Kwartierstaat van Bernard Bot

Heeft u meer informatie? Stuur dan (ook voor andere opmerkingen) een email

Generatie I

1. Bernardus Anselmus Bot, geb. Bedum 21 april 1894,1 koperslager, aannemer, † Groningen 13 april 1959,2 tr. Appingedam 21 mei 19273 Geertruida Tecla Catharina Maria Wijninga, geb. Appingedam 2 juni 1901,1 † Haren 28 febr. 1994,4 begr. Groningen 5 maart 1994,4 dr. van Willem Hinderikus en Anna Maria Bodewes.

Generatie II

2. Bernardus Bot, geb. Warfhuizen, Leens 1 aug. 1833,1 houthandelaar, † Bedum 4 april 1912,5 tr. Bedum 2 nov. 18706
3. Anna Maria Poelma, geb. Westerdijkshorn, Bedum 10 jan. 1850,6 fruithandelaarster,6 † Bedum 6 mei 1926.6
Uit dit huwelijk:
a. Catharina Willemina Bot, geb. Bedum 23 nov. 1871,6 † Haarlem 16 febr. 1930,7 tr. Bedum 26 juni 18956 Kornelis Boersema, geb. Bedum 2 aug. 1868,6 † Groningen 3 dec. 1953.2
b. Magretha Helena Bot, geb. Bedum 14 juni 1873,6 † ald. 4 febr. 1949.6
c. Hero Bernardus Bot, geb. Bedum 18 febr. 1875,6 † ald. 17 juli 1875.6
d. Hero Bernardus Bot, geb. Bedum 8 april 1876,6 † ald. 6 juni 1880.6
e. Kornelis Bot, geb. Bedum 31 maart 1878,6 † Seattle, USA 21 jan. 1937.
f. Reinerus Bot, geb. Bedum 19 sept. 1879,6 † ald. 31 mei 1881.6
g. Hero Stephanus Bot, geb. Bedum 2 sept. 1880,6 † ald. 22 febr. 1882.6
h. Wilhelmina Petronella Bot, geb. Bedum 30 aug. 1881,6 † ald. 6 febr. 1949.6
i. Hero Thomas Bot, geb. Bedum 22 sept. 1882,6 † ald. 31 jan. 1883.6
j. Petronella Helena Bot, geb. Bedum 13 nov. 1883,6 † ald. 24 nov. 1883.6
k. Hieronimus Laurentius Bot, geb. Bedum 5 aug. 1885,6 † ald. 11 okt. 1920.6
l. Petronella Geertruida Bot, geb. Bedum 15 nov. 1887,6 † ald. 6 febr. 1888.6
m. Regnerus Michaël Bot, geb. Bedum 8 mei 1889,6 † ald. 9 juli 1889.
n. Petronella Maria Bot, geb. Bedum 10 april 1891,6 † Groningen 19 dec. 1969.
o. Bernardus Anselmus, zie 1.

