Genealogie Cornelis Jans (Wijninga, Wieninga, Wieringa, Winnega)

Heeft u meer informatie? Stuur dan (ook voor andere opmerkingen) een email

I. Cornelis Jans, geb. Uithuizen,1 ged. Uithuizen 11 juni 1745,1 landbouwer te Holwinde 1783-1810, † Holwinde 18 maart 1810,2 begr. Usquert 23 maart 1810,2 zn. van Jan Willems Spijk en Trinje Cornelis, tr. 1e (ondertr. Usquert 19 jan.) 17713 Anje Mindelts, geb. Holwinde,1 ged. Uithuizen 11 sept. 1749,1 † Holwinde,2 begr. Usquert 2 juni 1783,2 dr. van Mindelt Jacobs en Geertje Jans; tr. 2e Usquert 8 mei 17853 Jantje Jacobs Scholtens, geb. Holwinde,2 ged. Uithuizen 11 april 1764,2 † Rottum 1 juni 1828,4 dr. van Jacob Hinderiks en Sabina Ites.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Kornelis Spijk, geb. Uithuizermeeden,2 ged. Uithuizen 29 mei 1772,2 † Usquert 13 okt. 1833,4 tr. Menje Hendriks Smit, geb. 1774,5 † Usquert 22 juni 1818.
2. Getruda Cornelis, geb. Uithuizermeeden,2 ged. Uithuizen 20 juni 1775,2vóór 2 juni 1783.
3. Trijntje Cornelis, geb. Uithuizermeeden,2 ged. Uithuizen 14 aug. 1777,2 † ald. 26 sept. 1815,4 tr. vóór 1800 Hindrik Jannes Dutmers, ged. Bedum 11 sept. 1766,1 † Uithuizen 8 sept. 1827,4 zn. van Jannes Hendriks Dutmer en Maria Hindriks.
4. Anna Kornelis Wijninga, geb. Uithuizermeeden,2 ged. Uithuizen 27 febr. 1779,2 † Wierum 6 maart 1858,4 tr. (ondertr.) vóór 1806 Pieter Jans Dutmer, geb. Westerwijtwerd 1 april 1769,6 ged. Bedum 30 april 1769,1 † Wierum 8 maart 1840,6 zn. van Jannes Hendriks en Maria Hindriks.
5. Albertje Cornelis Wijninga, geb. Uithuizermeeden,2 ged. Uithuizen 6 jan. 1781,2 † Groningen 17 nov. 1831.4
6. Anje Cornelis, geb. Buitendijk, Uithuizermeeden,2 ged. Uithuizen 29 aug. 1782,2 † Holwinde, begr. Usquert 25 aug. 1783.2
Uit het tweede huwelijk:
7. Willem Cornelis, volgt IIa.
8. Roelf Cornelis Wijninga, geb. Holwinde,2 ged. Uithuizen 8 jan. 1790,2 † Borisov, Wit-Rusland 1812.7
9. Hendrik Cornelis Wijninga, geb. Holwinde,2 ged. Uithuizen 19 juli 1792,2 † Usquert 15 okt. 1846.4
10. Lambert Kornelis, geb. Holwinde, ged. Uithuizen 17 mei 1795,1 † Kantens 6 maart 1813.4
11. Iete Kornelis Wijninga, geb. Holwinde,2 ged. Uithuizen 7 mei 1798,2 † ald. 6 dec. 1853.4
12. Jan Cornelis Wijninga, geb. Holwinde,2 ged. Uithuizen 5 maart 1801,2 landbouwer te Holwinde -1835, † Usquert 6 okt. 1842.4
13. Pieter Cornelis, volgt IIb.

IIa. Willem Cornelis Wijninga, geb. Holwinde,2 ged. Uithuizen 5 april 1787,2 landbouwer, † Usquert 17 juli 1860,4 tr. Usquert 10 nov. 18138 Anna Jans Oldijk, geb. Usquert 5 april 1791,9 ged. Uithuizen 9 april 1791,1 † Usquert 3 nov. 1849,4 dr. van Jan Jans en Grietje Klasen.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Wijninga, geb. Usquert 29 sept. 1814,10 † ald. 27 juni 1828.4
2. Jan Wijninga, geb. Usquert 7 aug. 1816,10 † ald. 12 okt. 1865.4
3. Jantje Wijninga, geb. Usquert 23 april 1818,10 † ald. 30 dec. 1828.4
4. Niklaas Wijninga, geb. Usquert 22 jan. 1820,10 † ald. 12 okt. 1854.4
5. Grietje Willems Winnega, geb. Usquert 25 sept. 1821,10 † ald. 30 dec. 1827.4
6. Sebina Wijninga, geb. Usquert 1 okt. 1823,10 † Uithuizen 15 dec. 1863.4
7. Jacobus Wijninga, geb. Usquert 29 mei 1825,10 marinier.
8. Hindrik, volgt IIIa.
9. Grietje Wijninga, geb. Usquert 28 maart 1830,10 † Groningen 5 maart 1879.4
10. Jantje Wijninga, geb. Usquert 7 april 1833,10 † Groningen 8 jan. 1896.4

