Kwartierstaat van Bernard Bot

Heeft u meer informatie? Stuur dan (ook voor andere opmerkingen) een email

Generatie I

1. Bernardus Anselmus Bot, geb. Bedum 21 april 1894,1 aannemer, koperslager, † Groningen 13 april 1959,2 tr. Appingedam 21 mei 19273 Geertruida Tecla Catharina Maria Wijninga, geb. Appingedam 2 juni 1901,1 † Haren 28 febr. 1994,4 begr. Groningen 5 maart 1994,4 dr. van Willem Hinderikus en Anna Maria Bodewes.
Uit dit huwelijk:
Bernardus Wilhelmus Ignatius Bot, geb. Bedum 1 juli 1937,4 † Barendrecht 21 aug. 2014.5

Generatie II

2. Bernardus Bot, geb. Warfhuizen, Leens 1 aug. 1833,1 houthandelaar, † Bedum 4 april 1912,6 tr. Bedum 2 nov. 18707
3. Anna Maria Poelma, geb. Westerdijkshorn, Bedum 10 jan. 1850,7 fruithandelaarster,7 † Bedum 6 mei 1926.7
Uit dit huwelijk:
a. Catharina Willemina Bot, geb. Bedum 23 nov. 1871,7 † Haarlem 16 febr. 1930,8 tr. Bedum 26 juni 18953 Kornelis Boersema, geb. Bedum 2 aug. 1868,7 logementhouder, † Groningen 3 dec. 1953.2
b. Magretha Helena Bot, geb. Bedum 14 juni 1873,7 † ald. 4 febr. 1949.7
c. Hero Bernardus Bot, geb. Bedum 18 febr. 1875,7 † ald. 17 juli 1875.7
d. Hero Bernardus Bot, geb. Bedum 8 april 1876,7 † ald. 6 juni 1880.7
e. Kornelis Bot, geb. Bedum 31 maart 1878,7 † Seattle, USA 21 jan. 1937.
f. Reinerus Bot, geb. Bedum 19 sept. 1879,7 † ald. 31 mei 1881.7
g. Hero Stephanus Bot, geb. Bedum 2 sept. 1880,7 † ald. 22 febr. 1882.7
h. Wilhelmina Petronella Bot, geb. Bedum 30 aug. 1881,7 † ald. 6 febr. 1949.7
i. Hero Thomas Bot, geb. Bedum 22 sept. 1882,7 † ald. 31 jan. 1883.7
j. Petronella Helena Bot, geb. Bedum 13 nov. 1883,7 † ald. 24 nov. 1883.7
k. Hieronimus Laurentius Bot, geb. Bedum 5 aug. 1885,7 † ald. 11 okt. 1920.7
l. Petronella Geertruida Bot, geb. Bedum 15 nov. 1887,7 † ald. 6 febr. 1888.7
m. Regnerus Michaël Bot, geb. Bedum 8 mei 1889,7 † ald. 9 juli 1889.
n. Petronella Maria Bot, geb. Bedum 10 april 1891,7 † Groningen 19 dec. 1969.
o. Bernardus Anselmus, zie 1.

Generatie III

4. Heere Berends Bot, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,9 ged. Den Hoorn 25 juni 1800,9 timmerman te Warfhuizen -1836,10 landbouwer op Boelsumma te Uithuizermeeden 1836-1848,10 † Uithuizermeeden 3 juli 1848,7 begr. Uithuizen,11 tr. Usquert 29 juni 18327
5. Catharina Bos, geb. Usquert 13 febr. 1814,6 † Uithuizen 16 juli 1882,7 tr. 2e Uithuizermeeden 21 juli 18497 Bernardus Antonius Somers, geb. Den Bosch juni 1817,12 † Uithuizen 3 mei 1877.7
Uit dit huwelijk:
a. Bernardus, zie 2.
b. Willem Bot, geb. Warfhuizen, Leens 12 maart 1836,1 † Ghent, US-MN 2 april 1906,8 tr. ’t Zandt 24 nov. 18597 Debora Schreuder, geb. Leermens 1839,13 † Ghent, US-MN? na 1920.14
c. Rengenier Bot, geb. Uithuizermeeden 8 juli 1838,1 † ald. 8 nov. 1857.7
d. Catharina Bot, geb. Uithuizermeeden 5 dec. 1840,1 † Uithuizen 15 febr. 1889,7 tr. Uithuizermeeden 6 febr. 18607 Jacobus Alma, geb. Uithuizen 20 dec. 1836,1 bierhandelaar,7 † Uithuizen 15 maart 1902,7 zn. van Tjaart Freerks en Gebina Jakobs Scholtens.
e. Johannes Bot, geb. Uithuizermeeden 30 maart 1843,1 † Den Hoorn 11 sept. 1916,7 tr. Eenrum 1 mei 18697 Helena Boelens, geb. Kloosterburen 1851,7 † ald. 5 mei 1927,7 dr. van Luurt en Agatha Eisses Feddema.
f. Petronella Bot, geb. Uithuizermeeden 4 juli 1845,1 † Kloosterburen 10 mei 1892,2 tr. Uithuizermeeden 17 sept. 18667 Henderikus Durenkamp, geb. Leens 17 aug. 1836,7 † Kloosterburen 13 juli 1913,7 zn. van Wilhelmus Henricus en Bouwina Willems Boelens.

6. Cornelius Folkerts Poelma, geb. Noordwolde,7 ged. Bedum 19 aug. 1800,9 landbouwer, † Westerdijkshorn, Bedum 19 nov. 1869,7 tr. 2e Bedum 8 febr. 18607 Helena Lantink, geb. Onderdendam 7 okt. 1837;7 tr. 1e Bedum 18 nov. 18437
7. Grietje Pieters Bos, geb. Eppenhuizen,9 ged. Uithuizen 25 maart 1809,9 † Westerdijkshorn, Bedum 31 jan. 1855,7 tr. 1e Kantens 6 dec. 18287 Jan Cornelis Wieringa, ged. Bedum 1 dec. 1802,9 landbouwer, † Bedum 5 dec. 1841,2 zn. van Cornelis Jans en Grietje Koenes.
Uit dit huwelijk:
a. Harmina Poelma, geb. Westerdijkshorn, Bedum 27 sept. 1844,7 † ald. 24 aug. 1846.7
b. Harmina Poelma, geb. Westerdijkshorn, Bedum 15 sept. 1847,7 † Haarlem 28 maart 1882.7
c. Anna Maria, zie 3.
d. Folkert Poelma, geb. Westerdijkshorn, Bedum 29 febr. 1852,7 † ald. 29 aug. 1869.7
e. Harmannis Poelma, geb. Westerdijkshorn, Bedum 12 dec. 1854,7 † Uithuizen 21 okt. 1935.7

Generatie IV

8. Beerent Lammerts Bot, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 3 nov. 1765,15 kastelein,7 † Warfhuizen, Leens 26 dec. 1812,7 tr. Den Hoorn 22 mei 179515
9. Trijntje Tonnis, geb. Douwen,15 ged. Den Hoorn 11 febr. 1768,15 kasteleinsche te Warfhuizen, † Den Hoorn 25 dec. 1840.7
Uit dit huwelijk:
a. Heere Berends, ged. Den Hoorn 19 jan. 1798,9vóór 25 juni 1800.16
b. Heere Berends, zie 4.

10. Willem Jacobs Bos, geb. Usquert,9 ged. Uithuizen 6 okt. 1777,9 landbouwer op Lutjebosch te Usquert,17 † Usquert 21 nov. 1829,7 tr. 1e vóór 1799 Eiske Rikkers, ged. Bedum 19 aug. 1778,9 † Usquert 25 okt. 1810,6 dr. van Rickert Pieters Tebbens en Aafke Ockes (zie 62,d); tr. 2e Usquert 31 maart 18137
11. Petronella Reinjes Feddema, geb. Wehe,9 ged. Den Hoorn 10 sept. 1791,9 † Uithuizen 6 dec. 1871.7
Uit dit huwelijk:
a. Catharina, zie 5.
b. Etje Willems Bos, geb. Usquert 29 okt. 1815,1 † Uithuizen 30 mei 1885,2 tr. Usquert 17 mei 18383 Jacobus Pieters Bos, geb. Eppenhuizen 21 jan. 1816,7 † Uithuizen 11 maart 1883,2 zn. van Pieter Jacobs (zie 14) en Anna Jans ter Veer.
c. Regnerus Willems Bos, geb. Usquert 27 nov. 1817,1 † Bedum 26 jan. 1890.7
d. Regiena Willems Bos, geb. Usquert 30 mei 1821,18 † Rottum 4 juli 1882,18 tr. Usquert 29 april 18477 Jan Willems Boelens, geb. Eenrum 24 juni 1822,7 † Rottum 6 aug. 1895,18 zn. van Willem Luurts en Helena Jans Klaver.
e. Johannes Willems Bos, geb. Usquert 1825,7 † Uithuizen 10 april 1909.7

12. Folkert Pieters Poelma, ged. Bedum 26 april 1777,9 † Noordwolde 17 april 1816,7 tr. 21 juli (kerkelijk Bedum 6 aug.) 179819
13. Lamina Drewes, ged. Groningen 13 juni 1771,7 † Noordwolde 22 dec. 1837.7
Uit dit huwelijk:
a. Aafke Folkerts Poelma, geb. Noordwolde,7 ged. Bedum 8 mei 1799,9 † Kloosterburen 10 okt. 1865, tr. Kloosterburen 16 nov. 18277 Freerk Jans Scholtens, geb. Leens 6 juni 1797,7 † Kloosterburen 15 maart 1877,2 zn. van Jan Jacobs en Gepke Harmannus en wedr. van Grietje Willems Feddema.
b. Cornelius Folkerts, zie 6.
c. Maria Aldegundis Poelma, geb. Noordwolde,7 ged. Bedum 4 maart 1802,9 † ald. 4 mei 1879,7 tr. Bedum 11 sept. 18527 Jacobus Jacobs Bos, geb. Bedum 6 maart 1813,7 † ald. 23 jan. 1890,7 zn. van Jakob Aries (zie 28,f) en Anna Wijnema.
d. Pieter Folkerts, ged. Bedum 24 febr. 1805,9 † Noordwolde 3 okt. 1807.20
e. Aldegonda Folkerts Poelma, ged. Bedum 23 dec. 1806.9
f. Pieter Folkerts Poelma, geb. Noordwolde,7 ged. Bedum 15 mei 1809,9 † ald. 29 juni 1871.7
g. Jakobus Folkerts Poelma, geb. Noordwolde 12 jan. 1812,12 † Bedum 29 juni 1879.
h. Derk Folkerts Poelma, geb. Noordwolde 28 mei 1814,7 † ald. 27 maart 1827.7

14. Pieter Jacobs Bos, ged. Bedum 23 mei 1773,9 landbouwer, † Kantens 18 mei 1827, tr. 2e Kantens 13 april 18157 Anna Jans ter Veer, ged. Kiel Windeweer 21 okt. 1787,21 dr. van Jan Jans en Agnes Jans Kardas; tr. 1e (ondertr. Stedum 26 sept.) 179422
15. Pelke Harms Folgering, geb. Stedum?, ged. Appingedam 3 dec. 1775,9 † Eppenhuizen 1 juni 1814.2
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Pieters, ged. Stedum 21 okt. 1795,9vóór 29 dec. 1812.16
b. Joanna Pieters, geb. Garsthuizen,9 ged. Uithuizen 11 maart 1799,9vóór 4 dec. 1801.16
c. Joanna Pieters, geb. Eppenhuizen,9 ged. Uithuizen 4 dec. 1801,9vóór 19 sept. 1803.16
d. Joanna Pieters Bos, geb. Eppenhuizen,9 ged. Uithuizen 19 sept. 1803,9 † Den Hoorn 7 juni 1847,2 tr. Kantens 4 mei 18227 Harmannus Jans Scholtens, geb. Kloosterburen 1795,7 † Den Hoorn 30 maart 1848,2 zn. van Jan Jacobs en Gepke Harmannus.
e. Harmannus Pieters Bos, geb. Eppenhuizen,9 ged. Uithuizen 12 mei 1806,9 † Kantens 30 nov. 1826.2
f. Grietje Pieters, zie 7.
g. Jacob Pieters Bos, geb. Eppenhuizen 29 dec. 1812,1 † Kantens 27 april 1813.2