Generatie III

4. Heere Berends Bot, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,8 ged. Den Hoorn 25 juni 1800,8 timmerman te Warfhuizen -1836,9 landbouwer op Boelsumma te Uithuizermeeden 1836-1848,9 † Uithuizermeeden 3 juli 1848,6 begr. Uithuizen,10 tr. Usquert 29 juni 18326
5. Catharina Bos, geb. Usquert 13 febr. 1814,5 † Uithuizen 16 juli 1882,6 tr. 2e Uithuizermeeden 21 juli 18496 Bernardus Antonius Somers, geb. Den Bosch juni 1817,11 † Uithuizen 3 mei 1877.6
Uit dit huwelijk:
a. Bernardus, zie 2.
b. Willem Bot, geb. Warfhuizen, Leens 12 maart 1836,1 † Ghent, US-MN 2 april 1906,7 tr. ´t Zandt 24 nov. 18596 Debora Schreuder, geb. Leermens 1839,12 † Ghent, US-MN? na 1920.13
c. Rengenier Bot, geb. Uithuizermeeden 8 juli 1838,1 † ald. 8 nov. 1857.6
d. Catharina Bot, geb. Uithuizermeeden 5 dec. 1840,1 † Uithuizen 15 febr. 1889,6 tr. Uithuizermeeden 6 febr. 18606 Jacobus Alma, geb. Uithuizen 20 dec. 1836,1 bierhandelaar,6 † Uithuizen 15 maart 1902,6 zn. van Tjaart Freerks en Gebina Jakobs Scholtens.
e. Johannes Bot, geb. Uithuizermeeden 30 maart 1843,1 † Den Hoorn 11 sept. 1916,6 tr. Eenrum 1 mei 18696 Helena Boelens, geb. Kloosterburen 1851,6 † ald. 5 mei 1927,6 dr. van Luurt en Agatha Eisses Feddema.
f. Petronella Bot, geb. Uithuizermeeden 4 juli 1845,1 † Kloosterburen 10 mei 1892,2 tr. Uithuizermeeden 17 sept. 18666 Henderikus Durenkamp, geb. Leens 17 aug. 1836,6 † Kloosterburen 13 juli 1913,6 zn. van Wilhelmus Henricus en Bouwina Willems Boelens.

6. Cornelius Folkerts Poelma, geb. Noordwolde,6 ged. Bedum 19 aug. 1800,8 landbouwer, † Westerdijkshorn, Bedum 19 nov. 1869,6 tr. 2e Bedum 8 febr. 18606 Helena Lantink, geb. Onderdendam 7 okt. 1837;6 tr. 1e Bedum 18 nov. 18436
7. Grietje Pieters Bos, geb. Eppenhuizen,8 ged. Uithuizen 25 maart 1809,8 † Westerdijkshorn, Bedum 31 jan. 1855,6 tr. 1e Kantens 6 dec. 18286 Jan Cornelis Wieringa, ged. Bedum 1 dec. 1802,8 landbouwer, † Bedum 5 dec. 1841,2 zn. van Cornelis Jans en Grietje Koenes.
Uit dit huwelijk:
a. Harmina Poelma, geb. Westerdijkshorn, Bedum 27 sept. 1844,6 † ald. 24 aug. 1846.6
b. Harmina Poelma, geb. Westerdijkshorn, Bedum 15 sept. 1847,6 † Haarlem 28 maart 1882.6
c. Anna Maria, zie 3.
d. Folkert Poelma, geb. Westerdijkshorn, Bedum 29 febr. 1852,6 † ald. 29 aug. 1869.6
e. Harmannis Poelma, geb. Westerdijkshorn, Bedum 12 dec. 1854,6 † Uithuizen 21 okt. 1935.6

Generatie IV

8. Beerent Lammerts Bot, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 3 nov. 1765,14 kastelein,6 † Warfhuizen, Leens 26 dec. 1812,6 tr. Den Hoorn 22 mei 179514
9. Trijntje Tonnis, geb. Douwen,14 ged. Den Hoorn 11 febr. 1768,14 kasteleinsche te Warfhuizen, † Den Hoorn 25 dec. 1840.6
Uit dit huwelijk:
a. Heere Berends, ged. Den Hoorn 19 jan. 1798,8vóór 25 juni 1800.15
b. Heere Berends, zie 4.

