormerveer 19 mei 1831,25 † ald. 5 mei 1836.10
i. Pieter Pot, geb. Wormerveer 6 nov. 1835,39 † Veenhuizen, Norg 15 jan. 1848.10

Generatie VI

32. Willem de Weerdt, ged. Hattem 30 okt. 1763,11 karreman,10 † Hattem 22 april 1811,10 tr. Hattem 15 sept. 178511
33. Liesabeth Hendriks Mörre, ged. Zwartsluis 3 dec. 1766,40 † Hattem 8 juli 1842.10
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik Willems, zie 16.
b. Gerrit de Weerdt, geb. Hattem 1806,30 † ald. 31 maart 1852,10 tr. Hattem 7 mei 183010 Teuntje van Rijssen, geb. Vorchten 1804.10

34. Christiaan Deppe, geb. Rusnau, Lippe, DE? 1753,30 militair,10 † Hattem 14 okt. 1833,10 tr. Hattem 21 dec. 178811
35. Klaasjen Thijs Matters, ged. Staphorst 5 aug. 1759,41 † Hattem 27 maart 1823.10
Uit dit huwelijk:
a. Florentina Deppe, ged. Hattem 26 juli 1789,11 † ald. 8 dec. 1834.10
b. Christiaan Deppe, ged. Hattem 9 sept. 1792,11vóór 10 juli 1800.42
c. Aaltjen, zie 17.
d. Christiaan Deppe, ged. Hattem 10 juli 1800,11 kleermaker, † Hattem 2 febr. 1824.10

36. Hendrik Peters, geb. Wapenveld, Heerde? 4 febr. 1761,43 landbouwer,10 † Raalte? na 1811, tr. vóór 180243
37. Gerritdina Berends, geb. Averlo, Deventer? febr. 1765,43 † Raalte? na 1811.

38. Berend Koster, geb. Heerde 30 juni 1775,11 kuiper,10 † Heerde 30 jan. 1852,10 tr. Heerde 3 juli 179611
39. Janna Vinke, ged. Heerde 26 aug. 1764,11 † ald. 13 april 1846,10 tr. 1e Heerde 8 juli 179211 Bernardus Reinier Tenkink, ged. Diepenheim 12 dec. 1761,44 † Heerde 21 april 1795.44
Uit dit huwelijk:
a. Grietje, zie 19.
b. Jannigjen Koster, geb. Heerde 21 nov. 1800,11 † Doornspijk 26 maart 1886.10
c. Harmen Jan Koster, geb. Heerde 20 dec. 1803,11 kuiper,10 † Heerde 29 sept. 1840.10
d. Bernhardus Koster, geb. Heerde 19 aug. 1806,11 kuiper,10 † Heerde 22 aug. 1840.10

40. Jacob van Dodeweerd, geb. Dodewaard 9 april 1769,45 landbouwer,10 † Dodewaard 15 okt. 1845,10 tr. Dodewaard 19 april 179334
41. Johanna Helena van Aalst, ged. Dodewaard 14 juni 1773,34 † ald. 24 jan. 1855.10
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik, zie 20.
b. Jan van Dodeweerd, ged. Dodewaard 19 juni 1796,34 † Arnhem 16 nov. 1867.10
c. Judith van Dodeweerd, geb. Dodewaard 16 juni 1798,10 † Arnhem 10 jan. 1872.10
d. Sander Arien van Dodeweerd, ged. Dodewaard 23 maart 1800.34
e. Dirk van Dodeweerd, ged. Dodewaard 6 juni 1802.34
f. Sophia Sebilla van Dodeweerd, ged. Dodewaard 20 april 1806.34
g. Klaas van Dodeweerd, ged. Dodewaard 27 nov. 1808,34 † ald. 11 juni 1841.10
h. Jacob van Dodeweerd, geb. Dodewaard 1813.19
i. Johanna Helena van Dodeweerd, geb. Dodewaard 31 okt. 1815,10 † ald. 24 maart 1887.10

42. Dirk de Bruin, ged. Herveld 27 mei 1751,46 † Dodewaard 4 dec. 1804,47 tr. Dodewaard 7 mei 177933
43. Helena Maria Henriette Breukers, geb. Essen, DE vóór 1761,48 † Dodewaard 9 april 1817.33
Uit dit huwelijk:
a. Jacob de Bruin, ged. Hien en Dodewaard 31 okt. 1779,34 † Dodewaard? vóór 30 maart 1794.42
b. Dorothea Jacoba de Bruijn, geb. Dodewaard 11 april 1781,39 ged. Hien en Dodewaard 16 april 1781,34 † Kesteren 3 mei 1859.10
c. Catharina Geertruij de Bruin, ged. Hien en Dodewaard 22 dec. 1782.34
d. Johanna Willemina de Bruin, geb. Dodewaard 23 aug. 1785,4 ged. Hien en Dodewaard 28 aug. 1785,34 † Kesteren 5 okt. 1851.10
e. Steven de Bruijn, geb. Dodewaard 23 maart 1788, † ald. 5 dec. 1861.10
f. Jacoba de Bruin, geb. Dodewaard 12 dec. 1790,4 ged. Hien en Dodewaard 19 dec. 1790,34 † Wamel 11 jan. 1858.10
g. Hendrica, zie 21.
h. Jacob de Bruin, geb. Dodewaard 23 maart 1794, † Kesteren 29 juni 1874.10
i. Maria Catharina E. de Bruijn, ged. Hien en Dodewaard 3 juli 1795,34 † Utrecht 2 juni 1826.10
j. Geertruida de Bruijn, ged. Hien en Dodewaard 10 sept. 1797,34 † Utrecht 10 aug. 1841.10
k. Johannis de Bruijn, geb. Dodewaard 20 febr. 1800, † Kesteren 27 aug. 1857.10
l. Samuelina de Bruijn, ged. Hien en Dodewaard 20 juni 1802,34 † Utrecht 19 juli 1841.10

44. Gerrit van Loenen, ged. Meteren 22 mei 1740,49 † Zoelen 25 okt. 1817,10 tr. Zoelen 8 mei 177849
45. Cornelia van Ingen, ged. Zoelen 24 dec. 1752,50 † ald. 5 mei 1830.6
Uit dit huwelijk:
a. Anna van Loenen, geb. Zoelen 15 aug. 1779.10
b. Cornelia van Loenen, geb. Zoelen 9 nov. 1781.10
c. Jan van Loenen, geb. Zoelen 11 jan. 1784.
d. Johanna van Loenen, geb. Zoelen 23 april 1786.
e. Roelofje van Loenen, geb. Zoelen 6 juli 1788.
f. Joost, zie 22.
g. Hendrik van Loenen, geb. Zoelen 9 aug. 1795,10 † Rotterdam 30 nov. 1868.10
h. Jan Hendrik van Loenen, geb. Zoelen 1800.

46. David Jan van den Merkenhof, geb. Leeuwen, Wamel 1762,30 † Wamel 17 nov. 1833,10 ging samenw.
47. Elisabeth Smits, geb. Wamel? vóór 1784, † Wamel 12 juli 1804.47

48. Jacob Cornelisz van Rijn, ged. Katwijk aan Zee 25 aug. 1771,51 † ald. 20 maart 1825,18 tr. (ondertr. Katwijk 17 jan.) 180018
49. Trijntje Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 17 mei 1778,18 † Katwijk 19 april 1842.18
Uit dit huwelijk:
a. Cornelisje van Rijn, ged. Katwijk aan Zee 20 april 1806.
b. Willem van Rijn, geb. Katwijk aan Zee, ged. Katwijk 6 aug. 1809,18 † ald. 25 juli 1830.18
c. Cornelis Jacobszn van Rijn, geb. Katwijk aan Zee, ged. Katwijk 26 dec. 1811,18 † Katwijk aan Zee 1 aug. 1866,18 tr. Katwijk 14 jan. 183810 Maartje van Beelen, geb. Katwijk aan Zee 25 aug. 1816.18
d. Bastiaan, zie 24.

50. Jacob Jobz Dubbelaar, ged. Katwijk aan Zee 3 febr. 1772,51 scheepskapitein,52 † op zee 18 juli 1829,36 tr. Katwijk 12 mei 179736
51. Marijtje Maartens Nijgh, ged. Katwijk aan Zee 11 juni 1769,51na 28 sept. 1834.
Uit dit huwelijk:
a. Dirk Dubbelaar, ged. Katwijk aan Zee 5 dec. 1797,36 † Leiden 1 jan. 1846.36
b. Leendert Dubbelaar, geb. Katwijk aan Zee,4 ged. Katwijk 5 april 1799.36
c. Dirkje Jacobsdr Dubbelaar, geb. Katwijk aan Zee, ged. Katwijk 1 jan. 1802,36 † ald. 23 okt. 1885.36
d. Weijntje Dubbelaar, ged. Katwijk aan Zee 26 april 1804.36
e. Leena Dubbelaar, geb. Katwijk aan Zee 11 maart 1806,6vóór 13 sept. 1811.42
f. Marten Dubbelaar, geb. Katwijk aan Zee 15 juni 1808,6 † Katwijk 23 maart 1863.36
g. Lena, zie 25.

52. Willem van Dijk, geb. Katwijk aan Zee,10 ged. Katwijk 6 okt. 1793,53 voerman, † Katwijk aan Zee 3 juni 1855,53 tr. Katwijk 24 nov. 181610
53. Aaltje Hoek, geb. Katwijk aan Zee 1796,19vóór 11 mei 1834.24
Uit dit huwelijk:
a. Arij van Dijk, geb. Katwijk aan Zee 1817.19
b. Arij, zie 26.
c. Maartje van Dijk, geb. Katwijk aan Zee 7 aug. 1821.4
d. Jan van Dijk, geb. Katwijk aan Zee 1 nov. 1822.4

54. Klaas van Duijn, geb. Katwijk aan Zee 23 april 1795,18 karreman, † Katwijk aan Zee 17 nov. 1876,18 tr. Katwijk 22 sept. 181610
55. Arentje Vooijs, ged. Katwijk aan Zee 11 okt. 1789,18 † ald. 12 aug. 1859.18
Uit dit huwelijk:
a. Jaapje, zie 27.
b. Huig van Duijn, geb. Katwijk aan Zee 19 okt. 1821,4 tr. Katwijk 26 febr. 184610 Ariaantje van Dijk, geb. Katwijk aan Zee 11 maart 1825,10 dr. van Jan Arijs en Haasje van der Jagt.

56. Jan Claasz Kat, ged. Westzaandam 5 aug. 1767,54 † Oostknollendam 11 febr. 1806,54 tr. (ondertr. Krommenie 16 mei) 179555
57. Aaltje Pieters Bakker, ged. Purmerend 22 sept. 1768,56 † Wormerveer 1 april 1829,54 tr. 2e (ondertr.) vóór 1808 Pieter Rond, ged. Oostknollendam 27 nov. 1774, papiermakersknecht.
Uit dit huwelijk:
a. Aagje Kat, geb. Oostknollendam 21 maart 1797,19 ged. Westknollendam 26 maart 1797, † Stierop 10 maart 1874.
b. Pieter, zie 28.
c. Klaas Kat, geb. Oostknollendam 14 okt. 1800,23 visser, † Wormer 15 nov. 1875.23

58. Manus Blaauw, geb. Wormer? omstr. 1765, † ald. vóór 4 dec. 1814,24 tr. (ondertr.) vóór 1800
59. Trijntje Smit, geb. Wormer? vóór 8 april 1767, tr. 2e Wormer 4 dec. 181433 Andries van der Leij, geb. Wormer? 1765.
Uit dit huwelijk:
a. Engel Blaauw, geb. Wormer? omstr. 1800.
b. Bernardus Blaauw, geb. Wormer 1802.19
c. Pieter Blaauw, geb. Wormer 24 dec. 1804,27 smid, † Zaandam 19 nov. 1832.10
d. Lijsbet, zie 29.
e. Jan Blaauw, geb. Wormer 1810, † ald. 24 nov. 1811.10

60. Reijnier Klaasz Pot, geb. Oostknollendam, ged. Knollendam 6 febr. 1763,57 † Wormerveer 22 sept. 1807,58 tr. Wormerveer 7 aug. 178559
61. Aagje Gerbrands de Boer, ged. De Rijp 30 sept. 1764,60 † Wormerveer 11 jan. 1820.10
Uit dit huwelijk:
a. Lijsbeth Pot, geb. Wormerveer 7 juni 1786,58vóór 1811.
b. Maartje Pot, geb. Wormerveer 10 febr. 1788,27 † ald. 14 febr. 1864.10
c. Klaas Pot, geb. Wormerveer 21 dec. 1789,27 papiermaker, † Wormerveer 28 febr. 1837.58
d. Pietertje Pot, geb. Wormerveer 15 nov. 1791,58 † ald. 17 sept. 1822.10
e. Gerbrand, zie 30.
f. Hillegonda Pot, geb. Wormerveer 14 jan. 1797,58 † Veenhuizen, Norg 6 sept. 1849.61
g. Trijntje Pot, geb. Wormerveer 14 okt. 1799,58 † Zaandijk 14 aug. 1829.58
h. Cornelis Pot, geb. Wormerveer 10 dec. 1801,58 † ald. vóór 8 aug. 1803.42
i. Cornelis Pot, geb. Wormerveer 8 aug. 1803,58vóór 1811.

62. Cornelis Jans Dekker, ged. Berkhout 12 april 1762,62vóór 22 sept. 1816,63 tr. Zuidschermeer 23 okt. 179164
63. Neeltje Aries Metselaar, geb. Zuidschermeer? vóór 1765.

Generatie VII

64. Willem Willems de Weert, geb. Veessen, ged. Veessen 25 jan. 1728,11 begr. Hattem 10 jan. 1795,65 tr. Hattem 27 april 175411
65. Kornelia Jacobs Steenbergen, ged. Hattem 16 april 1730, begr. ald. 4 sept. 1802.16

66. Hendrik Mörre, geb. Genemuiden 1724, gemeensman te Zwartsluis, † Zwartsluis 5 aug. 1781,66 tr. Zwartsluis 10 mei 175067
67. Magteltje Bleij, ged. Zwartsluis 19 april 1725,40 † ald. 4 jan. 1780.66
Uit dit huwelijk:
a. Jan Hendriks Morre, ged. Zwartsluis 10 nov. 1751.40
b. Anna Hendriks Morre, ged. Zwartsluis 29 sept. 1758.40
c. Elizabeth Hendriks Morre, ged. Zwartsluis 18 febr. 1761,40vóór 3 nov. 1762.
d. Liesabeth Morre, ged. Zwartsluis 3 nov. 1762,40vóór 23 aug. 1764.
e. Elisabeth Morre, ged. Zwartsluis 23 aug. 1764,40 begr. ald. 14 juni 1765.
f. Liesabeth Hendriks, zie 33.

70. Thijs Hendriks Matters, ged. Staphorst 25 juli 1731,41 † ald. 1 maart 1770,68 tr. Staphorst 3 april 175241
71. Aaltjen Egberts, ged. Staphorst 2 sept. 1731,41 † Ruiteveen 17 nov. 1812.6
Uit dit huwelijk:
a. Jentjen Thijs Matter, ged. Staphorst 2 sept. 1753,41 † ald. 31 juli 1813.46
b. Hendrik Thijs Matter, geb. Staphorst 2 maart 1756.
c. Klaasjen Thijs, zie 35.
d. Geertien Thijs Matter, ged. Staphorst 28 nov. 1762,41 † ald. 19 nov. 1764.68
e. Geertje Thijs Matter, ged. Staphorst 12 mei 1765,41 † ald. 11 aug. 1831.6
f. Roelof Thijs Matter, ged. Staphorst 13 sept. 1767.41
g. Egbert Thijs Matter, ged. Staphorst 13 sept. 1767,41vóór 19 febr. 1769.
h. Egbert Thijs Matter, ged. Staphorst 19 febr. 1769,41 † Zwartsluis 22 april 1847.6

72. Peter Timens, geb. Wapenveld, Heerde? vóór 1741, † Wapenveld, Heerde vóór 1811, tr. vóór 176143
73. H. Lamberts, geb. Wapenveld, Heerde? vóór 1743, † Wapenveld, Heerde vóór 1811.

74. Berend Gerrits, geb. Averlo, Deventer? vóór 1745, † ald. vóór 1811, tr. vóór 176543
75. J. Westerinks, geb. Averlo, Deventer? vóór 1747, † ald. vóór 1811.

76. Herman Berends, ged. Wijhe 23 jan. 1729,69 tr. Heerde 19 aug. 175911
77. Jentje Peters, geb. Heerde? vóór 1741.
Uit dit huwelijk:
a. Peter Koster, ged. Heerde 5 maart 1769,11 † Doornspijk 25 jan. 1853.10
b. Berend, zie 38.

78. Jan Vinke, ged. Oldebroek 8 febr. 1711,70 † Heerde 6 mei 1790,44 tr. Deventer 14 april 175344
79. Grietje Lucas, ged. Veessen 23 dec. 1725,11 † Heerde 30 april 1792.44
Uit dit huwelijk:
a. Lucretia Vinke, ged. Heerde 10 febr. 1754,11 † Veessen 14 jan. 1830.10
b. Henrik Vinke, ged. Heerde 8 mei 1757.11
c. Geertruid Vinke, ged. Heerde 3 juni 1759,11 † ald. 28 jan. 1845.10
d. Janna Vinke, ged. Heerde 8 nov. 1761,11vóór 26 aug. 1764.
e. Janna, zie 39.

80. Hendrick van Dodeweerd, geb. Dodewaard 16 juni 1720,45 tr. 1e Dodewaard 5 april 176045 Helena van Hattum, geb. Marsch, Lienden? vóór 1742;45 tr. 2e Ochten 27 april 176645
81. Judith van den Berg, ged. Ochten 12 april 1733.45

82. Jan van Aalst, geb. Ressen vóór 1746, tr. Hien en Dodewaard 8 okt. 177134
83. Sophia de Haas, geb. Rees, DE? vóór 1753.

84. Jacob de Bruin, geb. Herveld? vóór 1731, † Dodewaard 21 sept. 1790,71 tr. vóór 175171
85. Catharina Dirksen, geb. Herveld? vóór 1733, † Dodewaard 10 mei 1783.71
Uit dit huwelijk:
a. Dirk, zie 42.
b. Jacobus de Bruin, ged. Herveld 17 juni 1753.72
c. Jacomijn Christijn de Bruin, ged. Herveld 25 mei 1755.72

88. Joost van Loenen, ged. Waardenburg 17 sept. 1702,73 tr. Meteren 27 febr. 173449
89. Kornelia de Graeuw, ged. Meteren 6 nov. 1707.33
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik van Loenen, geb. Meteren?, ged. Meteren 27 juni 1734.
b. Jan van Loenen, geb. Meteren?, ged. Meteren 20 mei 1736, † ald. vóór 30 april 1737.
c. Jan van Loenen, geb. Meteren?, ged. Meteren 30 april 1737.
d. Gerrit, zie 44.
e. Leendert van Loenen, geb. Meteren?, ged. Meteren 12 mei 1743.
f. Adrianus van Loenen, geb. Meteren 1746,30 † Zoelen 16 jan. 1825.10
g. Maas van Loenen, ged. Meteren 3 febr. 1746.49

90. Jan van Ingen, ged. Zoelen 19 jan. 1727.50

92. Derk Jan van den Merkenhof, geb. Leeuwen? vóór 1742, tr. (ondertr.) vóór 1762
93. Susanna, geb. Leeuwen, Wamel? vóór 1744.

96. Cornelis Jacobsz van Rijn, ged. Katwijk aan Zee 15 jan. 1730,51 begr. ald. 9 sept. 1795,18 tr. Katwijk 18 mei 176074
97. Trijntje Bastiaans Vooijs, ged. Katwijk aan Zee 1 juli 1736,51 † Katwijk 21 sept. 1826.74
Uit dit huwelijk:
a. Willempje van Rijn, ged. Katwijk aan Zee 1 juni 1766.75
b. Jacob Cornelisz, zie 48.

98. Willem Cornelis Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 31 dec. 1752,51 † Katwijk 21 nov. 1817,18 tr. Katwijk aan Zee 11 sept. 177451
99. Grietje Pieters van der Boon, ged. Katwijk aan Zee 24 sept. 1749,51 begr. Katwijk 18 nov. 1780.18
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 28 juli 1776.
b. Trijntje, zie 49.

100. Job Dirks Dubbelaar, ged. Katwijk aan Zee 1 mei 1740,51 † Katwijk 26 maart 1832,36 tr. Katwijk aan Zee 6 april 176636
101. Wijntje Haasnoot, ged. Katwijk aan Zee 18 dec. 1735,51 † ald. 21 aug. 1808.22
Uit dit huwelijk:
a. Dirk Dubbelaar, ged. Katwijk aan Zee 31 dec. 1769.51
b. Jacob Jobz, zie 50.