IIIa. Hindrik Wijninga, geb. Usquert 13 jan. 1828,10 landbouwer, † Usquert 19 mei 1888,4 begr. Uithuizen 23 mei 1888,11 tr. ’t Zandt 4 jan. 18626 Thecla Arnolda Swart, geb. Oosterwijtwerd 16 sept. 1834,10 † Usquert 20 febr. 1908,6 begr. Uithuizen 24 febr. 1908,11 dr. van Henderikus Derks en Agnes Harms Geling.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Hinderikus, volgt IVa.
2. Agnes Wijninga, geb. Usquert 30 jan. 1864,10 † Uithuizen 18 okt. 1942.4
3. Anna Wijninga, geb. Usquert 2 juli 1866,10 † Moergestel 24 april 1947.9
4. Hinderika Wijninga, geb. Usquert 8 juli 1868,10 † Moergestel 9 juni 1938.6
5. Margaretha Johanna Wijninga, geb. Usquert 27 april 1871,10 † ald. 3 nov. 1872.4
6. Gezina Wijninga, geb. Usquert 9 sept. 1872,10 † ald. 6 mei 1873.4
7. Sebina Gezina Wijninga, geb. Usquert 11 aug. 1874,10 † Drachten 22 maart 1953,12 begr. Uithuizen,11 tr. Usquert 10 mei 19056 Willem Freerk Alma, geb. Uithuizen 22 juni 1872,10 limonadefabrikant, † Groningen 26 jan. 1957,4 begr. Uithuizen,11 zn. van Jacobus en Catharina Bot.
8. Hinderikus Wijninga, geb. Usquert 17 maart 1879.2

IVa. Willem Hinderikus Wijninga, geb. Usquert 23 jan. 1863,10 caféhouder,6 † Appingedam 12 jan. 1929,2 tr. Usquert 29 april 18996 Anna Maria Bodewes, geb. Usquert 4 okt. 1874,10 † Appingedam 9 febr. 1944,4 dr. van Johannes Gerardus en Geertje Clason.
Uit dit huwelijk:
1. Hendericus Johannes Theodorus Wijninga, geb. Appingedam 22 april 1900,10 handelsreiziger, † Amsterdam 19 mei 1966,13 tr. Appingedam 2 april 19318 Geertruida Bernardiena Tecla Hülck, geb. Appingedam 29 dec. 1903,10 † Amsterdam 6 dec. 1962.13
2. Geertruida Tecla Catharina Maria Wijninga, geb. Appingedam 2 juni 1901,10 † Haren 28 febr. 1994,14 begr. Groningen 5 maart 1994,14 tr. Appingedam 21 mei 19278 Bernardus Anselmus Bot, geb. Bedum 21 april 1894,10 aannemer, koperslager, † Groningen 13 april 1959,4 zn. van Bernardus en Anna Maria Poelma.
3. Johannes Gerhardes Wijninga, geb. Appingedam 8 mei 1903,10 † ald. 1 okt. 1903.2
4. Johannes Gerhardes Wijninga, geb. Appingedam 8 febr. 1905,10 † ald. 5 juni 1924.4
5. Gerhardus Wilhelmus Wijninga, geb. Appingedam 24 nov. 1906,2 caféhouder, † Appingedam 12 mei 1999,15 tr. Appingedam 15 mei 19448 Anna Gezina Margaretha Koenen, geb. Muntendam 20 nov. 1908,1010 juni 1966,16 begr. Appingedam.11

