Genealogie Heun (Hogeland)

Heeft u meer informatie? Stuur dan (ook voor andere opmerkingen) een email

I. Jan Pieters, geb. Uithuizermeeden vóór 1717, dagloner, tr. (ondertr. Uithuizermeeden 16 maart) 17371 Aaltje Pieters, geb. Uithuizermeeden, ged. Oldenzijl 4 aug. 1715,2 dr. van Pieter Sickes en Teetje Pieters.
Uit dit huwelijk:
1. Sikke, volgt IIa.
2. Pieter Jans, volgt IIb.
3. Anje Jans, geb. Uithuizermeeden,2 ged. Oosternieland 22 juli 1742.2
4. Tietje Jans, ged. Uithuizermeeden 27 dec. 1750,2 † ’t Zandt 3 maart 1820.3
5. Luijtjen Jans, ged. Uithuizermeeden 15 april 1754.2
6. Jantje Jans, ged. Uithuizermeeden 1 juli 1757.2

IIa. Sikke Jans, ged. Uithuizermeeden 21 dec. 1738,2vóór 5 juli 1786,4 tr. (ondertr. ) vóór 1765 Trijnje Sijgers, ged. Uithuizen 17 juli 1740,2 dr. van Sijger Remmerts en Grietje Pieters.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Sikkes, ged. ’t Zandt 23 febr. 1765,2vóór 8 april 1770.5
2. Aaltjen Sikkes, geb. Zijldijk, ged. ’t Zandt 6 maart 1768,2vóór 10 dec. 1780.5
3. Grietje Sikkes, ged. ’t Zandt 8 april 1770,2 † Bierum 11 april 1826.3
4. Jan Sikkes, volgt IIIa.
5. Sijger Sikkes, geb. Kolhol,2 ged. ’t Zandt 18 okt. 1778.2
6. Aaltje Sikkes, geb. Kolhol,2 ged. ’t Zandt 10 dec. 1780,2 † Uithuizen 22 mei 1856.3

IIIa. Jan Sikkes Heun, geb. Kolhol,2 ged. ’t Zandt 4 sept. 1773,2 dagloner, † ’t Zandt 8 nov. 1831,3 tr. Uithuizermeeden 5 juni 17961 Auke Rents Dijkema, ged. Uithuizermeeden 7 mei 1769,2 † ’t Zandt 19 jan. 1848,3 dr. van Reinje Jans en Klaaske Harms.
Uit dit huwelijk:
1. Sikke Jans, volgt IVa.
2. Claaske Jans Heun, ged. Uithuizermeeden 7 april 1799,2 † ’t Zandt 11 april 1827.3
3. Trientje Jans, geb. 28 maart 1802,2 ged. Uithuizermeeden 4 april 1802,2vóór 21 juli 1809.5
4. Anje Jans Heun, geb. 30 juni 1805, ged. ’t Zandt 14 juli 1805,2 † Middelstum 10 april 1845.3
5. Trijntje Jans Heun, geb. 21 juli 1809, ged. ’t Zandt 20 aug. 1809,2 † ald. 25 mei 1864.3

IVa. Sikke Jans Heun, ged. Uithuizermeeden 25 sept. 1796,2 dagloner, † Oosternieland 29 aug. 1862,3 tr. ’t Zandt 15 maart 18196 Trijntje Geerts Medema, geb. Nansum,2 ged. Holwierde 27 okt. 1793,2 † Oosternieland 6 jan. 1857,3 dr. van Geert Bouwes en Hillegien Johannes.
Uit dit huwelijk:
1. Geert Doeles volgt Va.
2. Jan Sikkes Heun, geb. Oosternieland 1 jan. 1821,7 † ald. 28 aug. 1827.3
3. Hillechien Sikkes Heun, geb. Oosternieland 15 febr. 1824,7 † ald. 26 april 1827.3
4. Klaas Sikkes, volgt Vb.
5. Auke Sikkes Heun, geb. Oosternieland 18 sept. 1830,7 † ald. 28 sept. 1851.3
6. Hillechien Sikkes Heun, geb. Oosternieland 5 juli 1835,7 † ald. 21 april 1852.3

Va. Geert Doeles Heun, geb. ’t Zandt 28 dec. 1818,7 dagloner, † Uithuizermeeden 25 jan. 1897,3 tr. Uithuizermeeden 17 jan. 18466 Anje Pieters Blok, geb. Uithuizermeeden 28 jan. 1825,7 † ald. 10 sept. 1884.3
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Heun, geb. Uithuizermeeden 11 maart 1846,7 † ald. 11 juni 1868.3
2. Sikke, volgt VIa.
3. Pieter, volgt VIb.
4. Jan, volgt VIc.
5. Klaas, volgt VId.
6. Dick (Derk), volgt VIe.

VIa. Sikke Heun, geb. Uithuizermeeden 28 aug. 1850,7 dagloner, † Uithuizermeeden 1 juni 1875,3 tr. Bierum 1 mei 18736 Tietje Uilhoorn, geb. Spijk 18 okt. 1849,7 † Uithuizermeeden 21 april 1932.3
Uit dit huwelijk:
1. Anje Heun, geb. Uithuizermeeden 10 juni 1873,7 † Groningen 4 okt. 1957,3 begr. Uithuizermeeden.8
2. Elizabeth Heun, geb. Uithuizermeeden 14 jan. 1875,7 † ald. 7 okt. 1877.3

VIb. Pieter Heun, geb. Uithuizermeeden 9 jan. 1854,7 rietdekker, † Spijk 27 dec. 1930,3 tr. 1e Bierum 31 jan. 18786 Krijnje Dijkema, geb. Holwierde 28 dec. 1856,7 † Spijk 18 jan. 1902;3 tr. 2e Bierum 20 juli 19056 Diewerke Bos, geb. Spijk 10 okt. 1857,7 † ald. 15 mei 1926.3
Uit het eerste huwelijk:
1. Geert, volgt VIIa.
2. Jantje Heun, geb. Spijk 2 aug. 1880,7 † ald. 21 april 1945.3
3. Willem, volgt VIIb.
4. Anje Heun, geb. Spijk 7 okt. 1890,7 † ald. 26 jan. 1892.3
5. Menko, volgt VIIc.
6. Klaas, volgt VIId.
7. Pieter, volgt VIIe.