Generatie V

16. Lammert Jans, geb. Warfhuizen, Leens,15 ged. Den Hoorn 14 nov. 1730,15 begr. Warfhuizen, Leens 9 jan. 1806,6 tr. Den Hoorn 31 okt. 175515
17. Geeske Berends, geb. vóór 1737, † Warfhuizen, Leens? vóór 9 jan. 1806.23
Uit dit huwelijk:
a. Jan Lammerts Bottema, geb. Oldenclooster, Kloosterburen, ged. Den Hoorn 6 jan. 1756,15 veldwachter,7 † Kloosterburen 14 jan. 1827,7 tr. vóór 1778 Derktje Fokkes, geb. vóór 1760, † 24 april 1805.24
b. Berend Lammerts, geb. Oldenclooster, Kloosterburen 10 maart 1757, ged. Den Hoorn 19 maart 1757,15vóór 3 april 1758.16
c. Bernd Lammerts, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,15 ged. Den Hoorn 3 april 1758,15vóór 29 okt. 1762.16
d. Lauwke Lammerts, geb. Kloosterburen,15 ged. Den Hoorn 29 okt. 1759,15vóór 20 april 1761.16
e. Lauwke Lammerts, geb. Kloosterburen,15 ged. Den Hoorn 20 april 1761,15vóór 4 april 1768.16
f. Bernardus Lammerts, geb. Kloosterburen,15 ged. Den Hoorn 29 okt. 1762,15vóór 3 nov. 1765.16
g. Beerent Lammerts, zie 8.
h. Remke Lammerts, geb. Kloosterburen,15 ged. Den Hoorn 14 dec. 1766,15vóór 12 sept. 1769.16
i. Lauwke Lammerts, geb. Kloosterburen,15 ged. Den Hoorn 4 april 1768,15vóór 9 jan. 1806.
j. Remge Lammerts, geb. Kloosterburen,15 ged. Den Hoorn 12 sept. 1769,15vóór 18 nov. 1772.16
k. Abel Lammerts, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,15 ged. Den Hoorn 18 nov. 1772,15vóór 9 jan. 1806.
l. Remke Lammerts, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,15 ged. Den Hoorn 18 nov. 1772,15 † Kloosterburen 8 dec. 1809.20

18. Tonnis Heeres, ged. Den Hoorn 6 febr. 1736,15 tapper,7 begr. Warfhuizen, Leens 3 aug. 1803,20 tr. Grote en Kleine Gereedschap 22 april (kerkelijk Den Hoorn 15 mei)15 176719
19. Tjaaktje Rikkerts Nienhuis, geb. Wehe, ged. Den Hoorn 18 okt. 1742,15 † Warfhuizen, Leens 20 april 1827.2
Uit dit huwelijk:
a. Trijntje, zie 9.
b. Devertje Tonnis, geb. Wehe,15 ged. Den Hoorn 22 sept. 1771.15
c. Rikkert Tonnis, geb. Wehe,15 ged. Den Hoorn 18 juli 1774,15vóór 6 mei 1776.16
d. Rikkert Tonnis, geb. Wehe,15 ged. Den Hoorn 6 mei 1776,15 † Ulrum 3 febr. 1787.20
e. Matje Tonnis, geb. Wehe,15 ged. Den Hoorn 6 mei 1776.15
f. Jantje Tonnis, geb. Wehe,15 ged. Den Hoorn 6 april 1779.15
g. Grietje Tonnis,25 ged. Den Hoorn 12 dec. 1781,15 † Warfhuizen, Leens 15 mei 1789.20
h. Eijde Tonnis, geb. Leens, ged. Den Hoorn 25 febr. 1785,15 † Ulrum febr. 1787.20

20. Jacob Jans Bos, geb. Kloosterburen,15 ged. Den Hoorn 17 aug. 1737,15 landbouwer op Papekop te Usquert 1766-,18 † Usquert 27 juli 1783,18 begr. Uithuizen 4 aug. 1783,18 tr. 1e Usquert 8 april (kerkelijk (dag en mnd. onb.))26 176627 Jacomina Klaasen, geb. Usquert 1735,26 † ald. 17 juli 1767,26 wed. van Jacob Pieters Bosch (zie 114,c); tr. 2e Kloosterburen 31 jan. (kerkelijk Uithuizen 20 febr.)18 176928
21. Catharina Willems Boelens, geb. Oldenclooster, Kloosterburen, ged. Den Hoorn 19 juli 1749,15 † Usquert 4 mei 1795,18 begr. Uithuizen 11 mei 1795,18 tr. 2e 19 jan. (kerkelijk Uithuizen 11 febr.)18 178618 Reinje Berends Bos, geb. Kloosterburen,9 ged. Den Hoorn 24 april 1762,9 † Usquert 13 febr. 1812,7 zn. van Berend Egberts en Rienje Reinjes (zie 88,b).
Uit dit huwelijk:
a. Jan Jacobs Bos, geb. Usquert, ged. Usquert 15 jan. 1775, † Leens 7 juni 1814,7 tr. Kloosterburen 19 april (kerkelijk Den Hoorn 7 mei)15 179728 Eijtje Reinders Feddema, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 7 juni 1772,15 dr. van Reinder Willems en Trijntje Ubbes; zij hertr. Leens 25 aug. 18207 Berend Reinjes Bos.
b. Willem Jacobs, zie 10.

22. Reinje Freerks Feddema, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 23 april 1767,15 landbouwer op Feddemaheerd te Kloosterburen 1807-,18 † Kloosterburen 13 maart 1824,7 tr. 2e 7 (kerkelijk Den Hoorn 9)15 sept. 180718 Etje Willems Boelens, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,15 ged. Den Hoorn 5 nov. 1767,15 † Kloosterburen 16 okt. 1826,7 dr. van Willem Freerks (zie 42) en Adriaantje Jans en wed. van Willem Reinders; tr. 1e Kloosterburen 1 (kerkelijk Hornhuizen 14)22 febr. 178728
23. Trijnje Eisses, ged. Lellens 2 maart 1759,9 † Hornhuizen 27 jan. 1807.18
Uit dit huwelijk:
a. Frerik Renjes Feddema, geb. Kloosterburen,9 ged. Den Hoorn 3 okt. 1787,9 tr. 1e Den Hoorn 25 febr. 181115 Trientje Jans Klaver, geb. Saaxumhuizen 1789,29 † Maarslag 27 aug. 1843,7 dr. van Jan Tammes en Grietje Jacobs Scholtens; tr. 2e Leens 15 okt. 18477 Catharina Jans Bos, geb. Grijssloot 12 april 1802,7 ged. Den Hoorn,15 † ald. 15 jan. 1887,7 dr. van Jan Jacobs (zie 20,a) en Eijtje Reinders Feddema en wed. van Hermannus Lammerts.
b. Eisse Renjes Feddema, geb. Kloosterburen,9 ged. Den Hoorn 23 jan. 1789,9 † Kloosterburen 8 sept. 1864, tr. 1e Kloosterburen 17 okt. 18137 Elisabeth Jans Halsema, geb. Nieuwclooster, ged. Den Hoorn 12 febr. 1792,15 † Kloosterburen 14 juni 1837,7 dr. van Jan Julles en Aagtje Harms Raamsema; tr. 2e Kloosterburen 18 aug. 18437 Margaretha Luurts Huizenga, geb. Leens 24 maart 1813,1 † Kloosterburen 4 jan. 1872,2 dr. van Luurt Jans en Reinje Scheltes Halsema.
c. Petronella Reinjes, zie 11.
d. Reinje Reinjes Feddema, geb. Wehe,9 ged. Den Hoorn 16 aug. 1794,9 † Kloosterburen 18 nov. 1857,7 tr. Kloosterburen 27 nov. 18147 Jakob Jans Scholtens, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 21 mei 1790,15 † Hornhuizen 25 juni 1840,7 zn. van Jan Jacobs en Gepke Harmannus en wedr. van Trinje Willems Feddema.
e. Johannes Reinjes Feddema, geb. Hornhuizen,9 ged. Den Hoorn 11 febr. 1802,9 tr. Kloosterburen 8 dec. 18257 Catharina Hindriks Hegge, geb. Kloosterburen,9 ged. Den Hoorn 5 aug. 1807,15 dr. van Hendrik Willems en Grietje Julles Halsema.

24. Pieter Folkerts, geb. Stitswerd,9 ged. Uithuizen 3 okt. 1737,9 tr. Bedum 7 mei 176630
25. Aafke Derks, geb. Bedum,9 ged. Bedum vóór 15 mei 1745.9
Uit dit huwelijk:
a. Catharina Pieters Poelma, geb. Bedum 28 mei 1768,7 † Noordwolde 7 april 1835,7 tr. 1e Noordwolde 11 mei 179422 Derk Rennes, geb. Noordwolde? 1769,29 † Noordwolde 31 maart 1807;20 tr. 2e Bedum 11 mei 18127 Derk Hindriks Veldkamp, geb. Alfhausen, Osnabrück, DE 9 april 1788,7 † Bedum 7 juni 1838.7
b. Emke Pieters Poelma, ged. Bedum 26 sept. 1769.9
c. Jantje Pieters Poelma, ged. Bedum 28 juni 1771.9
d. Derkje Pieters Poelma, geb. Bedum,7 ged. Bedum 19 aug. 1774,9 † Mensingeweer 6 juli 1835,7 tr. Den Hoorn 18 mei 179515 Ite Willems, geb. Mensingeweer,9 ged. Den Hoorn 24 nov. 1764,9 † Mensingeweer 27 mei 1803,17 zn. van Willem Redmers (zie 102,e) en Hilje IJtes.
e. Folkert Pieters, zie 12.
f. Catharina Pieters Poelma, ged. Bedum 23 nov. 1780.9
g. Derk Pieters Poelma, ged. Bedum 8 maart 1782.9
h. Derk Pieters Poelema, geb. Bedum, ged. Bedum 21 okt. 1783,9 † Wehe 10 april 1837,7 tr. Leens 2 okt. 18157 Aafke Jans Halsema, ged. Den Hoorn 24 febr. 1785,15 dr. van Jan Julles en Aagtje Harms Raamsema.

26. Cornelis Drewes, geb. Obergum, Winsum? vóór 1728, kalkbrander, houtkoper,7vóór 17 jan. 1790, tr. Groningen 5 febr. 17486
27. Alegonda Guidon, ged. Groningen 6 febr. 1731,9 † Bedum 26 jan. 1808,20 tr. 2e Bedum 21 dec. 178919 (kerkelijk 17 jan. 1790)22 Cornelis Pieters Sijbinga, geb. Den Ham? 1743,29 † Bedum 18 nov. 1806,6 echtg. van Aaltje Willems.
Uit dit huwelijk:
a. Anna Drewes, geb. Obergum, Winsum, ged. Den Hoorn 1 jan. 1749.15
b. Maria Agnes Drewes, geb. Obergum, Winsum, ged. Den Hoorn 15 maart 1750.15
c. Gaelus Jacobus Drewes, geb. Obergum, Winsum, ged. Den Hoorn 13 okt. 1752,15vóór 4 febr. 1760.16
d. Photina Adriana Drewes, geb. Obergum, Winsum, ged. Den Hoorn 9 jan. 1754,15 † Zuidwolde 15 april 1822,2 tr. Bedum 9 aug. (kerkelijk 4 sept.)30 178519 Willem Jans van der Laan, ged. Bedum 28 nov. 1747,9 † Zuidwolde 29 okt. 1815,2 zn. van Jan Pieters en Aagtje Willems.
e. Georgius Johannes Jacobus Drewes, geb. Obergum, Winsum,15 ged. Den Hoorn 27 jan. 1755,15vóór 2 juni 1761.16
f. Wissia Maria Jacoba Drewes, geb. Obergum, Winsum, ged. Den Hoorn 24 nov. 1756.15
g. Joanna Jacoba Maria Drewes, geb. Obergum, Winsum,15 ged. Den Hoorn 15 dec. 1758.15
h. Gallus Jacobus Theodorus Drewes, ged. Den Hoorn 4 febr. 1760,15vóór 19 mei 1764.16
i. Georgius Nicolaus Jacobus Drewes, ged. Den Hoorn 2 juni 1761.15
j. Gallus Jacobus Franciscus Drewes, ged. Groningen 19 mei 1764,7 zilversmid.7
k. Lamina, zie 13.

28. Jacob Ariëns, geb. Den Ham, ged. Bedum 22 april 1730,9 landbouwer, begr. Bedum 30 maart 1789,31 tr. Bedum 7 maart 176730
29. Jantje Derks, ged. Bedum 20 maart 1747,9 begr. ald. 23 okt. 1788.31
Uit dit huwelijk:
a. Ariën Jacobs Bos, ged. Bedum 4 jan. 1768,9 † Den Ham 27 mei 1836,7 tr. Grietje Kornelis Schipper, geb. Bedum 1761,7 † Den Ham 21 mei 1832.7
b. Derk Jacobs Bos, ged. Bedum 14 febr. 1770,9 † ald. 8 april 1846,7 tr. Alagonda Freerks Langeland, geb. Lutjewolde 6 juni 1762,7 † Bedum 15 dec. 1838,7 dr. van Freerk Geerts en Bouwina Willems.
c. Pieter Jacobs, zie 14.
d. Jan Jacobs Bos, ged. Bedum 7 okt. 1776,9 tr. Bedum 7 okt. 179830 Catharina Reinders Rijpma, geb. vóór 1780.
e. Redmer Jacobs Bos, geb. Bedum 6 dec. 1781,9 † Noordwolde 27 febr. 1846.7
f. Jakob Aries Bos, geb. Den Haver, Bedum,2 ged. Bedum 8 sept. 1785,9 landbouwer, † Rottum 27 mei 1856,2 tr. Baflo 27 april 18127 Anna Wijnema, geb. Saaxumhuizen,9 ged. Den Hoorn 25 nov. 1793,9 † Uithuizen 23 nov. 1876,2 dr. van Jacob Mendelts en Trijntje Julles Alsema.

