Naamgenealogie Geerit Freerks Bouman

Heeft u meer informatie? Stuur dan (ook voor andere opmerkingen) een email

I. Gerrit Freerks Bouman, ged. Dorkwerd 15 april 1754,1 moesker, † Groningen 17 febr. 1814,2 zn. van Frerik Alberts en Lubbegje Gerrits, tr. Groningen 25 mei 17803 Jantjen Gerrits, geb. Groningen, ged. Groningen 9 mei 1754,1 † ald. 11 dec. 1826,2 dr. van Gerrit Everts en Lijsabeth Harms.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt IIa.
2. Frerik Gerrits, volgt IIb.
3. Lisabeth Gerrits Bouman, geb. Groningen, ged. Groningen 14 mei 1789,1 † ald. 2 dec. 1839.2
4. Lubbegje Gerrits Bouman, geb. Groningen 20 sept. 1791,2 † ald. 9 sept. 1861,2 tr. Groningen 26 maart 18152 Johann Gerd Reining, geb. Emsburen, Emsland 9 maart 1787,4 venter, † Groningen 12 mei 1847,2 zn. van Gerhard Johann en Susanna Margaretha Rakel.
5. Heiltje Freerks, ged. Groningen 9 juli 1795,1 † ald. 14 okt. 1841.2

IIa. Gerrit Bouman, geb. Groningen, ged. Groningen 28 dec. 1783,1 vleeshouwer,2 † Groningen 17 aug. 1829,2 tr. Groningen 15 mei 18083 Petronella Reits, geb. Groningen,1 ged. Groningen 4 febr. 1784,1 † ald. 2 nov. 1854,2 dr. van Harmannus en Jantien Elevelt; zij hertr. Groningen 7 aug. 18342 Jan Sibrand van Dokkum.
Uit dit huwelijk:
1. Harmannus, volgt IIIa.
2. Gerrit Bouman, geb. Groningen 18 maart 1815,5 † ald. 15 febr. 1829.2
3. Hinderika Bouman, geb. Groningen 31 okt. 1817,5 † ald. 27 dec. 1821.2
4. Geert, volgt IIIb.
5. Christiaan Bouman, geb. Groningen 19 juni 1821,5 † ald. 8 aug. 1827.2

IIIa. Harmannus Bouman, geb. Groningen 25 dec. 1811,5 vleeshouwer,2 † Groningen 30 okt. 1843,2 tr. Groningen 6 nov. 18342 Hilcopina Bolt, geb. Wetsinge 6 febr. 1814,3 † Ommerschans 18 maart 1859.2
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Bouman, geb. Groningen 29 okt. 1835,5 † Brouwershaven 13 juli 1865.6
2. Anna Bouman, geb. Groningen 26 april 1837,5 † Almenum, Barradeel 31 mei 1865,7 tr. Harlingen 26 sept. 18612 Willem Rienstra, geb. Midlum 1 nov. 1837.2
3. Nicolaas Bouman, geb. Groningen 3 april 1839,2 † ald. 3 okt. 1842.2
4. Harmannus Bouman, geb. Groningen 29 mei 1841,2 † ald. 31 juli 1844.2
5. Nicolaas Bouman, geb. Groningen 26 dec. 1843,2 † ald. 26 mei 1844.2