VIIa. Geert Heun, geb. Spijk 3 jan. 1879,7 rietdekker, † Spijk 17 jan. 1973,9 tr. Bierum 23 nov. 19056 Jantje Buitenwerf, geb. Spijk 28 dec. 1887,7 † ald. 7 juni 1983.9
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt VIIIa.
2. Kornelis Heun, geb. Spijk 20 nov. 1908,7 rietdekker, † Delfzijl 23 dec. 1994,9 tr. Delfzijl 17 april 19366 Grietje Groenhagen, geb. Delfzijl 1911,10 † ald. 20 juli 1981.9
3. Grietje Heun, geb. Spijk 11 juni 1911,730 april 2006,11 begr. Spijk.8
4. Krienje Heun, geb. Spijk 7 okt. 1913,7 † ald. 30 juli 1914.3
5. Willem Heun, geb. Spijk 4 febr. 1920,7 wagenmaker, † Delfzijl 8 juni 1997,11 tr. Bierum 26 april 19466 Anna Ham, geb. Spijk 1 juni 1925,11 † Delfzijl 17 dec. 1976.9

VIIIa. Pieter Heun, geb. Spijk 31 aug. 1906,7 schoenmaker, † Spijk 6 juni 1992,9 tr. Bierum 1 aug. 19306 Elizabeth Dijkhuizen, geb. Godlinze 10 sept. 1909,7 † Spijk 12 april 1983.9
Uit dit huwelijk:
1. Anthoon Heun, geb. Spijk 18 nov. 1935,9 † Zwolle 7 maart 2013.9
2. Geert Pieter Heun, geb. Spijk 6 april 1939,10 † ald. 9 april 1939.3

VIIb. Willem Heun, geb. Spijk 22 april 1889,7 rietdekker, † Spijk 11 okt. 1977,9 tr. Bierum 7 april 19106 Sietje Houwing, geb. Holwierde 16 sept. 1890,7 † Spijk 9 juli 1967,3 begr. Delfzijl.8
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Heun, geb. Spijk 11 aug. 1910,7 † Groningen 30 aug. 1925,3 begr. Spijk.8
2. Geert, volgt VIIIb.
3. Wilte, volgt VIIIc.
4. Menko Heun, geb. Spijk 24 maart 1917,7 † Dirksland 17 aug. 1999,9 tr. Maria Kreeft, geb. 16 jan. 1923,11 † Sommelsdijk 19 juni 2014,9 begr. Dirksland.

VIIIb. Geert Heun, geb. Spijk 12 sept. 1911,7 landarbeider, † 5 dec. 1995,11 begr. Spijk,8 tr. Bierum 22 mei 19426 Grietje Dijkhuizen, geb. Spijk 15 mei 1913,7 † Groningen 18 aug. 1970,12 begr. Spijk.8
Uit dit huwelijk:
1. Janny Heun, geb. Spijk 29 jan. 1946,9 † Schildwolde 7 april 2015.9
2. Piet Heun, geb. 27 juli 1948,9 † Spijk 30 sept. 2015,9 tr. Lienie Pijper, geb. 1 nov. 1948,9 † Spijk 16 mei 2021.9
3. Trijntje Heun, geb. Spijk 30 sept. 1950,10 † ald. 2 okt. 1950.3

VIIIc. Wilte Heun, geb. Spijk 8 juli 1913,7 reiziger in suikerwerken, † Spijk 5 febr. 1992,9 tr. Uithuizermeeden 9 mei 19406 Wilhelmina Siboldina Kort, geb. Oosternieland 10 jan. 1917,7 † Bierum 19 jan. 2010,9 begr. Spijk.8
Uit dit huwelijk:
1. Lucie Heun, geb. Spijk 24 dec. 1940,11 † Aalsmeer 2 sept. 2001.13
2. Sietje Trijntje Heun, geb. Spijk 23 jan. 1949,9 † ald. 15 nov. 2018.9

VIIc. Menko Heun, geb. Spijk 11 mei 1892,7 timmerman-aannemer, † Groningen 20 febr. 1940,3 begr. Haren,8 tr. Bierum 12 mei 19206 Janna Pijper, geb. Spijk 21 dec. 1895,7 † Drachten 5 nov. 1968,9 begr. Haren.14
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt VIIId.
2. Arnold, volgt VIIIe.

VIIId. Pieter Heun, geb. Ter Apel 23 juli 1921,7 arts, † Wolvega 12 april 2008,9 tr. Groningen 19 aug. 19436 Gerbrigje Sjoerdje Holwerda, geb. Bussum 8 jan. 1919,9 † Wolvega 18 juni 2010.9
Uit dit huwelijk:
Menco Reinout Justus Heun, geb. Leeuwarden 25 jan. 1944,15 † Baarn 3 maart 2010.9

VIIIe. Arnold Heun, geb. Beilen 22 maart 1926,16 ingenieur, † Beetsterzwaag 16 maart 2015,9 tr. (ondertr. Groningen febr.) 195417 Minke Baarsma, geb. De Westereen 25 april 1931,9 † Beetsterzwaag 26 jan. 2019.9
Uit dit huwelijk:
Menko Rein Heun, geb. 1957,181988.19

VIId. Klaas Heun, geb. Spijk 3 jan. 1894,7 veldarbeider, † Bierum 13 nov. 1961,3 begr. Spijk,8 tr. Bierum 8 mei 19196 Geertje Brondijk, geb. Bierum 26 febr. 1891,7 † Groningen 7 sept. 1968,3 begr. Spijk.8
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Heun, geb. Spijk 14 april 1920,7 † Bierum 18 sept. 1979,9 begr. Spijk,8 tr. Bierum 5 sept. 19476 Trijntje Ham, geb. 5 febr. 1924, † 16 juli 1998,11 begr. Spijk.8
2. Luitje Heun, geb. Bierum 19 juni 1925,11 † Spijk 29 maart 1987.9

VIIe. Pieter Heun, geb. Spijk 16 sept. 1895,7 veldarbeider, † Spijk 13 dec. 1974,9 tr. Bierum 10 juli 19196 Jantje Brondijk, geb. Spijk 7 okt. 1896,7 † Delfzijl 21 jan. 1986,9 begr. Spijk,8 dr. van Jan en Aaltje Poort.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Heun, geb. Spijk 1 febr. 1920,78 aug. 1998,11 begr. Usquert.8
2. Pieter Jan, volgt VIIIf.
3. Krienje Heun, geb. Spijk 11 maart 1925,9 † Groningen 29 mei 2010.9
4. Jan Pieter Heun, geb. Spijk 19 sept. 1938,9 † Loppersum 9 mei 2010.9

VIIIf. Pieter Jan Heun, geb. Spijk 29 nov. 1921,7 † Uithoorn 19 juni 1984.9
Zijn dochter:
Anja Heun, geb. 19 mei 1961,1118 aug. 2005,11 begr. Uithuizen.8

VIc. Jan Heun, geb. Bierum 8 juli 1858,7 † Garden Plain, Whiteside, US-IL 2 jan. 1922,20 begr. Fulton, US-IL,20 tr. 1e Bierum 17 maart 18816 Martje Flikkema, geb. Godlinze 13 febr. 1860,7 † Fulton, US-IL 7 febr. 1891;21 tr. 2e USA vóór 7 febr. 1891 Willemke Klimstra, geb. Oostrum 17 dec. 1869,22 † Garden Plain, Whiteside, US-IL 17 maart 1939,20 begr. Fulton, US-IL.20
Uit het eerste huwelijk:
1. George, volgt VIIf.
2. Anna Heun, geb. Fulton, US-IL 28 juli 1883,21 † Clinton, US-IA 25 mei 1951,21 begr. Fulton, US-IL.21
3. Nellie Heun, geb. Fulton, US-IL 22 mei 1890,21 † Elkhart, US-IN 14 juli 1961.21
Uit het tweede huwelijk:
4. Dewey Heun, geb. Fulton, US-IL 1892,21 † ald. 1906.21
5. Anna Heun, geb. Fulton, US-IL 18 aug. 1894,20 † Whiteside, US-IL 9 febr. 1920,20 begr. Fulton, US-IL.20
6. Peter Heun, geb. Fulton, US-IL 20 okt. 1896,21 † ald. 22 febr. 1912.21
7. Claus Heun, geb. Fulton, US-IL 1898,21 † ald. 1906.21
8. Rena Heun, geb. Fulton, US-IL 18 aug. 1900,21 † Newton Corners, US-IL 15 juni 1940,21 begr. Fulton, US-IL.21
9. Albert, volgt VIIg.
10. Grace Heun, geb. Newton Corners, US-IL 14 nov. 1904,23 † Kewanee, US-IL 28 juli 1988,23 begr. Portland, US-PA.23
11. Dewey, volgt VIIh.
12. Marie Heun, geb. Newton Township, US-IL 9 okt. 1912,23 † Fulton, US-IL 15 nov. 2006.23