102. Maarten Leenderts Nijg, ged. Katwijk aan Zee 12 febr. 1739,51 tr. Katwijk aan Zee 4 mei 176676
103. Dirkje Kulk, ged. Katwijk aan Zee 2 juli 1741.51

104. Arij Willemsz van Dijk, ged. Katwijk aan Zee 15 jan. 1758,51 † ald. 30 okt. 1809,53 tr. Katwijk aan Zee 10 febr. 17826
105. Maartje Jans Varkevisser, ged. Katwijk aan Zee 26 dec. 1763,51 † ald. 16 mei 1844.77
Uit dit huwelijk:
a. Grietje Arijs van Dijk, ged. Katwijk aan Zee 4 aug. 1782, † ald. 13 maart 1853.53
b. Willempje van Dijk, levenloze dochter, ged. Katwijk aan Zee 18 dec. 1785.53
c. Aaltje van Dijk, levenloze dochter, ged. Katwijk aan Zee 8 april 1787.53
d. Jaapje van Dijk, levenloze dochter, ged. Katwijk aan Zee 29 juni 1788.53
e. Willem, zie 52.
f. Jan Arijs van Dijk, ged. Katwijk aan Zee 22 maart 1797,53 tr. Katwijk 27 jan. 182210 Arentje Klok, geb. Katwijk aan Zee 1797.10
g. Arij Arijs van Dijk, geb. Katwijk aan Zee 1798.

106. Arie Cornelis Hoek, ged. Katwijk aan Zee 14 okt. 1764,51 tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 18 april) 179522
107. Jannetje Arends Haasnoot, ged. Katwijk aan Zee 17 nov. 1765.51
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje, zie 53.
b. Geertje Hoek, geb. Katwijk aan Zee 1799.19

108. Dirk Klaas van Duijnen, ged. Katwijk aan Zee 11 okt. 1767,51 tr. Katwijk aan Zee 3 nov. 1793
109. Gerritje Huige Kraijenoord, geb. Katwijk aan Zee omstr. 1776.

110. Huig Klaas Vooijs, ged. Katwijk aan Zee 2 jan. 1752,51 scheepskapitein,52 † Katwijk aan de Rijn 22 nov. 1820,18 tr. Katwijk aan Zee 11 mei 178351
111. Jaapje Arijs van der Holst, ged. Katwijk aan Zee 5 mei 1748.51

112. Claas Cornelis Kat, ged. Westzaandam 9 okt. 1740,54 † Oostknollendam 23 aug. 1814, tr. Westzaandam 20 mei 176454
113. Aagje Jans Reuriks, geb. 1748,78 ged. Westzaandam 25 febr. 1784.54

114. Pieter Klaas Bakker, geb. Beemster? vóór 1748, † vóór 17 dec. 1817,79 tr.
115. Antje Klaas Pronk, geb. Beemster? 1745,80 † Wormerveer 17 dec. 1817.10
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Pieters, zie 57.
b. Maritje Pieters Bakker, geb. Beemster, ged. Purmerend 4 febr. 1770,56 † Broek in Waterland 14 juni 1840.10
c. Bregje Pieters Bakker, geb. Beemster 2 juli 1772,39 † Krommenie 4 aug. 1838.10
d. Neeltje Pieters Bakker, geb. Beemster 1776,80 † Krommenie 3 jan. 1821.10

118. Barend Smit, geb. Wormer? vóór 1745, † Krommenie 24 nov. 1785,47 tr. (ondertr.) vóór 1765
119. Jannetje Kuiper, geb. Wormer? vóór 1747, † Wormerveer 8 april 1767.47
Uit dit huwelijk:
a. Trijntje, zie 59.
b. Klaas Smit, geb. Wormer? vóór 8 april 1767.
c. Dirk Smit, geb. Wormer? vóór 8 april 1767.

120. Claas Dirks Pot, geb. Oostknollendam vóór 8 aug. 1739, † ald. 9 juli 1774,58 tr. Wormer 17 juni 175958
121. Lijsbeth Cornelis van Houten, ged. Knollendam 5 nov. 1737,57 † Krommenie 7 april 1810.58
Uit dit huwelijk:
a. Neeltje Klaas Pot, geb. Oostknollendam 1760,58 † Krommenie 10 okt. 1837,55 tr. vóór 1786 Pieter Claas Bakker, geb. Jisp 12 juni 1758,55 † Krommenie 3 mei 1832.10
b. Reijnier Klaasz, zie 60.
c. Geertje Klaas Pot, geb. Oostknollendam 1771, † vóór 22 sept. 1807.
d. Pieter Pot, geb. Oostknollendam 15 maart 1774,57 ged. Knollendam 20 maart 1774,57vóór 12 maart 1778.

122. Garbrand Maartens de Boer, geb. De Rijp? vóór 1730, † De Rijp vóór 6 jan. 1776,79 tr. De Rijp 13 nov. 176381
123. Maartje Jans Lugtig, geb. Egmond aan Zee 8 maart 1730,60 † De Rijp vóór 11 april 1781.82
Uit dit huwelijk:
a. Aagje Gerbrands, zie 61.
b. Pieter Gerbrands de Boer, ged. De Rijp 14 dec. 1766.60
c. Trijntje Gerbrands de Boer, ged. De Rijp 18 aug. 1771,60 † Zaandijk 12 maart 1830.60

124. Jan Pieters Dekker, ged. Schellinkhout 28 aug. 1729,83 tr. Berkhout 29 febr. 175662
125. Jannetje Pieters Fokker, ged. Berkhout 25 dec. 1732.62
Uit dit huwelijk:
a. Lijsbet Dekker, ged. Berkhout 26 juni 1757,62vóór 29 juli 1758.42
b. Lijsbet Dekker, ged. Berkhout 29 juli 1758.62
c. Pieter Dekker, ged. Berkhout 14 sept. 1760,62 boer, † Oterleek 15 febr. 1823.10
d. Cornelis Jans, zie 62.
e. IJsbrand Dekker, ged. Berkhout 8 april 1764.62
f. Jacob Jans Dekker, ged. Berkhout 13 april 1766.62
g. Sijtje Dekker, ged. Berkhout 24 april 1768.62
h. Klaas Dekker, ged. Oterleek 17 mei 1772.84
i. Jan Dekker, ged. Oterleek 26 nov. 1775.84

126. Aris Klaasz Metselaar, geb. Wormerveer? vóór 1745, † Wormerveer 7 okt. 1789,25 tr. Westzaan 14 juli 176533
127. Grietje Jans Kelder, geb. Wormerveer vóór 1747, † ald., begr. Westzaandam 13 maart 1795.25

Generatie VIII

128. Willem Gerrits de Weert, ged. Veessen 20 dec. 1697,11 † ald. 15 juli 1766,85 tr. Veessen 20 mei 171911
129. Lutgertje Hendriks Schraat, ged. Veessen 25 juni 1699,11 † ald. 27 juli 1766.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik Willems de Weerd, ged. Veessen 10 dec. 1719.11
b. Aaltje Willems de Weerd, ged. Veessen 19 maart 1724.11
c. Gerrit Willems de Weert, ged. Veessen 26 dec. 1725.11
d. Willem Willems, zie 64.
e. Jennigje Willems de Weerd, ged. Veessen 27 nov. 1729.11
f. Gijsbertien de Weerd, ged. Veessen 10 febr. 1732.11
g. Cornelis Willems de Weert, ged. Veessen 6 dec. 1733.11
h. Geertje Willems de Weert, ged. Veessen 9 okt. 1735,11vóór 31 maart 1741.
i. Gerhardus Willems de Weert, ged. Veessen 21 juli 1737.11
j. Geertje Willems de Weert, ged. Veessen 31 maart 1741.11

130. Jacob Rutgers Steenbergen, geb. Hattem? vóór 1710, tr.
131. Gerrigje Claesdr. Visscher, geb. Hattem? vóór 1712.

132. Jan Hendriks Morre, ged. Kampen 27 okt. 1700,86 tapper,66 burgemeester van Genemuiden,87 † Genemuiden vóór 5 mei 1767, tr. Genemuiden 16 juni 172266
133. Elijsabeth Hammer, geb. Genemuiden 1696,66 † ald. 27 juni 1770.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik, zie 66.
b. Geertje Morre, geb. Genemuiden omstr. 1730.88
c. Albert Morre, geb. Genemuiden omstr. 1730,88 † Genemuiden? na 1 juli 1773.
d. Nellegje Morre, geb. omstr. 1730,88vóór 1 juli 1773.
e. Jacobje Morre, geb. Genemuiden vóór 1746, † ald. 1777.

134. Jan Hendriks Blij, ged. Zwartsluis 15 jan. 1688,40vóór 1743, tr. Zwartsluis 18 jan. 171167
135. Johanna Geertruid Molemans, geb. Zwartsluis? vóór 1693, begr. Zwartsluis 13 febr. 1759.89
Uit dit huwelijk:
a. Derk Jans Bleij, ged. Zwartsluis 2 okt. 1711,40 begr. ald. 24 juli 1782.89
b. Katrina Jans Bleij, ged. Zwartsluis 26 febr. 1719.40
c. Henrik Jans Bleij, ged. Zwartsluis 28 febr. 1723.40
d. Magteltje, zie 67.

140. Hendrik Thijs, geb. Dinxterveen? vóór 1703, † vóór 18 maart 1752, tr. (ondertr. Staphorst 14 febr.) 172341
141. Jentjen Roelofs, ged. Staphorst 16 okt. 1701.41
Uit dit huwelijk:
a. Aaltjen Hendriks, ged. Staphorst 25 maart 1725,41vóór 21 mei 1730.42
b. Roelof Hendriks, ged. Staphorst 1 dec. 1726,41vóór 22 aug. 1728.42
c. Roelof Hendriks, ged. Staphorst 22 aug. 1728.41
d. Aaltjen Hendriks, ged. Staphorst 21 juli 1730,41vóór 10 maart 1737.42
e. Thijs Hendriks, zie 70.
f. Aaltjen Hendriks, ged. Staphorst 10 maart 1737.41

142. Egbert Klaasen, ged. Rouveen 9 mei 1675, tr. (ondertr. Staphorst 10 juli) 171841
143. Klaasje Jans, geb. Staphorst? vóór 1700.
Uit dit huwelijk:
a. Geertjen Egberts, ged. Staphorst 24 mei 1722.41
b. Uele Egberts, ged. Staphorst 22 mei 1729.41
c. Aaltjen, zie 71.

152. Berend Harms, geb. Wijhe? vóór 1709, † ald. na 1748, tr. Wijhe? vóór 1729
153. Ida Jansen, geb. Wijhe? vóór 1711, † Wijhe na 1748.

156. Hendrik Harms Vincke, ged. Oldebroek 7 juni 1668,70 tr. Oldebroek 18 maart 169370
157. Grietjen Hartgers, ged. Oldebroek 9 dec. 1668.70
Uit dit huwelijk:
a. Gerrigjen Vincke, ged. Oldebroek 10 juni 1694,70vóór 30 nov. 1704.42
b. Harmen Vincke, ged. Oldebroek 28 juni 1696.70
c. Lambert Vincke, ged. Oldebroek 18 juni 1702.70
d. Gerrigjen Vincke, ged. Oldebroek 30 nov. 1704.70
e. Metjen Vincke, ged. Oldebroek 9 okt. 1707.70
f. Jan, zie 78.
g. Marijtjen Vincke, ged. Oldebroek 14 mei 1713.70

158. Lucas Berends, geb. Veessen? vóór 1704, † Veessen vóór 16 febr. 1732, tr. Veessen 24 juni 172411
159. Geertje Alberts, geb. Veessen? vóór 1706.
Uit dit huwelijk:
a. Grietje, zie 79.
b. Albert Lucas, ged. Veessen 16 maart 1729.11

160. Derick Hendricksen van Dodowaart, geb. Dodewaard 23 aug. 1685,45 tr. Utrecht 1 mei 171445
161. Ermgaert Vorster, geb. Rozendaal, ged. Velp 17 okt. 1680.90

162. Jacob Remmer van den Berg, geb. Ochten? vóór 1698, tr. Ochten 12 juni 171891
163. Neeltje Budding, ged. Ochten 12 maart 1693.6

164. Sander Hendriks van Aalst, geb. Ressen? vóór 1713, tr. vóór 1733
165. Aartjen Hendriks, geb. Ressen? vóór 1715.
Uit dit huwelijk:
a. Arien Sanders van Aalst, ged. Ressen 9 aug. 1733.92
b. Anneken Sanders van Aalst, ged. Ressen 8 mei 1740.92
c. Claas Sanders van Aalst, ged. Ressen 5 april 1743.92
d. Dresia van Aalst, ged. Ressen 12 dec. 1745.92
e. Jan, zie 82.

176. Gerrit Joosten van Loenen, geb. Meteren omstr. 1662,49 tr. Meteren 15 aug. 169749
177. Aaltje Evers Verweij (Vernoij), geb. vóór 1679.
Uit dit huwelijk:
a. Joost van Loenen, ged. Waardenburg 8 mei 1701,73vóór 17 sept. 1702.42
b. Joost, zie 88.
c. Willemijnje van Loenen, ged. Waardenburg 20 april 1704.73
d. Margarietje van Loenen, geb. vóór 1705.
e. Lijsbet van Loenen, ged. Waardenburg 14 nov. 1706.73
f. Anna van Loenen, geb. Meteren vóór 1719.49

178. Jan Adriaans de Graeuw, geb. Woensdrecht vóór 1680, tr. Ossendrecht 19 sept. 170093
179. Helena Pieters van Lindonck, geb. Ossendrecht vóór 1682.
Uit dit huwelijk:
a. Janneke de Graeuw, ged. Ossendrecht 25 maart 1701,93vóór 3 nov. 1702.42
b. Janneke de Grouw, ged. Bergen op Zoom 3 nov. 1702,94vóór 24 juni 1712.42
c. Kornelia, zie 89.
d. Janneke de Grauw, ged. Meteren 24 juni 1712.33
e. Nicolaas de Grauw, ged. Meteren 6 okt. 1715.33

180. Cornelis van Ingen, ged. Dodewaard 18 maart 1677.50

192. Jacob Cornelis van Rijn, geb. Katwijk aan Zee omstr. 1700,18 † Katwijk 9 febr. 1771,18 tr. Katwijk aan Zee 6 maart 172951
193. Dirkje Jacobs van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 2 aug. 1699,95 † Katwijk 27 maart 1775.74
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Jacobsz, zie 96.
b. Jacob van Rijn, ged. Katwijk aan Zee 20 jan. 1732,51vóór 21 april 1737.42
c. Maria van Rijn, ged. Katwijk aan Zee 23 aug. 1733,51vóór 21 nov. 1734.42
d. Marijtje van Rijn, ged. Katwijk aan Zee 21 nov. 1734,51 † Katwijk 17 maart 1771,74 tr. Katwijk 11 april 176274 Jan Bastiaans Vooijs (zie 194,a).
e. Jacob van Rijn, ged. Katwijk aan Zee 21 april 1737.51
f. Gerrit van Rijn, ged. Katwijk aan Zee 18 okt. 1739,51 † Katwijk vóór 15 april 1742.42
g. Gerrit van Rijn, ged. Katwijk aan Zee 15 april 1742.51

194. Bastiaan Jans Vooijs, ged. Katwijk 2 dec. 1696,27 tr. Rijnsburg 6 febr. 172627
195. Adelijtje van der Plas, ged. Rijnsburg 8 sept. 1706,96vóór 28 jan. 1751.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Bastiaans Vooijs, ged. Katwijk aan Zee 12 maart 1730,51 † Katwijk 16 mei 1772,74 tr. Katwijk 11 april 176274 Marijtje van Rijn (zie 192,d).
b. Trijntje Bastiaans, zie 97.

196. Kornelis Willems Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 22 dec. 1726,18 begr. ald. 30 maart 1790,22 tr. Katwijk aan Zee 27 febr. 175222
197. Trijntje Dirks Haasnoot, ged. Katwijk aan Zee 20 mei 1725,22 begr. ald. 17 dec. 1763.22

198. Pieter Cornelis van der Boon, ged. Katwijk aan Zee 1 april 1708,18 begr. ald. 23 nov. 1771,18 tr. Katwijk aan Zee 22 maart 173351
199. Trijntje Jacobs van Duijnen, ged. Katwijk aan Zee 23 juni 1709,95 begr. ald. 25 nov. 1762.97

200. Dirk Dubbelaar, ged. Leiden 12 sept. 1715,98 stoeldraaier in de Caerdesteeg te Leiden,99 begr. Katwijk 26 nov. 1768,99 tr. (ondertr. Leiden 25 juli) 173999
201. Lena Questro, ged. Leiden 12 jan. 1716,99 begr. Katwijk 13 sept. 1795.99
Uit dit huwelijk:
a. Job Dirks, zie 100.
b. Bastiaan Dirks Dubbelaar, ged. Katwijk aan Zee 23 nov. 1749,51 begr. Katwijk 10 febr. 1805.99

202. Cornelis Huijge Haasnoot, ged. Katwijk aan Zee 7 mei 1713,22 † Katwijk 30 dec. 1789,22 tr. Katwijk aan Zee 24 april 173522
203. Haasje Jacobs de Reus, ged. Katwijk aan Zee 2 sept. 1708,18 begr. ald. 4 okt. 1781.22

204. Leendert Cents Nijgh, ged. Katwijk aan Zee 25 dec. 1716,18 tr. Katwijk 7 dec. 173827
205. Jaapje van Duivenbode, ged. Katwijk aan Zee 15 mei 1718.18

206. Maarten Teuns Kulk, ged. Katwijk aan Zee 9 aug. 1705,181790,76 tr. Katwijk aan Zee 20 maart 173551
207. Dirkje Pieters Kraaij, ged. Katwijk aan Zee 24 nov. 1709,18 begr. Katwijk 24 april 1790.76

208. Willem van Dijk, ged. Katwijk aan Zee 29 sept. 1726,53 begr. ald. 26 juli 1764,53 tr. Katwijk aan Zee 30 aug. 175053
209. Grietje Ouwehand, ged. Katwijk aan Zee 9 okt. 1729,53 † ald. 16 juni 1786.53
Uit dit huwelijk:
a. Kornelis Willems van Dijk, ged. Katwijk aan Zee 7 maart 1751,51 begr. ald. 17 nov. 1822.53
b. Arij Willemsz, zie 104.
c. Bastiaantje van Dijk, ged. Katwijk aan Zee 23 okt. 1763.51
d. Bastiaan van Dijk, geb. vóór 1764.

210. Jan Gerrits Varkevisser, ged. Katwijk aan Zee 16 febr. 1738,51 begr. ald. 7 jan. 1805,75 tr. Katwijk aan Zee 19 maart 175877
211. Jaapje Cornelisd van Duivenbode, ged. Katwijk aan Zee 26 april 1739,51 † ald. 27 maart 1815.75

212. Cornelis Hendriks Hoek, ged. Katwijk aan Zee 3 okt. 1734,51 tr. vóór 1764
213. Aaltje Pieters de Vreugd, geb. vóór 1746.

214. Arend Huijge Haseneut, ged. Katwijk aan Zee 26 sept. 1723, tr. Katwijk aan Zee 9 mei 1751
215. Geertje Schaap, ged. Katwijk aan Zee 15 april 1725.

216. Klaas Huijgs van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 12 jan. 1744,51 † ald. 19 febr. 1822,27 tr. 2e 3 jan. 1796 Liesbeth Dirks de Vreugd, ged. Katwijk aan Zee 17 nov. 1748,51 † ald. 8 maart 1813, dr. van Dirk en Gerritje Willems Berkheij; tr. 1e Katwijk aan Zee 23 april 176427
217. Kniertje Dirks Plokker, ged. Katwijk aan Zee 11 okt. 1744,51 † ald. 4 dec. 1790.27
Uit dit huwelijk:
a. Dirk Klaas, zie 108.
b. Willem Klaas van Duijn, ged. Katwijk aan Zee 9 okt. 1774,51 † ald. 12 aug. 1827,27 tr. Katwijk aan Zee 5 april 180127 Arendje Vooys, geb. vóór 1783, † na 15 okt. 1841, dr. van Leendert Vooijs en Annetje Willems Groen.
c. Huig van Duijn, geb. Katwijk aan Zee 1782.10

218. Huig Pieters Kraijenoord, ged. Katwijk aan Zee 6 sept. 1739,51 tr. Katwijk aan Zee 3 juli 176775
219. IJda van Duijvenbode, ged. Katwijk aan Zee 25 sept. 1746.51

220. Klaas Huigs Vooijs, ged. Katwijk aan Zee 11 jan. 1711,18 begr. ald. 25 nov. 1794,18 tr. Katwijk aan Zee 2 mei 173418
221. Leuntje Maartens van den Oever, ged. Katwijk aan Zee 11 mei 1710,18 begr. ald. 27 aug. 1783.18

222. Adriaan Jacobs van der Holst, ged. Noordwijk aan Zee 22 april 1702,100 tr. Katwijk aan Zee 11 aug. 1726101
223. Arentje van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 28 febr. 1706.95

224. Cornelis Claas Kat, ged. Westzaandam 26 febr. 1702,54 begr. ald. 22 okt. 1774,54 tr. 1e Westzaandam 23 juni 172654 Guertje Jans Lam (zie 450,a); tr. 2e Westzaandam 4 dec. 173554
225. Trijntje Jans Lam, geb. Westzaandam vóór 1717.