IIb. Pieter Cornelis Wijninga, geb. Holwinde,2 ged. Uithuizen 17 sept. 1804,2 landbouwer te Holwinde -1835, † Uithuizen 24 maart 1862,4 tr. Bedum 13 juni 18292 Martha Sierts Boersema, geb. Bedum, ged. Bedum 12 mei 1802,1 † Uithuizen 30 maart 1861,6 dr. van Siert Aljes en Swaantje Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Sierus Wijninga, geb. Bedum 8 nov. 1830,10 † Gelderingen, Steenwijkerwold 9 sept. 1911,6 tr. Uithuizen 30 juni 18588 Anna Scholtens, geb. Bedum 30 aug. 1833,10 † Uithuizen 1 okt. 1903.4
2. Cornelis Wijninga, geb. Kantens 2 nov. 1832,10 † Uithuizen 27 jan. 1853.4
3. Petrus, volgt IIIb.
4. Jantje Wijninga, geb. Uithuizen 1 aug. 1836,10 † ald. 2 nov. 1839.4
5. Martinus Wijninga, geb. Uithuizen 13 juni 1839,10 † ald. 27 mei 1852.4
6. Jantje Wijninga, geb. Uithuizermeeden 6 juni 1843,2 † Uithuizen 3 maart 1868.4
7. Susanna Wijninga, geb. Uithuizermeeden 31 juli 1845,10 † Uithuizen 11 nov. 1854.4

IIIb. Petrus Wieringa, geb. Uithuizen 20 juni 1834,2 † ald. 21 sept. 1892,2 tr. Uithuizen 2 maart 18592 Geertruid Jans van der Huur, geb. Zandeweer 21 sept. 1828,6 † Uithuizen 5 juli 1895,4 dr. van Jan Gerardus en Trijntje Drewes Puthof en wed. van Johannes Wijninga.
Uit dit huwelijk:
1. Martje Wieninga, geb. Uithuizen 14 dec. 1859,10 † ald. 11 mei 1866.4
2. Trijntje Wieninga, geb. Uithuizen 14 dec. 1859,10 † ald. 23 jan. 1860.4
3. Jan, volgt IVb.
4. Siert, volgt IVc.
5. Martje Wijninga, geb. Uithuizen 6 jan. 1868,10 † ald. 20 juli 1869.4
6. Martje Wijninga, geb. Uithuizen 16 juli 1870,10 † Bedum 30 jan. 1914.6

IVb. Jan Wieninga, geb. Uithuizen 19 juli 1862,2 † ald. 11 dec. 1942,4 tr. Uithuizen 4 nov. 18916 Anna Catharina Korhorn, geb. Kloosterburen 1856,17 † Uithuizen 17 nov. 1941.4
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Johannes, volgt Va.
2. Sijbrand Kornelis Wieninga, geb. Uithuizen 7 april 1895,10 † ald. 9 maart 1973,18 tr. Uithuizen 19 okt. 19448 Everdina Ronda, geb. Molenrij 17 jan. 1905,10 † Uithuizen 14 jan. 1983.18
3. Siert Mattheus Wieninga, geb. Uithuizen 30 aug. 1896,10 † ald. 12 sept. 1896.4
4. Siert Mattheus Wieninga, geb. Uithuizen 25 nov. 1897,10 † ald. 22 febr. 1899.4
5. Siert Mattheus Wieninga, geb. Uithuizen 24 juli 1899,10 † ald. 19 april 1900.4

Va. Petrus Johannes Wieninga, geb. Uithuizen 18 nov. 1892,10 manufacturier, † Uithuizen 6 maart 1965,4 tr. Kloosterburen 3 mei 19268 Regina Engelina Halsema, geb. Molenrij 22 okt. 1899,10 † Uithuizen 7 febr. 1955.4
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Cornelis Petrus Wieninga, geb. Groningen 23 febr. 1928,5 † ald. 24 febr. 1928.4
2. Maria Catharina Regina Wieninga, geb. Uithuizen 11 maart 1929,18 † Groningen 24 april 2015.18
3. (kind) Wieninga, levenloos kind, geb. Groningen 19 febr. 1931.4
4. Catharina Maria Regina Wieninga, geb. 4 juli 1932,18 † Uithuizen 5 dec. 2010.18
5. Regina Maria Catharina Wieninga, geb. Uithuizen 27 juli 1941,5 † Groningen 28 juli 1941.4