IIIb. Geert Bouman, geb. Groningen 19 juni 1821,5 vleeshouwer,2 vleeshouwersknecht,2 † Groningen 29 sept. 1889,2 tr. 1e Groningen 6 mei 18472 Anna Erents, geb. Groningen 19 mei 1821,2 † ald. 23 maart 1854;2 tr. 2e Groningen 25 okt. 18553 Grietje Nienhuis, geb. Groningen 20 aug. 1822,5 † ald. 27 febr. 1867,2 dr. van Freerk Geerts en Jaapkien Jacobs Hofkamp; tr. 3e Groningen 7 nov. 18672 Trientje Zeef, geb. Vierhuizen, Ulrum 23 jan. 1836,2 † Groningen 5 nov. 1877;2 tr. 4e Groningen 8 jan. 18792 Jantje Bödeker, geb. Groningen 1 mei 1837,5 † Zuidlaren 2 febr. 1914,2 begr. Groningen.8
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Gerrit, volgt IVa.
2. Sibrand Bouman, geb. Groningen 14 febr. 1850,5 koopman,2 † Groningen 30 jan. 1900.2
3. Pieter Bouman, geb. Groningen 21 jan. 1852,5 † ald. 4 juni 1870.2
4. (zoon) Bouman, levenloze zoon, geb. Groningen 18 febr. 1854.2
Uit het tweede huwelijk:
5. Jaapkien Bouman, geb. Groningen 19 aug. 1856,5 † ald. 2 maart 1905,2 tr. Groningen 15 okt. 18792 Johannes Bierling, geb. Groningen 16 aug. 1856,2 † ald. 26 april 1919,2 zn. van Roelf en Fennechien Meijer.
6. Geert, volgt IVb.
7. Freerk Bouman, geb. Groningen 9 april 1860,5 commissionair, † Groningen 22 okt. 1922,2 tr. Groningen 27 mei 19052 Barteltje Jantje Melissen, geb. Groningen 7 mei 1864,5 † ald. 10 febr. 1917.6
8. Gerrit Bouman, geb. Groningen 11 april 1862,5 † Rotterdam 14 aug. 1939,9 tr. Rotterdam 12 april 19112 Eeke Tuinstra, geb. Leeuwarden 6 sept. 1866, † Rotterdam 8 juli 1941.
Uit het derde huwelijk:
9. Renje, volgt IVc.
10. Egbert Bouman, geb. Groningen 7 okt. 1869,5 timmerman,2 † Groningen 3 jan. 1896.2
11. Tonnis Bouman, geb. Groningen 4 sept. 1872,5 † ald. 25 okt. 1890.2

IVa. Jan Gerrit Bouman, geb. Groningen 11 juni 1848,5 slager,2 † Amsterdam 9 maart 1939,10 tr. Groningen 9 mei 18722 Bouwina Pieternella Datema, geb. Groningen 6 nov. 1853,2 † Amsterdam 6 dec. 1938,10 dr. van Sjabbe Brons en Margreitha Hinderika Heins.
Uit dit huwelijk:
1. Geert Bouman, geb. Groningen 17 jan. 1873,5 † Amsterdam 3 april 1922,11 tr. Amsterdam 3 april 19132 Jacoba Cornelia van Leest, geb. Dordrecht 27 dec. 1867,10 † Amsterdam 10 aug. 1943.10
2. Sjabbe Bouman, geb. Groningen 19 dec. 1873,5 † ald. 19 febr. 1874.3
3. Margrietha Hinderika Bouman, geb. Groningen 25 nov. 1874,5 † Amsterdam 3 mei 1960,10 tr. 1e Amsterdam 17 maart 18972 Reindert Albert Visser, geb. Amsterdam 5 maart 1869,10 † ald. 25 nov. 1913;10 tr. 2e Amsterdam 16 dec. 19142 Alexander Swarte, geb. Leens 17 juni 1882,10 † Amsterdam 5 dec. 1942.10
4. Trientje Bouman, geb. Groningen 30 okt. 1875,5 † Aarle-Rixtel 1 juni 1953,11 tr. 1e Amsterdam 4 aug. 18982 Hero van der Laan, geb. Den Helder 23 febr. 1874,2vóór 17 juli 1902;12 tr. 2e Amsterdam 17 juli 19022 Eduard Terwee, geb. Zaandam 1875,13 hofmeester.2
5. Johanna Bouman, geb. Groningen 10 dec. 1877,5 † ald. 7 jan. 1881.2
6. Anna Bouman, geb. Groningen 24 juli 1879,5 † Amsterdam 13 sept. 1959,10 tr. 1e Amsterdam 11 juli 19122 (door echtsch. ontbonden 7 april 1916)2 Willem van der Heijde, geb. Amsterdam 29 aug. 1882;14 tr. 2e Amsterdam 21 febr. 19172 Jan Spoel, geb. Edam 12 dec. 1884,14 † Amsterdam 4 nov. 1960.10
7. Johanna Bouman, geb. Groningen 18 mei 1882,5 † ald. 22 dec. 1882.2
8. Siebrandina Bouman, geb. Groningen 1 juli 1883,5 † Den Haag 2 aug. 1971.11
9. Sjabbe Bron, volgt Va.
10. Johanna Bouman, geb. Groningen 22 maart 1887,5 † Amsterdam 23 maart 1946,10 tr. Amsterdam 7 juli 19102 Paulus Bosch, geb. Den Helder 13 maart 1882,15 schipper, † Amsterdam 3 mei 1941.10
11. Jaapkien Bouman, geb. Groningen 16 mei 1888,5 † Amsterdam 4 april 1919,10 tr. Amsterdam 28 juli 19092 Johan Henri Hoffman, geb. Amsterdam 22 aug. 1885,10 behanger.2
12. Jan Gerrit Bouman, geb. Groningen 4 aug. 1889,5 † Amsterdam 27 maart 1892.11
13. Klaas Bouman, geb. Amsterdam 11 mei 1891,11 † ald. 8 aug. 1891.11
14. Jan Gerrit, volgt Vb.
15. Johannes Bouman, geb. Amsterdam 16 okt. 1896,10 † Amersfoort 30 aug. 1970.11