30. Harm Jans, geb. Stedum? vóór 1750, tr. Appingedam 2 febr. 177030
31. Jantje Ockes, ged. Bedum 3 juni 1743.9
Uit dit huwelijk:
a. Joannes Harms, ged. Stedum 26 okt. 1770.9
b. Margarita Harms, ged. Stedum 23 okt. 1772.9
c. Pelke Harms, zie 15.
d. Ocko Harms, ged. Stedum 13 maart 1781.9

Generatie VI

32. Jan Hendriks Bot, geb. Usquert? vóór 1704, † Kloosterburen vóór 24 nov. 1768,32 tr. Usquert febr. 172422
33. Remge Harms, geb. Usquert? vóór 1706, † na 24 nov. 1768.33
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik Jans Bot, geb. Warfhuizen, Leens? vóór 1730, tr. Den Hoorn 13 nov. 175015 Diewer Berends, geb. Den Andel? vóór 1732, dr. van Berend Hendriks en Geeske Willems.
b. Lammert, zie 16.
c. Harm Jans ter Schouw, geb. Den Hoorn, ged. Den Hoorn 5 juni 1733,15 † Oude Pekela 11 dec. 1814,7 tr. 1e Warfhuizen, Leens 24 nov. 176834 Grietje Harms, geb. Saaxumhuizen? vóór 1703, † Schouwen vóór 21 mei 1775;35 tr. 2e Den Hoorn 21 mei 177515 Martha Willems de Lange, geb. vóór 1757.
d. Eppe Jans, geb. Den Hoorn,15 ged. Den Hoorn 2 dec. 1735,15 † Kloosterburen 10 jan. 1806,6 tr. Den Hoorn 4 mei 176515 Aaltje Berends, ged. Den Hoorn 30 april 1735,15vóór dec. 1799, dr. van Berend Hendriks en Geeske Willems.
e. Peter Jans Bot, geb. Wehe, ged. Den Hoorn 23 jan. 1739,15 † Wehe 25 maart 1805,36 tr. 1e Den Hoorn 17 mei 176615 Grietje Geerts ter Veer, geb. Warfhuizen, Leens, ged. Den Hoorn 26 maart 1742,15 † Kloosterburen 24 jan. 1778,36 dr. van Geert Jans en Grietje Jacobs; tr. 2e Den Hoorn 18 febr. 177830 Geertje Jans, geb. 1736,29 † Kloosterburen 28 april 1808.20
f. Geeske Jans, geb. Wehe,15 ged. Den Hoorn 17 maart 1742,15 † Ulrum 14 nov. 1787,20 tr. Den Hoorn 27 jan. 175915 Hindrik Hindriks, geb. Nienkerk, DE? vóór 1739, † Ulrum 7 nov. 1798.20
g. Jan Jans Bot, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,15 ged. Den Hoorn 19 okt. 1745,15 † Kloosterburen vóór 1806, tr. Hornhuizen 9 febr. 176622 Grietje Willems Bottema, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,15 ged. Den Hoorn 25 maart 1739,15 † Kloosterburen 30 dec. 1812,7 dr. van Willem Freriks (zie 176,c) en Trinje Julles.

34. Berend Harms, geb. Leek? vóór 1710, tr. Den Hoorn 6 febr. 17306
35. Loukje Drewes, ged. Obergum, Winsum 22 nov. 1691.21

36. Heere Edes, geb. Mensingeweer? vóór 1702,37vóór 25 febr. 1751,38 tr. Den Hoorn 25 jan. 173315
37. Dewer Bonnens, ged. Tinallinge 23 dec. 1708.21
Uit dit huwelijk:
a. Eide Heres, geb. Den Hoorn,15 ged. Den Hoorn 27 dec. 1733,15 tr. Den Hoorn 16 juni 175915 Dijtje Eelkes, geb. Oldenclooster, Kloosterburen, ged. Den Hoorn 3 maart 1738,15 dr. van Eelke Renses en Grietje Tewes.
b. Tonnis, zie 18.
c. Gerrit Heres, geb. Eenrum, ged. Den Hoorn 7 juni 1747,15vóór 25 febr. 1751.

38. Rikkert Hinderiks, geb. Kloosterburen? vóór 1718, † Ulrum 22 okt. 1783,20 tr. Den Hoorn 19 april 173815
39. Trinje Jans, geb. Kloosterburen? vóór 1720, † Ulrum 1 jan. 1775.20
Uit dit huwelijk:
a. Tjaaktje Rikkerts, zie 19.
b. Jan Rikkerts Nieuwenhuis, geb. Wehe, ged. Den Hoorn 22 nov. 1744,15 † ald. 2 jan. 1821.2
c. Jantje Rikkerts, geb. Wehe,15 ged. Den Hoorn 13 maart 1747,15vóór 15 mei 1797,35 tr. Albert Jans Coers, geb. vóór 1752.
d. Hendrik Rikkerts, ged. Den Hoorn 11 jan. 1750,15 † Ulrum 2 jan. 1795.20
e. Grietje Rikkerts Nieuwenhuis, geb. Wehe,15 ged. Den Hoorn 4 juli 1752,15 † Warfhuizen, Leens 1 febr. 1827.2
f. Anje Rikkers, geb. Wehe, ged. Den Hoorn 18 nov. 1755,15 † Mensingeweer vóór 16 okt. 1792,39 tr. Kloosterburen 6 (kerkelijk Den Hoorn 31)15 juli 178428 Freerk Julles Halsema, geb. Kloosterburen,15 ged. Den Hoorn 25 maart 1764,15 zn. van Julle Jans en Elisabeth Freerks (zie 84,d).
g. Fenje Rikkerts, geb. Ulrum, ged. Den Hoorn 16 maart 1758,15 † Ulrum 16 jan. 1787.20

40. Jan Ottes, geb. Kloosterburen? vóór 1709, landbouwer te Molenrij 1738-1774,40 † Kloosterburen vóór 4 juni 1774,39 tr. Den Hoorn 12 sept. 172915
41. Trinje Jacobs, ged. Warffum 6 febr. 1698,21vóór 4 juni 1774.39
Uit dit huwelijk:
a. Lijsabeth Jans, geb. Kloosterburen,21 ged. Hornhuizen 6 nov. 1729.21
b. Otto Jans ten Oever, geb. Kloosterburen,15 ged. Den Hoorn 17 juli 1731,15 landbouwer op Den Oever te Eenrum -1787, † Kloosterburen 6 okt. 1804,18 tr. 1e Leens 13 juni (kerkelijk Den Hoorn 18 juli)15 175219 Fokeltje Cornelis, geb. vóór 1734, † Eenrum 20 juni 1759,41 dr. van Cornelis Jans en Aafje Jans Redmers; tr. 2e Kloosterburen 13 (kerkelijk 29)22 april 178728 Jantje Jannes (zie 94,c); tr. 3e Hunsingo 2 (kerkelijk Den Hoorn 23)15 juni 180118 Grietje Julles Halsema, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 21 jan. 1773,15 † Wehe 23 febr. 1847,7 dr. van Julle Jans en Elisabeth Freerks (zie 84,d) en wed. van Ubbe Reinders; zij hertr. Den Hoorn 12 nov. 180615 Hendrik Willems Hegge.
c. Maria Jans, geb. Kloosterburen,15 ged. Den Hoorn 25 maart 1733,15vóór 4 juni 1774.39
d. Anje Jans, ged. Den Hoorn 16 aug. 1734,15 tr. Cornelis Jans, ged. Den Hoorn 1 april 1730,30 zn. van Jan Cornelis en Martje Geerts.
e. Jacob Jans, zie 20.
f. Hinderike Jans, geb. Kloosterburen,15 ged. Den Hoorn 16 okt. 1740,15 † Kloosterburen 23 juli 1818,7 tr. Kloosterburen 15 mei (kerkelijk Den Hoorn 4 juni)15 177028 Hendrik Jurries Stiekema, ged. Den Hoorn 11 sept. 1734,15 † Molenrij 13 aug. 1811,2 zn. van Jurjen Hendriks Bot (zie 64,b) en Trinje Jans ter Veer en wedr. van Aaltje Jans.

42. Willem Freerks, geb. Kloosterburen? vóór 1721, † Grijssloot vóór 6 april 1788, tr. 2e Garmerwolde 12 jan. (kerkelijk Groningen 8 febr.)6 175718 Adriaantje Jans, geb. Garmerwolde,18 ged. Bedum 16 sept. 1733,9 † Grijssloot vóór 14 jan. 1792;18 tr. 1e Den Hoorn 2 sept. 174115
43. Trinje Drewes, geb. Kantens vóór 1723,42 † Kloosterburen vóór 29 nov. 1754.18
Uit dit huwelijk:
a. Freerk Willems Boelens, geb. Oldenclooster, Kloosterburen 1 nov. 1742,18 ged. Den Hoorn 5 nov. 1742,15vóór 6 okt. 1770.16
b. Trinje Willems, geb. Kloosterburen 18 jan. 1746,18 ged. Den Hoorn 21 jan. 1746,9 † Uithuizen 28 nov. 1805,18 tr. Kloosterburen 1 (kerkelijk Den Hoorn 27)30 okt. 176528 Otto Egberts, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 22 jan. 1734,9 † Oldorp 15 juni 1784,18 begr. Uithuizen 23 juni 1784,18 zn. van Egbert Ottens (zie 80,d) en Aaltje Berends.
c. Catharina Willems, zie 21.
d. Jantje Willems, geb. Oldenclooster, Kloosterburen 13 april 1754,18 ged. Den Hoorn 14 april 1754,15vóór 13 aug. 1785.18

44. Freerk Renjes, ged. Kloosterburen 10 nov. 1722, † vóór 18 nov. 1786,43 tr. 1e Den Hoorn 16 juli 174730 Aaltje Berends, geb. Den Hoorn? vóór 1714, † vóór 25 sept. 1764,35 dr. van Berend Goossens en Trijntje Melles en wed. van 1e Egbert Ottens (zie 80,d) en 2e Heere Hindriks; tr. 3e Kloosterburen 30 okt. (kerkelijk Den Hoorn 11 nov.)15 177128 Gepke Harmannus, ged. Den Hoorn 12 april 1752,15 † Warfhuizen, Leens 19 maart 1828;2 zij hertr. Kloosterburen 5 (kerkelijk Den Hoorn 10)15 aug. 178928 Jan Jacobs Scholtens; tr. 2e Kloosterburen 25 sept. (kerkelijk Hornhuizen 14 okt.)22 176428
45. Renje Tonnis, ged. Den Andel 11 sept. 1740,21 † Kloosterburen vóór 11 nov. 1771.
Uit dit huwelijk:
a. Geesje Freerks, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 16 maart 1766,15vóór 25 juli 1799, tr. Kloosterburen 16 aug. 178628 Jan Jans, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,9 ged. Den Hoorn 7 jan. 1754,9 zn. van Jan en Grietje Lammerts.
b. Reinje Freerks, zie 22.

46. Eisse Freerks, geb. Den Hoorn, ged. Den Hoorn 6 sept. 1729,15 landbouwer op Hemert te Lellens,18 † Lellens 27 mei 1765,18 tr. Stedum 10 mei (kerkelijk Lellens 4 juni)22 175818
47. Petronella Jannes, geb. Lellens, ged. Uithuizen 28 maart 1735,9 † Lellens 14 febr. 1828,2 tr. 2e Appingedam 7 juni 176730 Koene Derks Wakker, geb. Nieuw-Beerta? vóór 1747, landbouwer op Hemert te Lellens,18 † Lellens 27 aug. 1770.18 tr. 3e na 1770 Pieter Reinders Wieringa, ged. Lellens 29 maart 1751,21 † ald. 28 sept. 1819.7
Uit dit huwelijk:
a. Trijnje, zie 23.
b. Jannes Eisses Juistema, geb. Lellens,7 ged. Lellens 6 febr. 1760,9 † Solwerd 28 maart 1827.7
c. Maria Eisses Halsema, geb. Lellens,7 ged. Lellens 25 maart 1763,9 † Kloosterburen 21 nov. 1831,7 tr. Kloosterburen 1 febr. 178728 Bernardus Hinderikus Muller, geb. Kloosterburen,15 ged. Den Hoorn 15 dec. 1758,15 † Kloosterburen 8 april 1824.7

48. Folkert Hibbes, geb. Kloosterburen? vóór 1715, begr. Uithuizen 14 juni 1779,36 tr. Den Hoorn 14 mei 173515
49. Catharina Pieters, ged. Bedum 16 jan. 1706,9 † Stitswerd 23 sept. 1762.36
Uit dit huwelijk:
a. Petronella Folkerts, ged. Uithuizen 18 mei 1736.9
b. Pieter, zie 24.
c. Hibbe Folkerts, geb. Stitswerd,9 ged. Uithuizen 22 april 1739.9
d. Maria Folkerts, geb. Stitswerd,9 ged. Uithuizen 16 dec. 1740.9
e. Andreas Folkerts, ged. Uithuizen 16 dec. 1740.9
f. Maria Folkerts, geb. Stitswerd,9 ged. Uithuizen 20 dec. 1741.9
g. Arianus Folkerts, geb. Stitswerd,9 ged. Uithuizen 20 dec. 1741.9
h. Maria Folkerts, geb. Stitswerd,9 ged. Uithuizen 21 febr. 1743.9
i. Adrianus Folkerts, geb. Stitswerd,9 ged. Uithuizen 23 dec. 1744.9
j. Anna Folkerts, geb. Stitswerd,9 ged. Uithuizen 25 juni 1748.9

50. Derk Duirts, ged. Bedum 2 juni 1719,9 tr. Bedum 26 mei 174044
51. Trijnje Redmers, geb. Westerwijtwerd?, ged. Bedum 22 april 1717.9
Uit dit huwelijk:
a. Alijdis Derks, ged. Bedum 5 april 1741,9 tr. Middelstum 6 mei 176019 Willem Cornelis, geb. vóór 1740, zn. van Cornelis Jans en Aafje Jans Redmers.
b. Derk Derks, geb. Bedum,9 ged. Bedum 21 nov. 1742.9
c. Aafke, zie 25.
d. Jantje, zie 29.