226. Jan Bastiaans Reuriks, ged. Oostzaandam 20 april 1716,54 begr. Westzaandam 20 jan. 1776,54 tr. Westzaandam 30 aug. 173854
227. Grietje Heijndriks, geb. Westzaandam? vóór 1720, † Westzaandam vóór 13 juni 1772.

228. Klaas Bakker, geb. vóór 1728.

230. Klaas Pronk, geb. vóór 1730.

240. Dirk Gerrits Potjes, geb. Oostknollendam vóór 23 april 1706, begr. ald. 26 juni 1758,58 tr. Oostknollendam 5 jan. 173158
241. Neeltje Claas, ged. West-Graftdijk 12 juli 1711,58vóór 8 aug. 1739.24

242. Cornelis Reiniers van Hout, ged. Knollendam 16 sept. 1714,57 † Oostknollendam 20 juli 1790,102 tr. Knollendam 3 febr. 173757
243. Maartje Pieters de Jager, ged. Knollendam 19 maart 1719,57 † Oostknollendam 6 aug. 1777.58
Uit dit huwelijk:
a. Lijsbeth Cornelis, zie 121.
b. Hillegond van Hout, ged. Knollendam 16 aug. 1739.57
c. Aegje Cornelis van Houten, ged. Knollendam 28 febr. 1742,57vóór 6 juni 1751.42
d. Cornelia van Hout, geb. Oostknollendam,57 ged. Knollendam 31 mei 1744.57
e. Maartje Cornelis van Houten, geb. Oostknollendam,57 ged. Knollendam 6 nov. 1746.57
f. Grietje Cornelis van de Hout, ged. Knollendam 14 juli 1748,57vóór 9 nov. 1749.42
g. Grietje van de Hout, geb. Oostknollendam,57 ged. Knollendam 9 nov. 1749,57vóór 6 juni 1751.42
h. Antje Cornelis van Houten, geb. Oostknollendam,57 ged. Knollendam 6 juni 1751,57 † ald. 22 mei 1813.57
i. Grietje Cornelis van Houten, geb. Oostknollendam,57 ged. Knollendam 6 juni 1751.57
j. Neeltje Cornelis van Houten, geb. Oostknollendam,57 ged. Knollendam 11 febr. 1753,57 † Oostknollendam vóór 24 juli 1757.42
k. Pieter van Houten, geb. Oostknollendam,57 ged. Knollendam 5 mei 1754.57
l. Reijnier van Hout, geb. Oostknollendam,57 ged. Knollendam 6 juni 1756,57 † Oostknollendam vóór 2 maart 1760.42
m. Neeltje Cornelis van Hout, geb. Oostknollendam,57 ged. Knollendam 24 juli 1757.57
n. Reijnier Cornelis van Hout, geb. Oostknollendam,57 ged. Knollendam 2 maart 1760,57 † Oostknollendam vóór 12 juli 1761.42
o. Reijnier Cornelis van Hout, geb. Oostknollendam,57 ged. Knollendam 12 juli 1761.57
p. Trijntje Cornelis van Houten, geb. Oostknollendam 9 sept. 1762,102 ged. Knollendam 12 sept. 1762,57 † Wormerveer 27 juli 1804.102

244. Maarten Dirks de Boer, geb. De Rijp? vóór 1710.

246. Jan Dirks Lugtig, geb. Alkmaar? vóór 1685,60 tr. Egmond aan Zee 6 nov. 172960
247. Pietertje Jacobs, geb. Egmond aan Zee vóór 1711,60 † ald. 6 jan. 1784.60
Uit dit huwelijk:
a. Maartje Jans, zie 123.
b. Dirk Jans Lugtig, ged. Egmond aan Zee 23 maart 1732.60

248. Pieter Claas Dekker, geb. Schellinkhout? vóór 1698, tr. Schellinkhout 30 okt. 171883
249. Sijtje Jacobs, geb. Schellinkhout? vóór 1700.
Uit dit huwelijk:
a. Jakob Pieters Dekker, ged. Schellinkhout 20 nov. 1718.83
b. Geertje Pieters Dekker, ged. Schellinkhout 6 sept. 1722.83
c. Marij Pieters Dekker, ged. Schellinkhout 17 dec. 1724.83
d. Jan Pieters, zie 124.
e. Aaltje Pieters Dekker, ged. Schellinkhout 28 okt. 1731.83

250. Pieter Fokker, geb. Berkhout? vóór 1707, schoolmeester, begr. Berkhout 2 mei 1752,103 tr. Berkhout 19 jan. 172762
251. Lijsbet Joris Kaij, geb. Berkhout vóór 1709.

254. Jan Pieters Kelder, geb. Wormerveer vóór 1716, tr. Westzaan 23 dec. 173633
255. Mijnsje Jans, geb. Wormerveer? vóór 1718.

Generatie IX

256. Gerrit Willems, ged. Veessen 26 febr. 1664,11na 1714, tr. Veessen? vóór 1696
257. Aaltien Hendriks Brouwers, geb. Veessen? vóór 1674, † na 5 mei 1715.
Uit dit huwelijk:
a. Willem Gerrits, zie 128.
b. Hendrik Gerrits de Weert, ged. Veessen 15 mei 1701,11 tr. 1e Veessen 18 febr. 173011 Magtelt Hengevelt, geb. Veessen? vóór 1712, † vóór 3 febr. 1732; tr. 2e Veessen 3 febr. 173211 Anna Gerrits van Oen, geb. Vorchten? vóór 1714.
c. Hendrikje Gerrits de Weert, ged. Veessen 20 juli 1704,11 tr. Veessen 17 mei 173211 Dries van Ems, geb. vóór 1712.
d. Aaltje Gerrits de Weert, ged. Veessen 29 mei 1707.11
e. Grietje Gerrits de Weert, ged. Veessen 9 mei 1709.11
f. Cornelis Gerrits de Weert, ged. Veessen 5 mei 1715.11

258. Hendrik Jansen Schraat, geb. Veessen? vóór 1676, tr. (ondertr. Veessen?) vóór 1696
259. Aaltien Theunis, geb. Veessen? vóór 1678.

264. Hendrick Morre, ged. Kampen 14 okt. 1668,86 tr.66
265. Nellechien Isebrants Wolters, geb. Genemuiden vóór 1682,66 † Kampen vóór 9 okt. 1705.66
Uit dit huwelijk:
a. Jan Hendriks, zie 132.
b. Judith Morre, ged. Kampen 21 dec. 1702.86

266. Albert Hammer, geb. Genemuiden vóór 1674,66 schoolmeester te Genemuiden,66 † Genemuiden 26 aug. 1724,66 tr. vóór 21 mei 169666
267. Geertje Hendriks Moulard, geb. Genemuiden vóór 1678, † ald. vóór 12 nov. 1696.66

268. Hendrik Jans Blij, ged. Lobith 8 nov. 1648,104 meester-brouwer,104 raadsman van Zwartsluis 1694-,104 burgemeester van Zwartsluis 1710-,104 † Zwartsluis?, tr. Zwartsluis? vóór 1677
269. Judit Tijmens Bloemberg, geb. Zwartsluis? vóór 1657, † ald..
Uit dit huwelijk:
a. Gerrigjen Hendriks Blij, ged. Zwartsluis 17 febr. 1677, † vóór 11 okt. 1678.42
b. Gerrigjen Hendriks Blij, ged. Zwartsluis 11 okt. 1678,40vóór 3 mei 1691.42
c. Jan Hendriks Blij, ged. Zwartsluis 21 dec. 1679,40vóór 30 dec. 1682.42
d. Jan Hendriks Blij, ged. Zwartsluis 30 dec. 1682,40vóór 15 jan. 1688.42
e. Tijmen Hendriks Blij, ged. Zwartsluis 20 sept. 1685,40 begr. ald. 7 sept. 1741.89
f. Jan Hendriks, zie 134.
g. Gerregjen Hendriks Blij, ged. Zwartsluis 3 mei 1691, † ald. 6 maart 1743.
h. Derk Hendriks Blij, ged. Zwartsluis 13 juni 1697.40
i. Geesjen Hendriks Blij, ged. Zwartsluis 29 jan. 1699,40 † ald. 6 maart 1743.

282. Roelof Bertels, geb. Schiphorst, ged. IJhorst 1 jan. 1672,105 tr.
283. Aaltje Jans, geb. Staphorst? vóór 1683.

284. Claas Oelen, geb. Rouveen? vóór 1648, tr. Rouveen? vóór 1668
285. Heijle Egberts, geb. Rouveen? vóór 1650.

312. Hermen Hendriks Vinck, geb. Oldebroek? vóór 1648, † vóór 1687, tr.
313. Gerrigjen Otten, geb. Oldebroek? vóór 1650, tr. 2e Oldebroek 1 jan. 168770 Jacob Jacobs Staal, geb. Oldebroek? vóór 1667.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik Harms, zie 156.
b. Otto Vinck, ged. Oldebroek 25 dec. 1669.70
c. Beert Vinck, ged. Oldebroek 8 juni 1673,70 † ald. vóór 4 april 1681.42
d. Gerrit Vinck, ged. Oldebroek 21 maart 1675.70
e. Jan Harms Vinck, ged. Oldebroek 29 april 1677.70
f. Marrigjen Vinck, ged. Oldebroek 6 okt. 1678.70
g. Beert Vinck, ged. Oldebroek 4 april 1681.70
h. Jannetjen Vinck, ged. Oldebroek 4 april 1681.70

314. Hartger Gerrits, geb. vóór 1642.

316. Berend Lucas, ged. Veessen 26 aug. 1664.11

320. Hendrik Dericksz, geb. Dodewaard? vóór 1665, tr. vóór 168545
321. Cornelia Alewins, geb. Dodewaard? vóór 1667.

322. Matthijs Vorster, geb. Olpe, Steinbach, DE? omstr. 1635,106 papiermaker, † Rozendaal 1692,24 tr. 1e Broich, Mulheim, DE vóór 1660106 Ermgard Rettinghausen, geb. Broich, Mulheim, DE vóór 1640, † Rozendaal 1672,24 dr. van Georgius; tr. 2e Hall 3 dec. 1676107
323. Willemke Jans Seins, geb. Hall? vóór 1658.

324. Rem Rijcken, geb. Ochten? vóór 1665, tr. Ochten 18 okt. 168591
325. Maria Jacobsen, geb. Ochten? vóór 1667.

326. Antonie Jansen Budding, geb. vóór 1672, tr. (ondertr.) vóór 1692
327. Steventje Jansen van Reedt, geb. vóór 1674.
Uit dit huwelijk:
a. Johannes Budding, ged. Ochten febr. 1692.
b. Neeltje, zie 163.

352. Joost van Loenen, geb. omstr. 1635.49

356. Adriaan Claasen de Grauw, geb. Woensdrecht? vóór 1660.

358. Pieter Meeuwesen, geb. Woensdrecht? vóór 1649, † na 3 maart 1723,108 tr. Putte 166993
359. Janneke Jansen, geb. Ossendrecht? vóór 1651.
Uit dit huwelijk:
a. Maria Pieters van Lindonck, ged. Ossendrecht 7 dec. 1670.93
b. Meeus Pieters van Lindonck, ged. Ossendrecht 17 jan. 1672.93
c. Cornelia Pieters van Lindonck, ged. Woensdrecht 27 maart 1678.93
d. Jan Pieters van Lindonck, ged. Ossendrecht 31 dec. 1678.93
e. Helena Pieters, zie 179.
f. Johanna Pieters van Lindonck, ged. Woensdrecht 28 juni 1682.93
g. Lijsbeth Pieters van Lindonk, ged. Woensdrecht 14 juli 1686.93
h. Jacobus Pieters van Lindonk, ged. Ossendrecht 14 nov. 1688,93 begr. ald. 13 febr. 1745.93
i. Tanneke Pieters van Lindonk, ged. Ossendrecht 25 dec. 1690.93
j. Claas Pieters van Lindonk, ged. Ossendrecht 31 mei 1693.93

360. Jan Teunis van Ingen, geb. Dodewaard? vóór 1641, † Dodewaard vóór 19 jan. 1679,109 tr. Dodewaard 26 mei 166150
361. Neeltje van Hattum, ged. Hien 24 april 1642.

384. Cornelis Jans van Rijn, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1662, tr. Leiden 21 juni 1682
385. Maartje Claas Geijteman, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1664.

386. Jacob Gijse van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 2 dec. 1676,18 tr. vóór 169918
387. Engeltje Maartens Krent, ged. Katwijk aan Zee 29 jan. 1679.18
Uit dit huwelijk:
a. Dirkje Jacobs, zie 193.
b. Trijntje Jacobs, zie 199.

388. Johannes Bastiaans de Voijs, ged. Katwijk aan Zee 5 aug. 1667,18 tr. Katwijk aan Zee 1 mei 169318
389. Maartje Ewouts Hacker, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1675.
Uit dit huwelijk:
a. Kniertje Vooijs, ged. Katwijk aan Zee 4 april 1695.18
b. Bastiaan Jans, zie 194.
c. Magtelt Vooijs, ged. Katwijk aan Zee 31 maart 1698.18

390. Dirk Hendriks van der Plas, geb. Rijnsburg? vóór 1684,110 † Rijnsburg na 25 mei 1752,111 tr. Oegstgeest 170427
391. Trijntje Dirks van Overvoorde, ged. Rijnsburg 8 okt. 1679,96vóór 28 jan. 1751.
Uit dit huwelijk:
a. Adelijtje, zie 195.
b. Aafje van der Plas, ged. Rijnsburg 23 sept. 1708,96vóór 14 juni 1722.42
c. Mengsje van der Plas, ged. Rijnsburg 2 dec. 1714.96
d. Aafje van der Plas, ged. Rijnsburg 14 juni 1722,96vóór 8 mei 1786.

392. Willem Jacobs Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 20 okt. 1697,18 begr. ald. 28 aug. 1767,18 tr. Katwijk aan Zee 17 sept. 171951
393. Magteld Gijs Schilpzand, ged. Katwijk aan Zee 27 juni 1694.18
Uit dit huwelijk:
a. Maartje Willems Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 19 nov. 1719.18
b. Jacobus Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 6 aug. 1724.18
c. Kornelis Willems, zie 196.
d. Gijsbert Berkheij, ged. Katwijk aan Zee omstr. 1730.18
e. Jannetje Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 11 april 1734.51

394. Dirk Dirks Haasneut, geb. Katwijk aan Zee vóór 1695, tr. Katwijk aan Zee 23 juni 171551
395. Lijsbeth Maartens Kulk, ged. Katwijk aan Zee 31 juli 1689.

396. Cornelis Cornelis van der Boon, ged. Katwijk aan Zee 21 okt. 1674,18 tr. Katwijk aan Zee 28 mei 170218
397. Maartje Claas Hoek, ged. Katwijk aan Zee 6 mei 1676.75

398. Jacob Gijse van Duijne (dezelfde als 386), tr. vóór 169918
399. Engeltje Maartens Krent (dezelfde als 387).

400. Job Simons Dubbelaar, geb. Leiden 9 sept. 1692,27 dekenwerker, † vóór 21 jan. 1730, tr. (ondertr. Leiden 19 april) 1715112
401. Neeltje Dirks, geb. Leiden vóór 1697.
Uit dit huwelijk:
a. Dirk, zie 200.
b. Simon Dubbelaar, ged. Leiden 27 juli 1717.112
c. Magteld Dubbelaar, ged. Leiden 17 sept. 1719,112vóór 9 juli 1721.42
d. Magdalena Dubbelaar, ged. Leiden 9 juli 1721.112
e. Bastiaan Dubbelaar, ged. Leiden 26 maart 1724.112

402. Jacobus Jacobus Questro, ged. Leiden 5 okt. 1687,99 wolkammer,99 begr. Leiden dec. 1737,99 tr. (ondertr. Leiden 12 maart) 171299
403. Aaltje Jans Diepenhorst, geb. Leiden? vóór 1694.

404. Huijg Cornelisse Haasnoot, ged. Katwijk aan Zee 27 aug. 1684,18 tr. Katwijk aan Zee 29 april 170818
405. Marietje Jans van den Oever, ged. Katwijk aan Zee 25 febr. 1685,18 begr. ald. 9 jan. 1768.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Huijge, zie 202.
b. Arend Huijge, zie 214.

406. Jacob Floris de Reus, ged. Katwijk aan Zee 15 nov. 1676,18 tr. vóór 170518
407. Wijntje Huige van Duijn, ged. Katwijk aan Zee 23 april 1679.18

408. Cent Leenderts Nijgh, ged. Katwijk aan Zee 27 jan. 1692,18 tr. Katwijk aan Zee 17 mei 171651
409. Niesje Jakobs Vlielander, ged. Katwijk 19 sept. 1694.113

410. Maarten Dirks van Duijvenbode, ged. Katwijk aan Zee 10 febr. 1686,18 tr. Katwijk aan Zee 20 april 170918
411. Annetje van den Oever, ged. Katwijk aan Zee 27 okt. 1686.18

412. Teunis Maartens Kulk, ged. Katwijk aan Zee 11 nov. 1674,18 tr. Katwijk vóór 169718
413. Maertje Arents Schaap, ged. Katwijk aan Zee 21 dec. 1664,114 † ald. vóór 24 mei 1716.24

414. Pieter Maartens Kraaij, ged. Katwijk aan Zee 1 okt. 1679,18 † ald. vóór 28 april 1715,24 tr. vóór 170518
415. Marijtje Lodewijks IJsserlo, geb. Noordwijk Binnen vóór 1685.

416. Cornelis Arijs van Dijk, ged. Katwijk aan de Rijn 23 nov. 1687,18 begr. Katwijk aan Zee vóór 1735,53 tr. Katwijk aan Zee 13 febr. 171218
417. Josijntje Jacobs van Duijn, ged. Katwijk aan Zee 6 dec. 1687,75 begr. ald. 23 okt. 1772.53
Uit dit huwelijk:
a. Arij Cornelis van Dijk, ged. Katwijk aan Zee 9 juli 1713,18 begr. ald. 15 sept. 1795.53
b. Leuntje van Dijk, ged. Katwijk aan Zee 15 sept. 1718,53 begr. ald. 12 juli 1800.53
c. Cornelis van Dijk, ged. Katwijk aan Zee 25 mei 1721,53 begr. ald. 13 mei 1803.53
d. Pietertje van Dijk, ged. Katwijk aan Zee 12 maart 1724,53 begr. ald..
e. Willem, zie 208.
f. Pietertje van Dijk, geb. Katwijk aan Zee vóór 1730.
g. Arendje van Dijk, ged. Katwijk aan Zee 13 juli 1732.51

418. Arij Cornelis Ouwehand, ged. Katwijk aan Zee 22 okt. 1702,115 † Katwijk 4 aug. 1759,115 tr. Katwijk aan Zee 26 jan. 1727115
419. Bastiaantje van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 25 jan. 1701,115 † ald. 7 april 1781.115

420. Gerrit Reijne Varkevisser, ged. Katwijk aan Zee 27 okt. 1697,75 begr. ald. 17 febr. 1781,75 tr. Katwijk 19 mei 172051
421. Jannetje Jacobs van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 7 juli 1697,95 begr. ald. 8 febr. 1773.75
Uit dit huwelijk:
a. Geertje Gerrits, zie 439.
b. Jan Gerrits, zie 210.
c. Aaltje Gerrits Varkevisser, ged. Katwijk aan Zee 16 febr. 1738.51

422. Cornelis Tijsz van Duijvenbode, ged. Katwijk aan Zee 16 juli 1705,18 begr. Katwijk 20 april 1748,77 tr. Katwijk aan Zee 25 mei 172751
423. Maartje Dirks Varkevisser, ged. Katwijk aan Zee 13 okt. 1697,77 † ald. febr. 1753.77

424. Hendrik Cornelis Hoek, ged. Katwijk aan Zee 9 febr. 1710,18 tr. Katwijk aan Zee 9 maart 173218
425. Huibertje Zuijderduijn, ged. Katwijk aan Zee 13 juni 1706.18
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Hendriks, zie 212.
b. Jaapje Hendriks Hoek, ged. Katwijk aan Zee 17 jan. 1742.

428. Huijg Cornelisse Haasnoot (dezelfde als 404), tr. Katwijk aan Zee 29 april 170818
429. Marietje Jans van den Oever (dezelfde als 405).