10. Willem Jacobs Bos, geb. Usquert,8 ged. Uithuizen 6 okt. 1777,8 landbouwer op Lutjebosch te Usquert,16 † Usquert 21 nov. 1829,6 tr. 1e vóór 1799 Eiske Rikkers, ged. Bedum 19 aug. 1778,8 † Usquert 25 okt. 1810,5 dr. van Rickert Pieters Tebbens en Aafke Ockes; tr. 2e Usquert 31 maart 18136
11. Petronella Reinjes Feddema, geb. Wehe,8 ged. Den Hoorn 10 sept. 1791,8 † Uithuizen 6 dec. 1871.6
Uit dit huwelijk:
a. Catharina, zie 5.
b. Etje Willems Bos, geb. Usquert 29 okt. 1815,1 † Uithuizen 30 mei 1885,2 tr. Usquert 17 mei 18383 Jacobus Pieters Bos, geb. Eppenhuizen 21 jan. 1816,6 † Uithuizen 11 maart 1883,2 zn. van Pieter Jacobs (zie 14) en Anna Jans ter Veer.
c. Regnerus Willems Bos, geb. Usquert 27 nov. 1817,1 † Bedum 26 jan. 1890.6
d. Regiena Willems Bos, geb. Usquert 30 mei 1821,17 † Rottum 4 juli 1882,17 tr. Usquert 29 april 18476 Jan Willems Boelens, geb. Eenrum 24 juni 1822,6 † Rottum 6 aug. 1895,17 zn. van Willem Luurts en Helena Jans Klaver.
e. Johannes Willems Bos, geb. Usquert 1825,6 † Uithuizen 10 april 1909.6

12. Folkert Pieters Poelma, ged. Bedum 26 april 1777,8 † Noordwolde 17 april 1816,6 tr. Bedum 6 aug. 1798
13. Lamina Drewes, ged. Groningen 13 juni 1771,6 † Noordwolde 22 dec. 1837.6
Uit dit huwelijk:
a. Aafke Folkerts Poelma, geb. Noordwolde,6 ged. Bedum 8 mei 1799,8 † Kloosterburen 10 okt. 1865, tr. Kloosterburen 16 nov. 18276 Freerk Jans Scholtens, geb. Leens 6 juni 1797,6 † Kloosterburen 15 maart 1877,2 zn. van Jan Jacobs en Gepke Harmannus.
b. Cornelius Folkerts, zie 6.
c. Maria Aldegundis Poelma, geb. Noordwolde,6 ged. Bedum 4 maart 1802,8 † ald. 4 mei 1879,6 tr. Bedum 11 sept. 18526 Jacobus Jacobs Bos, geb. Bedum 6 maart 1813,6 † ald. 23 jan. 1890,6 zn. van Jakob Aries en Anna Wijnema.
d. Pieter Folkerts, ged. Bedum 24 febr. 1805,8 † Noordwolde 3 okt. 1807.18
e. Aldegonda Folkerts Poelma, ged. Bedum 23 dec. 1806.8
f. Pieter Folkerts Poelma, geb. Noordwolde,6 ged. Bedum 15 mei 1809,8 † ald. 29 juni 1871.6
g. Jakobus Folkerts Poelma, geb. Noordwolde 12 jan. 1812,11 † Bedum 29 juni 1879.
h. Derk Folkerts Poelma, geb. Noordwolde 28 mei 1814,6 † ald. 27 maart 1827.6

14. Pieter Jacobs Bos, ged. Bedum 23 mei 1773,8 landbouwer, † Kantens 18 mei 1827, tr. 2e Kantens 13 april 18156 Anna Jans ter Veer, ged. Kiel Windeweer 21 okt. 1787,19 dr. van Jan Jans en Agnes Jans Kardas; tr. 1e(ondertr. Stedum 26 sept.) 179420
15. Pelke Harms Folgering, geb. Stedum?, ged. Appingedam 3 dec. 1775,8 † Eppenhuizen 1 juni 1814.2
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Pieters, ged. Stedum 21 okt. 1795,8vóór 29 dec. 1812.15
b. Joanna Pieters, geb. Garsthuizen,8 ged. Uithuizen 11 maart 1799,8vóór 4 dec. 1801.15
c. Joanna Pieters, geb. Eppenhuizen,8 ged. Uithuizen 4 dec. 1801,8vóór 19 sept. 1803.15
d. Joanna Pieters Bos, geb. Eppenhuizen,8 ged. Uithuizen 19 sept. 1803,8 † Den Hoorn 7 juni 1847,2 tr. Kantens 4 mei 18226 Harmannus Jans Scholtens, geb. Kloosterburen 1795,6 † Den Hoorn 30 maart 1848,2 zn. van Jan Jacobs en Gepke Harmannus.
e. Harmannus Pieters Bos, geb. Eppenhuizen,8 ged. Uithuizen 12 mei 1806,8 † Kantens 30 nov. 1826.2
f. Grietje Pieters, zie 7.
g. Jacob Pieters Bos, geb. Eppenhuizen 29 dec. 1812,1 † Kantens 27 april 1813.2

