Genealogie Kars (Kolham)

Heeft u meer informatie? Stuur dan (ook voor andere opmerkingen) een email

I. Roelef Kars, geb. Schipborg? vóór 1676, tr. Kolham 19 aug. 17031 Hindrikje Warmolts, ged. Kolham 27 jan. 1678,2 dr. van Warmolt en Stijne.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt IIa.
2. Stijntien, volgt IIb.

IIa. Jan Kars, ged. Kolham 1 febr. 1711,2 tr. Kolham 1 april 17421 Abeltje Strating, geb. Onnen, ged. Haren 9 maart 1710.2
Uit dit huwelijk:
1. Freerk Jans, volgt IIIa.
2. Roelf Jans Kars, ged. Kolham 20 mei 1751.2

IIIa. Freerk Jans Kars, ged. Kolham 30 maart 1749,2 landbouwer, † Kolham 1 febr. 1825,3 tr. Kolham 17 mei 17921 Hindrikje Amels, ged. Kolham 27 juni 1762,2 † ald. 19 nov. 1806.4
Uit dit huwelijk:
1. Jan Kars, ged. Kolham 10 maart 1793,2 † ald. 22 juli 1811.4
2. Fennechien Frederiks Kars, ged. Kolham 21 dec. 1794,2 † Helpman, Haren 9 aug. 1839.3
3. Amel Frederiks, volgt IVa.
4. Abeltje Frederiks Kars, ged. Kolham 17 febr. 1799,2 † Garmerwolde 18 febr. 1878.3
5. Klaassien Freerks Kars, ged. Kolham 7 sept. 1800,2 † ald. 1 maart 1832.3
6. Frouwke Frederiks Kars, ged. Kolham 29 aug. 1802,2 † ald. 26 sept. 1860.3

IVa. Amel Frederiks Kars, ged. Kolham 6 nov. 1796,2 landbouwer, † Euvelgunne 25 sept. 1858,3 tr. Slochteren 30 mei 18355 Elizabeth Jacobs Wolthuis, ged. Engelbert 19 okt. 1797, † Euvelgunne 27 maart 1860.3
Uit dit huwelijk:
1. Freerk, volgt Va.
2. Aaltje Kars, geb. Euvelgunne 5 juni 1837,6 † ald. 25 febr. 1843.3

Va. Freerk Kars, geb. Kolham 29 sept. 1835,6 landbouwer, † Euvelgunne 4 dec. 1863,3 begr. Middelbert,7 tr. Noordijk 6 juni 18635 Aaltje Kooi, geb. Helpman, Haren 15 nov. 1832,6 † Haren 26 april 1907,3 begr. Middelbert.8
Uit dit huwelijk:

VIa. Frederika Elizabeth Kars, geb. Euvelgunne 5 maart 1864,6 † Noorddijk 1 dec. 1933,3 begr. Middelbert,8 tr. Noorddijk 1 mei 18855 Thies Dijkhuis, geb. Roodehaan 23 sept. 1854,6 landbouwer, † Groningen 6 febr. 1900,3 begr. Middelbert.8
Uit dit huwelijk:
1. Jantina Dijkhuis, geb. Roodehaan 29 okt. 1885,6 † Euvelgunne 2 juni 1918,3 begr. Middelbert.8
2. Alida Dijkhuis, geb. Euvelgunne 16 okt. 1886,6 † Ten Post 4 okt. 1960.3
3. Thies Gerrit Dijkhuis, geb. Euvelgunne 5 jan. 1889,6 † ald. 21 febr. 1909,3 begr. Middelbert.8
4. Frederika Elizabeth Dijkhuis, geb. Euvelgunne 19 april 1891,6 † ald. 11 maart 1913,3 begr. Middelbert.8
5. Wolter Pieter Dijkhuis, geb. Euvelgunne 28 april 1893,6 veehouder, † Euvelgunne 1 mei 1953,3 begr. Middelbert.8
6. Frederik Kars Dijkhuis, geb. Euvelgunne 24 april 1895,6 † ald. 31 juli 1917,3 begr. Middelbert.8
7. Pieteriena Dijkhuis, geb. Euvelgunne 21 okt. 1896,6 † Roden 9 april 1979.9

IIb. Stijntien Roelefs, ged. Kolham 4 maart 1719,2 tr. 1e Kolham 19 jan. 17381 Jelle Tijmens, geb. Kolham? vóór 1719, † Kolham vóór 20 okt. 1748;10 tr. 2e Kolham 20 okt. 17481 Jene Willems, ged. Kolham 18 dec. 1718,2 zn. van Willem Warmolts en Eijte Eijtes.
Uit het eerste huwelijk:
1. Roelf Kars, volgt IIIb.
Uit het tweede huwelijk:
2. Eijtje Jenes, ged. Kolham 9 mei 1751.2
3. Willemtje Jenes Kars, ged. Kolham 2 mei 1754,2 † Foxhol 17 nov. 1827.3
4. Willem Jenes, volgt IIIc.