430. Leendert Cornelis Schaap, ged. Katwijk aan Zee 26 dec. 1687, tr. Katwijk aan Zee 13 maart 1712
431. Geertje Suijderduijn, ged. Katwijk aan Zee 23 okt. 1689.

432. Huig Jacobs van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 1 mei 1712,75 tr. Katwijk aan Zee 14 sept. 173275
433. Maartje Huigs Vooijs, ged. Katwijk aan Zee 19 maart 1713.75
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 25 april 1733, begr. ald. sept. 1734.
b. Huijgh van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 8 mei 1735, † vóór 20 jan. 1796.
c. Jacob Huigs van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 1 dec. 1737, † ald. 9 nov. 1808.
d. Maartje van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 20 dec. 1739, begr. ald. 18 juni 1788.
e. Aaltje van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 1 april 1742, begr. ald. sept. 1795.
f. Klaas Huijgs, zie 216.

434. Dirks Dirks Plokker, ged. Katwijk aan Zee 11 aug. 1720,18 tr. Katwijk aan Zee 28 april 1743116
435. Annetje Willems Nijgh, ged. Katwijk aan Zee 5 okt. 1721.18

436. Pieter Dirks Kraijenoord, ged. Katwijk aan Zee 10 april 1707, tr. Katwijk aan Zee 13 april 173246
437. Ariaantje Huigen Vooijs, ged. Katwijk aan Zee 6 jan. 1709.

438. Kornelis Kornelis van Duijvenbode, ged. Katwijk aan Zee 3 april 1718,18 begr. ald. 7 aug. 1802,75 tr. Katwijk aan Zee 12 nov. 174118
439. Geertje Gerrits Varkevisser, ged. Katwijk aan Zee 8 dec. 1720,77 begr. ald. 27 dec. 1753.75

440. Huijgh Teun Voys, ged. Katwijk aan Zee 15 okt. 1684,117 tr. 24 mei 1705117
441. Aafje Klaas Mol, ged. Katwijk aan Zee 8 april 1685,117 begr. ald. 19 okt. 1761.117
Uit dit huwelijk:
a. Ariaantje Huigen, zie 437.
b. Klaas Huigs, zie 220.
c. Maartje Huigs, zie 433.

442. Maarten Gerrits van den Oever, ged. Katwijk aan Zee 3 juni 1674,18 tr. Katwijk aan Zee 9 mei 170018
443. Elisabeth Ariens, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1682.

444. Jacob Pieters van der Holst, ged. Noordwijk aan Zee 5 febr. 1680,100 tr. Noordwijk 6 maart 1701118
445. Neeltje Klaasdr van Nobelen, geb. Noordwijk? vóór 1683, † vóór 26 juni 1711.24

446. Jacob Gijse (Halflast) van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 10 april 1651,18 ambachtbewaarder,27 begr. Katwijk aan Zee 14 okt. 1725,75 tr. 1e Katwijk aan Zee 20 maart 167818 Aaltje Maartens Kloen, ged. Katwijk aan Zee 31 dec. 1656,18 † ald. vóór 4 mei 1681; tr. 2e Katwijk aan Zee 4 mei 168118 Pieternelle Cornelis Schilpzand (zie 835); tr. 3e Katwijk 25 juli 169418
447. Aaltje Arijs Gratema, ged. Noordwijk 21 sept. 1670,119 begr. Katwijk aan Zee 12 mei 1728.75
Uit dit huwelijk:
a. Leendert Jacobs van Duijn, ged. Katwijk aan Zee 13 maart 1695.95
b. Jannetje Jacobs, zie 421.
c. Arentje Jacobs van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 14 maart 1700,95 † ald. vóór 28 febr. 1706.42
d. Arent van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 7 jan. 1703.95
e. Arentje, zie 223.
f. Arij van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 21 april 1709.95
g. Huig Jacobs, zie 432.

448. Claas Sijmons Kat, geb. Westzaandam? vóór 1660, tr. Westzaandam 4 aug. 168054
449. Grietje Dirks, geb. Westzaandam? vóór 1662.

450. Jan Jacobs Lam, geb. Westzaandam? vóór 1677, tr. Westzaandam 4 aug. 169754
451. Trijntje Cornelis, geb. Westzaandam? vóór 1679, begr. Westzaandam 1 maart 1728.54
Uit dit huwelijk:
a. Guertje Jans Lam, ged. Westzaandam 11 maart 1708,54 begr. ald. 26 april 1735,54 tr. Westzaandam 23 juni 172654 Cornelis Claas Kat (zie 224).
b. Trijntje Jans, zie 225.

452. Bastiaan Jans Reuriks, geb. Oostzaandam? vóór 1694, tr. vóór 1714
453. Aagje Claas, geb. Oostzaandam? vóór 1696.

480. Gerrit Jans Potjes, geb. Oostknollendam vóór 1670, veehouder, begr. Oostknollendam 20 aug. 1744,58 tr. Krommenie 31 dec. 169058
481. Trijntje Dirks, ged. Krommenie 23 okt. 1661,58 † Oostknollendam 23 april 1706.58
Uit dit huwelijk:
a. Lijsbeth Gerrits Potjes, geb. Oostknollendam vóór 1700.
b. Jan Gerrits Potjes, geb. Oostknollendam omstr. 1700.
c. Dirk Gerrits, zie 240.

482. Claas Claaszn, geb. West-Graftdijk? vóór 1691.

484. Reijnier van Hout, geb. vóór 1684, chirurgijn,58 begr. Oostknollendam 2 juni 1750,58 tr. 2e 26 juni 1717 Grietje Dirks, geb. vóór 1699; tr. 1e (ondertr.) vóór 1705
485. Lijsbet Jans, geb. vóór 1688, † vóór 26 juni 1717.24
Uit dit huwelijk:
a. Alexander van Hout, ged. Knollendam 5 april 1705.57
b. Jan van Hout, ged. Knollendam 7 juli 1707.57
c. Geertje van Hout, ged. Knollendam 28 juli 1709.57
d. Cornelia van Hout, ged. Knollendam 16 juli 1711.57
e. Cornelis Reiniers, zie 242.

486. Pieter Cornelis de Jager, geb. Westknollendam,55 ged. Krommenie 10 sept. 1673,55 † Westknollendam 8 nov. 1746,102 tr. Wormerveer 28 april 169759
487. Hillegont Jans, ged. Westzaandam 9 febr. 1676,5823 dec. 1720,120 begr. Westknollendam 26 dec. 1720.120
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Pieters Jager, geb. Knollendam? vóór 1700, bakker.
b. Aagje Pieters de Jager, ged. Westzaan 4 april 1700.121
c. Teunis Pieters de Jager, ged. Knollendam 4 juni 1702.57
d. Gerrit Pieters de Jager, ged. Knollendam 23 dec. 1703.57
e. Grietje Pieters de Jager, ged. Knollendam 12 dec. 1706,57vóór 1 april 1708.42
f. Grietje Pieters de Jager, ged. Knollendam 1 april 1708.57
g. Antje Pieters de Jager, ged. Knollendam 2 febr. 1710.57
h. Jan Pieters de Jager, ged. Knollendam 26 juli 1711,57vóór 21 aug. 1712.42
i. Jan Pieters de Jager, ged. Knollendam 21 aug. 1712,57vóór 22 juli 1714.42
j. Jan Pieters de Jager, ged. Knollendam 22 juli 1714.57
k. Marijtje Pieters de Jager, ged. Knollendam 27 okt. 1715,57vóór 12 dec. 1717.42
l. Marritje Pieters de Jager, ged. Knollendam 12 dec. 1717,57vóór 19 maart 1719.42
m. Maartje Pieters, zie 243.

492. Dirk Jans Lugtig, geb. vóór 1665, tr. vóór 168560
493. Anne Jans, geb. vóór 1667, † vóór 6 sept. 1707.79
Uit dit huwelijk:
a. Jan Dirks, zie 246.
b. Grietje Dirks Lugtigh, geb. Alkmaar? vóór 6 sept. 1707.60

494. Jacob, geb. Egmond aan Zee? vóór 1691, tr. Egmond aan Zee? vóór 171160
495. Marijtje Dirks, geb. Egmond aan Zee? vóór 1693.

496. Klaas Dekker, geb. Schellinkhout? vóór 1678.

502. Joris Pieters Kaij, geb. Berghout? vóór 1683, tr. Berkhout 8 april 17036
503. Jantje Volkerts, geb. Berkhout? vóór 1685, begr. Berkhout 3 april 1747.62

508. Pieter Jans Kelder, geb. Wormerveer? vóór 1693, tr. Westzaan 19 maart 171333
509. Trijntje Claas, geb. Wormerveer? vóór 1695.

Generatie X

512. Willem Gerrits, geb. Veessen vóór 1644.

514. Hendrik Stevens Brouwer, geb. Veessen? vóór 1654, † Hattem?.

528. Jan Morre, geb. vóór 1647, begr. Kampen 17 nov. 1694,66 tr. vóór 1667
529. Maria Harms van Camen, geb. vóór 1649, † Kampen na 6 jan. 1725.66
Uit dit huwelijk:
a. Herman Morre, ged. Kampen 8 april 1667.86
b. Hendrick, zie 264.
c. Hendrikje Morre, ged. Kampen 19 maart 1670.86
d. Benjamin Morre, ged. Kampen 21 nov. 1675.86
e. Eva Morre, ged. Kampen 14 maart 1680.86
f. Sara Morre, ged. Kampen 14 maart 1680.86
g. Maria Morre, ged. Kampen 14 maart 1680.86
h. Lijsebet Morre, ged. Kampen 23 april 1682.86
i. Berend Morre, ged. Kampen 12 nov. 1684.86
j. Willem Morre, ged. Kampen 23 nov. 1690.86

530. Isebrant Wolters, geb. vóór 1650, † vóór 23 okt. 1705,66 tr. 167066
531. Jacobyn Wolters Been, geb. vóór 1652, † Genemuiden 28 juli 1720.66

532. Hendrik Jans Hammer, geb. Meppel? vóór 1646, schoolmeester,61 doodgraver,66 † Genemuiden vóór 14 aug. 1688,66 tr. Genemuiden 166661
533. Elisabeth Rijcks Visser, geb. Genemuiden vóór 1648,66 † ald. vóór 17 juni 1683.66

534. Hendrik Bochers Moulard, geb. Genemuiden vóór 1655,66 bakker,66 † Genemuiden vóór 29 sept. 1693,24 tr. Kampen 15 jan. 167566
535. Elijsabeth van Camen, ged. Kampen 25 maart 1657,86 † Genemuiden vóór 20 maart 1720.66

536. Jan Blij, geb. Lobith? vóór 1621, meester-kleermaker,104vóór mei 1655,79 tr. vóór 18 aug. 1641104
537. Gerritje van Duijnen, geb. Lobith? vóór 1623, † ald. vóór 30 april 1668.104
Uit dit huwelijk:
a. Arnoldus Blij, ged. Lobith 27 sept. 1643,104 meester-smid,104 † Aerdt na 12 aug. 1717.104
b. Peter Blij, ged. Lobith 28 jan. 1646,104 † Herwen vóór 18 mei 1697.104
c. Hendrik Jans, zie 268.
d. Theodorus Blij, ged. Lobith 13 febr. 1652.104

538. Tijmen Bloemberg, geb. Zwartsluis? vóór 1637, tr. Zwartsluis? vóór 1657
539. Machtelt Jans, geb. Zwartsluis? vóór 1639.
Uit dit huwelijk:
a. Judit Tijmens, zie 269.
b. Jan Tijmens Bloemberg, ged. Zwartsluis 22 nov. 1657.
c. Geesjen Tijmens Bloemberg, ged. Zwartsluis 27 nov. 1659, † vóór 26 juni 1669.42
d. Hendrik Tijmens Bloemberg, ged. Zwartsluis 12 mei 1661, † vóór 1 sept. 1662.42
e. Hendrik Tijmens Bloemberg, ged. Zwartsluis 1 sept. 1662.
f. Beerentien Tijmens Bloemberg, ged. Zwartsluis 16 april 1665.
g. Merten Tijmens Bloemberg, ged. Zwartsluis 1 april 1666.
h. Geesien Tijmens Bloemberg, ged. Zwartsluis 26 juni 1669.
i. Tijmen Bloemberg, ged. Zwartsluis 26 febr. 1671.

564. Bertelt Jans Meule, geb. vóór 1638, tr.
565. Grietje Roelofs, geb. vóór 1640.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Bertels, ged. Staphorst 31 okt. 1658.41
b. Roelof Bertelts, ged. Staphorst 5 mei 1661,41vóór 1 jan. 1672.42
c. Roelof, zie 282.
d. Roelofje Bertolts, geb. Schiphorst, ged. IJhorst 28 maart 1675.105
e. Geesje Bertels, geb. Schiphorst, ged. IJhorst 4 febr. 1683.105

624. Hendrik Vincke, geb. vóór 1628.

632. Lucas Berends, geb. Veessen? vóór 1637.

644. Johann zum Forst, geb. Olpe, Steinbach, DE vóór 1590,122 † ald., tr.122
645. Maria, geb. vóór 1592.
Uit dit huwelijk:
a. Adolf Vorster, geb. Olpe, Steinbach, DE? 1610,122 papiermaker, begr. Broich, Mulheim, DE 3 jan. 1675,122 tr. 1638122 Maria, geb. Olpe, Steinbach, DE? vóór 1620, † Broich, Mulheim, DE omstr. 1650.
b. Matthijs, zie 322.

652. Jan Budding, geb. vóór 1652.

654. Jan Hermans van Reedt, geb. vóór 1640, tr. Hien en Dodewaard 8 jan. 166034
655. Gijsbertje Cornelis Udents, geb. vóór 1642.
Uit dit huwelijk:
a. Lijsbeth Jansen van Reedt, geb. vóór 1664, † vóór 12 aug. 1694.24
b. Steventje Jansen, zie 327.
c. Hermke van Reedt, geb. vóór 1685.

722. Alard van Hattum, geb. vóór 1600, † vóór 21 nov. 1653, tr.50
723. Antonia de Kemp, geb. vóór 1622, † na 28 nov. 1680.

772. Gijsbert Jacobs van Duijne, geb. Katwijk vóór 1651, schilpvoerder,97 begr. Katwijk aan Zee 7 dec. 1743,97 tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 7 juni) 167197
773. Cornelia Arents van der Poel, geb. Den Haag? vóór 1653.99
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Gijse, zie 386.
b. Marijtje Gijse van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 17 juni 1689.97

774. Maarten Jacobs van Duijne (Krent), geb. Katwijk aan Zee? vóór 1635, zeevonder,97 tr. Katwijk aan Zee 4 sept. 165518
775. Dirkje Bouwens de Beste, geb. Katwijk aan Zee vóór 1637.
Uit dit huwelijk:
a. Leuntje Maartens van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 20 jan. 1658, tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 18 jan.) 169375 Jan Roos (zie 1678,b).
b. Boudewijn Maartens, zie 838.
c. Engeltje Maartens, zie 387.

776. Bastiaan Arents de Voijs, geb. Katwijk aan Zee vóór 1639, † vóór 7 jan. 1693,18 tr. vóór 165918
777. Magtelt Hendriks, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1641.
Uit dit huwelijk:
a. Arendje Bastiaans, zie 787.
b. Ewout Bastiaans de Voijs, ged. Katwijk aan Zee 26 dec. 1660.18
c. Aagje Bastiaans, zie 803.
d. Machtelt Bastiaans de Voijs, ged. Katwijk aan Zee 15 febr. 1665.18
e. Johannes Bastiaans, zie 388.
f. Hendrik de Voijs, ged. Katwijk aan Zee 16 april 1673.18
g. Francijntje de Voijs, ged. Katwijk aan Zee juli 1676.18

778. Ewout Gijsse Hacker, geb. vóór 1640, tr. Katwijk aan Zee 10 april 166018
779. Kniertje Reijne de Knaap, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1642.
Uit dit huwelijk:
a. Anna Ewouts, zie 1743.
b. Maartje Ewouts, zie 389.

780. Hendrik Gerrits, geb. Rijnsburg? vóór 1664, tr. vóór 1684110
781. Atelijtje Dirks van den Bos, geb. Rijnsburg? vóór 1666.

782. Dirk Simons van Overvoorde, geb. Rijnsburg vóór 1652,110 begr. ald. 1685,110 tr. vóór 18 mei 1672
783. Meinsje Gijzen van Groenendijk, geb. Rijnsburg vóór 1654,1101720.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Dirks van Overvoorde, ged. Rijnsburg 27 sept. 1676.96
b. Simon Dirks van Overvoorde, geb. Rijnsburg vóór 1678,110 † ald. vóór 4 maart 1733.
c. Trijntje Dirks, zie 391.
d. Maartje Dirks van Overvoorde, geb. Rijnsburg vóór 1680,110 begr. Oegstgeest 4 juni 1741.
e. Haasje Dirks van Overvoorde, ged. Rijnsburg 10 okt. 1683.96
f. Pieter Dirks van Overvoorde, geb. vóór 1685, † Oegstgeest 14 dec. 1737.

784. Jacob Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 31 mei 1671,18 begr. ald. 7 okt. 1732,18 tr. Katwijk aan Zee 8 mei 169518
785. Jannetje Franse van Waerdenburgh, ged. Katwijk aan Zee 11 nov. 1663,18 † ald. 7 dec. 1738.18
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 29 jan. 1696.18
b. Willem Jacobs, zie 392.
c. Neeltje Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 5 sept. 1700.18
d. Frans Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 7 jan. 1703.18
e. Annetje Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 25 dec. 1705.18
f. Pieternelle Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 23 dec. 1708.18
g. Dirk Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 5 maart 1713.18

786. Gijs Cornelis Schilpsant, geb. vóór 1671, ged. Katwijk aan Zee 23 febr. 1676,18 tr. vóór 169118
787. Arendje Bastiaans de Voijs, ged. Katwijk aan Zee 9 maart 1659,18 tr. 2e Katwijk aan Zee 21 aug. 169718 Pieter Cornelis Vlielander/den Hoorn (zie 1690).
Uit dit huwelijk:
a. Mattie Schilpsant, ged. Katwijk aan Zee 12 aug. 1691.18
b. Magteld Gijs, zie 393.
c. Bastiaan Schilpsant, ged. Katwijk aan de Rijn 10 maart 1697.18

788. Dirk Cornelis, ged. Katwijk aan Zee 10 jan. 1655,22 tr. Katwijk aan Zee 24 febr. 168322
789. Aagje Dirks de Best, ged. Katwijk aan Zee 15 jan. 1659,22vóór 24 dec. 1700.

790. Maarten Maartens Kulk, ged. Katwijk aan Zee 20 okt. 1658,18 tr. Katwijk aan Zee 19 mei 168618
791. Maartje Jacobs Heer, ged. Katwijk aan Zee 7 jan. 1663.18
Uit dit huwelijk:
a. Lijsbeth Maartens, zie 395.
b. Maarten Maartens Kulk, ged. Katwijk aan Zee 9 okt. 1695,18 tr. Katwijk aan Zee 16 april 171951 Jannetje Gijse van Duijvenbode (zie 1754,b).

792. Cornelis Jans van der Boon, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1654, herbergier,97 tr. Voorschoten 3 dec. 167318
793. Grietje Cornelis van Rhijn, geb. Katwijk aan de Rijn? vóór 1656.