Generatie V

16. Lammert Jans, geb. Warfhuizen, Leens,14 ged. Den Hoorn 14 nov. 1730,14 begr. Warfhuizen, Leens 9 jan. 1806,5 tr. Den Hoorn 31 okt. 175514
17. Geeske Berends, geb. vóór 1737, † Warfhuizen, Leens? vóór 9 jan. 1806.21
Uit dit huwelijk:
a. Jan Lammerts Bottema, geb. Oldenclooster, Kloosterburen, ged. Den Hoorn 6 jan. 1756,14 veldwachter,6 † Kloosterburen 14 jan. 1827,6 tr. vóór 1778 Derktje Fokkes, geb. vóór 1760, † 24 april 1805.22
b. Berend Lammerts, geb. Oldenclooster, Kloosterburen 10 maart 1757, ged. Den Hoorn 19 maart 1757,14vóór 3 april 1758.15
c. Bernd Lammerts, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,14 ged. Den Hoorn 3 april 1758,14vóór 29 okt. 1762.15
d. Lauwke Lammerts, geb. Kloosterburen,14 ged. Den Hoorn 29 okt. 1759,14vóór 20 april 1761.15
e. Lauwke Lammerts, geb. Kloosterburen,14 ged. Den Hoorn 20 april 1761,14vóór 4 april 1768.15
f. Bernardus Lammerts, geb. Kloosterburen,14 ged. Den Hoorn 29 okt. 1762,14vóór 3 nov. 1765.15
g. Beerent Lammerts, zie 8.
h. Remke Lammerts, geb. Kloosterburen,14 ged. Den Hoorn 14 dec. 1766,14vóór 12 sept. 1769.15
i. Lauwke Lammerts, geb. Kloosterburen,14 ged. Den Hoorn 4 april 1768,14vóór 9 jan. 1806.
j. Remge Lammerts, geb. Kloosterburen,14 ged. Den Hoorn 12 sept. 1769,14vóór 18 nov. 1772.15
k. Abel Lammerts, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,14 ged. Den Hoorn 18 nov. 1772,14vóór 9 jan. 1806.
l. Remke Lammerts, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,14 ged. Den Hoorn 18 nov. 1772,14 † Kloosterburen 8 dec. 1809.18

18. Tonnis Heeres, ged. Den Hoorn 6 febr. 1736,14 tapper,6 begr. Warfhuizen, Leens 3 aug. 1803,18 tr. Den Hoorn 15 mei 176714
19. Tjaaktje Rikkerts Nienhuis, geb. Wehe, ged. Den Hoorn 18 okt. 1742,14 † Warfhuizen, Leens 20 april 1827.2
Uit dit huwelijk:
a. Trijntje, zie 9.
b. Devertje Tonnis, geb. Wehe,14 ged. Den Hoorn 22 sept. 1771.14
c. Rikkert Tonnis, geb. Wehe,14 ged. Den Hoorn 18 juli 1774,14vóór 6 mei 1776.15
d. Matje Tonnis, geb. Wehe,14 ged. Den Hoorn 6 mei 1776.14
e. Rikkert Tonnis, geb. Wehe,14 ged. Den Hoorn 6 mei 1776,14 † Ulrum 3 febr. 1787.18
f. Jantje Tonnis, geb. Wehe,14 ged. Den Hoorn 6 april 1779.14
g. Grietje Tonnis, geb.,23 ged. Den Hoorn 12 dec. 1781,14 † Warfhuizen, Leens 15 mei 1789.18
h. Eijde Tonnis, geb. Leens, ged. Den Hoorn 25 febr. 1785,14 † Ulrum febr. 1787.18