VIIf. George Heun, geb. Fulton, US-IL 21 okt. 1881,21 † Whiteside, US-IL 25 april 1957,21 begr. Fulton, US-IL,21 tr.21 Mary Geerts, geb. Fulton, US-IL okt. 1882,21 † ald. 1941.21
Uit dit huwelijk:
1. Flora Heun, geb. Fulton, US-IL 13 jan. 1905,215 juni 1992,21 begr. Fulton, US-IL.21
2. Margaret Heun, geb. Fulton, US-IL 1907,211997,21 begr. Morrison, US-IL.21

VIIg. Albert Heun, geb. Fulton, US-IL 29 aug. 1902,21 † ald. sept. 1981,21 tr. USA Pearl Bos, geb. Fulton, US-IL 23 juni 1903,21 † Clinton, US-IA febr. 1999,21 begr. Fulton, US-IL.21
Uit dit huwelijk:
1. Winnie Irene Heun, geb. Garden Plain, Whiteside, US-IL 27 febr. 1922,20 † ald. 4 maart 1922,20 begr. Fulton, US-IL.20
2. Paul John Heun, geb. Fulton, US-IL 26 april 1924,23 † Calvados, Basse-Normandie, FR 6 juni 1944,21 begr. Fulton, US-IL,21 tr. Newton Township, US-IL 30 dec. 194123 Leona Pherne Schaver, geb. Clyde Township, US-IL 18 nov. 1925,23 † Clinton, US-IA 10 dec. 2007,23 begr. Fulton, US-IL.21
3. John Arthur Heun, geb. Garden Plain, Whiteside, US-IL 20 dec. 1926,23 † Erie, US-IL 6 mei 2012,23 begr. Newton Corners, US-IL,21 tr. Erie, US-IL 30 jan. 194823 Dorothy F. Deweerdt, geb. US-IL 12 febr. 1928,11 † Morrison, US-IL 11 maart 2012,21 begr. Newton Corners, US-IL.21
4. Claire Peter Heun, geb. Newton Corners, US-IL 31 okt. 1930,23 † Edmonds, US-WA 8 nov. 2007.23

VIIh. Dewey Heun, geb. US-IL 22 juli 1907,21 † Fulton, US-IL juli 1987,21 tr. Stella Tenboer, geb. US-IL 14 april 1908,21 † Clinton, US-IA 21 sept. 1980,21 begr. Fulton, US-IL.21
Uit dit huwelijk:
1. Wilbert K. Heun, geb. Fulton, US-IL 12 mei 1931,23 † Clinton, US-IA 21 dec. 2008,23 begr. Fulton, US-IL.21
2. Alvin E. Heun, geb. Morrison, US-IL 25 april 1936,23 † Fulton, US-IL 5 mei 2018.23
3. Dorothy Gene Heun, geb. Fulton, US-IL 12 okt. 1938,23 † Bettendorf, US-IA 10 okt. 2017.23

VId. Klaas Heun, geb. Uithuizermeeden 17 aug. 1862,7 † Fulton, US-IL 29 sept. 1929,20 tr. Uithuizermeeden 20 nov. 18896 Anna (Anje) Pruim, geb. Uithuizermeeden 17 april 1868,7 † Fulton, US-IL 17 mei 1947.20
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Heun, geb. Uithuizermeeden 10 april 1890,7 † ald. 27 juli 1890.3
2. Trijntje Heun, geb. Uithuizermeeden 4 april 1891,7 † USA.
3. Anje Heun, geb. Oudeschip 30 juni 1893,7 † USA.
4. Albert Hern (Heun), geb. Oudeschip 12 nov. 1896,7 † Whiteside, US-IL maart 1969,24 tr. Muskegon, US-MI 16 sept. 192125 Albertje Dijk, geb. Westernieland 15 sept. 1894.7
5. Geertruida Sikkelina Hern (Heun), geb. Oudeschip 29 nov. 1900,7 † Clinton, US-IA nov. 1981.
6. Dora Hern, geb. Fulton, US-IL 1904,211950,21 begr. Fulton, US-IL.21
7. Grace Heun, geb. Fulton, US-IL 25 jan. 1909,26 † Fulton, Whiteside, US-IL 6 jan. 1998.24

VIe. Dick (Derk) Heun, geb. Uithuizermeeden 9 april 1869,7 † Conrad, US-MT 30 aug. 1946,23 tr. Uithuizermeeden 4 nov. 18876 Trijntje Heuvel, geb. Uithuizermeeden 18 maart 1869,7 † USA 1939,11 begr. Conrad, US-MT.21
Uit dit huwelijk:
1. Claus Heun.
2. George (Geert) Heun, geb. Uithuizermeeden 21 jan. 1888,7 † USA 9 juni 1964,11 begr. Conrad, US-MT,21 tr. Conrad, US-MT 25 nov. 193721 Theresia Dueh, geb. Deutschland 15 maart 1892,21 † Conrad, US-MT 25 okt. 1966,21 begr. Choteau, Teton, US-MT.21
3. Walter Heun, geb. US-IL 1890.27
4. Zikke Heun, geb. 20 aug. 1890,10 † Fulton, US-IL 19 april 1894.9
5. Clarence, volgt VIIi.
6. John Heun, geb. US-IL 19 dec. 1893,24 † Great Falls, Cascade County, US-MT 5 okt. 1972,24 begr. Conrad, US-MT.
7. Mary Evelyn Heun, geb. USA 10 okt. 1895,21 † Great Falls, Cascade County, US-MT 10 maart 1979.21
8. Siegle Heun, geb. Conrad, US-MT 1899.27
9. Jacob Heun, geb. US-IL 28 sept. 1900,24 † Conrad, US-MT 27 juli 1971.28
10. Peter Heun, geb. Douglas, US-SD 24 jan. 1906,29 † Harrison, Douglas, US-SD 30 april 1908.29
11. Annie Heun, geb. US-ND 1909,27 † Conrad, US-MT 10 febr. 1986.30

VIIi. Clarence Heun, geb. Fulton, US-IL 2 april 1892,21 † Conrad, US-MT 22 febr. 1980,21 tr. Conrad, US-MT 10 mei 192831 Edith Zuidema, geb. Paterson, US-NJ 16 april 1909,21 † Conrad, US-MT 21 jan. 1986.21
Uit dit huwelijk:
Elinor Eileen Heun, geb. Conrad, US-MT 29 april 1931,30 † ald. 19 jan. 1937.30