794. Claas Cornelis Hoek, ged. Katwijk aan Zee 5 febr. 1645,18 tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 9 juli) 167318
795. Aagje Cornelis Lodder, ged. Katwijk aan Zee 11 okt. 1647,18 † ald. vóór 5 febr. 1701.24
Uit dit huwelijk:
a. Maartje Claas, zie 397.
b. Cornelis Klaas Hoek, ged. Katwijk aan Zee 15 aug. 1677.18
c. Pietertje Claas Hoek, ged. Katwijk aan Zee 19 maart 1679,97 begr. ald. 28 maart 1741.97
d. Niesje Klaas Hoek, ged. Katwijk aan Zee 2 febr. 1681.97
e. Ariaantje Claas Hoek, geb. Katwijk aan Zee vóór 1682,75 † ald. 5 april 1732,75 tr. Katwijk aan Zee 23 mei 170075 Paulus Jacobs Spaanderman (zie 1702,b).
f. Lijsbeth Claas Hoek, ged. Katwijk aan Zee 25 okt. 1682,97 † ald. 13 sept. 1760,75 tr. Katwijk aan Zee 5 april 171075 Arend Huige van Duijn (zie 814,c).
g. Aaltje Claas Hoek, ged. Katwijk aan Zee 2 juli 1684.97
h. Cornelis Claas Hoek, ged. Katwijk aan Zee 17 nov. 1686.97
i. Theunis Claas Hoek, ged. Katwijk aan Zee 9 jan. 1692.18

800. Simon Lodewijks Dubbelaar, ged. Leiden 15 april 1663,112 wolscheider,112 begr. Leiden 22 febr. 1721,99 tr. (ondertr. Leiden 18 jan.) 1687112
801. Guurtje Joppe, geb. Noordwijk vóór 1669.
Uit dit huwelijk:
a. Jannetje Dubbelaar, ged. Leiden 25 nov. 1687,98vóór 22 okt. 1690.42
b. Johannes Dubbelaar, ged. Leiden 6 april 1689.98
c. Jannetje Dubbelaar, ged. Leiden 22 okt. 1690.98
d. Job Simons, zie 400.
e. Lodewijk Dubbelaar, ged. Leiden 20 okt. 1693,98vóór 12 juni 1695.42
f. Lodewijk Dubbelaar, ged. Leiden 12 juni 1695,98vóór 16 jan. 1697.42
g. Lodewijk Dubbelaar, ged. Leiden 16 jan. 1697.98
h. Mensje Dubbelaar, ged. Leiden 4 juli 1700.98
i. Gideon Dubbelaar, ged. Leiden 22 febr. 1703.112

802. Dirk Floris de Reus, ged. Katwijk aan Zee 28 febr. 1666,18 viskoper,99 begr. Leiden 24 okt. 1699,99 tr. Katwijk aan Zee 11 juni 168518
803. Aagje Bastiaans de Voijs, ged. Katwijk aan Zee 12 febr. 1662,18 begr. Leiden 2 jan. 1745.99
Uit dit huwelijk:
a. Bastiaan Dirks, ged. Leiden 29 juni 1688.112
b. Neeltje, zie 401.

804. Jacobus Joris Questro, ged. Leiden 7 okt. 1666,99 letterzetter,112vóór 19 mei 1691,24 tr. (ondertr. Leiden 2 okt.) 1685112
805. Magdaleentje van der Velde, ged. Zwolle 21 juni 1668.99
Uit dit huwelijk:
a. Jacobus Jacobus, zie 402.
b. Joris Questro, ged. Leiden 27 nov. 1689.

806. Jan Cornelis Diependorst, geb. Hazerswoude? vóór 1662, varensgat,112vóór 19 sept. 1699,24 tr. (ondertr. Leiden 11 dec. 1682)112
807. Neeltje Pieters, geb. Noordwijk? vóór 1664.

808. Cornelis Cornelis Haseneut, ged. Katwijk aan Zee 17 april 1656,18 tr. Katwijk aan Zee 10 mei 168218
809. Annetje Arentsen, ged. Katwijk aan Zee 5 okt. 1659.22

810. Jan Jans van den Oever, ged. Katwijk aan Zee 30 mei 1660,18 tr. Katwijk aan Zee 17 aug. 168318
811. Trijntje Willems Kal, ged. Katwijk aan Zee 30 jan. 1661.18
Uit dit huwelijk:
a. Marietje Jans, zie 405.
b. Annetje, zie 411.

812. Floor Dirks de Reus, geb. Puttershoek vóór 1637,123 tr. Katwijk aan Zee 21 april 165718
813. Lijsbeth Cornelis, geb. vóór 1639.
Uit dit huwelijk:
a. Dirk Floris, zie 802.
b. Jacob Floris, zie 406.

814. Huig Pieters van Duijne, geb. Katwijk aan Zee vóór 1647, schuitvoerder,97 † Katwijk aan Zee 21 nov. 1724,97 tr. Katwijk aan Zee 5 juni 166718
815. Haasje Arends, geb. Katwijk aan Zee vóór 1649.
Uit dit huwelijk:
a. Neeltje Huige van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 7 febr. 1672,77 begr. ald. 24 nov. 1761,77 tr. Katwijk aan Zee 7 juli 169777 Arij Dirks Varkevisser (zie 3348,h).
b. Wijntje Huige, zie 407.
c. Arend Huige van Duijn, ged. Katwijk aan Zee 24 jan. 1685,75 † ald. 1 nov. 1727,75 tr. Katwijk aan Zee 5 april 171075 Lijsbeth Claas Hoek (zie 794,f).

816. Leendert Nijgh, ged. Katwijk aan Zee 22 aug. 1660,18vóór 1705,18 tr. Katwijk 1 mei 168418
817. Magtelt Cornelis, geb. Scheveningen? vóór 1666.18
Uit dit huwelijk:
a. Arie Nijgh, ged. Katwijk aan Zee 3 febr. 1686.18
b. Cornelis Nijgh, ged. Katwijk aan Zee 8 jan. 1690.18
c. Cent Leenderts, zie 408.
d. Jacomijntje Nijgh, ged. Katwijk aan Zee 27 febr. 1695.18
e. Aafje Nijgh, ged. Katwijk aan Zee 1 febr. 1698.18

818. Jacob Cornelis Vlielander, geb. Katwijk aan Zee vóór 1671, tr. Katwijk aan Zee 11 mei 169118
819. Willemtje Jakobs Kapitein, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1673.
Uit dit huwelijk:
a. Niesje Jakobs, zie 409.
b. Weintje Jakobs Vlielander, geb. Katwijk aan Zee,113 ged. Katwijk 11 nov. 1696,113vóór 24 juli 1707.42
c. Kornelis Jakobs Vlieland, ged. Katwijk 10 aug. 1698.113
d. Annetie Jacobs Vlieland, ged. Katwijk aan Zee 7 aug. 1701.51
e. Weintje Jacobs Vlielander, geb. Katwijk aan Zee, ged. Katwijk 24 juli 1707.113

820. Dirk Willems van Duijvenbode, ged. Katwijk aan Zee 15 mei 1661,18 begr. ald. 27 aug. 1742, tr. Katwijk aan Zee 19 april 168318
821. Neeltje Maartens, ged. Katwijk aan Zee 29 jan. 1657,18vóór 9 dec. 1701.

822. Jan Jans van den Oever (dezelfde als 810), tr. Katwijk aan Zee 17 aug. 168318
823. Trijntje Willems Kal (dezelfde als 811).

824. Maarten Maartens Kulk, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1638, tr. vóór 165818
825. Maartje Gijse, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1640.
Uit dit huwelijk:
a. Maarten Maartens, zie 790.
b. Teunis Maartens, zie 412.

826. Arie Ameriks Stront, geb. Katwijk aan Zee vóór 1628, tr. Katwijk aan Zee 13 dec. 1659114
827. Mensje Gijse, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1641.
Uit dit huwelijk:
a. Americk Ariens, ged. Katwijk aan Zee 7 nov. 1660.114
b. Maertje Arents, zie 413.

828. Maarten Jacobs Kraaij, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1647, tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 23 jan.) 166797
829. Mattie Willems, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1649.

830. Lodewijk Gerrits van IJserlo, geb. Noordwijk Binnen vóór 1655, † vóór 14 mei 1685,24 tr. Katwijk aan Zee 30 juni 167597
831. Dirkje Arents Eickenhoorn, ged. Noordwijk 16 aug. 1654.119

832. Arij Cornelis van Dijk, ged. Katwijk aan Zee 4 febr. 1646,18 begr. ald., tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 26 dec. 1677)18
833. Leuntje Cornelis, ged. Katwijk aan Zee 6 sept. 1643.18
Uit dit huwelijk:
a. Ariaantje van Dijk, ged. Katwijk aan Zee 6 nov. 1678,18 begr. ald. 7 febr. 1750.53
b. Cornelis van Dijk, ged. Katwijk aan Zee 24 maart 1680,18 begr. ald..
c. Neeltje van Dijk, ged. Katwijk aan Zee 1 aug. 1683,18 begr. ald..
d. Cornelis Arijs, zie 416.

834. Jacob Gijse (Halflast) van Duijne (dezelfde als 446 in generatie IX), tr. 2e Katwijk aan Zee 4 mei 168118
835. Pieternelle Cornelis Schilpzand, geb. vóór 1663, ged. Katwijk aan Zee 23 febr. 1676,18vóór 25 juli 1694.24
Uit dit huwelijk:
a. Maartje Jacobs van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 2 juni 1686,75 begr. ald. 11 okt. 1765,75 tr. Katwijk aan Zee 29 april 170875 Pieter Cornelis Plokker (zie 1736,b).
b. Josijntje Jacobs, zie 417.

836. Cornelis Gijse Ouwehand, ged. Katwijk aan Zee 7 aug. 1678,115 stuurman,77 begr. Katwijk aan Zee 10 nov. 1759,77 tr. Katwijk aan Zee 6 juni 1700115
837. Adriaantje Varkevisser, ged. Katwijk aan Zee 22 aug. 1677,115 begr. ald. 31 jan. 1761.77
Uit dit huwelijk:
a. Arij Cornelis, zie 418.
b. Pieter Cornelis Ouwehand, ged. Katwijk aan Zee 27 sept. 1705,115 scheepskapitein,52 † Katwijk aan Zee 22 febr. 1770,115 tr. Katwijk aan Zee 25 febr. 1727115 Ermpje Bouwes van Duijnen (zie 838,b).

838. Boudewijn Maartens van Duijne (Krent), ged. Katwijk aan Zee 12 febr. 1662, tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 11 mei) 168797
839. Grietje Gerrits, ged. Katwijk aan Zee 6 nov. 1661.97
Uit dit huwelijk:
a. Bastiaantje, zie 419.
b. Ermpje Bouwes van Duijnen, ged. Katwijk aan Zee 19 juni 1707,115 begr. Katwijk 22 dec. 1780,115 tr. Katwijk aan Zee 25 febr. 1727115 Pieter Cornelis Ouwehand (zie 836,b).

840. Reijn Dirks Varkevisser, ged. Katwijk aan Zee 14 febr. 1677,75 begr. ald. 6 okt. 1730,75 tr. 2e Katwijk aan Zee 5 nov. 172475 Barber Gerrits Roos (zie 1678,d); tr. 1e Katwijk aan Zee 1 maart 169718
841. Geertje Gerrits Schipper, ged. Katwijk aan Zee 3 maart 1675,75 begr. ald. 2 maart 1720.75
Uit dit huwelijk:
a. Gerrit Reijne, zie 420.
b. Arij Reijne Varkevisser, ged. Katwijk aan Zee 28 okt. 1703.18

842. Jacob Gijse (Halflast) van Duijne (dezelfde als 446 in generatie IX), tr. 3e Katwijk 25 juli 169418
843. Aaltje Arijs Gratema (dezelfde als 447 in generatie IX).

844. Tijs Cornelis van Duijvenbode, ged. Katwijk aan Zee maart 1677,18 tr. Katwijk aan Zee 18 jan. 170118
845. Annetje Pieters Vlielander, ged. Katwijk aan Zee 2 dec. 1676.18
Uit dit huwelijk:
a. Pieternelle van Duijvenbode, ged. Katwijk aan de Rijn 3 april 1701,18vóór 5 aug. 1703.42
b. Pieternelle van Duijvenbode, ged. Katwijk aan Zee 5 aug. 1703.18
c. Cornelis Tijsz, zie 422.
d. Pieter van Duijvenbode, ged. Katwijk aan Zee 4 sept. 1707,18vóór 10 febr. 1709.42
e. Pieter van Duijvenbode, ged. Katwijk aan Zee 10 febr. 1709.18
f. Dirk van Duijvenbode, ged. Katwijk aan Zee 22 nov. 1711,182 juli 1797.18
g. Jacob van Duijvenbode, ged. Katwijk aan Zee 25 dec. 1713.18
h. Hendrik van Duijvenbode, ged. Katwijk aan Zee 25 mei 1721.18

846. Dirk Dirks Varkevisser, ged. Katwijk aan Zee 8 april 1668,77 stuurman ter visserij,77 † Katwijk aan Zee 13 juli 1727,77 tr. Katwijk aan Zee 21 aug. 168977
847. Annetje Willemsd de Knaap, ged. Katwijk aan Zee 19 sept. 1666.77
Uit dit huwelijk:
a. Dirk Dirks Varkevisser, ged. Katwijk aan Zee 22 febr. 1690,77 † ald. omstr. 4 okt. 1765.77
b. Maartje Dirks, zie 423.

848. Cornelis Hendriks Hoek, ged. Katwijk aan Zee 2 febr. 1687,18 tr. Katwijk aan Zee 20 jan. 170918
849. Wijntje Maartens Buijs, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1691.18

850. Arij Leenderts Suijderduijn, ged. Katwijk aan Zee 20 juni 1660,18 begr. ald. 10 juni 1724,75 tr. Katwijk aan Zee 30 mei 168818
851. Ariaentje Jacobs Spaanderman, ged. Katwijk aan Zee 28 febr. 1663,18 begr. ald. 2 febr. 1742.75
Uit dit huwelijk:
a. Geertje, zie 431.
b. Huibertje, zie 425.

860. Cornelis Ameriks, ged. Katwijk aan Zee 6 nov. 1644, tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 18 aug.) 1673
861. Brechje Dirks, geb. Katwijk aan Zee,22 ged. Katwijk aan de Rijn 1 maart 1648.22

862. Arij Leenderts Suijderduijn (dezelfde als 850), tr. Katwijk aan Zee 30 mei 168818
863. Ariaentje Jacobs Spaanderman (dezelfde als 851).

864. Jacob Gijse (Halflast) van Duijne (dezelfde als 446 in generatie IX), tr. 3e Katwijk 25 juli 169418
865. Aaltje Arijs Gratema (dezelfde als 447 in generatie IX).

866. Huijgh Teun Voys (dezelfde als 440 in generatie IX), tr. 24 mei 1705117
867. Aafje Klaas Mol (dezelfde als 441 in generatie IX).

868. Dirk Cornelis Plokker, ged. Katwijk aan Zee 31 juli 1677,18 tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 27 maart) 170718
869. Maartje Flores Vlielander, ged. Katwijk aan Zee 20 juni 1683.18

870. Willem Pieters Nijgh, ged. Katwijk aan Zee 30 nov. 1692,18 tr. Katwijk aan Zee 1 okt. 171318
871. Kniertje Alders Kuijt, ged. Katwijk aan Zee 8 febr. 1693.18

872. Dirk Pieters Kraijenoord, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1679, tr. Katwijk aan Zee 20 dec. 1699
873. Leuntje Leenderts Verdoes, geb. Katwijk aan Zee vóór 1676, tr. 1e Katwijk aan Zee 7 maart 169477 Dirk Pieters Varkevisser (zie 1674,a).
Uit dit huwelijk:
a. Leendert Dirks Kraijenoord, ged. Katwijk aan Zee 5 april 1705, † ald. 5 juli 1751.
b. Pieter Dirks, zie 436.

874. Huijgh Teun Voys (dezelfde als 440 in generatie IX), tr. 24 mei 1705117
875. Aafje Klaas Mol (dezelfde als 441 in generatie IX).

876. Cornelis Cornelis van Duijvenbode, ged. Katwijk aan Zee 22 febr. 1688,18 tr. Katwijk aan Zee 24 febr. 171551
877. Niesje Gijse van Duijvenbode, ged. Katwijk aan Zee 2 nov. 1687,18 begr. ald. 12 juli 1729.75

878. Gerrit Reijne Varkevisser (dezelfde als 420 in generatie IX), tr. Katwijk 19 mei 172051
879. Jannetje Jacobs van Duijne (dezelfde als 421 in generatie IX).

880. Theunis Arends de Vooijs, geb. Katwijk aan Zee vóór 1664, reder,117vóór 1718,117 tr.
881. Maartje Huige, ged. Katwijk aan Zee 20 dec. 1652,18vóór 1693.

882. Claas Willems, ged. Katwijk aan Zee 1 aug. 1655,18 tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 26 maart) 167918
883. Arentje Cornelis Keus, ged. Scheveningen 20 nov. 1650.18

884. Gerrit Jans van den Oever, ged. Katwijk aan Zee 14 febr. 1644,18 tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 27 juni) 166618
885. Aagje Claasen, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1648, ged. Katwijk aan Zee 11 juli 1666.18

888. Pieter Jacobs van der Holst, geb. Noordwijk? vóór 1658, † Noordwijk aan Zee vóór 22 febr. 1705,24 tr. Noordwijk 20 febr. 1678118
889. Jaapje Cornelis Glasbergen, ged. Noordwijk 26 jan. 1653.119

892. Gijs Maartens van Duijnen, geb. Katwijk aan Zee 1595, adelborst,1241657,27 tr. vóór 164327
893. Joosje Leenderts, geb. Katwijk aan Zee 1601.
Uit dit huwelijk:
a. Leuntge van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 1 nov. 1643.
b. Maertge van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 22 okt. 1645.
c. Huijghe van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 25 okt. 1648.
d. Jacob Gijse (Halflast), zie 446.
e. Arentie van Duijne, ged. Katwijk aan Zee 4 jan. 1654.

894. Arij Jans Gratema, ged. Noordwijk 13 juni 1639,119 tr. Noordwijk Binnen 20 april 1664125
895. Jannetje Pieters Surendonk, geb. Noordwijk? vóór 1646.

960. Jan Gerretsen Potjes, geb. Oostknollendam? vóór 1631, veehouder, † Oostknollendam vóór 1683,58 tr. Wessanen 15 jan. 165158
961. Lijsbet Jacobs, geb. Wormerveer? vóór 1633.

962. Dirk Simons, geb. Krommenie? vóór 1641, tr. vóór 166158
963. Trijntje Simons, geb. Krommenie? vóór 1643.

968. (zoon) van Hout, geb. vóór 1661.

970. Jan, geb. vóór 1668, tr.
971. Lijsabet Wouters, geb. Beuningen? vóór 1670.

972. Cornelis Pieters de Jager, geb. Westknollendam? vóór 1640,58 tr. vóór 167355
973. Grietje Koerts, geb. Westknollendam? vóór 1655.
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Cornelis, zie 486.
b. Antje Cornelis de Jager, ged. Krommenie 26 jan. 1678.55

974. Jan Teunis Cock, geb. Dortmund, DE vóór 1650,12029 okt. 1727,120 begr. Westzaan 1 nov. 1727,120 tr.
975. Aagje Gerrits, geb. 20 maart 1651,120 † Westzaan 21 okt. 1720.120
Uit dit huwelijk:
a. Hillegont, zie 487.
b. Gerrit Jans Cock, ged. Westzaandam 3 april 1689,126 bakker, † vóór 10 febr. 1730.24

Generatie XI

1024. Gerrit Dirks, geb. vóór 1619, † na 1650.

1056. Berent Morre, geb. omstr. 1610,66 cavalerist.66

1058. Hermen Hendriks van Camen, geb. vóór 1626, tr. (ondertr. Kampen?) vóór 1649
1059. Marritje Martens, ged. Kampen 7 sept. 1628,86 begr. ald. 1 febr. 1656.66
Uit dit huwelijk:
a. Maria Harms, zie 529.
b. Lijsbeth van Camen, ged. Kampen 21 maart 1649.86
c. Jan van Camen, ged. Kampen 12 maart 1651.86
d. Aaltje van Camen, ged. Kampen 23 febr. 1653.86
e. Benjamin van Camen, ged. Kampen 16 febr. 1655.86

1060. Wolter Stevens, geb. vóór 1630, † vóór 11 dec. 1671, tr. vóór 28 juli 1651
1061. Nellechien Isebrands, geb. Genemuiden? vóór 1632, † vóór 27 maart 1670.

1062. Wolter Been, geb. omstr. 1620.66

1064. Jan Geerts Hammer, geb. Den Ham, NL-OV vóór 1613,66 † Meppel na 24 sept. 1674,66 tr. Ruinerwold na 19 juli 164366
1065. Jantien Claes, geb. Ruinerwold omstr. 1615, † Meppel vóór 19 juli 1668.24

1066. Rijck Jans Visscher, geb. omstr. 1600,66 burgemeester (schepen).66

1068. Borchert Arents Mulart, geb. Genemuiden omstr. 1605,66 † ald. vóór 16 dec. 1657,66 tr. Genemuiden omstr. 163066
1069. Merrichien Berents, geb. vóór 1612, † Genemuiden vóór 28 aug. 1696.

1070. Jan Hendriks van Camen, geb. vóór 1634, muntersgezel,66 begr. Kampen 19 jan. 1692,66 tr. Kampen vóór 24 maart 165466
1071. Geertjen Egberts Vriese, geb. vóór 1636, begr. Kampen 21 aug. 1657.66
Uit dit huwelijk:
a. Hendrikje van Camen, ged. Kampen 24 maart 1654.86
b. Elijsabeth, zie 535.

1128. Jan Bertols, geb. vóór 1618.

1288. Hans zum Forst, geb. NL vóór 1556,122 papiermaker, † Olpe, Steinbach, DE.

1304. Antonie Jansen Budding, geb. vóór 1642, † vóór 13 sept. 1674,24 tr. vóór 1662127
1305. Aaltje Jansen de Vree, geb. vóór 1644, † na 13 sept. 1674.108

1444. Frederik van Hattum, geb. Hien? vóór 1576,50 † ald. vóór 12 okt. 1625,50 tr. vóór 161050
1445. Alardtje Barten, geb. Dodewaard vóór 1592, † na 22 okt. 1625.50

1544. Jacob Gijse van Duijne, geb. Katwijk vóór 1631,99na 1663, tr. vóór 165199
1545. Wijntje Jacobs, geb. Katwijk? vóór 1633.