52. Gale Drewes, geb. Obergum, Winsum vóór 1699, † na 1744, tr. Obergum, Winsum 3 aug. 171922
53. Fokeltje Cornelis, geb. Westerwijtwerd, ged. Bedum 21 maart 1701,9vóór 1 okt. 1741.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis, zie 26.
b. Jacobus Drewes, geb. Obergum, Winsum,15 ged. Den Hoorn 15 febr. 1728.15
c. Aaltje Drewes, geb. Obergum, Winsum,15 ged. Den Hoorn 13 febr. 1730.15
d. Aaltje Drewes, geb. Obergum, Winsum,15 ged. Den Hoorn 19 jan. 1733.15
e. Elizabeth Joanna Drewes, geb. Obergum, Winsum,15 ged. Den Hoorn 28 febr. 1736.15

54. Jurrien Nicolaas Guidon, geb. Groningen vóór 1685, † ald. 2 dec. 1744,20 tr. 1e Groningen 4 (kerkelijk 23)6 sept. 170519 Hijcke Jacobs Langeland, geb. vóór 1685, † vóór 21 nov. 1728,35 dr. van Jacob Cornelis (zie 288,e) en Dirkje Freriks; tr. 2e Groningen 21 nov. 17286
55. Maria Harmanna Schultens, geb. Groningen? vóór 1710, tr. 2e Groningen 19 april 174645 Henricus Hubert, geb. vóór 1698, † vóór 16 dec. 1746,32 zn. van Willem en Maria Welhuisen en wedr. van Anna Entinck. tr. 3e Groningen 18 juni 174819 Jan Pauwels, geb. Groningen 8 april 1698.18
Uit dit huwelijk:
a. Alegonda, zie 27.
b. Agatha Maria Guidon, ged. Groningen 12 maart 1733.9

56. Arien Pontius Boersema, geb. Oldekerk vóór 1702, landbouwer op Piloersemaborg te Den Ham 1722-, † Den Ham vóór 23 juni 1737,35 tr. (ondertr. Den Ham 11 okt.) 172222
57. Grietje Pieters Bos, geb. Den Ham 1694,26 † ald. 7 juli 1778,26 tr. 2e Bedum 30 juni 173744 Jan Jans, geb. Westerwijtwerd? vóór 1717, † Den Ham omstr. 1750.26
Uit dit huwelijk:
a. Poncius Ariens, geb. Den Ham, ged. Bedum 18 juli 1723,9 landbouwer op Hamsterborg te Den Ham 1783-1798.46
b. Pieter Aries, geb. Den Ham, ged. Bedum 31 mei 1725,9 landbouwer op Walsweer te Kantens 1776-,18 † Kantens 30 dec. 1784,20 tr. 1e (ondertr. Den Ham 15 juli) 175322 Fokeltje Tiadorus Langeland, geb. Garmerwolde,26 ged. Bedum 10 nov. 1731,9 † Garmerwolde 9 mei 1762,26 dr. van Theodorus Freriks en Bauke Ariens; tr. 2e Kantens 23 jan. (kerkelijk Uithuizen 14 febr.)30 176747 Gesina Freerks Boelens, geb. Kantens,7 ged. Uithuizen 24 dec. 1747,9 † Groningen 10 jan. 1819,7 dr. van Frerik Redmers (zie 102,c) en Geertje Jans; zij hertr. Kantens 12 juni (kerkelijk Uithuizen 8 juli)18 178647 Willem Kornelis Boelens.
c. Jan Ariens, geb. Den Ham, ged. Bedum 5 jan. 1728,9 † Den Ham 9 mei 1787.
d. Jacob, zie 28.
e. Wiske Ariens, geb. Den Ham, ged. Bedum 29 mei 1733,9 landbouwster op de Hamsterborg te Den Ham 1778-1783,46 † Den Ham 31 maart 1783.26

58. Derk Duirts (dezelfde als 50), tr. Bedum 26 mei 174044
59. Trijnje Redmers (dezelfde als 51).

60. Jan Alberts, geb. Nieuw-Beerta? vóór 1714, † Nieuw-Beerta omstr. 11 okt. 1762,20 tr. Nieuw-Beerta 12 sept. 173448
61. Pelke Harms, ged. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE 1 maart 1716, † Nieuw-Beerta.
Uit dit huwelijk:
a. Hindrik Jans Folgering, geb. Beersterhamrik 1744,29 † Solwerd 17 nov. 1827,6 tr. (ondertr. Stedum 12 jan.) 177022 Trijntje Derks, geb. Zuidwolde 1750,29 † Appingedam 10 okt. 1825.7
b. Tecla Jans Folgering, geb. Nieuw-Beerta vóór 1746, † vóór 26 sept. 1779,35 tr. Kleinemeer 5 mei 176430 Harm Jans ter Veer, geb. Borgercompagnie? 1736,29 † Borgercompagnie, begr. Sappemeer 27 april 1808, zn. van Jan Hindriks en Geesje Harms Mulder; hij hertr. (ondertr. Veendam 26 sept.) 177949 Fennigje Gerrits.
c. Harm, zie 30.
d. Catharina Jans Folgering, geb. Beersterhamrik? 1754,29 † Appingedam 20 april 1828.7
e. Engeliena Jans Volgering, geb. Beerta 1758,29 † Veendam 23 maart 1830,2 tr. Veendam 5 nov. 177840 Jan Harms Baalman, geb. Veendam 1750,2 † ald. 19 mei 1833.2

62. Ocke Jans, geb. Bedum? vóór 1702, tr. 1e vóór 1722 Scholastica Pieters (zie 98,c); tr. 2e Bedum 22 juni 173222
63. Grietje Harms, ged. Bedum 4 juli 1708.6
Uit dit huwelijk:
a. Aafke Ockes, ged. Bedum 28 aug. 1733,9vóór 2 juli 1735.16
b. Jan Ockes, ged. Bedum 2 juli 1735,9vóór 19 jan. 1751.
c. Aafke Ockes, ged. Bedum 2 juli 1735,9vóór 1 juli 1739.16
d. Aafke Ockes, ged. Bedum 1 juli 1739,9 † ald. maart 1803,17 tr. 1e (ondertr. Bedum 1 okt.) 175722 Harm Jacobs, ged. Bedum 20 dec. 1720,9vóór 2 juni 1777, zn. van Jacob Duirts (zie 200,b) en Aagje Harms; tr. 2e Bedum 17 aug. 177730 Rickert Pieters Tebbens, ged. Bedum 25 aug. 1750,9 † Noordwolde 25 aug. 1815,7 zn. van Peter Tebbes en Eiske Rikkers; hij hertr. Onderdendam 2 (kerkelijk Bedum 13) nov. 180550 Anje Jans Oldijk.
e. Harm Ockes, ged. Bedum 24 sept. 1740.9
f. Jantje, zie 31.
g. Nicolaus Ockes, ged. Bedum 3 juni 1743.9
h. Jan Ockes, ged. Bedum 19 jan. 1751.9
i. Grietje Ockes, ged. Bedum 19 jan. 1751.9

Generatie VII

64. Hendrik Jans, geb. Uithuizen? vóór 1674, tr. Eppenhuizen 22 april 169422
65. Frouke Lamberts, geb. Uithuizen? vóór 1676.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Hendriks, zie 32.
b. Jurjen Hendriks Bot, geb. Usquert? vóór 1705, huidenkoper en bontdrager,40na 15 mei 1770,33 tr. Usquert 11 nov. 172522 Trinje Jans ter Veer, geb. Usquert? vóór 1707, dr. van Jan Geerts en Frouke Thomas?.

70. Drewes Jansen, geb. Houwerzijl? vóór 1667, wever,21 tr. Obergum, Winsum 4 sept. 168722
71. Aaltje Hindriks, geb. Ankum? vóór 1669.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Drewes, ged. Obergum, Winsum 29 april 1688.21
b. Luckien Drewes, geb. Obergum, Winsum,21 ged. Obergum, Winsum 18 april 1690,21vóór 22 nov. 1691.16
c. Loukje, zie 35.
d. Hindrik Drewes, ged. Obergum, Winsum 15 dec. 1695.21

72. Ede Gerrits, geb. Maarhuizen vóór 1662, landbouwer op Ernstheem te Maarhuizen, † vóór 1720, tr. Groningen 2 juni 168222
73. Martje Heres, geb. Maarslag? vóór 1664, † Mensingeweer vóór 3 juni 1720.39
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Edes, geb. 1682,29 pelmolenaar te Mensingeweer,12 † Mensingeweer 9 juli 1766,26 tr. mei 170612 Trinje Jans, geb. 1675,29 † Mensingeweer 5 maart 1769.26
b. Hijke Edes, geb. Mensingeweer vóór 1689.
c. Grietje Edes, geb. Mensingeweer? vóór 1690, † Eenrum 23 dec. 1761,20 tr. (ondertr. Mensingeweer 8 juni) 170922 Jan Klasen, geb. Maarhuizen? vóór 1589.
d. Maria Edes, geb. Mensingeweer? vóór 1691.
e. Aagtje Edes, geb. vóór 1701.37
f. Heere, zie 36.
g. Gerrit Edes, geb. vóór 1703, tr. 7 okt. 172351 Elisabet Jans, geb. vóór 1686, wed. van Simon Rinnes.

74. Bonno Claassen, ged. Tinallinge 22 jan. 1671,21vóór 1 dec. 1720,23 tr. (ondertr. Baflo maart) 169722
75. Martje Peters, geb. Baflo vóór 1678, † vóór 20 jan. 1716.35
Uit dit huwelijk:
a. Grietje Bonnes, ged. Tinallinge 14 dec. 1704.21
b. Anje Bonnes, ged. Tinallinge 8 mei 1707.21
c. Dewer, zie 37.

76. Hindrik Rikkers, geb. Den Andel? vóór 1688, tr.
77. Jantje Pieters, geb. Usquert? vóór 1690.
Uit dit huwelijk:
a. Rikkert, zie 38.
b. Jan Hindriks, ged. Den Hoorn 8 jan. 1730.9
c. Fenje Hindriks, ged. Den Hoorn 21 nov. 1732.9
d. Jacob Hinderiks, geb. Den Hoorn? vóór 1735,37 landbouwer te Holwinde 1761-, † Holwinde 11 nov. 1776,20 tr. Den Hoorn 12 mei 175915 Sabina Ites, ged. Bedum 23 april 1737,9 † Kantens 16 dec. 1808,20 dr. van Ite Cornelis en Eijske Willems; zij hertr. Zandeweer 27 juni 178019 Roelof Harms.

80. Otto Rempts, geb. Hornhuizen? vóór 1676, † Molenrij 1729,40 tr. vóór 169652
81. Hendrikje Jans, geb. Kloosterburen? vóór 1678, † Molenrij 1738.40
Uit dit huwelijk:
a. Remge Ottes, geb. Kloosterburen? omstr. 1700, † na 20 mei 1775.
b. Jacob Ottes, geb. Kloosterburen? vóór 1706, † vóór 26 dec. 1736,43 tr. 1e Hornhuizen 25 aug. 172622 Peterke Ariens (zie 97); tr. 2e Den Hoorn 27 april 173530 Jantje Jeltes, geb. vóór 1717.
c. Jan, zie 40.
d. Egbert Ottens, geb. Kloosterburen? vóór 1712, † vóór 22 okt. 1740,35 tr. Den Hoorn 6 juli 173230 Aaltje Berends, geb. Den Hoorn? vóór 1714, † vóór 25 sept. 1764,35 dr. van Berend Goossens en Trijntje Melles; zij hertr. Den Hoorn 22 okt. 174015 Heere Hindriks en tr. 3e Den Hoorn 16 juli 174730 Freerk Renjes (zie 44).