Vb. Klaas Sikkes Heun, geb. Oosternieland 13 dec. 1826,7 dagloner, † Obergum 17 juli 1866,3 tr. Uithuizermeeden 13 dec. 18516 Geertje Wesies, geb. Uithuizermeeden 3 febr. 1831,7 † Oldenzijl 10 dec. 1911,3 dr. van Pieter Everts Weessies en Elske Joosten Boersema.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Heun, geb. Uithuizermeeden 12 juli 1852,7 † USA.
2. Auke Heun, geb. Oldenzijl 8 juni 1855,7 † ald. 14 april 1856.3
3. Elske Heun, geb. Uithuizermeeden 8 juni 1855,7 † Kantens 17 maart 1936.3
4. Auke Heun, geb. Uithuizen 16 dec. 1857,7 † Obergum 14 sept. 1865.3
5. Pieter, volgt VIf.
6. Sikke, volgt VIg.
7. Klaas Heun, geb. Uithuizermeeden 19 maart 1865,7 † Winsum 21 juli 1866.3

VIf. Pieter Heun, geb. Uithuizen 16 april 1860,7 dagloner, † Zijldijk 26 okt. 1929,3 tr. Uithuizermeeden 7 jan. 18816 Jantje Noordhuis, geb. Oudeschip 27 april 1861,7 † Zijldijk 25 jan. 1930,3 dr. van Berend Pieters en Wijke Harms Sikkenga.
Uit dit huwelijk:
1. Weike Heun, geb. Zijldijk 4 febr. 1882,7 † Groningen 18 aug. 1964,3 begr. Usquert.8
2. Klaas Heun, geb. Zijldijk 5 nov. 1883,7 † ald. 26 nov. 1883.3
3. Sikke Heun, geb. Uithuizermeeden 5 jan. 1888,7 † Oldenzijl 8 jan. 1889.3
4. Sikke, volgt VIIj.
5. Geertje Heun, geb. Oldenzijl 23 jan. 1894,7 † Uithuizermeeden 24 dec. 1981,9 begr. Zijldijk,8 tr. ’t Zandt 18 sept. 19156 Jan Klaas Willemsen, geb. Godlinze 2 aug. 1894,7 † Groningen 6 juni 1934,3 zn. van Jan en Derkje Bakker.
6. Berend, volgt VIIk.
7. Pieter, volgt VII-l.

VIIj. Sikke Heun, geb. Oldenzijl 30 nov. 1889,7 boerenknecht, † Groningen 24 sept. 1961,3 begr. Leermens,8 tr. ’t Zandt 25 nov. 19116 Grietje Slagter, geb. Holwierde 16 okt. 1888,7 † Appingedam 18 juni 1977,9 begr. Leermens.8
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt VIIIg.
2. Bauko Heun, geb. Zijldijk 30 juni 1913,7 † Leermens 25 mei 1975.9
3. (kind) Heun, levenloos kind, geb. ’t Zandt 18 juni 1916.3
4. Berend Heun, geb. Leermens 9 april 1919,7 † Appingedam 20 sept. 1975,9 begr. Leermens.8
5. Jantje Heun, geb. Oosterwijtwerd 7 juni 1926,9 † Loppersum 8 aug. 2022,9 begr. Leermens.9

VIIIg. Pieter Heun, geb. Oosterwijtwerd 2 april 1912,7 landarbeider, † Wirdum 9 nov. 1968,2 tr. Winsum 14 dec. 19446 Jantine Scholma, geb. Obergum 8 sept. 1917,75 jan. 2004,11 begr. Wirdum.8
Uit dit huwelijk:
Roelfina Heun, geb. ’t Zandt 24 dec. 1948,9 † Siddeburen 19 dec. 2018.9

VIIk. Berend Heun, geb. Oldenzijl 14 juni 1896,7 dagloner, † Zijldijk 15 april 1931,3 tr. Uithuizermeeden 17 maart 19166 Heina Hofstee, geb. Oosternieland 14 juli 1896,7 † Appingedam 19 nov. 1989,9 begr. Zijldijk.8
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Heun, geb. Leermens 6 juni 1916,7 † ’t Zandt 26 nov. 1918,3 begr. Zijldijk.8
2. Anna Heun, geb. Zijldijk 27 febr. 1918,7 † ’t Zandt 5 maart 1918,3 begr. Zijldijk.8
3. Klaas Pieter Heun, geb. Zijldijk 23 jan. 1920,727 febr. 2006,11 begr. Appingedam,14 tr. Aaltje Dirkje Sterenberg, geb. ’t Zandt 23 mei 1919,7 † Hoogezand 12 maart 2011,9 begr. Appingedam.14
4. Jantje Heun, geb. Zijldijk 24 aug. 1921,7 † Zeerijp 11 jan. 1993.9
5. Anna Heun, geb. Zijldijk 30 jan. 1923,9 † Loppersum 22 april 2020.9
6. Egbert, volgt VIIIh.
7. Sikke Heun, geb. Zijldijk 14 mei 1930,1115 mei 2006,11 begr. Zwolle.14

VIIIh. Egbert Heun, geb. Zijldijk 13 nov. 1927,1120 april 2014,11 begr. Ommen,14 tr. Johanna Gerritdina Pannen, geb. 1 aug. 1927,1130 jan. 2002,11 begr. Ommen.14
Uit dit huwelijk:
Hendrika Heun, geb. Dalfsen april 1952,17 † ald. jan. 1969.32

VII-l. Pieter Heun, geb. Oldenzijl 1 juli 1898,7 veldarbeider, † Bellingwolde 15 nov. 1985,9 begr. Zijldijk,8 tr. ’t Zandt 27 maart 19206 Jakobje Willemsen, geb. Godlinze 1 sept. 1900,7 † Delfzijl 14 juli 1972,3 begr. Zijldijk,8 dr. van Jan en Derkje Bakker.
Uit dit huwelijk:
1. Albert Heun, geb. Godlinze 7 aug. 1918,7 landarbeider, † Groningen 30 jan. 1947,3 begr. Zijldijk.8
2. (kind) Heun, levenloos kind, geb. ’t Zandt 26 mei 1920.3
3. Jantje Heun, geb. Zijldijk 28 mei 1922,7 † Appingedam?.
4. Jan Pieter, volgt VIIIi.
5. Pieter Jan, volgt VIIIj.
6. Derkje Heun, geb. 15 juni 1927,9 † ’t Zandt 6 aug. 2012.9
7. (kind) Heun, levenloos kind, geb. Zijldijk 14 maart 1931.3

VIIIi. Jan Pieter Heun, geb. Zijldijk 22 mei 1923,1114 nov. 1998,11 begr. Leermens.8
Zijn dochter:
Efie Heun, geb. Leermens 15 jan. 1962,33 † Wagenborgen 20 sept. 2008.9

VIIIj. Pieter Jan Heun, geb. Zijldijk 9 dec. 1925,34 bankwerker, † Groningen 4 juni 2017.34
Zijn dochter:
(dochter) Heun, levenloze dochter, geb. Groningen 8 juni 1949,3 begr. ald..14

VIg. Sikke Heun, geb. Uithuizermeeden 1 febr. 1863,3 landarbeider, † Uithuizermeeden 5 april 1933,3 begr. Oldenzijl,8 tr. Uithuizermeeden 20 nov. 18896 Anje Groenendal, geb. Uithuizermeeden 17 maart 1867,7 † ald. 4 sept. 1938,3 begr. Oldenzijl.8
Uit dit huwelijk:
1. Klaas, volgt VIIm.
2. Dieuwerke Heun, geb. Oldenzijl 5 juli 1895,713 aug. 1978,11 begr. Westeremden.8
3. Simon Heun, geb. Oldenzijl 22 april 1900,7 kapper, † Houwerzijl 6 okt. 1982,9 tr. 1e Uithuizermeeden 28 maart 19336 Nela Smit, geb. Uithuizen 9 febr. 1899,7 † Groningen 21 mei 1958,3 begr. Houwerzijl;9 tr. 2e vóór 18 okt. 196735 Anje de Boer, geb. Houwerzijl 10 mei 1918,76 febr. 2007,11 begr. Houwerzijl.8