1548. Jacob Maartens van Duijne, geb. omstr. 1606, adelborst,124omstr. 1668.

1550. Bouwen Claas de Beste, geb. Leiden omstr. 1587,99 scheepmaker te Katwijk,99 begr. Katwijk 11 juni 1672,99 tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 4 juni) 161797
1551. Engeltje Bruijns, geb. Katwijk 1596,99 † ald. 1690.
Uit dit huwelijk:
a. Claas Boudewijns van Beste, geb. Katwijk omstr. 1618,97 scheepmaker.
b. Gerrit Bouwens de Best, geb. vóór 1634, † Katwijk aan Zee vóór 9 maart 1659,24 tr. Katwijk aan Zee 15 aug. 165418 Jannetje Philips Doublet (zie 3481).
c. Dirkje Bouwens, zie 775.
d. Grietje Bouwens, zie 1695.

1552. Arent Jans Vooijs, ged. Katwijk aan de Rijn 4 mei 1613,18 reder,117vóór 24 mei 1682,117 tr. vóór 1639
1553. Neeltje Bastiaans Verdoes, geb. Katwijk aan Zee vóór 1621.
Uit dit huwelijk:
a. Bastiaan Arents, zie 776.
b. Maartje Arents Vooijs, geb. Katwijk aan Zee vóór 1645, tr. Katwijk aan Zee 13 mei 166318 Willem Cornelis Hoek (zie 3382,b).
c. Haasje, zie 815.
d. Leentje Arents de Voys, geb. Katwijk aan Zee vóór 1652, † Leiden 27 dec. 1703.117
e. Theunis Arends, zie 880.

1556. Gijs Ansens Hacker, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1601, tr. vóór 1621115
1557. Neeltje Gerrits, geb. Katwijk? vóór 1603.
Uit dit huwelijk:
a. Dirkje Gijse, zie 3345.
b. Ewout Gijsse, zie 778.

1558. Reijn de Knaap, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1622.

1564. Simon Pieters van Overvoorde, geb. Rijnsburg 1600,128vóór 1654,79 tr. vóór 1649110
1565. Marijtje Cornelis van der Codde, geb. Rijnsburg vóór 1613.129
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Simons van Overvoorde, geb. Rijnsburg vóór 1649,110 † Oegstgeest 1703.110
b. Claas Simons van Overvoorde, geb. Rijnsburg vóór 1651,1107 jan. 1717.
c. Dirk Simons, zie 782.
d. Jan Simons van Overvoorde, geb. Rijnsburg vóór 1654, † Stompwijk 1688.

1566. Gijsbert Jeroens van Groenendijk, geb. Rijnsburg? vóór 1634, † vóór 9 jan. 1657,24 tr. vóór 1654110
1567. Haasje Laurens van Nierop, geb. Rijnsburg vóór 1636.110
Uit dit huwelijk:
a. Meinsje Gijzen, zie 783.
b. Louris Groenendijck, geb. Rijnsburg vóór 1656.
c. Leentje Gijsberts van Groenendijk, geb. Rijnsburg vóór 1657,110 † Rijnsburg? vóór 17 maart 1690.24

1568. Willem IJsbrant Berkheij, geb. Katwijk aan Zee vóór 1635, tr. Katwijk aan Zee 16 juli 165518
1569. Neeltje Dirks Harpert, geb. Katwijk aan Zee vóór 1637.
Uit dit huwelijk:
a. Aagje Willems Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 10 dec. 1656.18
b. Willem Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 3 maart 1658.18
c. Brechje Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 12 okt. 1659.18
d. Gerritje Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 13 maart 1661.18
e. Trijntje Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 8 juli 1663.18
f. Crijn Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 11 jan. 1665.
g. Nelletje Berkheij, ged. Katwijk aan Zee 12 juni 1667,18 tr. Katwijk aan Zee 23 mei 169418 Cornelis Cornelis Vlielander (zie 1636,a).
h. IJsbrand Berkheij, geb. Katwijk aan Zee vóór 1668.18
i. Jacob, zie 784.

1570. Frans Jans van Waerdenburg, geb. vóór 1636, tr. Katwijk aan Zee 7 okt. 165618
1571. Engeltje Goverts, geb. vóór 1638.
Uit dit huwelijk:
a. Jannetje Franse, zie 785.
b. Cornelis Franse van Waardenburg, ged. Katwijk aan Zee 11 juni 1665,18 begr. Scheveningen 9 juni 1731.130

1572. Cornelis Willems Schilpsant, geb. Zandvoort? vóór 1643, tr.
1573. Maartje Gijse, geb. vóór 1645.
Uit dit huwelijk:
a. Pieternelle Cornelis, zie 835.
b. Gijs Cornelis, zie 786.
c. Klaas Schilpsant, ged. Katwijk aan Zee 23 febr. 1676.18
d. Annetje Schilpsant, ged. Katwijk aan Zee 23 febr. 1676.18
e. Willem Schilpsant, ged. Katwijk aan Zee 25 mei 1676.18

1574. Bastiaan Arents de Voijs (dezelfde als 776 in generatie X), tr. vóór 165918
1575. Magtelt Hendriks (dezelfde als 777 in generatie X).

1576. Cornelis Dirks Haasnoot, geb. vóór 1634, tr. Katwijk aan Zee 1 nov. 165422
1577. Marijtje Dirks, geb. vóór 1636.
Uit dit huwelijk:
a. Dirk, zie 788.
b. Cornelis Cornelis, zie 808.

1578. Dirk Alderts de Best, geb. vóór 1639, tr. vóór 165922
1579. Aafje Cornelis, geb. vóór 1641.

1580. Maarten Maartens Kulk (dezelfde als 824 in generatie X), tr. vóór 165818
1581. Maartje Gijse (dezelfde als 825 in generatie X).

1582. Jacob Maartens Heer, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1624, tr. Katwijk aan Zee 22 mei 165018
1583. Lijsbet Cornelis, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1632.

1584. Jan Cornelis van der Boon, ged. Warmond 18 dec. 1633,131 herbergier te Katwijk aan de Rijn,131 tr. Warmond 9 febr. 1653131
1585. Ariaantje Hendriks, geb. Noordwijk? vóór 1635.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Jans, zie 792.
b. Dirk Jans van der Boon, ged. Katwijk aan de Rijn 10 juli 1661.18
c. Leendert Jans van der Boon, ged. Katwijk aan de Rijn 2 maart 1664.18
d. Machtelt Jans van der Boon, ged. Katwijk aan de Rijn 18 april 1666.18
e. Jan Jans van der Boon, ged. Katwijk aan Zee 1 jan. 1668.18

1588. Cornelis Claas Hoeck, geb. Katwijk aan Zee vóór 1621, tr. Katwijk aan Zee 5 mei 164118
1589. Aaltje Sijmens, geb. vóór 1623.
Uit dit huwelijk:
a. Claas Cornelis, zie 794.
b. Machteltje Cornelis Hoek, ged. Katwijk aan Zee 1 juli 1646,18vóór 7 febr. 1655.42
c. Simon Cornelis Hoek, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1648.
d. Hendrik Cornelis, zie 1696.
e. Machtelt Cornelis Hoek, ged. Katwijk aan Zee 7 febr. 1655.18

1590. Cornelis Leenderts Lodder, geb. vóór 1618, tr. Katwijk aan Zee 29 mei 163818
1591. Lijsbet Ameriks, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1620.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Cornelis Lodder, ged. Katwijk aan de Rijn 22 juli 1640.
b. Aagje Cornelis, zie 795.

1600. Lodewijk Simons Dubbelaar, geb. Leiden omstr. 1634,99 timmerman,112 tr. 1e (ondertr. Leiden 2 aug.) 1653112 Cornelia Claes, geb. Haarlem? vóór 1635; tr. 2e (ondertr. Leiden 11 nov.) 1660112
1601. Jannetje Jans, geb. Leiden? vóór 1642, † Oegstgeest vóór 20 sept. 1714.112
Uit dit huwelijk:
a. Simon Lodewijks Dubbelaar, ged. Leiden 30 okt. 1661,112vóór 15 april 1663.42
b. Simon Lodewijks, zie 800.
c. Johannes Lodewijks Dubbelaar, ged. Leiden 17 mei 1665.112
d. Gideon Lodewijks Dubbelaar, ged. Leiden 9 nov. 1667.112
e. Marijtje Lodewijks Dubbelaar, ged. Leiden 8 dec. 1669.112

1602. Job Gerrits Vereyck, geb. vóór 1629, varensgezel,112 tr. (ondertr. Leiden 11 nov.) 1649112
1603. Meynsge Jans, geb. Noordwijk? vóór 1631.

1604. Floor Dirks de Reus (dezelfde als 812 in generatie X), tr. Katwijk aan Zee 21 april 165718
1605. Lijsbeth Cornelis (dezelfde als 813 in generatie X).

1606. Bastiaan Arents de Voijs (dezelfde als 776 in generatie X), tr. vóór 165918
1607. Magtelt Hendriks (dezelfde als 777 in generatie X).

1608. Joris Jans Questro, geb. Hondschote, FR 1633,99 saaiwerker,112 begr. Leiden 6 nov. 1678,99 tr. 2e (ondertr. Leiden 5 dec. 1670)112 Dieuwertje Jacobs, geb. Oudenrijn? vóór 1652; tr. 1e (ondertr. Leiden 1 dec. 1656)112
1609. Maartje Jacobs van der Post, ged. Leiden 12 dec. 1634,99 begr. ald. 16 dec. 1668.99

1610. Jacob van der Velde, geb. vóór 1642, tr. vóór 166299
1611. Marije Jans van Viele, geb. vóór 1644.

1612. Cornelis Arens Diependorst, geb. vóór 1642, † na 11 dec. 1682.99

1616. Cornelis Dirks Haasnoot (dezelfde als 1576), tr. Katwijk aan Zee 1 nov. 165422
1617. Marijtje Dirks (dezelfde als 1577).

1618. Arent Cornelis, geb. vóór 1639, tr. vóór 165922
1619. Niesje Gijsen, geb. vóór 1641.

1620. Jan Dirks van den Oever, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1622, tr. Katwijk aan Zee 24 mei 164218
1621. Kniertje Gerrits, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1624.

1622. Willem Jacobs Kal, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1619, tr. vóór 1659
1623. Annetje Jans Petten, geb. vóór 1621.

1624. Dirk Floren, geb. Puttershoek vóór 1617,123 tr. vóór 1637123
1625. Neeltien Gerrits, geb. vóór 1619.
Uit dit huwelijk:
a. Floor Dirks, zie 812.
b. Marijke Floren, ged. Puttershoek 16 dec. 1640.123
c. Maergien Dirks, ged. Puttershoek 5 maart 1642,123vóór 13 aug. 1645.42
d. Maergien Dirks, ged. Puttershoek 13 aug. 1645.123

1628. Pieter Huijge van Duijne, geb. vóór 1627, tr.18
1629. Wijntje Dirks, geb. vóór 1629.
Uit dit huwelijk:
a. Huig Pieters, zie 814.
b. Willem Pieters Huigs, ged. Katwijk aan Zee 29 aug. 1649.18
c. Nelletje Pieters Huigs, ged. Katwijk aan Zee 1 jan. 1651.18

1630. Arent Jans Vooijs (dezelfde als 1552), tr. vóór 1639
1631. Neeltje Bastiaans Verdoes (dezelfde als 1553).

1632. Arie Leenderts Nijch, geb. Katwijk aan Zee vóór 1636, schoenmaker,128 begr. Katwijk aan Zee 4 april 1700,18 tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 23 dec. 1656)18
1633. Jacomijntje Lammens, geb. Rijnsburg,18 ged. Katwijk aan de Rijn 16 maart 1620.18
Uit dit huwelijk:
a. Maria Nijg, ged. Katwijk aan Zee 30 sept. 1657,18 † ald. 22 okt. 1736.18
b. Leendert, zie 816.
c. Cent Ariens Nijg, ged. Katwijk aan Zee 11 nov. 1663,18 †.18

1636. Cornelis Vlieland, geb. Katwijk aan Zee vóór 1643, sergeant,124 tr. Katwijk aan Zee 11 jan. 166518
1637. Niesje Ameriks Schaap, geb. Katwijk aan Zee vóór 1635.18
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Cornelis Vlielander, ged. Katwijk aan Zee 4 okt. 1668,18 tr. Katwijk aan Zee 23 mei 169418 Nelletje Berkheij (zie 1568,g).
b. Jacob Cornelis, zie 818.

1640. Willem Dirks, geb. Katwijk aan Zee vóór 1620,18 tr. Katwijk aan Zee 9 april 164018
1641. Geertje Leenderts Coole, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1622.
Uit dit huwelijk:
a. Claas, zie 882.
b. Cornelis, zie 1752.
c. Maarten Willems van Duijvenbode, geb. Katwijk aan Zee omstr. 1660,18 † ald. vóór 21 nov. 1699.24
d. Dirk Willems, zie 820.

1642. Maarten Arends, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1637, tr. vóór 1657
1643. Maartje Cornelis Lodder, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1639.

1652. Americk Ariens, geb. vóór 1600, tr. vóór 162018
1653. Lijsbet Willems, geb. vóór 1602.
Uit dit huwelijk:
a. Lijsbet, zie 1591.
b. Dievertje Ameriks, geb. omstr. 1625.
c. Arie Ameriks, zie 826.
d. Niesje Ameriks, zie 1637.
e. Cornelis, zie 860.

1656. Jacob Claas Kraaij, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1627, tr. vóór 164718
1657. Trijn Maartens, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1629.

1660. Gerrit Lodewijks, geb. vóór 1635, hoefsmid, † Noordwijk Binnen vóór 22 sept. 1676,79 tr.
1661. Dirkje Jacobs, geb. vóór 1637, † Noordwijk Binnen vóór 11 april 1655.24

1662. Arend Jasper Eikenhoorn, geb. Noordwijk vóór 1629, kleermaker, † Noordwijk, tr. Noordwijk 21 febr. 164997
1663. Maartje Teunis, geb. Leiden? vóór 1631.
Uit dit huwelijk:
a. Anna Arends Eikenhoorn, ged. Noordwijk 25 juli 1649.119
b. Dirkje Arents Eikenhoorn, ged. Noordwijk 7 jan. 1651,119 † ald. vóór 16 aug. 1654.42
c. Dirkje Arents, zie 831.
d. Jasper Arends Eikenhoorn, ged. Noordwijk 5 dec. 1660.119

1664. Cornelis Arents, geb. Katwijk aan Zee vóór 1623, tr. Katwijk aan Zee 29 nov. 164318
1665. Grietje Jacobs, geb. Katwijk aan Zee vóór 1625, † ald. vóór nov. 1664.24

1666. Cornelis Vrolick, geb. Katwijk aan Zee vóór 1619, tr. Katwijk aan Zee 8 febr. 163918
1667. Neeltje Dollen, geb. Katwijk aan Zee vóór 1621.

1670. Cornelis Willems Schilpsant (dezelfde als 1572), tr.
1671. Maartje Gijse (dezelfde als 1573).

1672. Gijs Arijs Ouwehand, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1641, begr. 28 jan. 1697,115 tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 27 april) 166197
1673. Annetje Gerrits Joock, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1643, begr. Katwijk aan Zee 5 jan. 1729.97

1674. Pieter Dirks Varckevanger, ged. Katwijk aan Zee 1640,77 † Noordzee april 1697,77 tr. Katwijk aan Zee 29 aug. 166577
1675. Geertruid Cornelis, ged. Katwijk aan Zee 1642.77
Uit dit huwelijk:
a. Dirk Pieters Varkevisser, ged. Katwijk aan Zee 1 jan. 1669,77 visser, † Noordzee april 1697,77 tr. Katwijk aan Zee 7 maart 169477 Leuntje Leenderts Verdoes (zie 873).
b. Adriaantje, zie 837.

1676. Maarten Jacobs van Duijne (Krent) (dezelfde als 774 in generatie X), tr. Katwijk aan Zee 4 sept. 165518
1677. Dirkje Bouwens de Beste (dezelfde als 775 in generatie X).

1678. Gerrit Jans, geb. vóór 1640, zeeman, tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 24 dec. 1660)97
1679. Ermpje Willems Benten, geb. Katwijk aan Zee vóór 1642.
Uit dit huwelijk:
a. Grietje, zie 839.
b. Jan Roos, ged. Katwijk aan Zee 12 sept. 1666,75 tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 18 jan.) 169375 Leuntje Maartens van Duijne (zie 774,a).
c. Geertje Gerrits, zie 841.
d. Barber Gerrits Roos, geb. Alphen aan de Rijn omstr. 1680,97 tr. Katwijk aan Zee 5 nov. 172475 Reijn Dirks Varkevisser (zie 840).

1680. Dirk Dirks Varkevisser, geb. Katwijk aan Zee omstr. 1642,771703, tr. vóór 166877
1681. Maartje Arens, geb. vóór 1650.
Uit dit huwelijk:
a. Dirk Dirks, zie 846.
b. Geertje Dirks Varkevisser, geb. Katwijk aan Zee vóór 1672,18 begr. ald. 5 mei 1731.
c. Reijn Dirks, zie 840.
d. Claas Dirks Varkevisser, ged. Katwijk aan Zee 15 jan. 1679,77 begr. ald. 1 jan. 1757.77

1682. Gerrit Jans (dezelfde als 1678), tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 24 dec. 1660)97
1683. Ermpje Willems Benten (dezelfde als 1679).

1688. Cornelis Thijs van Duivenbode, ged. Katwijk aan Zee 11 febr. 1649,18 tr. Katwijk aan Zee 17 mei 167675
1689. Pietertje Gijse van Duijnen, ged. Katwijk aan Zee 21 jan. 1652.18
Uit dit huwelijk:
a. Tijs Cornelis, zie 844.
b. Jan Cornelis van Duivenbode, ged. Katwijk aan Zee 29 april 1685.

1690. Pieter Cornelis Vlielander/den Hoorn, geb. Katwijk aan Zee vóór 1646,18 tr. 2e Katwijk aan Zee 21 aug. 169718 Arendje Bastiaans de Voijs (zie 787); tr. 1e vóór 1666
1691. Leuntje Cornelis Hoek, geb. Katwijk aan Zee vóór 1648,18 † ald. vóór 8 febr. 1682.24
Uit dit huwelijk:
a. Maartje Pieters Vlieland, ged. Katwijk aan Zee 25 april 1666.18
b. Haasje Pieters Vlielander/den Hoorn, ged. Katwijk aan Zee 12 maart 1668.18
c. Jacob Pieters Vlieland, ged. Katwijk aan Zee 29 jan. 1673.18
d. Machtelt Pieters Vlielander/den Hoorn, ged. Katwijk aan Zee 17 maart 1675.18
e. Cornelis Pieters Vlieland, geb. Katwijk aan Zee vóór 1676.18
f. Annetje Pieters, zie 845.
g. Dieuwertje Pieters Vlieland, ged. Katwijk aan Zee 4 dec. 1678.18

1692. Dirk Dirks Varkevisser (dezelfde als 1680), tr. vóór 166877
1693. Maartje Arens (dezelfde als 1681).

1694. Willem Reijne van der Knaap, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1645, schepen,77 zeeman,77 tr. Katwijk aan Zee 22 nov. 166518
1695. Grietje Bouwens de Best, geb. Katwijk aan Zee vóór 1647, † ald. vóór 18 dec. 1683.24

1696. Hendrik Cornelis Hoek, ged. Katwijk aan Zee 15 sept. 1652,18 † ald. 1 mei 1728,75 tr. Katwijk aan Zee 24 april 167875
1697. Annetje Cornelis Keus, ged. Scheveningen 16 febr. 1653.75

1698. Maarten Jacobs Buijs, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1655,18 tr. Katwijk aan Zee 24 nov. 167518
1699. Pietertje Jacobs, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1657.

1700. Leendert Claasen Prins, geb. vóór 1640, tr. 2e Katwijk aan Zee 8 aug. 167775 Geertje Pouwels Vlielander (zie 1703); tr. 1e vóór 166075
1701. Geertje Buijs, geb. vóór 1642, † vóór 8 aug. 1677.

1702. Jacob Arents Spaanderman, geb. Katwijk aan Zee vóór 1637, † ald. vóór 8 aug. 1677,24 tr. Katwijk aan Zee 17 febr. 165775
1703. Geertje Pouwels Vlielander, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1639, † Katwijk aan Zee 29 nov. 1722,75 tr. 2e Katwijk aan Zee 8 aug. 167775 Leendert Claasen Prins (zie 1700).
Uit dit huwelijk:
a. Ariaentje Jacobs, zie 851.
b. Paulus Jacobs Spaanderman, geb. Katwijk aan Zee vóór 1677, begr. ald. 14 febr. 1756,75 tr. Katwijk aan Zee 23 mei 170075 Ariaantje Claas Hoek (zie 794,e).