20. Jacob Jans Bos, geb. Kloosterburen,14 ged. Den Hoorn 17 aug. 1737,14 landbouwer op Papekop te Usquert 1766-,17 † Usquert 27 juli 1783,17 begr. Uithuizen 4 aug. 1783,17 tr. 1e Usquert 8 april 176624 Jacomina Klaasen, geb. Usquert 1735,25 † ald. 17 juli 1767,25 wed. van Jacob Pieters Bosch; tr. 2e Kloosterburen 31 jan. 176926
21. Catharina Willems Boelens, geb. Oldenclooster, Kloosterburen, ged. Den Hoorn 19 juli 1749,14 † Usquert 4 mei 1795,17 begr. Uithuizen 11 mei 1795,17 tr. 2e 19 jan. 178617 Reinje Berends Bos, geb. Kloosterburen,8 ged. Den Hoorn 24 april 1762,8 † Usquert 13 febr. 1812,6 zn. van Berend Egberts en Rienje Reinjes.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Jacobs Bos, geb. Usquert, ged. Usquert 15 jan. 1775, † Leens 7 juni 1814,6 tr. Kloosterburen 19 april 179726 Eijtje Reinders Feddema, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 7 juni 1772,14 dr. van Reinder Willems en Trijntje Ubbes.
b. Willem Jacobs, zie 10.

22. Reinje Freerks Feddema, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 23 april 1767,14 landbouwer op Feddemaheerd te Kloosterburen 1807-,17 † Kloosterburen 13 maart 1824,6 tr. 2e 7 sept. 180717 Etje Willems Boelens, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,14 ged. Den Hoorn 5 nov. 1767,14 † Kloosterburen 16 okt. 1826,6 dr. van Willem Freerks (zie 42) en Adriaantje Jans en wed. van Willem Reinders Feddema; tr. 1e Kloosterburen 1 febr. 178726
23. Trijnje Eisses, ged. Lellens 25 febr. 1759,8 † Hornhuizen 27 jan. 1807.17
Uit dit huwelijk:
a. Frerik Renjes Feddema, geb. Kloosterburen,8 ged. Den Hoorn 3 okt. 1787,8 tr. 1e Den Hoorn 25 febr. 181114 Trientje Jans Klaver, geb. Saaxumhuizen 1789,27 † Maarslag 27 aug. 1843,6 dr. van Jan Tammes en Grietje Jacobs Scholtens; tr. 2e Leens 15 okt. 18476 Catharina Jans Bos, geb. Grijssloot 12 april 1802,6 ged. Den Hoorn,14 † ald. 15 jan. 1887,6 dr. van Jan Jacobs en Eijtje Reinders Feddema.
b. Eisse Renjes Feddema, geb. Kloosterburen,8 ged. Den Hoorn 23 jan. 1789,8 † Kloosterburen 8 sept. 1864, tr. 1e Kloosterburen 17 okt. 18136 Elisabeth Jans Halsema, geb. Nieuwclooster, ged. Den Hoorn 12 febr. 1792,14 † Kloosterburen 14 juni 1837,6 dr. van Jan Julles en Aagtje Harms Raamsema; tr. 2e Kloosterburen 18 aug. 18436 Margaretha Luurts Huizenga, geb. Leens 24 maart 1813,1 † Kloosterburen 4 jan. 1872,2 dr. van Luurt Jans en Reinje Scheltes Halsema.
c. Petronella Reinjes, zie 11.
d. Reinje Reinjes Feddema, geb. Wehe,8 ged. Den Hoorn 16 aug. 1794,8 † Kloosterburen 18 nov. 1857,6 tr. Kloosterburen 27 nov. 18146 Jakob Jans Scholtens, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 21 mei 1790,14 † Hornhuizen 25 juni 1840,6 zn. van Jan Jacobs en Gepke Harmannus.
e. Johannes Reinjes Feddema, geb. Hornhuizen,8 ged. Den Hoorn 11 febr. 1802,8 tr. Kloosterburen 8 dec. 18256 Catharina Hindriks Hegge, geb. Kloosterburen,8 ged. Den Hoorn 5 aug. 1807,14 dr. van Hendrik Willems en Grietje Julles Halsema.