VIIm. Klaas Heun, geb. Oldenzijl 14 juni 1890,7 schilder, † Middelstum 22 april 1973,11 tr. Uithuizen 28 juli 19177 Geeske Kolk, geb. Uithuizen 3 sept. 1886,7 † Middelstum 9 maart 1972.3
Uit dit huwelijk:
Annie Heun, geb. Groningen 16 maart 1922,7 † Winsum 19 dec. 2016,9 begr. Middelstum.14

IIb. Pieter Jans Heun, ged. Uithuizermeeden 19 dec. 1740,2 dagloner, † Uithuizermeeden 14 febr. 1816,3 tr. (ondertr. ) vóór 1773 Knelske Heines, ged. Uithuizermeeden nov. 1745,2 begr. ’t Zandt 22 jan. 1798,36 dr. van Heine Clasen en Fenje Jacobs.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Pieters, volgt IIIb.
2. Heine Pieters Heun, geb. ’t Zandt 2 febr. 1776,37 dagloner, † Oosternieland 6 dec. 1814,3 tr. Uithuizermeeden 4 juni 18146 Aaltje Fokkes Bruins, geb. Ten Boer 3 april 1791.
3. Klaas Pieters, volgt IIIc.
4. Aaltje Pieters Heun, geb. ’t Zandt 1782,10 † Uithuizermeeden 15 febr. 1822,3 tr. ’t Zandt 13 okt. 17991 Berend Pauwels Bosma, ged. Uithuizermeeden 8 mei 1777,2 † Usquert 8 dec. 1842,3 zn. van Paul Berends en Jacobje Jans.

IIIb. Jan Pieters Heun, geb. Zijldijk,2 ged. ’t Zandt 26 nov. 1773,2 begr. ald. 21 juli 1800,36 tr. Oosternieland 10 sept. 17971 Grietje Timens, geb. Uithuizermeeden 1776, † ’t Zandt 7 april 1824.3
Uit dit huwelijk:
1. Knelske Jans Heun, geb. Zijldijk, ged. ’t Zandt 12 nov. 1797,2 † ald. 23 aug. 1839.3
2. Pieter Jans, volgt IVb.

IVb. Pieter Jans Heun, geb. Zijldijk, ged. ’t Zandt 27 jan. 1799,2 dagloner, † ’t Zandt 15 mei 1848,3 tr. ’t Zandt 22 dec. 18216 Trijntje Jans Uilhoorn, ged. Holwierde 3 febr. 1799,2 † Garsthuizen 30 jan. 1868.3
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Heun, geb. ’t Zandt 5 aug. 1823,7 † USA.
2. Jan, volgt Vc.
3. Ferdinand, volgt Vd.

Vc. Jan Hine (Heun), geb. Uithuizermeeden 6 jan. 1831,7 boerenknecht, vermeld L5Y9-KMG,38 † USA, tr. ’t Zandt 3 dec. 18536 Nellie (Pieterke) Wieringa, geb. Zeerijp 8 okt. 1831,7 † Chicago, Cook, US-IL 15 juni 1896.39
Uit dit huwelijk:
1. Peter (Pieter), volgt VIh.
2. Albert Heun, geb. Zeerijp 22 april 1856,7 † ald. 12 sept. 1860.3
3. Ferdinand, volgt VIi.
4. Albert, volgt VIj.
5. Tryntje (Trientje) Heun, geb. Zeerijp 18 juli 1864,7 † Garden Plain, Whiteside, US-IL 25 mei 1928,20 begr. Fulton, US-IL 29 mei 1928,21 tr. Chicago, Cook, US-IL 24 mei 188240 Roel van Vuren, geb. Chicago, Cook, US-IL 30 mei 1862,26 † Clinton, US-IA 10 jan. 1945,21 begr. Fulton, US-IL,21 zn. van Dirk en Maartje de Jong.
6. Marten Heun, geb. Zeerijp 8 jan. 1867,3 † USA vóór 1880.41

VIh. Peter (Pieter) Hine, geb. Zeerijp 19 dec. 1853,7 † Brookfield, Cook, US-IL 28 febr. 1934,20 begr. Cook, US-IL 2 maart 1934,20 tr. Nellie (Pietertje) Ton, geb. Bergen 24 nov. 1860,21 † Chicago, Cook, US-IL 18 mei 1928.21
Uit dit huwelijk:
1. Pietertje Hine, geb. Chicago, Cook, US-IL 27 sept. 1881.42
2. Jacob P., volgt VIIn.
3. John Peter, volgt VIIo.
4. Mary Hine, geb. Chicago, Cook, US-IL 20 okt. 1885,20 † ald. 25 dec. 1935,20 begr. Worth, Cook, US-IL 27 dec. 1935.20
5. Kate Heun, geb. Chicago, Cook, US-IL 21 febr. 1890,42 † ald. 9 dec. 1963.39
6. Jennie Hine, geb. Chicago, Cook, US-IL 3 okt. 1891.43
7. Grace Hine, geb. Chicago, Cook, US-IL 15 maart 1893.43
8. Cornelius Hine, geb. Chicago, Cook, US-IL 6 nov. 1894,39 † ald. 12 okt. 1951,39 begr. Willow Springs, Cook, US-IL.39

VIIn. Jacob P. Hine, geb. Chicago, Cook, US-IL 1883,10 † ald. 22 jan. 1917, tr. Chicago, Cook, US-IL 24 nov. 1909 Gladys India White, geb. Greencastle, Putnam, US-IN 8 nov. 1887,44 † Harvey, Cook, US-IL 15 juli 1945.39
Uit dit huwelijk:
1. Verna May Hine, geb. Chicago, Cook, US-IL 17 nov. 1910,42 † Oak Lawn, Cook, US-IL 31 aug. 1978.39
2. Donald Algan Hine, geb. Chicago, Cook, US-IL 13 aug. 1912,21 † ald. 30 aug. 1918.21

VIIo. John Peter Hine, geb. Chicago, Cook, US-IL 30 juni 1884,4218 april 1949, begr. Hillside, Cook, US-IL, tr. 1e Chicago, Cook, US-IL 17 okt. 191240 Blanche T. Walsh, geb. St. Louis, US-MO sept. 1889;45 tr. 2e vóór 191746 Anna Jane, geb. US-PA 1883;27 tr. 3e Cook, US-IL 7 jan. 192240 Mildred Bender, geb. Chicago, Cook, US-IL 26 mei 1896,2415 febr. 1972,24 begr. Hillside, Cook, US-IL.21
Uit het eerste huwelijk:
1. (zoon) Hine, levenloze zoon, geb. Chicago, Cook, US-IL 25 juli 1913.39
2. Eileen Bernice Hine, geb. Chicago, Cook, US-IL 7 april 1915,42 † Oak Park, Cook, US-IL 11 juni 1973.39
Uit het derde huwelijk:
3. Clarence John Hine, geb. Forest Park, Cook, US-IL 24 febr. 1924,42 † Stickney, Cook, US-IL 20 okt. 1960,39 begr. Hillside, Cook, US-IL, tr. Cook, US-IL 16 aug. 195240 (echtsch. ingeschr.) Rosina Grazia Butera, geb. Chicago, Cook, US-IL 14 mei 1917,42 † Oak Lawn, Cook, US-IL 2 aug. 1991,39 begr. Forest Park, Cook, US-IL.39
4. Kenneth Charles Hine, geb. Chicago, Cook, US-IL 12 sept. 1929,4226 mei 1971,21 begr. Hillside, Cook, US-IL.21