IIIb. Roelf Kars Jelles, ged. Kolham 3 mei 1739,2 † Achterdiep, Sappemeer 27 febr. 1807,1 tr. Kolham 13 mei 17701 Lukje Pieters, ged. Kolham 3 juni 1742,2 † Achterdiep, Sappemeer 1 maart 1818.3
Uit dit huwelijk:
1. Jelle Roelfs, volgt IVb.
2. Stijntje Roelfs Kars, geb. Slochteren, ged. Slochteren 10 mei 1778,1 † Achterdiep, Sappemeer 2 april 1851,3 tr. Sappemeer 25 maart 18265 Tjakke Willems Kars (IIIc,2).
3. Pieter Roelfs, volgt IVc.

IVb. Jelle Roelfs Kars, geb. De Ruiten, ged. Slochteren 3 febr. 1771,2 landbouwer, † Slochteren 16 aug. 1833,3 tr. (ondertr. ) vóór 1802 Annigje Harms Hipkes, ged. Sappemeer 1767, † ald. 11 jan. 1839.3
Uit dit huwelijk:
Annigje Jelles Kars, geb. Sappemeer 28 juni 1802,11 † ald. 31 juli 1867.3

IVc. Pieter Roelfs Kars, geb. Slochteren, ged. Slochteren 16 jan. 1782,2 landbouwer, † Tripscompagnie 9 mei 1859,3 tr. Sappemeer 25 sept. 18115 Bina Harms Ubels, ged. Zuidbroek 12 sept. 1784, † Achterdiep, Sappemeer 8 sept. 1855.3
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Pieters Kars, geb. Sappemeer 11 jan. 1812,6 † Achterdiep, Sappemeer 22 mei 1834.3
2. Lukkie Pieters Kars, geb. Sappemeer 10 sept. 1814,6 † Windeweer 9 jan. 1886,3 begr. Kiel-Windeweer.7
3. Jeltje Kars, geb. Sappemeer 9 juli 1825,6 † Tripscompagnie 2 dec. 1886,3 begr. Sappemeer.7

IIIc. Willem Jenes Kars,2 ged. Kolham 2 mei 1758,2 † Hoogezand 18 juni 1817,3 tr. Kolham 25 juli 17901 Martje Tjakkes, ged. Sappemeer 25 okt. 1761,2 † Martenshoek 23 april 1836.3
Uit dit huwelijk:
1. Stijntje Willems, volgt IVd.
2. Tjakke Willems Kars, ged. Kolham 6 mei 1792,2 † Noordbroek 1 febr. 1866,3 tr. Sappemeer 25 maart 18265 Stijntje Roelfs Kars (IIIb,2).
3. Jene Willems, volgt IVe.
4. Albert Willems Kars, ged. Kolham 10 sept. 1797,2 † Sappemeer 19 nov. 1825.3
5. Hindrikje Willems, ged. Kolham 11 jan. 1801,2 † ald. vóór 1806.
6. Walmolt Willems, ged. Kolham 6 juni 1802,2vóór 1806.
7. Warmold Willems, geb. Kolham 13 mei 1806,2 † ald. 5 juni 1806.4

IVd. Stijntje Willems Kars, ged. Kolham 27 maart 1791,2 † Noordbroek 28 sept. 1881.3
Haar dochter:
Egbertje Kars, geb. Hoogezand 3 nov. 1813,6 † Noordbroek 13 maart 1836.3

IVe. Jene Willems Kars, ged. Kolham 28 sept. 1794,2 † ald. 3 maart 1863,3 tr. Siddeburen 11 mei 18255 Imke Hindriks Brondijk, ged. Siddeburen 6 april 1783,2 † Kolham 5 maart 1859.3
Uit dit huwelijk:

Vb. Albert Kars, geb. Siddeburen 9 sept. 1826,6 schipper, † Franeker 29 dec. 1888,3 tr. Hoogezand 8 mei 18525 Houkje Roonder, geb. Niebert 18 juli 1822,6 † Hoogezand 9 mei 1883.3
Uit dit huwelijk:
1. Jene Willems, volgt VIb.
2. Jakob Kars, geb. Kolham 27 sept. 1855,6 † ald. 30 mei 1871.3
3. Jimke, volgt VIc.
4. Anje Kars, geb. Kolham 10 aug. 1860,6 † Amsterdam 6 maart 1917.3
5. Wilhelmina Kars, geb. Kolham 23 juni 1864,6 † Franeker 31 okt. 1877.3