1720. Americk Ariens (dezelfde als 1652), tr. vóór 162018
1721. Lijsbet Willems (dezelfde als 1653).

1722. Dirk Cornelis, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1614, tr. (ondertr. Katwijk aan Zee?) vóór 163422
1723. Trijn Arents, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1616.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Dirks, zie 1576.
b. Brechje, zie 861.

1736. Cornelis Arijs Plokker, ged. Katwijk aan Zee 18 sept. 1644,18 tr. Katwijk aan Zee 3 juni 167418
1737. Neeltje Dirks, ged. Katwijk aan Zee 17 febr. 1647,7712 maart 1743.77
Uit dit huwelijk:
a. Dirk Cornelis, zie 868.
b. Pieter Cornelis Plokker, ged. Katwijk aan Zee 5 nov. 1684,18 tr. Katwijk aan Zee 29 april 170875 Maartje Jacobs van Duijne (zie 835,a).

1738. Floris Pieters Vlielander, ged. Katwijk aan Zee 7 febr. 1655,18 begr. ald. 8 febr. 1727,116 tr. Katwijk aan Zee 26 nov. 168018
1739. Willempie Leenderts Jans, ged. Katwijk aan Zee 10 sept. 1651.18
Uit dit huwelijk:
a. Willem Flores Vlielander, ged. Katwijk aan Zee 15 dec. 1680.18
b. Maartje Flores, zie 869.
c. Leendert Flores Vlielander, ged. Katwijk aan Zee 24 aug. 1687.18

1740. Pieter Leenderts Nijgh, ged. Katwijk aan Zee 14 febr. 1666,18 tr. Katwijk aan Zee 5 maart 169027
1741. Machteld Willems Hoek, ged. Katwijk aan Zee 3 maart 1666.27

1742. Aldert Gijsse Kuijt, ged. Katwijk aan Zee 17 nov. 1667,18 tr. Katwijk aan Zee 18 mei 169218
1743. Anna Ewouts Hacker, ged. Katwijk aan Zee 20 maart 1667.18

1752. Cornelis Willems, ged. Katwijk aan Zee 18 aug. 1658,18 tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 11 april) 167818
1753. Annetje Claas, geb. vóór 1660.
Uit dit huwelijk:
a. Aafje Cornelis van Duijvenbode, ged. Katwijk aan Zee 11 nov. 1685.18
b. Cornelis Cornelis, zie 876.

1754. Gijsbert Thijs van Duijvenbode, ged. Katwijk aan Zee 30 sept. 1657,18 tr. Katwijk aan Zee 12 mei 168618
1755. Ida Jans, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1668.
Uit dit huwelijk:
a. Niesje Gijse, zie 877.
b. Jannetje Gijse van Duijvenbode, ged. Katwijk aan Zee 28 okt. 1691,18 tr. Katwijk aan Zee 16 april 171951 Maarten Maartens Kulk (zie 790,b).

1760. Arent Jans Vooijs (dezelfde als 1552), tr. vóór 1639
1761. Neeltje Bastiaans Verdoes (dezelfde als 1553).

1764. Willem Dirks (dezelfde als 1640), tr. Katwijk aan Zee 9 april 164018
1765. Geertje Leenderts Coole (dezelfde als 1641).

1766. Cornelis Keus, geb. Scheveningen vóór 1625, begr. ald. 14 maart 1689,18 tr. vóór 1645
1767. Aafje Leenderts, geb. Scheveningen? vóór 1627, begr. Scheveningen 21 maart 1666.18

1768. Jan Dirks, geb. Katwijk aan Zee vóór 1622,18 tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 24 mei) 164218
1769. Kniertje Gerrits, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1624.

1778. Cornelis Arends Glasberg, geb. Noordwijk? vóór 1622, tr. Noordwijk Binnen 4 mei 1642132
1779. Aaltje Claes, geb. Noordwijk? vóór 1624.

1784. Maarten Gijsz van Duijne, geb. Katwijk aan Zee 1572,128vóór 26 maart 1646, tr. vóór 159527
1785. Leuntje Ariens Prins, geb. vóór 1577, † vóór 1609.
Uit dit huwelijk:
a. Gijs Maartens, zie 892.
b. Arent van Duijne, geb. omstr. 1600.
c. Huijberge van Duijne, geb. omstr. 1602, † vóór 8 jan. 1630.
d. Jacob Maartens, zie 1548.

1788. Jan Arends Gratema, geb. Noordwijk? vóór 1603, tr. Noordwijk 30 maart 1636133
1789. Jannetje Hendriks, geb. Noordwijk? vóór 1618, † vóór 22 sept. 1641.24

1920. Gerrit (Potjes), geb. vóór 1611.

Generatie XII

2048. Dirk, geb. vóór 1599.

2112. Johan Morre, geb. vóór 1523.

2116. Hendrick van Camen, geb. vóór 1606, begr. Kampen 7 dec. 1651,66 tr. Kampen vóór 162666
2117. Elijsabeth, geb. vóór 1608, begr. Kampen 14 okt. 1647.66
Uit dit huwelijk:
a. Hermen Hendriks, zie 1058.
b. Jan Hendriks, zie 1070.

2118. Marten Jansen, geb. Kampen? vóór 1608.

2122. Isebrant Cornelis, geb. Genemuiden? vóór 1610, beschuitbakker te Genemuiden.66

2128. Geert Hermens, geb. Den Ham, NL-OV omstr. 1570.66

2136. Arent Mulert, geb. vóór 1580, † vóór 7 febr. 1643, tr.66
2137. Sophia van Goedenhooven, geb. vóór 1582.
Uit dit huwelijk:
a. Geertruid Arents, zie 2143.
b. Borchert Arents, zie 1068.

2140. Hendrick van Camen (dezelfde als 2116), tr. Kampen vóór 162666
2141. Elijsabeth (dezelfde als 2117).

2142. Egbert Vriese, geb. vóór 1610, † vóór 27 okt. 1660, tr. Kampen omstr. 163066
2143. Geertruid Arents Mulart, geb. omstr. 1600, † vóór 24 mei 1642.66

2610. Jan Jacobs de Vree, geb. Opheusden? vóór 1619, † na 1670,127 tr. vóór 1639127
2611. Neeltje Peters van Zulecom, geb. vóór 1621, † vóór 1662.79
Uit dit huwelijk:
a. Peter Jansen de Vree, geb. vóór 1642.
b. Aaltje Jansen, zie 1305.
c. Trijntje Jansen de Vree, geb. vóór 1652.

2888. Alert van Hattum, geb. Dodewaard vóór 1556.50

3088. Gijsbert Jacobs van Duijne, geb. Katwijk aan Zee vóór 1603, tr. vóór 163199
3089. Pietertje Pieters, geb. Katwijk? vóór 1613.
Uit dit huwelijk:
a. Jannetje, zie 3377.
b. Jacob Gijse, zie 1544.

3096. Maarten Gijsz van Duijne (dezelfde als 1784 in generatie XI), tr. vóór 159527
3097. Leuntje Ariens Prins (dezelfde als 1785 in generatie XI).

3100. Claas Bouwens Best, geb. Leiden vóór 1560, landbouwer,99 begr. Leiden 15 okt. 1603,99 tr. (ondertr. Leiden 4 juni) 1580112
3101. Aafje Cornelis, geb. Leiden? vóór 1562, begr. Leiden 30 jan. 1620.99

3102. Bruijn Arents, geb. Katwijk? vóór 1576, scheepmaker, tr.
3103. Aafje Cornelis, geb. Katwijk? vóór 1578.

3104. Jan Claas de Voys, geb. Ter Heide vóór 1599,117 begr. Monster 23 okt. 1624,117 tr. Monster? vóór 1619117
3105. Magdaleentje Jans, geb. Monster vóór 1601,117 begr. ald. 30 sept. 1636.117
Uit dit huwelijk:
a. Arent Jans, zie 1552.
b. Borwert de Voys, geb. vóór 1624.
c. Cornelis de Voys, geb. vóór 1624.

3106. Bastiaan Maartens Verdoes, geb. Katwijk aan Zee vóór 1590, † ald. vóór 1626,24 tr. (ondertr. Katwijk aan Zee) 161597
3107. Marijtje Pieters, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1592.

3128. Pieter Simons, geb. Rijnsburg? vóór 1580, tr. vóór 1600110
3129. Marijtje Lambrechts, geb. Rijnsburg vóór 1582.

3130. Cornelis Gijsberts van der Codde, geb. Rijnsburg vóór 1588,110 † ald. vóór 1630,110 tr. vóór 1613129
3131. Dieuwer Claas van der Spek, geb. Rijnsburg vóór 1595,110 † ald. vóór 23 juni 1670.134
Uit dit huwelijk:
a. Marijtje Cornelis, zie 1565.
b. Trijntje Cornelis van der Codde, geb. Rijnsburg vóór 1622.

3134. Laurens Willems van Nierop, geb. Rijnsburg vóór 1590,110 † ald. vóór 1642,110 tr. vóór 1622129
3135. Trijntje van der Leus, geb. Rijnsburg vóór 1604.110
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Laurens van Nierop, geb. Rijnsburg vóór 1622.129
b. Willem Laurens van Nierop, geb. Rijnsburg vóór 1623,129 † ald. vóór 1683.110
c. Haasje Laurens, zie 1567.

3136. IJsbrand Berkheij, geb. vóór 1615.

3138. Dirk Harpert, geb. vóór 1617.

3152. Dirk Cornelis (dezelfde als 1722 in generatie XI), tr. (ondertr. Katwijk aan Zee?) vóór 163422
3153. Trijn Arents (dezelfde als 1723 in generatie XI).

3168. Cornelis Cornelis van der Boon, geb. Warmond? vóór 1613, tr. (ondertr.) vóór 1633131
3169. Geertje Jans, geb. Warmond? vóór 1615.

3176. Claas Cornelis Houcke, geb. vóór 1601, tr. vóór 162197
3177. Metgen Hendriks, geb. vóór 1603.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Claas, zie 1588.
b. Cornelis Claas, zie 3382.
c. Jacob Claas Hoeck, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1624, korporaal.124

3178. Sijmen Gijsens, geb. vóór 1603, tr.97
3179. Pietertje Thijmans, geb. vóór 1605.
Uit dit huwelijk:
a. Martijntje Simens, geb. vóór 1621, tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 23 sept.) 163997 Teunis Cornelis Spulman/van Duijvenbode (zie 6752,a).
b. Aaltje, zie 1589.

3180. Leendert Lodder, geb. vóór 1598.

3182. Americk Ariens (dezelfde als 1652 in generatie XI), tr. vóór 162018
3183. Lijsbet Willems (dezelfde als 1653 in generatie XI).

3200. Simon Lodewijks Dubbelaar, geb. Schiedam vóór 1613,99 meester-steenhouwer,99 † Leiden vóór mei 1643,99 tr. Leiden 24 april 1633112
3201. Maartje Gideons Baeck, geb. Leiden? vóór 1605, tr. 1e Leiden 5 juni 1623112 Jan Rommers van Dobben, geb. Woerden? vóór 1603, timmerman,112vóór 4 jan. 1630;24 tr. 2e Leiden 22 jan. 1630112 Jan Jans Brant, geb. Alkmaar? vóór 1602,112 steenhouwer,112vóór 1 april 1633.24

3203. Marselij Aernouts, geb. Leiden? vóór 1624.

3216. Jan Joris Questro, geb. Poperinge, BE vóór 1613,99 saaiwerker,99 tr. 2e Leiden 13 juli 1653112 Jacomijntje Willems, geb. Leiden? vóór 1635; tr. 1e Hondschote, FR vóór 163399
3217. Maartje Clarebout, geb. Hondschote, FR? vóór 1615,99 † Leiden vóór 27 juni 1653.24

3218. Jacob Hendriks van der Post, geb. Leiden vóór 1613, warmoesier,112 tr. (ondertr. Leiden 22 april) 1633112
3219. Grietje Barents van Ceulen, geb. Leiden? vóór 1615.

3248. Fleuris Dirks, geb. Puttershoek vóór 1596, tr. vóór 1616123
3249. Grietie Jans, geb. Puttershoek vóór 1598.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Floren, geb. Puttershoek vóór 1616.123
b. Dirk, zie 1624.
c. Maaike Floren, geb. Puttershoek omstr. 1618.123
d. Theunis Floren, geb. Puttershoek vóór 1621.123

3264. Leendert Arijs Nijch, geb. vóór 1608, † vóór 3 mei 1648, tr. vóór 1628135
3265. Sara Davids, geb. vóór 1610.
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Leenderts Nijch, geb. Katwijk aan Zee vóór 1628.
b. Willem Leenderts Nijch, geb. vóór 1628.
c. Aagje Leenderts Nijch, geb. vóór 1630.
d. Arie Leenderts, zie 1632.

3266. Cent Pieters Lammens, geb. Rijnsburg vóór 1588, kleermaker,129 † Rijnsburg vóór 12 april 1657,135 tr. 2e Rijnsburg? vóór 162318 Maritgen Jans Lipsius, geb. Rijnsburg? vóór 1605, dr. van Jan Joosten en Maritgen Claesen; tr. 1e Rijnsburg vóór 160818
3267. Annetje Pieters Snijder, geb. Rijnsburg vóór 1590, † ald. vóór 1623.24

3272. Cornelis Pieters Vlielant, geb. vóór 1623.

3274. Americk Ariens (dezelfde als 1652 in generatie XI), tr. vóór 162018
3275. Lijsbet Willems (dezelfde als 1653 in generatie XI).

3280. Dirk Jans van den Wartel, geb. Leiden 1579,18 tr. (ondertr. Leiden 9 juli) 160418
3281. Machteld Cornelis, geb. Rotterdam? vóór 1586.

3344. Arij Leenderts Ouwehand, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1619, tr. Katwijk aan Zee 9 april 1639115
3345. Dirkje Gijse Hacker, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1621.115

3346. Gerrit Dirks Joochen, geb. vóór 1623, tr. vóór 164397
3347. Neeltje Petten, geb. vóór 1625.

3348. Dirk Pieters, geb. Katwijk aan Zee 1616,77 zeeman,77 † Katwijk aan Zee 1673,77 tr. Katwijk aan Zee 8 jan. 163977
3349. Maartje Cornelis, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1621, † na 5 juli 1698.77
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Dirks, zie 1674.
b. Dirk Dirks, zie 1680.
c. Jacob Dirks, ged. Katwijk aan Zee 4 sept. 1644, † vóór 17 aug. 1645.42
d. Jacob Dirks Varkevisser, ged. Katwijk aan Zee 17 aug. 1645,77 scheepskapitein,52vóór 5 juli 1698.79
e. Neeltje, zie 1737.
f. Marijtje Dirks, ged. Katwijk aan Zee 7 nov. 1649.77
g. Jannetje Dirks, ged. Katwijk aan Zee 26 nov. 1651.77
h. Arij Dirks Varkevisser, geb. Katwijk aan Zee 1653,771700, tr. Katwijk aan Zee 7 juli 169777 Neeltje Huige van Duijne (zie 814,a).

3356. Jan Cornelis, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1620, tr. vóór 164097
3357. Commertje Bastiaans, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1622.

3358. Willem Jacobs Benten, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1622, tr. vóór 164297
3359. Grietje Willems Boone, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1624.

3360. Dirk Pieters (dezelfde als 3348), tr. Katwijk aan Zee 8 jan. 163977
3361. Maartje Cornelis (dezelfde als 3349).

3376. Thijs Cornelis Speulman, geb. Katwijk aan Zee vóór 1628,18 tr. Katwijk aan Zee 9 mei 164818
3377. Jannetje Gijze, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1630.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Thijs, zie 1688.
b. Gijsbert Thijs, zie 1754.

3378. Gijs Willemsen, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1632, tr. Katwijk aan Zee? vóór 165275
3379. Maartje Cornelis, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1634.

3380. Cornelis Pieters Vlielant (dezelfde als 3272).

3382. Cornelis Claas Houck, geb. vóór 1623, tr. vóór 164318
3383. Haasje Willems, geb. vóór 1625, † vóór 3 april 1667.24
Uit dit huwelijk:
a. Claas Cornelis Hoek, geb. Katwijk aan Zee vóór 1641.75
b. Willem Cornelis Hoek, geb. vóór 1643, tr. Katwijk aan Zee 13 mei 166318 Maartje Arents Vooijs (zie 1552,b).
c. Leuntje Cornelis, zie 1691.

3388. Reijn de Knaap (dezelfde als 1558 in generatie XI).

3390. Bouwen Claas de Beste (dezelfde als 1550 in generatie XI), tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 4 juni) 161797
3391. Engeltje Bruijns (dezelfde als 1551 in generatie XI).

3392. Cornelis Claas Hoeck (dezelfde als 1588 in generatie XI), tr. Katwijk aan Zee 5 mei 164118
3393. Aaltje Sijmens (dezelfde als 1589 in generatie XI).

3396. Jacob Buijs, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1635.

3406. Pauwel Pieters Vlielander, geb. Katwijk aan Zee? 1605,128 tr. vóór 163218
3407. Niessie Pieters, geb. vóór 1614, † Katwijk aan Zee vóór 15 jan. 1655.24
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Pouwels, zie 3476.
b. Geertje Pouwels, zie 1703.

3472. Arij Simens Plokker, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1622, tr. Katwijk aan Zee 31 mei 164218
3473. Annetje Krijne, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1624.

3474. Dirk Pieters (dezelfde als 3348), tr. Katwijk aan Zee 8 jan. 163977
3475. Maartje Cornelis (dezelfde als 3349).

3476. Pieter Pouwels Vlieland, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1632, tr. Katwijk aan Zee 11 juni 165218
3477. Annetje Floren, geb. vóór 1634.
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Pieters Vlielander, ged. Katwijk aan Zee 7 sept. 1653.18
b. Floris Pieters, zie 1738.
c. Pieter Pieters Vlielander, ged. Katwijk aan Zee 20 jan. 1658.18
d. Cornelis Pieters Vlielander, ged. Katwijk aan Zee 28 sept. 1659.18

3478. Leendert Jans, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1623, tr. Katwijk aan Zee 6 april 164318
3479. Guurtje Dirks, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1625.

3480. Leendert Dirks Nijgh, geb. vóór 1639, tr. Katwijk aan Zee 9 maart 165918
3481. Jannetje Philips Doublet, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1636, tr. 1e Katwijk aan Zee 15 aug. 165418 Gerrit Bouwens de Best (zie 1550,b).

3482. Willem Hoek, geb. vóór 1646.

3486. Ewout Gijsse Hacker (dezelfde als 778 in generatie X), tr. Katwijk aan Zee 10 april 166018
3487. Kniertje Reijne de Knaap (dezelfde als 779 in generatie X).

3504. Willem Dirks (dezelfde als 1640 in generatie XI), tr. Katwijk aan Zee 9 april 164018
3505. Geertje Leenderts Coole (dezelfde als 1641 in generatie XI).

3508. Thijs Cornelis Speulman (dezelfde als 3376), tr. Katwijk aan Zee 9 mei 164818
3509. Jannetje Gijze (dezelfde als 3377).

3532. Leendert Keus, geb. Scheveningen? vóór 1605.

3536. Dirk Floris, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1581, tr. Katwijk aan Zee vóór 161118
3537. Maartje Dirks, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1583.

3568. Gijsbert Jacobs van Duijne, geb. Katwijk aan Zee vóór 1533,27 tr. vóór 156799
3569. Huibertje, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1549.
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Gijse, zie 6176.
b. Maarten Gijsz, zie 1784.

Generatie XIII

4224. Berent Morre, geb. vóór 1462.

4232. Hermen van Camen, geb. vóór 1586.

4272. Rolof Arents Mulert, geb. vóór 1560.

4274. Borchert Goedenhagen, geb. vóór 1562,66 schulte.66

4286. Arent Mulert (dezelfde als 2136 in generatie XII), tr.66
4287. Sophia van Goedenhooven (dezelfde als 2137 in generatie XII).

5220. Jacob de Vree, geb. Opheusden? vóór 1590.

5222. Peter van Zulecom, geb. vóór 1599, † vóór 1639,127 tr. vóór 1619127
5223. Margaretha Fransen, geb. vóór 1601.
Uit dit huwelijk:
a. Frans van Sulecom, geb. vóór 1619, † vóór 1639.79
b. Neeltje Peters, zie 2611.

6176. Jacob Gijse van Duijne, geb. Katwijk aan Zee vóór 1567, tr. vóór 160399
6177. Jannetje Roelen, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1585.