24. Pieter Folkerts, geb. Stitswerd,8 ged. Uithuizen 3 okt. 1737,8 tr. Bedum 7 mei 176628
25. Aafke Derks, geb. Bedum,8 ged. Bedum vóór 15 mei 1745.8
Uit dit huwelijk:
a. Catharina Pieters Poelma, geb. Bedum 28 mei 1768,6 † Noordwolde 7 april 1835,6 tr. 1e Noordwolde 11 mei 179420 Derk Rennes, geb. Noordwolde? 1769,27 † Noordwolde 31 maart 1807;18 tr. 2e Bedum 11 mei 18126 Derk Hindriks Veldkamp, geb. Alfhausen, Osnabrück, DE 9 april 1788,6 † Bedum 7 juni 1838.6
b. Emke Pieters Poelma, ged. Bedum 26 sept. 1769.8
c. Jantje Pieters Poelma, ged. Bedum 28 juni 1771.8
d. Derkje Pieters Poelma, geb. Bedum,6 ged. Bedum 19 aug. 1774,8 † Mensingeweer 6 juli 1835,6 tr. Den Hoorn 18 mei 179514 Ite Willems, geb. Mensingeweer,8 ged. Den Hoorn 24 nov. 1764,8 † Mensingeweer 27 mei 1803,16 zn. van Willem Redmers en Hilje IJtes.
e. Folkert Pieters, zie 12.
f. Catharina Pieters Poelma, ged. Bedum 23 nov. 1780.8
g. Derk Pieters Poelma, ged. Bedum 8 maart 1782.8
h. Derk Pieters Poelema, geb. Bedum, ged. Bedum 21 okt. 1783,8 † Wehe 10 april 1837,6 tr. Leens 2 okt. 18156 Aafke Jans Halsema, ged. Den Hoorn 24 febr. 1785,14 dr. van Jan Julles en Aagtje Harms Raamsema.

26. Cornelis Drewes, geb. Obergum, Winsum? vóór 1728, houtkoper,6 kalkbrander, † vóór 17 jan. 1790, tr. Groningen 5 febr. 17485
27. Alegonda Guidon, ged. Groningen 6 febr. 1731,8 † Bedum 26 jan. 1808,18 tr. 2e Bedum 21 dec. 178929 Cornelis Pieters Sijbinga, geb. Den Ham? 1743,27 † Bedum 18 nov. 1806,5 wedr. van Aaltje Willems.
Uit dit huwelijk:
a. Anna Drewes, geb. Obergum, Winsum, ged. Den Hoorn 1 jan. 1749.14
b. Maria Agnes Drewes, geb. Obergum, Winsum, ged. Den Hoorn 15 maart 1750.14
c. Gaelus Jacobus Drewes, geb. Obergum, Winsum, ged. Den Hoorn 13 okt. 1752,14vóór 4 febr. 1760.15
d. Photina Adriana Drewes, geb. Obergum, Winsum, ged. Den Hoorn 9 jan. 1754,14 † Zuidwolde 15 april 1822,2 tr. Bedum 9 aug. 178529 Willem Jans van der Laan, ged. Bedum 28 nov. 1747,8 † Zuidwolde 29 okt. 1815,2 zn. van Jan Pieters en Aagtje Willems.
e. Georgius Johannes Jacobus Drewes, geb. Obergum, Winsum,14 ged. Den Hoorn 27 jan. 1755,14vóór 2 juni 1761.15
f. Wissia Maria Jacoba Drewes, geb. Obergum, Winsum, ged. Den Hoorn 24 nov. 1756.14
g. Joanna Jacoba Maria Drewes, geb. Obergum, Winsum,14 ged. Den Hoorn 15 dec. 1758.14
h. Gallus Jacobus Theodorus Drewes, ged. Den Hoorn 4 febr. 1760,14vóór 19 mei 1764.15
i. Georgius Nicolaus Jacobus Drewes, ged. Den Hoorn 2 juni 1761.14
j. Gallus Jacobus Franciscus Drewes, ged. Groningen 19 mei 1764,6 zilversmid.6
k. Lamina, zie 13.