Va. Sjabbe Bron Bouman, geb. Groningen 26 dec. 1884,5 korporaal W.I. leger,16 † Amsterdam 9 maart 1952,10 tr. 1e Sint Maarten 19 mei 19202 Isolene Eleanah Peterson, geb. Simpsonbaai, Sint Maarten 31 maart 1889,2 † Curaçao 23 aug. 1926;2 tr. 2e Amsterdam 6 dec. 19282 Josephina Francisca van de Klundert, geb. Amsterdam 26 juni 1895,10 † ald. 6 juli 1962.10
Uit het eerste huwelijk:
1. Gertrude Mavourneen Bouman, geb. Philipsburg, Sint Maarten 23 aug. 1908,2 † Echt 8 juni 1999.17
2. Christophine Leonie Bouman, geb. Philipsburg, Sint Maarten 23 aug. 1908,2 † Simpsonbaai, Sint Maarten 27 aug. 1908.2
3. Christophine Amand Bouman, geb. Sint Maarten 10 juli 1911,16 † Echt 3 febr. 1986.11
4. Jan Gerrit Bouman, geb. Sint Maarten 22 nov. 1913,10 † Amsterdam 7 april 1988,10 tr. Amsterdam 22 nov. 193910 Antonetta Frederika Gorter, geb. Amsterdam 20 juni 1914,10 † ald. 27 maart 1986.10
5. Sjabbe Bron, volgt VI.
6. Gerrit Bouman, geb. Sint Maarten 24 mei 1917,10 † Amsterdam 23 sept. 1982,10 tr. Amsterdam 13 maart 194018 Guurtje Johanna van ’t Hof, geb. Amsterdam 12 jan. 1920,18 † Amsterdam?.18
7. Bouwina Pieternella Bouman, geb. Sint Maarten 3 maart 1919,10 † Noord-Scharwoude 20 april 2005,17 tr. Amsterdam 15 mei 194010 Willem Matthijs Bos, geb. Amsterdam 9 maart 1918,10 † Zuid-Scharwoude 23 dec. 2010.17
8. Johannes Bouman, geb. Sint Maarten 14 dec. 1920,18 † Amsterdam 23 febr. 2009,19 tr. Amsterdam 1 nov. 194518 Aagje Gerbendina Tigchelaar, geb. Franeker 24 okt. 1920,18 † Amsterdam 14 juli 2016.19
9. George Karel Wilhelmus Bouman, geb. Curaçao 20 april 1924,20 † Spakenburg 4 aug. 2022,17 tr. Amsterdam 29 nov. 195210 Anna Beaux, geb. Amsterdam 12 jan. 1932,17 † Spakenburg 12 april 2023.17