VIb. Jene Willems Kars, geb. Hoogezand 27 mei 1852,6 schipper, † Leeuwarden 20 okt. 1925,12 tr. Sappemeer 1 febr. 18835 Hindrika Vriesema, geb. Sappemeer 3 okt. 1854,6 † Leeuwarden 10 okt. 1937.12
Uit dit huwelijk:
1. Houkje Kars, geb. Martenshoek 8 dec. 1883,6 † Leeuwarden 17 febr. 1959.12
2. Adrian (Adriaan), volgt VIIa.
3. Alberdina Kars, geb. Martenshoek 26 nov. 1886,6 † Enschede 3 april 1968.9
4. Jan Wander, volgt VIIb.
5. Albert Willem, volgt VIIc.
6. Jantje Kars, geb. Stadskanaal 4 sept. 1893,6 † Franeker 10 juli 1894.12
7. Tjitse Ebertus Kars, geb. Stadskanaal 4 sept. 1893,6 † Valthermond 30 juni 1895.12

VIIa. Adrian (Adriaan) Kars, geb. Franeker 20 aug. 1885,12 † Grand Rapids, Kent, US-MI 18 juni 1960,13 tr. Franeker 18 mei 190912 Anna (Antje) van den Berg, geb. Hallum 27 jan. 1887,14 † Grand Rapids, Kent, US-MI 1 mei 1945.13
Uit dit huwelijk:
1. James W. (Jene Willem), volgt VIIIa.
2. Grietje Kars, geb. Hospers, Sioux, US-IA 7 maart 1912,1516 april 1987,16 begr. Chancellor, Turner, US-SD.17
3. Jacob Kars, geb. Hospers, Sioux, US-IA 26 april 1914,15 † Minnehaha, US-SD 20 nov. 1995,18 begr. Colton, Minnehaha, US-SD,17 tr. 27 jan. 194016 Dena Hoekman, geb. Turner, US-SD 25 okt. 1911,17 † Colton, Minnehaha, US-SD 31 jan. 1993.17
4. John, volgt VIIIb.

VIIIa. James W. (Jene Willem) Kars, geb. Franeker 14 febr. 1910,12 † Ottawa, US-MI 2 juni 1998,17 begr. Byron, Kent, US-MI,17 tr. Minnie van Duyn, geb. US-SD 20 nov. 1913,17 † Zeeland, Ottawa, Us-MI 3 mei 2003,19 begr. Byron, Kent, US-MI.17
Uit dit huwelijk:
William A. Kars, geb. USA 1938, † Jenison, US-MI 30 jan. 2020,13 begr. Hudsonville, Ottawa, US-MI,17 tr. Barbara Batema, geb. 1937,17 † USA 2008,17 begr. Hudsonville, Ottawa, US-MI.17

VIIIb. John Kars, geb. US-IA 23 febr. 1918,15 † Grand Rapids, Kent, US-MI 12 sept. 1999,13 tr. USA 194020 Dena Johanna Versteeg, geb. US-SD 1 sept. 1917,18 † Kent, US-MI 29 juli 2009.18
Uit dit huwelijk:
Gloria Mae Kars, geb. Dell Rapids, US-SD dec. 1944, † ald. 22 mei 1945.13

VIIb. Jan Wander Kars, geb. Sappemeer 24 aug. 1888,6 † Leeuwarden 6 maart 1967,12 tr. 1e Franeker 25 sept. 191312 Luutske Flonk, geb. Leeuwarden 6 mei 1890,14 † ald. 7 maart 1923;12 tr. 2e Leeuwarden 3 sept. 192412 Akke van der Meer, geb. Akkerwoude 21 dec. 1895.14
Uit het eerste huwelijk:
1. Hindrika Kars, geb. Leeuwarden 13 sept. 1914,12 onderwijzeres, † 17 maart 1999,16 begr. Schettens.7
2. Willem Kars, geb. Leeuwarden 18 dec. 1916,12 onderwijzer, † Leeuwarden 17 juli 1987.9
3. Jene Willem Kars, geb. Leeuwarden 22 maart 1919,12 † ald. 11 febr. 1920.12
4. Jene Willem Kars, geb. Leeuwarden 12 febr. 1923,21 † ald. 9 april 2004,9 begr. Huizum,8 tr. Adriana Lucie van Dijk, geb. 19 okt. 1930, † Leeuwarden 27 febr. 2008,9 begr. Huizum.8
Uit het tweede huwelijk:
5. Pieter Kars, geb. Leeuwarden 28 juli 1932,21 † Stiens 24 okt. 2012,9 tr. 1955 Sjoukje van Dijk, geb. Achlum 10 sept. 1932,9 † Leeuwarden 25 nov. 2022,9 begr. Stiens.9