6200. Bouwen Cornelis, geb. Oegstgeest? vóór 1540.99

6208. Claas Borwerts de Voys, geb. Ter Heide vóór 2 okt. 1564,117 doende bouwnering en spint nette garen 1597-,117 dorpsvoogd Ter Heijde 1592-1596,117 schepen van Monster 1602-,117 weesmeester te Monster 1608-,117 begr. Monster 21 aug. 1625,117 tr. vóór 1585117
6209. Betgen Cornelis, geb. Ter Heide? vóór 1567, begr. Monster 31 aug. 1616.117

6210. Jan Adriaans Doesen, geb. vóór 1563.

6212. Maarten Verdoes, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1570.

6260. Gijsbert Jans van der Codde, geb. Rijnsburg vóór 1557,110 † ald. na 1609,110 tr. (ondertr. Rijnsburg 1 juni) 1577134
6261. Jannetje Cornelis, geb. Rijnsburg? vóór 1545,134vóór 6 febr. 1614,134 tr. 1e vóór 1563134 Pieter Cornelis, geb. Assendelft? vóór 1543, † vóór 1573.
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Gijsberts van der Codde, geb. Rijnsburg vóór 1585.
b. Cornelis Gijsberts, zie 3130.

6262. Claas Jans van der Spek, geb. Rijnsburg vóór 1563,110 † ald. vóór 23 mei 1620,134 tr. vóór 1584134
6263. Grietje Hendriks Keijser, geb. Hazerswoude vóór 1566,134na 26 dec. 1612.134
Uit dit huwelijk:
a. Jan Claas van der Spek, geb. Rijnsburg 1584,128vóór 9 april 1655.79
b. Dieuwer Claas, zie 3131.

6268. Willem Laurens, geb. Rijnsburg? vóór 1570.

6270. Cornelis Nannings van der Leus, geb. Rijnsburg vóór 1581,110na 1645.110

6352. Cornelis Hoeck, geb. vóór 1581.

6400. Lodewijk Simons, geb. Leiden? vóór 1592, parelgieter,112 tr. Schiedam? (ondertr. Leiden 25 okt.) 1612)11299
6401. Catarijn Jans, geb. Colchester, GB vóór 1594.
Uit dit huwelijk:
a. Simon Lodewijks, zie 3200.
b. Grietje Lodewijks, ged. Leiden 7 dec. 1621.112

6402. Gideon Jans, geb. Mechelen, BE vóór 1567, lindewever,99 tr. (ondertr. Leiden 21 febr.) 1587112
6403. Marijtje Pieters, geb. Leiden? vóór 1569, lindewever.99

6432. Joris Quetstroy, geb. Nieuwkerke, BE vóór 1575,99 tr. (ondertr. Leiden 22 april) 1595112
6433. Cathalijne Clinckemaelje, geb. Poperinge, BE vóór 1577.99

6436. Hendrik Gerrits van der Post, geb. Leiden vóór 1578, schoenmaker aan het Hogewoerd te Leiden,99 tr. (ondertr. Leiden 10 juli) 1598112
6437. Trijntje Dammis, geb. vóór 1580.

6438. Barent Cornelis van Ceulen, geb. Zevenhoven? vóór 1579,99 biersteker,99 mosselman,99 schuitvoerder,99 tr. (ondertr. Leiden 18 juni) 1599112
6439. Willemtje Jans, geb. vóór 1581.
Uit dit huwelijk:
a. Willem Barends van Ceulen, geb. Leiden? vóór 1612.
b. Grietje Barents, zie 3219.

6528. Adriaan Leenderts Nijg, geb. Katwijk vóór 1573, † Den Haag? vóór 3 mei 1648,136 tr. 2e Katwijk 1616136 Hubrechtgen Maertens, geb. Katwijk vóór 1571,136 † Rotterdam,136 begr. Rotterdam sept. 1645;136 tr. 1e vóór 1593136
6529. Aechje Dirks den Boer, geb. vóór 1575, † Katwijk aan Zee vóór 2 febr. 1616.136
Uit dit huwelijk:
a. Jan Adriaans Nijg, geb. Rotterdam? 1593,136 † Den Haag 1678.
b. Leendert Arijs, zie 3264.
c. Dirk Adriaans Nijgh, geb. vóór 1615.
d. Arij Arijs Nijch, geb. vóór 1616, † Rotterdam vóór 3 mei 1648.128

6532. Pieter Lammens, geb. vóór 1568, kleermaker en lakenkoper,137 † Rijnsburg vóór 1 juni 1644,137 tr. vóór 158818
6533. Tanneke Cornelis Cruijmans, geb. vóór 1570, † Rijnsburg 26 maart 1640.
Uit dit huwelijk:
a. Cent Pieters, zie 3266.
b. Susanna Pieters Lammens, geb. Rijnsburg 1592.128
c. Jan Pieters Lammens, geb. Rijnsburg vóór 1603, tr. vóór 1623 Jannetje Jans Lipsius, geb. vóór 1605, dr. van Jan Joosten en Maritgen Claesen.
d. Neeltje Pieters Lammens, geb. Rijnsburg vóór 1605, tr. vóór 162318 Jan Jans Lipsius, geb. vóór 1603, zn. van Jan Joosten en Maritgen Claesen.

6534. Pieter Jans Snijder, geb. Rijnsburg? vóór 1570, tr. vóór 1590135
6535. Katrijntje Cornelis, geb. Rijnsburg? vóór 1572.

6544. Pieter Vlielander?, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1585.

6560. Jan Cornelis van Duivenbode, geb. Leiden omstr. 1544, violist, † vóór 24 april 1585, tr. vóór 1574
6561. Adriana Claesdr, geb. Leiden? vóór 1556.

6688. Leendert Aries Ouwehand, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1587,138 schipper koopvaardij,115 † Katwijk 6 dec. 1639,115 tr. 1614115
6689. Immetgen Maartens, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1596.

6690. Gijs Ansens Hacker (dezelfde als 1556 in generatie XI), tr. vóór 1621115
6691. Neeltje Gerrits (dezelfde als 1557 in generatie XI).

6696. Pieter Dirks, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1584, † Katwijk aan Zee 31 maart 1626,77 tr. Katwijk aan Zee vóór 160477
6697. Lijsbeth Anxem, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1586, † vóór 31 maart 1626.

6752. Cornelis Thijs Spulman/van Duivenbode, geb. Leiden 1592, speulman, † na 1653, tr. Katwijk aan Zee 1 april 161518
6753. Dyngenoom Tonis Robol, geb. Katwijk 1596.97
Uit dit huwelijk:
a. Teunis Cornelis Spulman/van Duijvenbode, geb. Katwijk aan Zee vóór 1619,18 speulman,97 tr. (ondertr. Katwijk aan Zee 23 sept.) 163997 Martijntje Simens (zie 3178,a).
b. Dirk Cornelis, geb. Katwijk aan Zee omstr. 1624.139
c. Thijs Cornelis, zie 3376.
d. Cornelis Cornelis de Jonge, geb. Katwijk aan Zee vóór 1633.139
e. Pieter Cornelis van Duijvenbode, ged. Katwijk aan de Rijn 19 febr. 1640.18

6754. Gijsbert Jacobs van Duijne (dezelfde als 3088 in generatie XII), tr. vóór 163199
6755. Pietertje Pieters (dezelfde als 3089 in generatie XII).

6764. Claas Cornelis Houcke (dezelfde als 3176 in generatie XII), tr. vóór 162197
6765. Metgen Hendriks (dezelfde als 3177 in generatie XII).

6812. Pieter Vlielander? (dezelfde als 6544).

6952. Pauwel Pieters Vlielander (dezelfde als 3406 in generatie XII), tr. vóór 163218
6953. Niessie Pieters (dezelfde als 3407 in generatie XII).

6962. Philip Doublet, geb. vóór 1605, † vóór 20 juli 1652,24 tr. vóór 162518
6963. Jannetje Wouters, geb. vóór 1607.

7136. Jacob Gerrits van Duijne, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1513, tr. vóór 153399
7137. Rem Martijns, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1515.

Generatie XIV

8544. Arent Rolofs Mulerts, geb. Genemuiden? vóór 1520, tr. Genemuiden omstr. 154066
8545. Marrytgen Reijnders, geb. Genemuiden? vóór 1522.

8548. Hermannus Guedenhoegen, geb. vóór 1542, schout,66 tr.66
8549. Anne, geb. vóór 1544.

12352. Gijsbert Jacobs van Duijne (dezelfde als 3568 in generatie XII), tr. vóór 156799
12353. Huibertje (dezelfde als 3569 in generatie XII).

12416. Borwert Simons de Voys, geb. Maassluis vóór 1540,97 † ald. vóór 1600,97 tr. vóór 1560117
12417. Maria Claasen, geb. vóór 1542, † Ter Heide vóór 2 okt. 1564.117

12520. Jan Gijsberts, geb. Rijnsburg? vóór 1535, † na 27 mei 1602, tr. vóór 1555110
12521. Trijntje Jans, geb. Rijnsburg? vóór 1537, † na 1 aug. 1589.134
Uit dit huwelijk:
a. Gijsbert Jans, zie 6260.
b. Neeltje Gijsberts van der Codde, geb. Rijnsburg omstr. 1560.

12522. Cornelis Mees, geb. Rijnsburg? vóór 1520, tr. vóór 1540134
12523. Maritgen Claas Boen, geb. vóór 1522.140

12524. Jan Adriaans, geb. Rijnsburg? vóór 1543, † vóór 31 okt. 1567,134 tr. vóór 1563110
12525. Trijntje Nannings, geb. Rijnsburg? vóór 1545, † vóór 19 nov. 1582.134
Uit dit huwelijk:
a. Claas Jans, zie 6262.
b. Dirk Jans van der Spek, geb. Rijnsburg vóór 1567, bakker.

12526. Hendrik Jans Keijser, geb. Hazerswoude vóór 1546, tr.134
12527. Dieuwertje Claas, geb. Hazerswoude? vóór 1548.

12540. Nanning Dirks, geb. Rijnsburg? vóór 1541, tr. (ondertr. Leiden 19 nov.) 1575112
12541. Annetje Jans, geb. Warmond? vóór 1557.

12800. Simon, geb. Leiden? vóór 1565.

12864. Joannes Quetstroy, geb. Poperinge, BE? vóór 1551, tr.
12865. Jorijntje, geb. vóór 1553.
Uit dit huwelijk:
a. Josijntje Questroos, geb. Menen, BE vóór 1571.
b. Joris, zie 6432.
c. Lijsbeth Questroos, geb. Nieuwkerke, BE vóór 1577.
d. Jemijntje Questroo, geb. vóór 1591.

12872. Gerrit Adriaans, geb. Leiden? vóór 1558,79vóór 1581, tr.99
12873. Jannetje Hendriks, geb. Leiden? vóór 1560, † na 1622.

12874. Dammis Quirijns, geb. Leiden vóór 1541, † ald. vóór 10 juli 1598,63 tr. vóór 1567
12875. Marijtje Jacobs, geb. vóór 1549, † na 1622.

13056. Leendert Adriaans Nijgh, geb. vóór 1553,136 stuurman.27

13058. Dirk Jans de Boer, geb. vóór 1555, tr.27
13059. Remmertgen, geb. vóór 1557.

13120. Cornelis Jans, geb. Leiden omstr. 1506,97 timmerman, † Leiden omstr. 1559,97 tr. Leiden vóór 153197
13121. Claartje van der Wartel, geb. Leiden omstr. 1510,97 † ald. na 1574.
Uit dit huwelijk:
a. Claartje, zie 27011.
b. Willem Cornelis van Duijvenbode, geb. Leiden 1542, † ald. 10 nov. 1616.
c. Jan Cornelis, zie 6560.
d. Mees Cornelis van Duijvenbode, geb. Leiden omstr. 1545.

13376. Ariaan Ariens Ouwehand, geb. vóór 1567, † vóór 1602.138

13394. Anxem, geb. omstr. 1550.88

13504. Matthijs Pieters Weijns, geb. Casselberg, FR vóór 1566, chirurgijn te ’s-Gravenzande, † ’s-Gravenzande omstr. 1601,18 tr. (ondertr. Leiden 12 mei) 1586112
13505. Maartje Pieters van Duijvenbode, geb. Leiden vóór 1568, † ald. vóór 14 aug. 1607.
Uit dit huwelijk:
a. Grietje Weijns, geb. Leiden 1587.27
b. Cornelis Thijs, zie 6752.
c. Jacob Weijns, geb. Leiden 1599.

13506. Teunis Cornelis Robol, geb. vóór 1576,97 † Katwijk aan Zee 1615,27 tr. Katwijk? vóór 159697
13507. Trijn Caenen, geb. vóór 1578.

Generatie XV

25040. Gijsbert Jans van der Codde, geb. Rijnsburg? vóór 1515, † vóór 1562,134 tr. vóór 1535134
25041. Baertge Lambrechts, geb. Rijnsburg vóór 1517.

25046. Claas Floris Boen van de Bouchorst, geb. vóór 1471, † 1544,134 tr. vóór 1500134
25047. Jannetje, geb. vóór 1482.

25050. Nanning Dirks (dezelfde als 12540 in generatie XIV).

25052. Jan Pieters Keijser, geb. Hazerswoude vóór 1526, tr. vóór 1546134
25053. Margriet, geb. Hazerswoude? vóór 1528.

25746. Hendrik Arents, geb. Leiden? vóór 1540, tr.99
25747. Grietje Willems, geb. Leiden? vóór 1542.

25748. Quirijn Claes, geb. Leiden? vóór 1521, † na 1581, tr.99
25749. Aafje Claes, geb. Leiden? vóór 1523, † vóór 30 sept. 1567.99

26242. Ulrich van der Wartel, geb. 1485,971565.97

26752. Ariaan Jacobs Ouwehand, geb. Katwijk aan Zee? vóór 1542.138

27008. Pieter Weijns, geb. Cassel, FR vóór 1546, beenhouwer, tr.
27009. Joanna Spildooren, geb. Cassel, FR vóór 1548.

27010. Pieter Gabriels Franchoys, geb. Leiden vóór 1540, Frans schoolmeester,97 † Leiden 3 febr. 1602,97 tr. Leiden vóór 156097
27011. Claartje Cornelis, geb. Leiden vóór 1542,97 † ald. 14 mei 1604.

27012. Cornelis Maartens Robol, geb. vóór 1556.97

Generatie XVI

50082. Lambrecht Aernts, geb. Rijnsburg? vóór 1477, † na 1 dec. 1529,134 tr. vóór 1517134
50083. Aagtje, geb. Rijnsburg? vóór 1499.

50092. Floris Boen van de Bouchorst, geb. vóór 1451.

50104. Pieter Keijser, geb. Hazerswoude? vóór 1506.

54018. Hendrik Spildooren, geb. Cassel, FR vóór 1528, tr.
54019. Amelberga Rops, geb. Cassel, FR vóór 1530.

54020. Gabriel Franchoys, geb. vóór 1520.

54022. Cornelis Jans (dezelfde als 13120 in generatie XIV), tr. Leiden vóór 153197
54023. Claartje van der Wartel (dezelfde als 13121 in generatie XIV).

Generatie XVII

100164. Aernt Gerrits, geb. Rijnsburg? vóór 1457.

108038. Jan Rops, geb. Cassel, FR vóór 1510, tr. vóór 1530
108039. Kateline Smeets, geb. Cassel, FR vóór 1512.


Bronnen

1. trouwboekje ouders
2. familiegegevens
3. gezinskaart Den Haag
4. huwelijksakte
5. rouwkaart
6. akte
7. geboortebewijs
8. doopbewijs
9. gezinskaart Amsterdam (SAA)
10. WieWasWie
11. Streekarchief Epe, Hattem en Heerde
12. archiefkaart Amsterdam (SAA)
13. bevolkingsregister Jisp
14. BS Leiden
15. familieregister De Weerdt (geschreven door Arend de Weerdt)
16. BS Gelderland (Gelders Archief)
17. bevolkingsregister Katwijk aan Zee
18. Katwijk, genealogie
19. volgt uit leeftijd bij huwelijk
20. grafstenenproject NH
21. Stadsarchief Rotterdam
22. Haasnoot, genealogie van Dirck Cornelisz
23. bevolkingsregister Wormer
24. Echtgeno(o)t(e) hertrouwt
25. Katerstede
26. AlleFriezen
27. familysearch
28. grafsteen
29. Online begraafplaatsen
30. volgt uit leeftijd bij overlijden
31. bevolkingsregister Zutphen
32. overlijdensakte vader
33. akte (familysearch)
34. DTB Hien en Dodewaard (Gelders Archief)
35. DTB Wamel (Gelders Archief)
36. Dubbelaar
37. Email Marian Louw
38. DTB Wormer NG
39. overlijdensakte
40. Zwartsluis dopen
41. DTB Staphorst
42. voor geboorte/doop jongere broer/zus met dezelfde naam
43. Raalte, naamlijst ingezeten 1811
44. Bremen, kwartierstaat Joop van den
45. Dodeweerd, genealogie Van
46. niet genoteerd
47. huwelijksakte kind
48. trouwakte
49. Loenen uit Meteren, parenteel van
50. Goedhart-Gelderland Database
51. DTB Katwijk aan Zee
52. Katwijkse kapiteins en hun schepen (boek)
53. Mooij, stamboom de
54. Oost- en Westzaandamse inwoners
55. Krommenie, 1620-1950
56. DTB Purmerend
57. DTB Knollendam
58. Pot, stamboom Marretje (niet meer online)
59. DTB Wormerveer
60. Lugtig, de voorouders van Eduard
61. AlleDrenten
62. DTB Berkhout
63. voor huwelijk kind
64. DTB Zuidschermeer
65. DTB Hattem
66. Schaik, voorouders Richard van
67. Zwartsluis trouwen
68. Staphorst - doodboek 1735-1795
69. DTB Wijhe
70. Streekarchivariaat Noordwest Veluwe
71. huwelijksakte kleinkind
72. DTB Herveld (Gelders Archief)
73. DTB Waardenburg
74. Enkele geslachten van Rijn (uitg. Katwijk 1985)
75. Spek, kwartierstaat Antonius Jacobus van der
76. Kulcks, parenteel van Maerten
77. Varkevisser, Het geslacht - J.P. van Brakel, 1969 (niet meer online)
78. volgt uit leeftijd bij doop
79. partner wordt dan als weduwnaar/weduwe vermeld
80. volgt uit leeftijd bij ondertrouw
81. DTB De Rijp
82. De Rijp, regesten van de transportregisters
83. DTB Schellinkhout
84. DTB Oterleek
85. DTB Veessen
86. Kampen, Stadsarchief
87. Nederlandsche Leeuw 1982 p.484
88. geschat
89. Zwartsluis begraven
90. DTB Velp (Gelders Archief)
91. DTB Ochten (Gelders Archief)
92. DTB Ressen (Gelders Archief)
93. West-Brabants Archief
94. BHIC
95. klappers DTB Zuid-Holland
96. DTB Rijnsburg
97. Sneijders, kwartierstaat Jan Cornelis
98. Leidse dopen
99. Both-Wilhelm, kwartierstaat
100. DTB Noordwijk aan Zee
101. Katwjk aan Zee trouwen 1690-1810
102. Zaanstreek, inwoners uit de
103. Westfries archief
104. Blij, genealogie
105. DTB IJhorst
106. The Rittenhouse Mill and the Beginnings of Papermaking in America (boek)
107. DTB Hall (Gelders Archief)
108. treedt op als getuige
109. voor doop jongste kind
110. Rijnsburgse regenten (gearchiveerde versie)
111. testament
112. DTB Leiden
113. DTB Katwijk-Binnen
114. het geslacht Schaap te Katwijk (Gens Nostra 1962)
115. Ouwehand, genealogie Jacob (niet meer online)
116. Bouwens, kwartierstaat Ad
117. Yahoo group zuidholland-genealogy
118. DTB RK Noordwijk
119. DTB Noordwijk
120. dagboek Gerrit Jansz Cock
121. DTB Westzaan
122. Vorster, genealogie
123. Reijerkerk, databank
124. Zuid-Holland 1652-1653, lijst van weerbare mannen (gearchiveerde versie)
125. DTB Noordwijk Binnen
126. Luthers in Zaandam
127. Gens Nostra 1987
128. Rijnsburg, protocollen notaris Willem Benninck (niet meer online)
129. Rijnsburg, kohier hoofdgeld 1623 (gearchiveerde versie)
130. rootsweb
131. Email Jan Reint Smit
132. trouwboek NH Noordwijk Binnen
133. hans-montanus.nl - Noordwijk trouwen (niet meer online)
134. Wijntjes, kwartierstaat
135. La(m)mens, familie
136. Nijgh - Nederlandsche Leeuw 1943
137. Transportregister Rijnsburg (transcriptie niet meer online)
138. Gens Nostra 1956
139. Duijvenbode, genealogie Van
140. Nederlandse Familienamenbank