IVc. Siert Wijninga, geb. Uithuizen 10 juni 1865,10 † ald. 14 nov. 1955,4 tr. Uithuizen 22 aug. 18886 Anna Lietmeijer, geb. Uithuizen 20 juli 1865,10 † ald. 16 mei 1936.6
Uit dit huwelijk:
1. Petrus, volgt Vb.
2. Johannes Gerardus Wijninga, geb. Uithuizen 26 juni 1890,10 † ald. 12 febr. 1891.4
3. Johannes Gerardus Wijninga, geb. Uithuizen 5 jan. 1892,10 † ald. 11 juni 1894.4
4. Jan Wijninga, geb. Uithuizen 8 dec. 1893,10 † ald. 9 febr. 1928.4
5. Johanna Geertruida Wijninga, geb. Uithuizen 28 mei 1895,10 † Groningen 16 febr. 1971,18 tr. Uithuizen 16 aug. 19196 Johannes Hondtong, geb. Uithuizen 1892,17 † Groningen 1 dec. 1953.4
6. Geertruida Wijninga, geb. Uithuizen 24 febr. 1897,10 † ald. 7 april 1897.4
7. Geertruida Jacoba Wijninga, geb. Uithuizen 4 aug. 1898,10 † ald. 14 mei 1950.4
8. Jantje Wijninga, geb. Uithuizen 3 maart 1900,10 † Groningen 4 juni 1975,18 begr. Uithuizen,11 tr. Uithuizen 30 april 19278 Henderikus Johannes Bronts, geb. Uithuizen 16 aug. 1901,10 † ald. 27 mei 1994.18
9. Johannes Gerardus Wijninga, geb. Uithuizen 24 jan. 1904,10 † ald. 3 aug. 1904.4
10. Jacobus, volgt Vc.

Vb. Petrus Wijninga, geb. Uithuizen 26 dec. 1888,1018 juli 1966,19 begr. Uithuizen,11 tr. Uithuizen 18 mei 19126 Pieternella Langeland, geb. Uithuizen 5 maart 1888,10 † ald. 4 maart 1966,4 dr. van Freerk en Aaltje Kaauw.
Uit dit huwelijk:
1. Severinus Frederikus, volgt VI.
2. (zoon) Wijninga, levenloze zoon, geb. Uithuizen 23 aug. 1914.4
3. Frederikus Johannes Wijninga, geb. Uithuizen 14 nov. 1915,10 † ald. 30 dec. 1941.4
4. Anna Alida Wijninga, geb. Uithuizen 16 febr. 1917.10
5. Adrianus Jacobus Wijninga, geb. Uithuizen 3 juni 1919,10 † Den Haag 29 jan. 1985,18 tr. sept. 194620 Wendeltje Kruize, geb. Bellingwolde 25 april 1916,18 † Den Haag 17 mei 2001.18
6. Alida Johanna Wijninga, geb. Uithuizen 31 aug. 1920,21 † Groningen 8 juli 1973.18
7. Johanna Geertruida Wijninga, geb. Uithuizen 16 dec. 1921,9 † Roermond 9 maart 1999,18 begr. Montfort 13 maart 1999.18
8. Johanna Anna Wijninga, geb. Uithuizen 1922,5 † ald. 25 juni 1923.4
9. Johannes Hendrikus Wijninga, geb. Uithuizen 1923,5 † Groningen 19 sept. 1991.18

VI. Severinus Frederikus Wijninga, geb. Uithuizen 27 maart 1913,10 † Hoogezand 11 aug. 1970,18 tr. Warffum 18 mei 19358 Harmina Postema, geb. Onderdendam 2 okt. 1913,10 † Uithuizen 25 juli 1981.18
Uit dit huwelijk:
1. Dietje Geertruida Wijninga, geb. Warffum 2 mei 1930,22 † Uithuizen 19 juli 1978.18
2. Petrus Wijninga, geb. Warffum 8 okt. 1936,18 † Amsterdam 13 juni 2003.18
3. Frederika Johanna Wijninga, geb. Uithuizen 1942,5 † ald. 2 april 1943.4

Vc. Jacobus Wijninga, geb. Uithuizen 4 maart 1908,10 † ald. 17 okt. 1971,18 tr. Uithuizen 8 mei 19378 Johanna Katharina Kern, geb. Molenrij 4 mei 1900,10 † Uithuizen 14 sept. 1982.18
Uit dit huwelijk:
Cornelia Anna Wijninga, geb. Uithuizen april 1939,23 † ald. 15 jan. 1942.4


Bronnen

1. DTB dopen RK prov. Groningen
2. akte (AlleGroningers)
3. DTB trouwen ref. prov. Groningen
4. BS overlijdensregisters prov. Groningen
5. volgt uit leeftijd bij overlijden
6. WieWasWie
7. Mulder-Muller, stamboom
8. BS huwelijksregisters prov. groningen
9. bidprentje
10. BS geboorteregisters prov. Groningen
11. grafstenen project
12. AlleFriezen
13. archiefkaart Amsterdam (SAA)
14. familiegegevens
15. rouwkaart
16. rouwkaart echtgeno(o)t(e)
17. volgt uit leeftijd bij huwelijk
18. overlijdensadvertentie
19. grafsteen
20. advertentie huwelijksjubileum
21. Gerhard Fischer (niet meer online)
22. huwelijksakte moeder
23. advertentie BS