VIi. Ferdinand Heun, geb. Zeerijp 11 nov. 1858,7 † Garden Plain, Whiteside, US-IL 11 maart 1941,47 begr. Fulton, US-IL,21 tr. Muskegon, US-MI 3 sept. 188148 Jantje Timmer, geb. Usquert 1 maart 1861,7 † Garden Plain, Whiteside, US-IL 20 maart 1921,20 begr. Fulton, US-IL.20
Uit dit huwelijk:
1. Bertha Hine, geb. Chicago, Cook, US-IL sept. 1882,21 † Fulton, US-IL 17 juli 1967,21 begr. Willow Springs, Cook, US-IL.21
2. Nellie Heun, geb. US-IL 19 aug. 1883,20 † Summit, Lyons, Cook, US-IL 20 dec. 1917.47
3. Kate Heun, geb. US-IL 1885,21 † Fulton, US-IL 1954.21
4. Herman, volgt VIIp.

VIIp. Herman Hine, geb. Riverside, Cook, US-IL 21 juni 1888,461955,21 begr. Fulton, US-IL,21 tr. vóór 191049 Martha (Remkina Martina) Haan, geb. Meeden 6 mei 1890,7 † Fulton, US-IL 30 aug. 1984.21
Uit dit huwelijk:
1. Jennie Hine, geb. Clinton, US-IA 9 mei 1912,23 † Fulton, US-IL 21 okt. 2010.23
2. Helena Hine, geb. East Clinton, US-IL 25 juli 1917,23 † Clinton, US-IA 15 okt. 2005,23 begr. Fulton, US-IL.21
3. Fred Hine, geb. Garden Plain, Whiteside, US-IL 25 dec. 1920,23 † Clinton, US-IA 22 okt. 2008,24 begr. Fulton, US-IL,21 tr. Fulton, US-IL 21 sept. 194623 Helen Louise Shipma, geb. Fulton, US-IL 23 okt. 1921,23 † Clinton, US-IA 31 maart 2006,23 begr. Fulton, US-IL.21

VIj. Albert Hine, geb. Zeerijp 6 mei 1861,7 † Chicago, Cook, US-IL 7 april 1897,39 tr. US-IL 11 juli 1883 Catherine van Vuuren, geb. Chicago, Cook, US-IL 28 febr. 1865,39 † Blue Island, Cook, US-IL 9 nov. 1949,39 begr. Chicago, Cook, US-IL,21 dr. van Dirk van Vuren en Maartje de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. John, volgt VIIq.
2. Richard, volgt VIIr.
3. Peter Hine, geb. Chicago, Cook, US-IL 16 april 1888,23 † Crestwood, Cook, US-IL 16 aug. 1980,50 begr. Chicago, Cook, US-IL 19 aug. 1980,50 tr. Chicago, Cook, US-IL 24 juni 191640 Theresa Leppert, geb. US-IL 26 maart 1890,38 † USA 6 juni 1968.38
4. Martin Hine, geb. Chicago, Cook, US-IL 14 mei 1891,46 † Norwood Park, Cook, US-IL 4 jan. 1923.20
5. Nellie Hine, geb. Chicago, Cook, US-IL 22 maart 1896,43 † ald. 22 nov. 1896.39

VIIq. John Hine, geb. US-IL 5 dec. 1884,39 † Harvey, Cook, US-IL 19 juli 1969,39 begr. Worth, Cook, US-IL 21 juli 1969,39 tr. Cook, US-IL 5 april 192340 Henrietta Smith, geb. Chicago, Cook, US-IL 7 okt. 1896,23 † Cook, US-IL 13 sept. 1973.23
Uit dit huwelijk:
Eleanor Jean Hine, geb. Chicago, Cook, US-IL 30 juli 1934,42vóór 20 juli 1969.51

VIIr. Richard Hine, geb. Riverside, Cook, US-IL 27 dec. 1885,24 † Porter, US-IN 4 april 1969,24 begr. Blue Island, Cook, US-IL,21 tr. Chicago, Cook, US-IL 12 jan. 191040 Jennie Smith, geb. Chicago, Cook, US-IL 18 juni 1891,24 † Crestwood, Cook, US-IL 9 dec. 1982.39
Uit dit huwelijk:
1. Kenneth Richard Hine, geb. Chicago, Cook, US-IL 5 jan. 1912,23 † Michigan City, La Porte, US-IN 9 mei 1998,23 begr. Porter, US-IN,21 tr. Lake, US-IN 4 juni 193552 Jessie Hazel Henry, geb. Beardstown, US-IL 2 aug. 1911,23 † Joliet, Will, US-IL 16 juni 2008,23 begr. Porter, US-IN.21
2. Orville Jay, volgt VIIIk.
3. Evelyn Hine, geb. Chicago, Cook, US-IL 20 nov. 1921,42 † Crete, Will, US-IL 16 april 2010.24
4. Richard Hine, geb. Chicago, Cook, US-IL 15 jan. 1924,42 † US-AZ 14 dec. 2016.

VIIIk. Orville Jay Hine, geb. Chicago, Cook, US-IL 11 febr. 1917,23 † Sanford, US-NY 15 febr. 2000,23 tr. Cook, US-IL 15 sept. 194140 Jeanette Marie Douma, geb. Grand Rapids, Kent, US-MI 19 april 1915,53 † US-FL 26 juni 1999,28 begr. Holland, US-MI.53
Uit dit huwelijk:
Franklin Hine, geb. 28 aug. 1945,54 † Los Angeles, US-CA 14 sept. 1995.54

Vd. Ferdinand Heun, geb. Garsthuizen 2 febr. 1835,7 dagloner, † Leeuwarden 15 jan. 1899,8 begr. Usquert,8 tr. Usquert 25 febr. 18706 Martje Medendorp, geb. Usquert 19 april 1846,7 † ald. 10 febr. 1913.3
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Heun, geb. Uithuizen 26 jan. 1871,7 † Grand Rapids, Kent, US-MI 22 mei 1943.55
2. Janna Heun, geb. Usquert 18 dec. 1872,7 † Grand Rapids, Kent, US-MI 23 jan. 1942.55
3. Johannes Heun, geb. Usquert 8 nov. 1874,7 † ald. 16 nov. 1874.3
4. Pieter Heun, geb. Kantens 19 aug. 1876,7 † Haren 12 juni 1963,3 tr. Usquert 2 febr. 19116 Elisabeth Medema, geb. Usquert 3 febr. 1886,7 † Appingedam 7 aug. 1969,3 begr. Haren.8