VIIc. Albert Willem Kars, geb. Stadskanaal 17 sept. 1890,6 † Leeuwarden 27 nov. 1960,12 tr. Leeuwarden 29 aug. 191712 Jantje Schippers, geb. Beets 8 mei 1893,14 † Leeuwarden 17 mei 1961.14
Uit dit huwelijk:
1. Jene Willem Kars, geb. Leeuwarden 2 juli 1918.14
2. Geert Kars, geb. Leeuwarden 25 jan. 1921,21 † ald. 31 dec. 1963.14
3. Hinderika Kars, geb. Leeuwarden 18 maart 1926,21 † ald. 22 okt. 2020.9

VIc. Jimke Kars, geb. Kolham 1 okt. 1858,6 schipper, † Groningen 27 april 1931,3 tr. Groningen 26 april 18885 Trientje Goossens, geb. Harkstede 14 maart 1861,6 † Groningen 30 maart 1933.3
Uit dit huwelijk:
1. Albert, volgt VIId.
2. Reinder Kars, geb. Zwolle 20 aug. 1888,12 † Arnhem 4 sept. 1888.3
3. Willem, volgt VIIe.
4. Hintje Kars, geb. Huissen 5 juli 1890,12 † Wildervank 7 april 1891.3
5. Eentje Kars, geb. Harkstede 21 juli 1892,6 † Borger 18 mei 1893.3
6. Eentje Kars, geb. Groningen 19 febr. 1895,6 † ald. 4 maart 1895.3
7. Entje Kars, geb. Oudenbosch 24 okt. 1898,12 † Groningen 5 mei 1902.3
8. Houktje Kars, geb. Leiderdorp 30 nov. 1899,12 † Groningen 5 jan. 1973.9

VIId. Albert Kars, geb. Zwolle 20 aug. 1888,12 schipper, † Groningen 3 okt. 1973,22 tr. Groningen 26 juni 19135 Margaretha Egberdina Stuurman, geb. Groningen 7 febr. 1893,620 febr. 1992,16 begr. Groningen.22
Uit dit huwelijk:
1. (kind) Kars, levenloos kind, geb. Groningen 16 maart 1915.3
2. Trientje Kars, geb. Groningen 23 juni 1916,6 † ald. 20 jan. 1989.9
3. Harm Kars, geb. Groningen 15 okt. 1918,6 † Ede.23

VIIe. Willem Kars, geb. Huissen 5 juli 1890,12 schipper, † Rotterdam 6 nov. 1959,12 tr. Groningen 29 juni 19165 Imelina Minholts, geb. Groningen 29 okt. 1891.6
Uit dit huwelijk:
1. Trientje Kars, geb. Groningen 13 nov. 1917.24
2. Aaltje Kars, geb. Groningen 17 febr. 1919.6
3. Jimke Kars, geb. Groningen 20 okt. 1920,6 † Schiedam 22 jan. 1988,9 tr. Dinie Verkaaik, geb. 1926,25 † Rotterdam 24 nov. 1990.9
4. Derk Kars, geb. Groningen 7 nov. 1922.6
5. Willem Kars, geb. Delft 9 sept. 1925,261 april 2003,16 begr. Arnhem.7


Bronnen

1. DTB trouwen ref. prov. Groningen
2. DTB dopen ref. prov. Groningen
3. BS overlijdensregisters prov. Groningen
4. DTB begraafregisters prov. Groningen
5. BS huwelijksregisters prov. Groningen
6. BS geboorteregisters prov. Groningen
7. Online begraafplaatsen
8. grafstenen project
9. overlijdensadvertentie
10. Echtgeno(o)t(e) hertrouwt
11. DTB dopen DG prov. Groningen
12. WieWasWie
13. Obituary
14. AlleFriezen
15. Iowa, County Births, 1880-1935 (familysearch)
16. grafsteen
17. FindaGrave
18. United States Social Security Death Index (familysearch)
19. Michigan Obituaries, 1820-2006 (familysearch)
20. USA census 1945
21. gezinskaart Leeuwarden
22. begraafplaatsenonline
23. Arbeidsinzet 1940-1945
24. akte (AlleGroningers)
25. volgt uit leeftijd bij overlijden
26. gezinskaart Rotterdam