82. Jacob Jans Noor, ged. Rottum 14 juli 1661,21 tr. Rottum 20 april 168422
83. Trijntje Berents, geb. Warffum? vóór 1666.

84. Freerk Willems Boelens, geb. Kloosterburen vóór 1692, tr. vóór 1721
85. Catharina Scheltes Halsema, geb. Kloosterburen vóór 11 juni 1695,53na 6 juli 1784.18
Uit dit huwelijk:
a. Willem, zie 42.
b. Luirt Freerks, geb. Kloosterburen vóór 1727, † Den Andel vóór 14 mei 1750.18
c. Eisse, zie 46.
d. Elisabeth Freerks, geb. Oldenclooster, Kloosterburen, ged. Den Hoorn 21 okt. 1731,15 landbouwersche op Groot Halsum 1754-,18 tr. Leens 25 jan. (kerkelijk Den Hoorn 16 febr.)15 175419 Julle Jans, geb. Kloosterburen,15 ged. Den Hoorn 20 nov. 1730,15 landbouwer op Groot Halsum 1754-,18 † Kloosterburen 19 febr. 1802,18 zn. van Jan Geerts en Aagtje Julles.

86. Drewes Sijwerts Putman, geb. Uithuizen? vóór 1691, smid, † Kantens 13 febr. 1744,17 tr. (ondertr. Uithuizermeeden 23 aug.) 171122
87. Trinje Pieters, geb. Uithuizermeeden? vóór 1693.
Uit dit huwelijk:
a. Roelina Drewes, geb. vóór 1721, † Uithuizen 7 febr. 1757,6 tr. Uithuizen 8 nov. 1744 Eisse Cornelis, geb. vóór 1724, zn. van Cornelis Jans en Aafje Jans Redmers.
b. Trinje, zie 43.

88. Renje Freriks, geb. Kloosterburen vóór 1702, † vóór 14 jan. 1755, tr. 2e Hornhuizen 4 dec. 174022 Fenje Jacobs, geb. vóór 1722; tr. 1e Hornhuizen 13 sept. 172222
89. Geeske Rempts, geb. Hornhuizen? vóór 1704, † vóór 4 dec. 1740.35
Uit dit huwelijk:
a. Freerk, zie 44.
b. Rienje Reinjes, geb. Kloosterburen, ged. Hornhuizen 22 maart 1726, tr. 1e Den Hoorn 5 mei 175930 Berend Egberts, ged. Den Hoorn 9 nov. 1735,9vóór 3 febr. 1779,35 zn. van Egbert Ottens (zie 80,d) en Aaltje Berends; tr. 2e Kloosterburen 3 febr. 177928 Arien Luurts Westerhof, geb. Oldenclooster, Kloosterburen, ged. Den Hoorn 7 okt. 1740,15 † Kloosterburen 5 maart 1813,7 zn. van Luirt Ariens en Grietje Alberts.
c. Schelte Reinjes Halsema, geb. Kloosterburen,21 ged. Hornhuizen 5 okt. 1727,21 † Kloosterburen 11 jan. 1812,7 tr. Den Hoorn 15 juni 176515 Anje Luerts Westerhof, geb. Oldenclooster, Kloosterburen, ged. Den Hoorn 22 nov. 1742,15 † Kloosterburen 10 juni 1809, dr. van Luirt Ariens en Grietje Alberts.
d. Remt Reinjes, geb. Kloosterburen,21 ged. Hornhuizen 16 april 1730.21
e. Jelte Reinjes, geb. Hornhuizen,15 ged. Den Hoorn 14 sept. 1732.15

90. Tonnis Jans, geb. Den Andel? vóór 1720, † vóór 28 maart 1743, tr. Den Andel 1 mei 174022
91. Lijsebet Jans, geb. Den Andel? vóór 1722, tr. 2e Den Andel 29 maart 174322 Peter Hindriks, geb. Holwinde vóór 1723, zn. van Hindrik Peters.

92. Freerk Willems Boelens (dezelfde als 84), tr. vóór 1721
93. Catharina Scheltes Halsema (dezelfde als 85).

94. Jan Olchers, geb. vóór 1698, landbouwer op Hemert te Lellens,18 tr. vóór 1718
95. Grietje Luidens, ged. Groningen 13 jan. 1696.6
Uit dit huwelijk:
a. Stijntje Jans Olchers, ged. Groningen 5 okt. 1718.9
b. Petronella, zie 47.
c. Jantje Jannes, geb. Lellens? vóór 1736, † 16 nov. 1790,26 begr. Kloosterburen,26 tr. 1e Stedum 30 okt. (kerkelijk Hornhuizen 1 dec.)22 175419 Gaijke Hindriks, geb. vóór 1734, † vóór 13 april 1787,35 zn. van Hinderik Freriks en Aaltje Scheltes Halsema (zie 170,a); tr. 2e Kloosterburen 13 (kerkelijk 29)22 april 178728 Otto Jans ten Oever (zie 40,b).
d. Pieter Jans Olchers, geb. Lellens,6 ged. Uithuizen 5 febr. 1739.6

96. Hibbe Folkerts, geb. Kloosterburen? vóór 1674, † vóór 25 aug. 1726,35 tr. 1e Kloosterburen? omstr. 10 dec. 169448 Martien Cornelis, geb. vóór 1670, † vóór 19 febr. 1702; tr. 2e Stedum 19 febr. 170222
97. Peterke Ariens, geb. Stedum? vóór 1684, † vóór 1735,35 tr. 2e Hornhuizen 25 aug. 172622 Jacob Ottes (zie 80,b).
Uit dit huwelijk:
a. Folkert, zie 48.
b. Trinje Hibbes, geb. Kloosterburen? vóór 1715.

98. Peter Hendriks, geb. Bedum? vóór 1669, tr. vóór 1689
99. Maria Duurts, geb. Bedum? vóór 1671.
Uit dit huwelijk:
a. Barbara Pieters, ged. Bedum 25 jan. 1689.9
b. Margareta Pieters, ged. Bedum 18 okt. 1691.9
c. Scholastica Pieters, ged. Bedum 8 juli 1693,9vóór 17 juni 1732,35 tr. vóór 1722 Ocke Jans (zie 62).
d. Geertruida Pieters, ged. Bedum 12 juni 1697.9
e. Anna Peters, geb. Bedum? vóór 1698, tr. Bedum 26 april 171622 Albert Harkes, geb. Uithuizen? vóór 1696, † Uithuizen 23 aug. 1735,20 zn. van Harke.
f. Hendricus Pieters, ged. Bedum 5 juli 1698.9
g. Petronella Pieters, ged. Bedum 4 april 1701,9vóór 15 juni 1703.16
h. Petronella Pieters, ged. Bedum 15 juni 1703,9 † Holwinde vóór 13 april 1738,35 tr. Bedum 10 april 172830 Lubbert Harkes, geb. Holwinde? vóór 1708, landbouwer te Holwinde -1761, † na 4 nov. 1766,33 zn. van Harke; hij hertr. Usquert 13 april 173822 Grietje Willems.
i. Johannes Pieters, ged. Bedum 3 jan. 1705,9 tr. Bedum 10 dec. 173330 Aaltje Jans, geb. Westerwijtwerd? vóór 1715, begr. Bedum 27 juni 1768, dr. van Jan; zij hertr. Ter Laan 13 febr. 176254 Hendrik Jurries Stiekema.
j. Catharina, zie 49.

100. Duirt Derks, geb. Bedum? vóór 1697, tr. Zeerijp 31 jan. 171722
101. Jantjen Harms, geb. Zeerijp? vóór 1699.

102. Redmer Cornelis, geb. Westerwijtwerd vóór 1693, landbouwer op De Palen te Westerwijtwerd, † Westerwijtwerd 14 juli 1764,18 tr. Westerwijtwerd 5 febr. 171322
103. Imke Freriks, geb. Uithuizen? vóór 1695,18 † Westerwijtwerd vóór 11 febr. 1772.18
Uit dit huwelijk:
a. Trijnje, zie 51.
b. Frerik Redmers, ged. Bedum 1 aug. 1719,9vóór 3 aug. 1722.16
c. Frerik Redmers, geb. Westerwijtwerd,18 ged. Bedum 3 aug. 1722,9 landbouwer op Walsweer te Kantens -1776,18 begr. Uithuizen 19 juni 1780,18 tr. Uithuizen 11 febr. 174755 Geertje Jans, geb. Kantens vóór 1729,18 † ald. 7 jan. 1773,18 dr. van Jan Jans Schoonoord en Geeske Jans.
d. Willem Redmers, ged. Bedum 19 nov. 1724,9vóór 3 febr. 1726.16
e. Willem Redmers, geb. Westerwijtwerd, ged. Bedum 3 febr. 1726,9 † Mensingeweer vóór 5 mei 1776,35 tr. Hunsingo 6 mei (kerkelijk Westerwijtwerd 1 juni)22 176018 Hilje IJtes, geb. Hoogemeeden 30 april 1738,7 ged. Bedum 3 mei 1738,9 † Den Hoorn 29 jan. 1823,7 dr. van Ite Cornelis en Eijske Willems.
f. Aleijdis Redmers, ged. Bedum 31 juli 1731.9
g. Jan Redmers, ged. Bedum 12 nov. 1732,9 † Westerwijtwerd 9 nov. 1776,26 tr. Bedum 25 mei 176630 Trijntje Jans, geb. vóór 1748.

104. Jacob Drewes, geb. Leegkerk? vóór 1663, † vóór 6 sept. 1703,35 tr. (ondertr. Hoogkerk 2 okt.) 169222
105. Eltien Gaeles, geb. Obergum, Winsum? vóór 1674, tr. 2e Groningen 6 sept. 170356 Jan Gerard Beetinck, geb. omstr. 1670.

106. Cornelis Redmers, geb. Den Ham, ged. Aduard 26 nov. 1637,21 landbouwer op Sybingaheerd te Westerwijtwerd 1677-, † Westerwijtwerd 14 april 1705,26 tr. vóór 167718
107. Aeltje Willems, geb. Kloosterburen 24 juni 1658,26 † Westerwijtwerd 24 juni 1730.26
Uit dit huwelijk:
a. Redmer, zie 102.
b. Willem Cornelis, geb. Westerwijtwerd 1693,26 landbouwer op Sybingaheerd te Westerwijtwerd, † 13 dec. 1773,26 begr. Westerwijtwerd,26 tr. Westerwijtwerd 14 nov. 171622 Bouke Jans, geb. Den Hoorn? vóór 1698.
c. Fokeltje, zie 53.

108. Nicolaas Guidon, geb. Normandië, FR vóór 1655, † Groningen? vóór 16 mei 1694,35 tr. Groningen? 28 nov. 167545 (kerkelijk Groningen 6 jan. 1676)6
109. Alegunda van Goor, geb. vóór 1657, † na 25 jan. 1719.33
Uit dit huwelijk:
a. Jurrien Nicolaas, zie 54.
b. Lodewijk Guidon, geb. vóór 1692, † vóór 14 maart 1738,23 tr. vóór 1712 Anna Catharina Gankema, geb. vóór 1694, begr. Groningen omstr. 14 maart 1738.20

110. Harmannus Schultens, geb. Groningen? vóór 1681, † vóór 1711,35 tr. Groningen 23 aug. 170122
111. Agata Maria van Peyma, geb. Leeuwarden? vóór 1683, † Groningen 17 dec. 1755,20 tr. 2e Groningen 12 juni 17106 Johannes Durville, geb. Groningen? vóór 1690, † Groningen,20 begr. Groningen 18 jan. 1766,20 zn. van Jelis en Gesina Potts.

112. Pontius Ariens, geb. Oldekerk? vóór 1665, landbouwer op Het Oosterzand te Oldekerk,46 † Oldekerk 8 okt. 1706,6 tr.17
113. Janje Jans Boersema, geb. Munnekezijl vóór 1667.17
Uit dit huwelijk:
a. Ariana Pontius, geb. vóór 1685, † Niekerk 20 maart 1685.20
b. Martien Ponses, geb. Oldekerk vóór 1688.
c. Gesina Pontius, geb. Oldekerk vóór 1689.
d. Arien Pontius, zie 56.
e. Jan Ponses, geb. Oldekerk vóór 1706, † Groningen 5 juni 1739.20

114. Pieter Jacobs Bus, geb. Usquert? vóór 1667,18 landbouwer op Bosch te Den Andel 1694-, landbouwer op Piloersemaborg te Den Ham 1699-,571723, tr. 1e 21 nov. 169218 (kerkelijk Rottum 12 jan. 1693)22 Grietje Jacobs, geb. Rottum vóór 28 mei 1667,18 † Den Andel vóór 1694,35 dr. van Jacob Isebrants en Trijntje Garbrants; tr. 2e vóór 1694
115. Wiske Jacobs Scholtens, geb. omstr. 1672, † omstr. 1724.
Uit dit huwelijk:
a. Grietje Pieters, zie 57.
b. Jan Pieters Bos, geb. Den Ham vóór 1708, † Purmerend?.46
c. Jacob Pieters Bosch, geb. Den Ham vóór 1712, landbouwer op Papekop te Usquert 1732-, † Usquert 23 dec. 1764,56 tr. 1e Usquert 25 mei 173222 Trijntje Tewes, geb. Usquert vóór 1714, † ald. 31 maart 1753,6 dr. van Tewes Ubbes en Trijntje Ubbes; tr. 2e Westerkwartier 11 juli (kerkelijk Usquert 6 aug.)22 175819 Jacomina Klaasen, geb. Usquert 1735,26 † ald. 17 juli 1767;26 zij hertr. Usquert 8 april (kerkelijk (dag en mnd. onb.))26 176627 Jacob Jans Bos (zie 20).