IIIc. Klaas Pieters Heun, geb. Zijldijk,2 ged. ’t Zandt 15 febr. 1778,2 dagloner, † Uithuizermeeden 3 mei 1828,3 tr. 1e Uithuizermeeden 14 mei 18136 Aafke Aljes van Leesten, ged. Uithuizermeeden 2 april 1786, † ald. 17 juni 1815;3 tr. 2e Uithuizermeeden 24 aug. 18166 Diewerke Berents Bos, ged. Zandeweer 10 maart 1793, † Uithuizermeeden 22 febr. 1856.3
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelia (Kornelske), volgt IVc.
Uit het tweede huwelijk:
2. Berent, volgt IVd.
3. Pieterke Heun, geb. Uithuizermeeden 18 aug. 1818,7 † Usquert 3 april 1898.3
4. Martje Klasen, volgt IVe.
5. Aaltje Heun, geb. Uithuizermeeden 19 jan. 1827,7 † ald. 24 maart 1828.3

IVc. Cornelia (Kornelske) Heun, geb. Uithuizermeeden 2 juni 1815,7 † Chicago, Cook, US-IL 15 dec. 1881.9
Haar kinderen:
1. Klaas Geerts, volgt Ve.
2. John (Jan), volgt Vf.
3. Alje Hindriks Heun, geb. Uithuizermeeden 7 febr. 1843,7 † ald. 24 maart 1850.3

Ve. Klaas Geerts Heun, geb. Uithuizermeeden 21 maart 1837,7 dagloner, † ’t Zandt 8 okt. 1864,3 tr. Uithuizermeeden 12 april 18626 Grietje Kempes, geb. Oosternieland 14 sept. 1837,7 † Zijldijk 17 juli 1873.3
Uit dit huwelijk:
1. Kornelia Heun, geb. Oosternieland 29 dec. 1857,7 † Oak Park, Cook, US-IL 28 juni 1930,20 begr. Stickney, Cook, US-IL 1 juli 1930.20
2. Jakob Heun, geb. Oosternieland 31 okt. 1859,7 boerenknecht, † Zijldijk 11 nov. 1881.3
3. Ida Heun, geb. ’t Zandt 22 jan. 1863,7 † Chicago, Cook, US-IL 17 aug. 1931,20 begr. Worth, Cook, US-IL 19 aug. 1931.20

Vf. John (Jan) Heun, geb. Uithuizermeeden 24 juli 1839,7 boerenknecht, † Chicago, Cook, US-IL 5 febr. 1914,39 tr. ’t Zandt 14 dec. 18616 Maggie (Grietje) Houwing, geb. Oosterwijtwerd 1 mei 1838,7 † Chicago, Cook, US-IL 4 febr. 1897.39
Uit dit huwelijk:
1. (kind) Heun, levenloos kind, geb. ’t Zandt 28 jan. 1862.3
2. Cornelius (Kornelis) Heun, geb. ’t Zandt 13 maart 1863,7 † Chicago, Cook, US-IL 26 april 1876.9
3. Ernest (Arendt), volgt VIk.
4. Albert Heun, geb. US-IL 1875,10 † Chicago, Cook, US-IL 30 nov. 1898.39
5. Nellie Heun, geb. US-IN 13 april 1880,56 † Midlothian, Cook, US-IL 30 juli 1951.39

VIk. Ernest (Arendt) Heun, geb. Garsthuizen 25 juli 1865,7 † Chicago, Cook, US-IL 7 nov. 1943,39 begr. Evergreen Park, US-IL,39 tr. Englewood, Cook, US-IL 15 dec. 188740 Annie (Hindrikje) Snyder, geb. Westeremden 6 mei 1870,7 † Chicago, Cook, US-IL 6 mei 1948.39
Uit dit huwelijk:
1. John Heun, geb. Chicago, Cook, US-IL 29 aug. 1889,20 † Proviso, Cook, US-IL 18 dec. 1940,20 begr. Chicago, Cook, US-IL 21 dec. 1940.20
2. Henry, volgt VIIs.
3. Ernest, volgt VIIt.

VIIs. Henry Heun, geb. Chicago, Cook, US-IL 7 jan. 1891,42 † Oak Forest, Cook, US-IL juli 1966,24 tr. Chicago, Cook, US-IL 15 febr. 191440 Frieda Fredricks Schaber, geb. Chicago, Cook, US-IL 1896.27
Uit dit huwelijk:
1. Henry C. Heun, geb. Chicago, Cook, US-IL 4 okt. 1915,42 † Pueblo, US-CO 22 sept. 1989,24 tr. Ruth Elliot, geb. Chicago, Cook, US-IL 12 okt. 1916,42 † Pueblo, US-CO 10 mei 2003.23
2. Raymond Ernest Heun, geb. Chicago, Cook, US-IL 21 juni 1922,42 † Albuquerque, US-NM 27 april 2006.24

VIIt. Ernest Heun, geb. Chicago, Cook, US-IL 9 febr. 1895,42 † ald. 11 okt. 1965,39 tr. Lake, US-IN 29 maart 191352 Emma Wolf, geb. Chicago, Cook, US-IL 26 maart 1896,39 † ald. 15 okt. 1968.39
Uit dit huwelijk:
1. Ruth A. Heun, geb. Chicago, Cook, US-IL 14 juli 1913,39 † ald. 16 juli 1913.39
2. Edith Louise Heun, geb. Chicago, Cook, US-IL 22 febr. 1915,42 † Oak Lawn, Cook, US-IL 16 febr. 1973,39 begr. Evergreen Park, US-IL 19 febr. 1973.39
3. Shirley Mae Heun, geb. Chicago, Cook, US-IL 26 jan. 1934,42 † US-TX 26 mei 2019,23 begr. Houston, US-TX.21

IVd. Berent Heun, geb. Uithuizermeeden 25 okt. 1816,3 boerenknecht, † Uithuizermeeden 14 aug. 1865,3 tr. Uithuizermeeden 10 juli 18416 Albertje Alberts Juistema, geb. Uithuizermeeden 7 maart 1817,7 † Roodeschool 7 mei 1898.3
Uit dit huwelijk:
1. Dieuwerke, volgt Vg.
2. Jantje Heun, geb. Uithuizermeeden 21 juni 1844,7 † ald. 19 nov. 1876.3
3. Klaassien Heun, geb. Uithuizermeeden 18 juni 1847,7 † ald. 28 nov. 1848.3
4. Klaassien Heun, geb. Uithuizermeeden 23 juli 1850,7 † ald. 5 maart 1913.3
5. Albert, volgt Vh.
6. Klaas, volgt Vi.
7. Willem Heun, geb. Uithuizermeeden 19 dec. 1860,7 † ald. 19 jan. 1872.3

Vg. Dieuwerke Heun, geb. Uithuizermeeden 23 maart 1842,7 † ald. 22 juli 1891.3
Haar dochter:
Berentje Heun, geb. Uithuizermeeden 18 febr. 1866,7 † ald. 6 maart 1866.3

Vh. Albert Heun, geb. Uithuizermeeden 13 sept. 1853,7 kleermaker, † Wagenborgen 18 april 1943,3 tr. Uithuizermeeden 19 mei 18996 Krijnje Pastoor, geb. Spijk 21 nov. 1869,7 † Uithuizermeeden 12 dec. 1942.3
Uit dit huwelijk:
(kind) Heun, levenloos kind, geb. Roodeschool 19 maart 1908.3