VI. Sjabbe Bron Bouman, geb. Sint Maarten 17 sept. 1915,18 † Amstelveen 4 nov. 2008,17 tr. Amsterdam 25 april 194018 Wilhelmina Cornelia ten Das, geb. Amsterdam 8 sept. 1919,18 † Amsterdam?.18
Uit dit huwelijk:
1. Sjabbe Bron Bouman, geb. Amsterdam 14 aug. 1940,18 † Amsterdam?.18
2. Eleanah Dorothy Bouman, geb. Amsterdam 12 mei 1947,18 † Amsterdam?.18

Vb. Jan Gerrit Bouman, geb. Amsterdam 27 mei 1892,10 slager,16 † Amsterdam 8 nov. 1965,10 tr. Amsterdam 3 aug. 19162 (door echtsch. ontbonden ald. 29 juni 1928)2 Louisa Catharina Elizabetha Bosmeijer, geb. Amsterdam 6 jan. 1898,10 † ald. 25 juli 1978.10
Uit dit huwelijk:
1. Bouwina Louisa Bouman, geb. Amsterdam 1 nov. 1916,21 † ald. 26 maart 1995.11
2. Jan Gerrit Bouman, geb. Amsterdam 19 april 1918,10 † Venlo 23 okt. 1981,22 tr. Palembang, NOI 4 mei 194910 Marijah binti Wassian, geb. Djatirawa, NOI 1923,10 † Blerick 20 jan. 1984.17
3. Louis Bouman, geb. Amsterdam 10 aug. 1925,10 † Zaandam 30 juni 1987,11 tr. Amsterdam 1 febr. 195118 (echtsch. ingeschr. ald. 30 sept. 1975)10 Catharina Geertruida Onclin, geb. Amsterdam 4 juni 1928,18 † Amsterdam?.18

IVb. Geert Bouman, geb. Groningen 31 maart 1858,3 vleeshouwer,2 † Bergen 22 juni 1917,2 begr. Groningen,8 tr. Groningen 15 okt. 18853 Geertruida Brouwer, geb. Groningen 3 okt. 1860,2 † Den Haag 5 juli 1927,23 begr. Groningen,8 dr. van Hindrik en Margaretha Braxhoofden.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Bouman, geb. Groningen 2 sept. 1886,5 huishoudster in Stadskanaal,24 † Groningen 26 okt. 1970.6
2. Margaretha Bouman, geb. Groningen 26 sept. 1887,5 † Amersfoort 21 mei 1951,11 tr. Amsterdam 1 dec. 19162 Jan Willem Bukers, geb. Leeuwarden 17 mei 1885,2 † Amersfoort omstr. 30 jan. 1954.25
3. Geert Bouman, geb. Groningen 24 aug. 1889,5 slager,24 † Groningen 5 dec. 1955,6 tr. Groningen 23 okt. 193026 Wilhelmina Klaasiena Bennema, geb. Den Haag 21 aug. 1904,2 dr. van Jan Heijo en Albertina Frederika de Haan.
4. Henderika Bouman, geb. Groningen 4 okt. 1890,5 † ald. 3 jan. 1891.2
5. Hindrik, volgt Vc.
6. Jacobus Johannes Bouman, geb. Groningen 25 aug. 1893,5 † ald. 26 april 1894.2
7. Antoon Christiaan Bouman, geb. Groningen 25 aug. 1893,5 drogist,24 † Haarlem 2 nov. 1959,2 begr. Driehuis.
8. (dochter) Bouman, levenloze dochter, geb. Groningen 9 april 1896.6

Vc. Hindrik Bouman, geb. Groningen 3 okt. 1891,5 slager,2 † Groningen 16 okt. 1967,6 tr. Groningen 24 nov. 19212 Siegerdina Moorlag, geb. Groningen 20 juni 1893,5 † ald. 17 mei 1988,17 dr. van Jan Harm en Zwaantje Helwerda.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Zwaantina Bouman, geb. Groningen 14 sept. 1925,11 † Wilnis 14 jan. 2021,17 tr. Groningen 4 nov. 195824 Jan Thomas Steen, geb. Assen 14 okt. 1920,27 † Mijdrecht 8 juli 2016.17
2. Jan Geert Bouman, geb. Groningen 8 maart 1929,11 klinisch chemicus, † Groningen 29 aug. 2013.28