122. Harm Harms, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE? vóór 1692, tr. (ondertr.) vóór 1712
123. Teelcke Harms, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE? vóór 1694.

126. Harm Sjabbes, geb. Ellerhuizen vóór 1674, † na 28 aug. 1733,33 tr. vóór 1694
127. Aafke Derks, geb. vóór 1676.

Generatie VIII

128. Jan, geb. Uithuizen? vóór 1654.

130. Lammert Jurjens, geb. vóór 1647.

144. Gerrit Cornelis, geb. Garmerwolde vóór 1630, landbouwer op Ernstheem te Maarhuizen, tr. (ondertr.) vóór 165058
145. Marretje Edes, geb. Maarhuizen vóór 1632.
Uit dit huwelijk:
a. Ede, zie 72.
b. Eetje Gerrits, geb. Maarhuizen vóór 1676, † ald. vóór 10 aug. 1704,35 tr. (ondertr. Saaxumhuizen 4 mei) 169422 Simon Rinnes, geb. Saaxumhuizen? vóór 1674, † Maarhuizen vóór 7 okt. 1723; hij hertr. (ondertr. Eenrum 10 aug.) 170422 Elisabet Jans.
c. Hilje Gerrits, geb. Maarhuizen vóór 1677,37 † ald. 1691.26
d. Jan Gerrits, geb. Maarhuizen vóór 1677.37

148. Claas Meertens, geb. Tinallinge? vóór 1648, tr. Tinallinge 7 febr. 166922
149. Dewer Bonnes, geb. Zuidwolde? vóór 1651.
Uit dit huwelijk:
a. Bonno, zie 74.
b. Meerten Claassen, ged. Tinallinge 24 aug. 1673.21
c. Free Claassen, ged. Tinallinge 24 mei 1675.21
d. Sebo Claassen, ged. Tinallinge 30 juni 1678.21
e. Freke Claassen, ged. Tinallinge 14 maart 1684.21
f. Peter Claassen, ged. Tinallinge 19 juli 1685.21
g. Garmt Claassen, ged. Tinallinge 17 juli 1687,21 tr. (ondertr.) vóór 1711 Jantje Ebels, geb. vóór 1693.
h. Anje Claassen, ged. Tinallinge 9 dec. 1690.21

160. Rempt Ottens?, geb. Hornhuizen? vóór 1656.

164. Jan Jacobs, geb. Uithuizen? vóór 1636.

168. Willem Luirts, geb. Kloosterburen vóór 1635, landbouwer op Feddemaheerd te Kloosterburen 1655-1694,18 † Kloosterburen vóór 12 aug. 1694,35 tr. 1e vóór 165552 Fokeltje Pieters (zie 215); tr. 2e vóór 167352 Grietje Tonnis, geb. Kloosterburen vóór 1645, † ald. vóór 11 okt. 1687,23 dr. van Tonnis Reintjes en Brechte Peters en wed. van Cornelis Hindriks; tr. 3e omstr. 1688
169. Frouke Freerks, geb. Kloosterburen? vóór 1670,59 † Kloosterburen 29 febr. 1732,59 tr. 2e Pieterburen 12 aug. 169422 Renje Scheltes Halsema (zie 355,b).
Uit dit huwelijk:
a. Luirt Boelens, geb. Kloosterburen vóór 1690,18 korenbrander,18 † Groningen vóór 26 sept. 1712, tr. Groningen 16 maart (kerkelijk 5 april)6 171218 Gesina Huisinga, geb. vóór 1694.
b. Freerk Willems, zie 84.

170. Schelte Rinjes Halsema, geb. vóór 1644, landbouwer op Groot Halsum,60 tr. 1e vóór 1664 (dochter) Jacobs? (zie 355); tr. 2e vóór 10 dec. 169418
171. Grietje Baltus, geb. vóór 1676, † vóór 11 juni 1695.53
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Scheltes Halsema, geb. Kloosterburen vóór 11 juni 1695,53 †,18 tr. Hornhuizen 20 dec. 172222 Hinderik Freriks, geb. Kloosterburen? vóór 1702, zn. van Frerik Ubbes en Grietje Isebrands.
b. Catharina Scheltes, zie 85.

172. Sijwert Sickes, geb. Usquert? vóór 1642, tr. (ondertr. Usquert 8 juni) 166222
173. Fenne Herteliefs, geb. Middelstum? vóór 1644.
Uit dit huwelijk:
a. Drewes Sijwerts, zie 86.
b. Griete Sijwerts, geb. vóór 1691, tr. (ondertr.) vóór 1709 Julle Wichers, geb. vóór 1689, begr. Uithuizen 1 maart 1763, zn. van Wicher Siabbes.

176. Freerk, geb. Kloosterburen vóór 1682, tr. vóór 1702
177. Jemme Scheltes Halsema, geb. Kloosterburen vóór 1677.
Uit dit huwelijk:
a. Renje, zie 88.
b. Grietje Freriks, geb. Kloosterburen? vóór 1709, tr. Hornhuizen 14 april 172722 Lubbert Freriks, geb. Wehe? vóór 1707.
c. Willem Freriks, geb. vóór 1709, tr. vóór 1729 Trinje Julles, geb. vóór 1711, dr. van Julle Wichers en Griete Sijwerts (zie 172,b).
d. Jan Freriks, geb. Kloosterburen? vóór 1710.

178. Rempt Ottens? (dezelfde als 160).

188. Olgert, geb. vóór 1671, tr. vóór 1691
189. Stijnje?, geb. vóór 1673.
Uit dit huwelijk:
a. Sjabbe Olchers.
b. Grietje Olgers, geb. vóór 1691, † Groningen 25 jan. 1753,20 tr. (ondertr.) vóór 1709 Tjapke Geerts Bosscher, ged. Meeden 14 okt. 1683,21 † Groningen 4 dec. 1761,20 zn. van Geert Geerts Busscher en Icke Tjapkens.
c. Jan, zie 94.
d. Maria Olgers, geb. Zuidwolde? vóór 1702, tr. Zuidwolde 25 febr. 172022 Pieter Ollebrans, geb. Zuidwolde, ged. Bedum 12 april 1688,9 zn. van Olbrant Jans en Aaltje Peters.

190. Peter Luidens, geb. Uithuizen? vóór 1663, tr. Groningen 30 jan. 168322
191. Maria Cloosters, geb. Groningen? vóór 1665.
Uit dit huwelijk:
a. Anna Luidens, ged. Groningen 19 okt. 1686,9vóór 20 febr. 1693.16
b. Johanna Luidens, ged. Groningen 28 maart 1689,9 tr. Bedum 22 nov. 171122 Willem Peters, geb. vóór 1691.
c. Anna Luidens, ged. Groningen 20 febr. 1693.9
d. Grietje, zie 95.
e. Cornelis Luidens, ged. Groningen 5 mei 1698,9 tr. (ondertr. Westerwijtwerd 4 maart) 172522 Lutje Jans, geb. Westerwijtwerd? vóór 1707.
f. Maria Luidens, ged. Groningen 16 dec. 1700.9
g. Aaltje Luidens, geb. vóór 1710,37 tr. Uithuizen 29 juli 173130 Oese Mewes, geb. Uithuizen? vóór 1708.
h. Cornelia Luidens, geb. vóór 1710.37

194. Arien Eises, geb. De Poel, Bedum vóór 1657, tr. Bedum 167761
195. Trijntje Jacobs, geb. Ten Boer? vóór 1659.
Uit dit huwelijk:
a. Derk Aries, geb. vóór 1678, tr. (ondertr. Tjamsweer?) vóór 169862 Margrieta Bolts, geb. vóór 1680, dr. van Jacob Udes en Beelke Clasens Bolt.
b. Peterke, zie 97.

198. Duurt Derks, geb. De Poel, Bedum vóór 1632, tr. Bedum 23 jan. 165222
199. Pietertien Jansens, geb. Lutjewolde vóór 1634.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Duirts, geb. Bedum vóór 1662, tr. Thesinge 9 april 168222 Hijcktien Boelens, geb. Mensingeweer vóór 1649, dr. van Boele Luirts (zie 336,e) en Evrouw Jacobs en wed. van Wijrt Cornelis (zie 288,c).
b. Derk, zie 200.
c. Grietje Duirts, geb. Bedum? vóór 1668, † vóór 1707, tr. 1e vóór 1686 Ariaan Boelens, geb. Menkeweer vóór 1660, † Krewerd 1698,18 zn. van Boele Luirts (zie 336,e) en Evrouw Jacobs; tr. 2e Groningen 29 okt. (kerkelijk Krewerd 1 nov.)22 170518 Cornelis Luidens (zie 380,a).
d. Maria, zie 99.

200. Derk Duirts, geb. Bedum vóór 1662, † ald., tr. omstr. 168218
201. Aafke Jacobs Drewes, geb. vóór 1656, † Bedum.
Uit dit huwelijk:
a. Duirt, zie 100.
b. Jacob Duirts, geb. Bedum? vóór 1700, † Bedum, tr. (ondertr.) vóór 1720 Aagje Harms, geb. vóór 1702, † Bedum.

204. Cornelis Redmers (dezelfde als 106 in generatie VII), tr. vóór 167718
205. Aeltje Willems (dezelfde als 107 in generatie VII).

206. Freerk Freerks, geb. Uithuizen? vóór 1660, † vóór 1702,18 tr. (ondertr. Usquert 12 april) 168022
207. Trinje Jans, geb. Kloosterburen? vóór 1662.
Uit dit huwelijk:
a. Imke, zie 103.
b. Jan Freriks, geb. vóór 1702,1812 okt. 1729.18

208. Jacob Drewes, geb. vóór 1631, tr. vóór 1651
209. Wiske Jacobs, geb. vóór 1633.
Uit dit huwelijk:
a. Jacob, zie 230.
b. Aafke Jacobs, zie 201.
c. Anna Jacobs Drewes, geb. vóór 1658, tr. Groningen 8 (kerkelijk Hoogkerk 26)22 dec. 169219 Johannes Luidens (zie 380,d).
d. Jacob, zie 104.

210. Gaele, geb. vóór 1654.

212. Redmer Cornelis, geb. Den Ham vóór 1617, landbouwer op Zuiderham te Aduard, † Den Ham, tr. vóór 1637
213. Aafke Jansen, geb. Den Ham? vóór 1619, † Den Ham.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis, zie 106.
b. Aagtje Redmers, geb. Den Ham vóór 1648, tr. 1e Den Ham 19 aug. 166663 Ubbe Jelmers, geb. Usquert vóór 1646, landbouwer op Grootbosch te Usquert 1674-, † Usquert 1692, zn. van Tewes Ubbes en Hickjen Heeres; tr. 2e (ondertr. Usquert 27 sept.) 169622 Jelmer Freriks, geb. Rottum vóór 27 jan. 1659, landbouwer op Elswerd te Rottum, zn. van Frerik Ubbes en Corneliske Hindriks en wedr. van Grietje Jacobs Bos (zie 228,a).
c. Jan Redmers, geb. Den Ham 1655,26 landbouwer op Zuiderham te Aduard, † Den Ham 31 jan. 1727,26 tr. vóór 168952 Harmentje Willems (zie 215,b).

214. Willem Luirts (dezelfde als 168), tr. 1e vóór 165552
215. Fokeltje Pieters, geb. Zeerijp vóór 1637, † Kloosterburen vóór 6 mei 1673.53
Uit dit huwelijk:
a. Aeltje, zie 107.
b. Harmentje Willems, geb. Kloosterburen vóór 1671, tr. vóór 168952 Jan Redmers (zie 212,c).

216. Louis Guidon, geb. Normandië, FR vóór 1633, goudsmid, † na 17 nov. 1674.33

218. Jurjen van Goor, geb. Groningen? vóór 1631, † vóór 30 sept. 1663,35 tr. Groningen 9 april 16516
219. Lucretia Smits, geb. Groningen vóór 1633, tr. 2e Groningen? 30 sept. (kerkelijk Groningen 28 okt.)6 166345 Willem Michiel Welhuisen, geb. vóór 1637, † vóór 12 sept. 1678,18 zn. van Michiel Jacobs en Annechien.