Vi. Klaas Heun, geb. Uithuizermeeden 1 juni 1857,7 † Grand Rapids, Kent, US-MI 11 febr. 1930,55 tr. 1e Hilje Dekker, geb. Oldenzijl 30 april 1858,7 † Odessa, Emmons, US-ND vóór 1900;45 tr. 2e Muskegon, US-MI 22 febr. 190025 Katie (Trijntje) Vanderwal, geb. Avereest 5 febr. 1863,579 jan. 1953,21 begr. Grand Rapids, Kent, US-MI.21
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Heun, geb. 23 juli 1882,21 † Emmons, US-ND 27 aug. 1961,21 begr. Westfield, Emmons, US-ND.21
2. Albert, volgt VI-l.
3. Della Heun, geb. Mound, Campbell, US-SD 6 febr. 1889,21 † Oak Harbor, Island, US-WA 16 maart 1974,21 begr. Lynden, Whatcom, US-WA.21
4. Kate Huen, geb. Campbell, US-SD 19 okt. 1890,291947,11 begr. Muskegon, US-MI.21
5. Jessie Heun, geb. Campbell, US-SD 20 juli 1892,29 † Muskegon, US-MI 23 maart 1982.58
6. Evie Heun, geb. US-SD juli 1894,451968,11 begr. Alaska, Kent, US-MI.21
Uit het tweede huwelijk:
7. Anna Huen, geb. Grand Rapids, Kent, US-MI 29 nov. 1903,2119 maart 1983,21 begr. Grand Rapids, Kent, US-MI.21

VI-l. Albert Heun, geb. Mound, Campbell, US-SD 1 febr. 1887,46 † Westfield, US-ND 11 dec. 1963,21 tr. 1e USA 21 dec. 191023 Annie Klynstra, geb. US-ND 5 maart 1891,21 † Burleigh, US-ND 5 dec. 1933,21 begr. Westfield, US-ND;21 tr. 2e Emmons, US-ND 30 april 194323 Catherine Mavourneen Whalen, geb. Strasburg, Emmons, US-ND 19 juni 1902,21 † Portland, Multnomah, US-OR 24 dec. 1967,59 begr. Emmons, US-ND.
Uit het eerste huwelijk:
1. Helen Jane Heun, geb. US-ND 1912,27 † Strasburg, US-ND 24 nov. 2001,23 begr. Pollock, US-SD.23
2. Florence Heun, geb. Westfield, Emmons, US-ND 2 juni 1913,23 † Linton, Emmons, US-ND 3 febr. 1973,23 begr. Westfield, Emmons, US-ND.21
3. Clarence Heun, geb. US-ND 2 nov. 1915,24 † Jamestown, US-ND 29 okt. 2002,23 begr. Westfield, US-ND,21 tr. US-ND vóór 194060 Angeline Stam, geb. USA? 24 mei 1919,2114 okt. 2012,21 begr. Westfield, US-ND.21
4. Violet Eunice Huen, geb. Strasburg, Emmons, US-ND 16 nov. 1917,23 † Holland, US-MI 22 juli 1941.23
5. John M. Heun, geb. Strasburg, US-ND 4 nov. 1919,114 jan. 1946,11 begr. Fort Lauderdale, US-FL.53

IVe. Martje Klasen Heun, geb. Uithuizermeeden 11 febr. 1820,7 † Muskegon, US-MI 2 nov. 1889.21
Haar zoon:

Vj. Klaas Jans Heun, geb. Uithuizermeeden 1 febr. 1851,7 matroos, † Noordzee 5 nov. 1895,3 tr. Appingedam 20 jan. 18836 Liefke Dallinga, geb. Siddeburen 31 dec. 1853,7 † Delfzijl 23 jan. 1936.3
Uit dit huwelijk:

VIm. Pieter Heun, geb. Farmsum 12 juni 1888,7 huisschilder, † Delfzijl 28 mei 1961,3 tr. Delfzijl 13 okt. 19116 Geertruida Menninga, geb. Weiwerd 1 aug. 1888,7 † Delfzijl 7 juli 1968.3
Uit dit huwelijk:

VIIu. Klaas Heun, geb. Farmsum 3 jan. 1912,7 manufacturier, † Delfzijl 10 juni 1971,3 tr. Delfzijl 20 april 19376 Antje Neut, geb. Delfzijl 16 mei 1909,7 † ald. 1 juli 1992.9
Uit dit huwelijk:
Pieter Heun, geb. Delfzijl 31 mei 1938,9 † ald. 21 juli 2022.9


Bronnen

1. DTB trouwen ref. prov. Groningen
2. DTB dopen ref. prov. Groningen
3. BS overlijdensregisters prov. Groningen
4. Echtgeno(o)t(e) hertrouwt
5. voor geboorte/doop broer/zus met dezelfde naam
6. BS huwelijksregisters prov. Groningen
7. BS geboorteregisters prov. Groningen
8. grafstenen project
9. overlijdensadvertentie
10. volgt uit leeftijd bij overlijden
11. grafsteen
12. akte (AlleGroningers)
13. krantenartikel
14. Online begraafplaatsen
15. archiefkaart Amsterdam (SAA)
16. gezinskaart Beilen
17. advertentie BS
18. archiefkaart Amsterdam (SAA) niet openbaar
19. overlijdensadvertentie (schoon)moeder
20. Illinois, Deaths and Stillbirths, 1916-1947 (familysearch.org)
21. FindaGrave
22. AlleFriezen
23. Obituary
24. United States Social Security Death Index (familysearch)
25. Michigan, Marriages 1868-1925 (familysearch)
26. Iowa, Old Age Tax Assistance Records, 1934-1958 (familysearch)
27. USA census 1920
28. Michigan Obituaries, 1820-2006 (familysearch)
29. South Dakota, Department of Health, Index to Births 1843-1914 and Marriages 1950-2016 (familysearch)
30. Montana, Pondera County Records, 1910-2012 (familysearch)
31. Montana, County Marriages, 1865-1950 (familysearch)
32. dankbetuiging
33. geboorteadvertentie
34. familiegegevens
35. vermeld als gehuwd
36. DTB begraafregisters prov. Groningen
37. huwelijksakte
38. Family Tree (FamilySearch Family Tree)
39. Illinois, Cook County Deaths, 1871-1998 (familysearch.org)
40. Illinois, Cook County Marriages, 1871-1968 (familysearch.org)
41. USA census 1880
42. Illinois, Cook County, Birth Certificates, 1871-1949 (familysearch)
43. Illinois, Cook County Birth Registers, 1871-1915 (familysearch)
44. Indiana Births and Christenings, 1773-1933 (familysearch)
45. USA census 1900
46. United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 (familysearch)
47. Illinois Deaths and Stillbirths, 1916-1947 (familysearch)
48. Michigan Marriages, 1822-1995 (familysearch)
49. USA census 1910
50. Illinois, Cook County Deaths, 1871-1999
51. overlijdensadvertentie (schoon)vader
52. Indiana Marriages, 1811-2019 (familysearch)
53. BillionGraves
54. California Death Index, 1940-1997 (familysearch)
55. Michigan, Death Certificates, 1921-1952 (familysearch)
56. overlijdensakte
57. WieWasWie
58. Michigan Death Index, 1971-1996 (familysearch)
59. Oregon Death Index, 1903-1998 (familysearch)
60. USA census 1940