IVc. Renje Bouman, geb. Groningen 22 juni 1868,5 behanger-stoffeerder, † Amsterdam 4 maart 1941,10 tr. Amsterdam 26 april 18992 Geertje Somers, geb. Haarlemmermeer 31 maart 1873,10 † Amsterdam 15 dec. 1934.10
Uit dit huwelijk:
1. Johan, volgt Vd.
2. Jacobus Bouman, geb. Amsterdam 26 maart 1900,21 † ald. 24 dec. 1946,10 tr. Amsterdam 31 jan. 193510 Petronella Burlage, geb. Amsterdam 14 april 1906,10 † ald. 11 aug. 1970.10
3. Cornelis Bouman, geb. Amsterdam 14 juni 1901,21 behanger, † Hilversum 12 maart 1959.10

Vd. Johan Bouman, geb. Amsterdam 22 dec. 1893,21 meubelmaker,2 † Amsterdam 9 sept. 1940,10 tr. Amsterdam 25 juni 19192 Johanna Dorothea de Kamps, geb. Amsterdam 26 okt. 1898,11 † ald. 23 juli 1993.11
Uit dit huwelijk:
Geertje Bouman, geb. Amsterdam 17 mei 1922,10 † ald. 9 nov. 1993.10

IIb. Frerik Gerrits Bouman, geb. Groningen, ged. Groningen 15 juni 1786,1 moesker,2 postillion,2 † Groningen 2 juni 1829,2 tr. 1e Groningen 20 mei 18132 Klaasjen Derks de Jong, geb. Groningen 20 juni 1784, † ald. 24 nov. 1816;2 tr. 2e Groningen 1 febr. 18182 Margien Jans, geb. Groningen 28 febr. 1796, † ald. 8 maart 1858.6
Uit het eerste huwelijk:
1. Albert Pieter Bouman, geb. Groningen 19 febr. 1814,5 † ald. 14 maart 1814.2
2. (dochter) Bouman, levenloze dochter, geb. Groningen 31 mei 1815.5
3. Jantien Bouman, geb. Groningen 5 juli 1816,5 † ald. 2 sept. 1816.2
Uit het tweede huwelijk:
4. Gerrit Bouman, geb. Groningen 13 april 1819,5 † ald. 1 sept. 1826.2
5. Mettien Bouwman, geb. Groningen 15 juni 1821,5 † ald. 19 juni 1882,6 tr. Groningen 12 juli 18602 Roelf Groenhuis, geb. Groningen 2 juli 1814,2 tuinier.
6. Jantien Bouwman, geb. Groningen 21 nov. 1824,5 † ald. 9 april 1883.6
7. Gerrit Bouwman, geb. Groningen 7 jan. 1828,5 tuinier, † Groningen 16 sept. 1881,6 tr. 1e Groningen 9 mei 18522 Jantje Lammerts, geb. Groningen 24 okt. 1828,2 † ald. 8 april 1869;6 tr. 2e Groningen 26 aug. 18692 Trientje van der Tuin, geb. Groningen 22 april 1837,2 † ald. 1 maart 1921.6


Bronnen

1. DTB dopen ref. prov. Groningen
2. WieWasWie
3. akte (AlleGroningers)
4. OFB Emsbüren
5. BS geboorteregisters prov. Groningen
6. BS overlijdensregisters prov. Groningen
7. akte
8. grafstenen project
9. BS Rotterdam (Stadsarchief Rotterdam)
10. archiefkaart Amsterdam (SAA)
11. Bouman, verklaring van erfrecht 20-2-1998 Geertje
12. Echtgeno(o)t(e) hertrouwt
13. volgt uit leeftijd bij huwelijk
14. Bevolkingsregister Amsterdam (SAA)
15. BS+bevolkingsregister Den Helder
16. gezinskaart Amsterdam (SAA)
17. overlijdensadvertentie
18. persoonskaart Amsterdam (SAA)
19. grafsteen
20. archiefkaart Amsterdam (SAA) niet openbaar
21. Amsterdam archiefkaarten
22. bidprentje
23. BS Den Haag
24. Bouman, J.G.
25. advertentie BS
26. BS huwelijksregisters prov. Groningen
27. AlleDrenten
28. rouwkaart