220. Harmen Wessels Scholtens, geb. Rheine, DE? vóór 1653, tr. Groningen 11 febr. 16736
221. Lammegien Deters Cloosterhuis, geb. Groningen vóór 1655, † ald. 5 aug. 1732.20

222. Johannes Peima, geb. Leeuwarden vóór 1660, begr. ald. 8 febr. 1688, tr. Dokkum 28 febr. 168264
223. Maria Rispens, geb. Dokkum? vóór 1664, begr. Leeuwarden.65
Uit dit huwelijk:
a. Agata Maria, zie 111.
b. Johanna Catharina van Peyma, geb. Leeuwarden vóór 1689, tr. Groningen 5 nov. 171022 Antonius Durville, geb. Groningen? vóór 1690, † Groningen 23 juni 1736,20 zn. van Jelis en Gesina Potts.

226. Jan Ariens, geb. Munnekezijl? vóór 1647, tr.
227. Geesje Cornelis, geb. Munnekezijl? vóór 1649.

228. Jacob Pieters, geb. Usquert vóór 1645, landbouwer op Kruisstee te Usquert, † Usquert vóór 28 juli 1667, tr. (ondertr.) vóór 1665
229. Trijntje Jans, geb. vóór 1647, † Usquert? vóór 27 juni 1708,18 tr. 2e Rottum 28 juli 166722 Ubbe Jelmers, geb. Rottum vóór 1647, landbouwer op Kruisstee te Usquert, † 1692, zn. van Frerik Ubbes en Corneliske Hindriks.
Uit dit huwelijk:
a. Grietje Jacobs Bos, geb. Usquert? vóór 1665,18vóór 27 sept. 1696,35 tr. Usquert 16 dec. 168322 Jelmer Freriks, geb. Rottum vóór 27 jan. 1659, landbouwer op Elswerd te Rottum, zn. van Frerik Ubbes en Corneliske Hindriks; hij hertr. (ondertr. Usquert 27 sept.) 169622 Aagtje Redmers (zie 212,b).
b. Pieter Jacobs, zie 114.

230. Jacob Schultens, geb. Leegkerk? vóór 1651, † Den Ham 1673,56 tr. Hoogkerk 25 nov. 167122
231. Trijntje Harmens, geb. Uithuizen? vóór 1653, † Den Ham na 1699, tr. 2e vóór 168252 Cornelis Ites, geb. vóór 1662, † vóór 23 juli 1721, zn. van Ite Cornelis (zie 424,b).

252. Siabbe Harmens, geb. Ellerhuizen? vóór 1631, † vóór 1682, tr. Bedum 14 maart 165122
253. Trijntje Berends, geb. Grijssloot? vóór 1633.
Uit dit huwelijk:
a. Jantje Sjabbes, geb. Bedum? vóór 1664.
b. Berend Sjabbes, geb. Bedum? vóór 1668.
c. Harm, zie 126.
d. Sjabbe Sjabbes, geb. Ellerhuizen vóór 1677, † Zuidwolde.

254. Derk Alefs, geb. Ter Laan? vóór 1644, tr. (ondertr. Bedum 18 maart) 1664
255. Wijpke Jacobs, geb. Usquert? vóór 1646.
Uit dit huwelijk:
a. Aafke, zie 127.
b. Alef Derks, geb. Bedum? vóór 1679, tr. (ondertr.) vóór 1699 Anna Wolters, geb. Bedum? vóór 1681.

Generatie IX

260. Jurjen Lammerts, geb. vóór 1627.

288. Cornelis Jans, geb. Garmerwolde vóór 1610, landbouwer op Langeland te Garmerwolde, tr. (ondertr.) vóór 1630
289. Hicktien Cornelis, geb. vóór 1612, † Garmerwolde 25 dec. 1669.26
Uit dit huwelijk:
a. Gerrit, zie 144.
b. Johan Cornelis, geb. Garmerwolde omstr. 1630, † ald. 26 aug. 1668.26
c. Wijrt Cornelis, geb. Garmerwolde vóór 1647, † vóór 9 april 1682, tr. Krewerd 1 dec. 166722 Hijcktien Boelens, geb. Mensingeweer vóór 1649, dr. van Boele Luirts (zie 336,e) en Evrouw Jacobs; zij hertr. Thesinge 9 april 168222 Jan Duirts (zie 198,a).
d. Claas Cornelis, geb. Garmerwolde vóór 1649, † ald. 24 maart 1690,26 tr. (ondertr. Garmerwolde 20 juni) 166922 Geertje Jans, geb. Rottum vóór 1651, † vóór 8 juni 1692, dr. van Jan Luirts (zie 336,d) en Grietje Ubbes.
e. Jacob Cornelis, geb. Garmerwolde vóór 1657,37 tr. vóór 1680 Dirkje Freriks, geb. vóór 1662.

290. Ede Fockens, geb. Maarhuizen? vóór 1612, landbouwer op Ernstheem te Maarhuizen, tr. (ondertr.) vóór 1632
291. Hille, geb. vóór 1614.

296. Meerten Claasen, geb. Tinallinge? vóór 1623, tr. (ondertr.) vóór 1643
297. Free, geb. vóór 1625.
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Meertens, ged. Tinallinge 5 maart 1643.21
b. Claas, zie 148.

336. Luurt Julles Boelens, geb. Kloosterburen vóór 1583,18 landbouwer op Feddemaheerd te Kloosterburen,18 begr. Kloosterburen 23 maart 1663,26 tr. Kloosterburen? vóór 1614
337. Adriaantje Ariens, geb. Munnekezijl vóór 1596.
Uit dit huwelijk:
a. Enno Luirts Boelens, geb. Kloosterburen 4 jan. 1614,18 † Groningen 8 jan. 1698,18 tr. (ondertr. Groningen 15 aug.) 1640 Jantje Geerts, geb. vóór 1622, † vóór 26 juni 1674.35
b. Julle Luirts Boelens, geb. Kloosterburen vóór 1615, † Groningen vóór 28 april 1674,18 tr. (ondertr. Groningen 3 nov.) 163818 Stijntje Jansen Geerts, geb. vóór 1620, † vóór 5 dec. 1650.35
c. Arien Luirts, geb. Kloosterburen vóór 1620, † Eenrum vóór 20 sept. 1650,23 tr. Marretien Cornelis (zie 794,c).
d. Jan Luirts, geb. Kloosterburen vóór 1623, landbouwer op Langenhuis te Rottum, † Rottum, tr. 164352 Grietje Ubbes, geb. Usquert vóór 1620, † Rottum? 10 juni 1682,26 begr. Uithuizen,26 dr. van Ubbe Jelmers en Geertje Tewes en wed. van Isebrand Jacobs.
e. Boele Luirts, geb. Kloosterburen vóór 1626, † Arwerd vóór 27 jan. 1681,23 tr. vóór 12 dec. 164618 Evrouw Jacobs, geb. vóór 1619, † Arwerd na 19 jan. 1686, wed. van Abel Jans.
f. Lijsbetje, zie 389.
g. Willem, zie 168.
h. Hijcke Luirts, geb. vóór 1636.

338. Freerk Willems, geb. vóór 1650, tr. vóór 167018
339. Anje Baltus, geb. vóór 1652.

340. Renje Tammes, geb. vóór 1612, landbouwer op Rondeborg 1632-, landbouwer op Monnekehorn te Zuurdijk 1649-, landbouwer op Groot Halsum 1649-, tr. omstr. 161560
341. Jemme Jacobs Halsema, geb. vóór 1597.
Uit dit huwelijk:
a. Tamme Reinjes, geb. vóór 1643, tr. Annetje, geb. vóór 1645.
b. Schelte Rinjes, zie 170.

342. Balte?, geb. vóór 1632.

354. Schelte Rinjes Halsema (dezelfde als 170 in generatie VIII), tr. 1e vóór 1664
355. (dochter) Jacobs?, geb. vóór 1646, † vóór 1677.
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Scheltes Halsema, geb. vóór 1664, † 1717, tr. Mensingeweer 30 nov. 168422 Ida Luurts, geb. Mensingeweer? vóór 1666, dr. van Luirt Thomas en Wiske Thomas.
b. Renje Scheltes Halsema, geb. Kloosterburen vóór 1674, landbouwer op Feddemaheerd te Kloosterburen 1694-, tr. Pieterburen 12 aug. 169422 Frouke Freerks (zie 169).
c. Jemme Scheltes, zie 177.

380. Cornelis Pieters, geb. Lutjewolde,21 ged. Bedum 14 april 1628,21 tr. Uithuizen 27 juli 16566
381. Anneke Cornelis, geb. Uithuizen? vóór 1638.6
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Luidens, geb. Uithuizen? vóór 1660, brouwer te Groningen, † 1708,18 tr. 1e Groningen 22 april 1680 Elisabeth Does Halsema, geb. Groningen? vóór 1656; tr. 2e 168118 Reneke Halsema, geb. Zuurdijk? vóór 1663, † vóór 29 okt. 1705, dr. van Tamme Reinjes (zie 340,a) en Annetje; tr. 3e Groningen 29 okt. (kerkelijk Krewerd 1 nov.)22 170518 Grietje Duirts (zie 198,c).
b. Peter, zie 190.
c. Bouwina Luidens, geb. Uithuizen? vóór 1665, † Groningen 18 maart 1705,17 tr. Groningen 19 dec. 168322 Arnoldus Paping, geb. Groningen? vóór 1663, begr. Groningen 14 april 1741.20
d. Johannes Luidens, geb. vóór 1672, tr. Groningen 8 (kerkelijk Hoogkerk 26)22 dec. 169219 Anna Jacobs Drewes (zie 208,c).
e. Tamme Luidens, geb. vóór 1680.

388. Eiso Derks, geb. De Poel, Bedum vóór 1617,18 tr. Bedum 29 mei 164661
389. Lijsbetje Luirts, geb. Kloosterburen vóór 1628.
Uit dit huwelijk:
a. Arien, zie 194.
b. Luirt Eises, geb. De Poel, Bedum vóór 1660.
c. Bouke Eisses, geb. De Poel, Bedum vóór 1665, tr. (ondertr. Bedum 28 jan.) 168322 Jan Cornelis, geb. Eenrum? vóór 1663, † vóór 22 jan. 1754; hij hertr. Eenrum 19 febr. 173022 Martje Geerts.

390. Jacob Emes, geb. vóór 1639, † vóór 1677.32

396. Derk Eisses, geb. Bedum? vóór 1597, † De Poel, Bedum vóór 29 mei 1646,32 tr. (ondertr.) vóór 1617
397. Bouwe Cornelis, geb. Bedum? vóór 1599.
Uit dit huwelijk:
a. Eiso, zie 388.
b. Martien Derks, geb. De Poel, Bedum vóór 1625.
c. Cornelis Derks, geb. De Poel, Bedum vóór 1628.
d. Tamme Derks, geb. De Poel, Bedum vóór 1630.
e. Duurt, zie 198.

398. Johan Fockens, geb. Breede vóór 1610, tr. Bedum 31 jan. 16306
399. Grietje Harms, geb. Lutjewolde? vóór 1610, tr. 1e (ondertr.) vóór 1628 Pieter Cornelis (zie 760).
Uit dit huwelijk:
a. Pietertien, zie 199.
b. Siert Jansen, geb. Lutjewolde vóór 1650.37

400. Duurt Derks (dezelfde als 198 in generatie VIII), tr. Bedum 23 jan. 165222
401. Pietertien Jansens (dezelfde als 199 in generatie VIII).

402. Jacob Drewes (dezelfde als 208 in generatie VIII), tr. vóór 1651
403. Wiske Jacobs (dezelfde als 209 in generatie VIII).

416. Jacob Schultens, geb. vóór 1599, † vóór 1640, tr. vóór 1619
417. Welmoet Jacobs, geb. Langeweer vóór 1601, † na 1640.
Uit dit huwelijk:
a. Ave Jacobs, geb. Aduard 1 april 1619.
b. Jan Jacobs, geb. vóór 1628.
c. Jacob, zie 208.
d. Lijske Jacobs, geb. vóór 1633, tr. vóór 165152 Johannes Iwema, geb. Aduard vóór 1631,52 zn. van Drewes en Fokele Jans.

418. Jacob Thomas, geb. Ellerhuizen? vóór 1628, † Den Ham?, tr. (ondertr. Zuidhorn 13 aug.) 164822 Wijtske Pauwels, geb. Zuidhorn? vóór 1630, † Den Ham?.

424. Cornelis Ites, geb. Den Ham? vóór 1584, landbouwer op Zuiderham te Aduard 1604-, † Den Ham vóór 1632,52 tr. vóór 161752
425. Aagje, geb. Den Ham? vóór 1599, † Den Ham.
Uit dit huwelijk:
a. Redmer, zie 212.
b. Ite Cornelis, geb. vóór 1619.

430. Pieter Reewinx, geb. vóór 1617, landbouwer op Sybingaheerd te Westerwijtwerd,2622 dec. 1646,26 begr. Westerwijtwerd,26 tr.26
431. Aeltje Julles, geb. vóór 1619, † 31 dec. 1668,26 begr. Westerwijtwerd.26
Uit dit huwelijk:
a. Fokeltje, zie 215.
b. Hilletje Pieters, geb. vóór 1646.

436. (zoon) van Goor, geb. vóór 1611.

438. Johan Alberts Smidt, geb. vóór 1613, brouwer te Groningen,18 † Groningen vóór 1654,18 tr. vóór 1633
439. Aaltje Geerts Metelen, geb. vóór 1615.
Uit dit huwelijk:
a. Lucretia, zie 219.
b. Stijntje Smits, geb. Groningen vóór 1637, † ald. 1 maart 1687,18 tr. 1e (ondertr. Groningen 6 jan.) 16556 Jan van Goor (zie 436,b); tr. 2e Groningen 166018 Arent Hermans Snel, geb. vóór 1640, † vóór 6 maart 1679; tr. 3e Groningen 6 maart 16796 Geert Boelens, geb. Groningen na 1638, † ald. 27 jan. 1690,18 zn. van Julle Luirts (zie 336,b) en Stijntje Jansen Geerts.

442. Detert Geerts, geb. vóór 1631, tr. Groningen 2 april 16516
443. Geesjen Claesen Berniers, geb. vóór 1633, † vóór 1686.

444. Jelle van Peyma, geb. Leeuwarden vóór 1627,66 begr. ald.,65 tr. Leeuwarden 8 jan. 1648
445. Agatha van Velsen, geb. vóór 1629, † vóór 1 nov. 1660, begr. Leeuwarden.65

456. Pieter Tonnis, geb. vóór 1625, landbouwer op Kruisstee te Usquert,67 † Usquert?, tr. vóór 164567
457. Diewer, geb. vóór 1627, † Usquert?.

460. Jacob Drewes (dezelfde als 208 in generatie VIII), tr. vóór 1651
461. Wiske Jacobs (dezelfde als 209 in generatie VIII).

462. Harmen Peters, geb. vóór 1630,18 tr. vóór 165318
463. Trijnje Sijmens, geb. vóór 1635.
Uit dit huwelijk:
a. Trijntje, zie 231.
b. Martje Harms, geb. vóór 1659, † Aduard febr. 1722,56 tr. 20 aug. 167756 Jacob Iwema, geb. Aduard vóór 1657, † ald. vóór 12 sept. 1738,56 zn. van Johannes en Lijske Jacobs (zie 416,d).

508. Alef, geb. Ter Laan? vóór 1624.

Generatie X

576. Johan Gerrits, geb. Garmerwolde? vóór 1590, † Garmerwolde 24 dec. 1628,26 tr. (ondertr.) vóór 161026
577. Eetje Jansen, geb. Garmerwolde? vóór 1592, † Garmerwolde 15 febr. 1626.26

672. Julle Boelens, geb. Oldenzijl vóór 1555,18 landbouwer op Feddemaheerd te Kloosterburen 1589-, † vóór 23 aug. 1606,18 tr. omstr. 157518
673. Hijke Luirts?, geb. vóór 1557, † na 28 juni 1615.18
Uit dit huwelijk:
a. Boele Jullens, geb. Kloosterburen omstr. 1580, † ald. vóór 29 april 1658.18
b. Luurt Julles, zie 336.
c. Grietje Boelens, geb. Kloosterburen vóór 1587, † Wierhuizen vóór 1637,18 tr. 1e 160518 Hero Renens, geb. vóór 1585, † Wierhuizen vóór 10 sept. 1628;18 tr. 2e omstr. 1629 Tonnis Reintjes, geb. vóór 1613, landbouwer te Wierhuizen 1629-1643,18 landbouwer op Oldenclooster te Kloosterburen 1643-,18vóór 1652;35 hij hertr. vóór 30 jan. 163718 Brechte Peters.
d. Enneke Julles, geb. vóór 1590, † vóór 1625.
e. Eisse Julles, geb. Kloosterburen vóór 1592, † Wehe vóór 21 jan. 1636.18

674. Arien Jans, geb. vóór 1576, tr.48
675. Elizabeth Geerts, geb. vóór 1578, † vóór 22 juni 1610.35
Uit dit huwelijk:
a. Adriaantje, zie 337.
b. Johan Ariens Boersema, geb. Munnekezijl omstr. 1600.

678. Balte? (dezelfde als 342 in generatie IX).

680. Thamme Rienjes, geb. omstr. 1570.

682. Jacob Halsema, geb. vóór 1579, landbouwer op Groot Halsum, tr. vóór 13 dec. 159960
683. Catharina, geb. vóór 1581.

760. Pieter Cornelis, geb. Lutjewolde? vóór 1608, † ald. vóór 9 jan. 1630,35 tr. (ondertr.) vóór 1628
761. Grietje Harms (dezelfde als 399 in generatie IX).
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis, zie 380.
b. Harmen, zie 462.

762. Cornelis Popkes, geb. Uithuizen? vóór 1618.

776. Derk Eisses (dezelfde als 396 in generatie IX), tr. (ondertr.) vóór 1617
777. Bouwe Cornelis (dezelfde als 397 in generatie IX).

778. Luurt Julles Boelens (dezelfde als 336 in generatie IX), tr. Kloosterburen? vóór 1614
779. Adriaantje Ariens (dezelfde als 337 in generatie IX).

794. Cornelis, geb. vóór 1579.

796. Focko Sierts, geb. Breede? vóór 1590, † Breede okt. 1625,26 tr.
797. Aleid, geb. vóór 1592.
Uit dit huwelijk:
a. Johan, zie 398.
b. Sijrt Fockens, geb. Breede vóór 1625.

834. Jacob Drewes, geb. vóór 1575, landbouwer op Langeweer 1595-1608, † vóór 1608, tr.
835. Lyske, geb. vóór 1577, † na 1617.
Uit dit huwelijk:
a. Welmoet, zie 417.
b. Andries Jacobs, geb. vóór 1608, † vóór 14 juni 1651.56
c. Cornelis Jacobs, geb. vóór 1608, † vóór 14 juni 1651.

860. Reewinx Bartholomeus, geb. vóór 1600.

878. Geert Metelen, geb. Groningen? vóór 1586.

884. Geert, geb. vóór 1611.

888. Sijbe van Peyma, geb. Ternaard vóór 1596,68vóór 1633,35 begr. Leeuwarden,65 tr. Leeuwarden 23 nov. 161664
889. Atke Jelles, geb. Leeuwarden vóór 1598.66

890. Johannes van Velsen, geb. vóór 1601, † vóór 27 febr. 1637, tr. Leeuwarden 29 juli 1621
891. Aaltje Jacobs Hannema, geb. vóór 1603.

924. Pieter Cornelis (dezelfde als 760), tr. (ondertr.) vóór 1628
925. Grietje Harms (dezelfde als 399 in generatie IX).

Generatie XI

1344. Boele Jansen, geb. Oldenzijl? vóór 1523,69 landbouwer op Boelensheerd te Oldenzijl,18 † Oldenzijl? vóór 1572,18 tr.18
1345. (dochter) Eissens, geb. Oosternieland? vóór 1529, † Oldenzijl?.
Uit dit huwelijk:
a. Eisse Boelens, geb. Oldenzijl na 23 mei 1547,18 † ald. vóór 6 nov. 1590,18 tr. (dochter) Hebels?, geb. vóór 1572; zij hertr. na 1590 Arent Annens.
b. Johan Boelens, geb. Oldenzijl vóór 1554,18 brouwer,18 † Groningen vóór 30 mei 1623.18
c. Julle, zie 672.
d. Jan Boelens, geb. Oldenzijl vóór 1569,18 landbouwer op Boelensheerd te Oldenzijl,18 † Oldenzijl vóór 1616.

1668. Drewes Jacobs, geb. vóór 1555, † Langeweer.

1776. Aebe Peyma, geb. vóór 1576,6624 jan. 1631,66 begr. Leeuwarden.65

1778. Jelle Pieters, geb. Leeuwarden? vóór 1578, tr. (ondertr.) vóór 1598
1779. Jantje Meeuwes, geb. Leeuwarden? vóór 1580, begr. Leeuwarden.

1780. Wilhelmus van Velsen, geb. vóór 1575, † vóór 27 febr. 1637,23 tr. vóór 11 okt. 159758
1781. Ena Tiara, geb. vóór 1579, † vóór 22 aug. 1651.70
Uit dit huwelijk:
a. Adriaan van Velsen, geb. 1597, † 25 febr. 1661.
b. Johannes, zie 890.
c. Kommertje van Velsen, geb. vóór 1624.37

1782. Jacob Binckes Hannema, geb. Koudum? vóór 1581, † vóór 1640.

Generatie XII

2688. Johan Sijwerts, geb. vóór 1503.

2690. Eisse, geb. Oosternieland? vóór 1509.

3552. Worp Sybets Peyma, geb. vóór 1535, tr. vóór 155571
3553. Beijtske Tsommes Hellinga, geb. vóór 1537.
Uit dit huwelijk:
a. Tjomme Worps van Peyma, geb. omstr. 1560, † 1 sept. 1611, begr. Hantumhuizen.
b. Sybe Peyma, geb. vóór 1562, † vóór 1584.23
c. Sixtus Peyma, geb. vóór 1566.
d. Aebe, zie 1776.

3560. Johannes Wilhelmus van Velsen, geb. vóór 1536, † vóór 19 jan. 1601.

3562. Johannes Tiara, geb. Oosterend? vóór 1531, † 1596, tr. 1e vóór 1558 Ene Pieters Heixan, geb. vóór 1540, † 1575; tr. 2e vóór 1579
3563. Femme Jochums, geb. vóór 1561.

Generatie XIII

7104. Sybe Peyma, geb. vóór 1491.

7106. Tsjomme Hellinga, geb. vóór 1491.

7120. Willem van Velsen, geb. vóór 1516.

7124. Tjaert Hanckes, geb. vóór 1509, † 8 aug. 1558, begr. Oosterend, tr.
7125. Lisk Doekes Sippens, geb. vóór 1513, † 13 juli 1555, begr. Oosterend.
Uit dit huwelijk:
a. Johannes, zie 3562.
b. Doeke van Eninga, geb. vóór 1540, † 1567, begr. Leeuwarden.
c. Tryn Tjaerts, geb. vóór 1555, † na 1593.

Generatie XIV

14250. Doeke Sippens, geb. vóór 1493, tr.
14251. Teth Sjoerds, geb. vóór 1495.


Bronnen

1. BS geboorteregisters prov. Groningen
2. BS overlijdensregisters prov. Groningen
3. BS huwelijksregisters prov. groningen
4. familiegegevens
5. overlijdensadvertentie
6. akte (AlleGroningers)
7. WieWasWie
8. bidprentje
9. DTB dopen RK prov. Groningen
10. Boerderijen van het Hogeland (ISBN 9052942250)
11. grafstenen project
12. grafsteen
13. volgt uit leeftijd bij huwelijk
14. USA census 1920
15. DTB Den Hoorn RK (gearchiveerde versie)
16. voor geboorte/doop jongere broer/zus met dezelfde naam
17. Paping, kwartierstaat Johanna Petronella Maria
18. Boelens, een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (ISBN 9052943788)
19. Huwelijkscontracten prov. Groningen
20. DTB begraafregisters prov. Groningen
21. DTB dopen ref. prov. Groningen
22. DTB trouwen ref. prov. Groningen
23. partner wordt dan als weduwnaar/weduwe vermeld
24. huwelijksakte kind
25. Leens
26. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden (ISBN 9023215001)
27. akte protocollatie Usquert (archieven.nl)
28. akte protocollatie Kloosterburen (archieven.nl)
29. volgt uit leeftijd bij overlijden
30. DTB trouwen RK prov. Groningen
31. niet genoteerd
32. Voor huwelijk kind
33. treedt op als getuige
34. akte protocollatie Warfhuizen (archieven.nl)
35. Echtgeno(o)t(e) hertrouwt
36. Mug, genealogische database Joop
37. gezien leeftijd moeder
38. boedelbeschrijving t.b.v. voogdij
39. boedelscheiding
40. Feringa website
41. Dooden tot Eenrum 1755-1811
42. Groninger Kwartierstatenboek 2
43. Voor doop jongste kind
44. DTB Bedum trouwen RK
45. Sevenstern, archief van de familie (GRA)
46. Hamsterborg, Rijke roomse boeren op de (Stad en Lande 2007-3)
47. akte protocollatie Kantens (archieven.nl)
48. Yahoo group groningen-genealogy
49. Veendam-Wildervank database in Oedipus formaat
50. Email Richard Paping
51. Trip, familie
52. Spanheim - provinciemeijers Groningen
53. voogdijregeling
54. akte protocollatie Bedum (archieven.nl)
55. DTB Uithuizen trouwen RK
56. Iwema website van Menne Glas (niet meer online)
57. Noorderbreedte (tijdschrift)
58. vermeld als gehuwd
59. HuppelDePup (tijdschrift)
60. Paping - Halsemaheerd
61. DTB Bedum trouwen ref.
62. lidmatenlijsten prov. Groningen
63. DTB Usquert trouwen ref.
64. AlleFriezen
65. grafschriften Galileërkerk
66. Fries Adelsboek (Tresoar)
67. Tonnis, genealogie Pieter (gearchiveerde versie)
68. Leeuwarden, burgerboek
69. Gruoninga 2010
70. boedelinventaris
71. Friese quaclappen (AlleFriezen)