28. Jacob Ariëns, geb. Den Ham, ged. Bedum 22 april 1730,8 landbouwer, begr. Bedum 30 maart 1789,30 tr. Bedum 7 maart 176728
29. Jantje Derks, ged. Bedum 20 maart 1747,8 begr. ald. 23 okt. 1788.30
Uit dit huwelijk:
a. Ariën Jacobs Bos, ged. Bedum 4 jan. 1768,8 † Den Ham 27 mei 1836,6 tr. Grietje Kornelis Schipper, geb. Bedum 1761,6 † Den Ham 21 mei 1832.6
b. Derk Jacobs Bos, ged. Bedum 14 febr. 1770,8 † ald. 8 april 1846,6 tr. Alagonda Freerks Langeland, geb. Lutjewolde 6 juni 1762,6 † Bedum 15 dec. 1838,6 dr. van Freerk Geerts en Bouwina Willems.
c. Pieter Jacobs, zie 14.
d. Jan Jacobs Bos, ged. Bedum 7 okt. 1776,8 tr. Bedum 7 okt. 179828 Catharina Reinders Rijpma, geb. vóór 1780.
e. Redmer Jacobs Bos, geb. Bedum 6 dec. 1781,8 † Noordwolde 27 febr. 1846.6
f. Jakob Aries Bos, geb. Den Haver, Bedum,2 ged. Bedum 8 sept. 1785,8 landbouwer, † Rottum 27 mei 1856,2 tr. Baflo 27 april 18126 Anna Wijnema, geb. Saaxumhuizen,6 ged. Den Hoorn 29 nov. 1793,14 † Uithuizen 23 nov. 1876,2 dr. van Jacob Mendelts en Trijntje Julles Alsema.

30. Harm Jans, geb. Stedum? vóór 1750, tr. Appingedam 2 febr. 177028
31. Jantje Ockes, ged. Bedum 3 juni 1743.8
Uit dit huwelijk:
a. Joannes Harms, ged. Stedum 26 okt. 1770.8
b. Margarita Harms, ged. Stedum 23 okt. 1772.8
c. Pelke Harms, zie 15.
d. Ocko Harms, ged. Stedum 13 maart 1781.8

Generatie VI

32. Jan Hendriks Bot, geb. Usquert? vóór 1704, † Kloosterburen vóór 24 nov. 1768,31 tr. Usquert febr. 172420
33. Remge Harms, geb. Usquert? vóór 1706, † na 24 nov. 1768.32
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik Jans Bot, geb. Warfhuizen, Leens? vóór 1730, tr. Den Hoorn 13 nov. 175014 Diewer Berends, geb. Den Andel? vóór 1732, dr. van [waarschijnlijk] Berend Hendriks en [waarschijnlijk] Geeske Willems.
b. Lammert, zie 16.
c. Harm Jans ter Schouw, geb. Den Hoorn, ged. Den Hoorn 5 juni 1733,14 † Oude Pekela 11 dec. 1814,6 tr. 1e Warfhuizen, Leens 24 nov. 176833 Grietje Harms, geb. Saaxumhuizen? vóór 1703, † Schouwen vóór 21 mei 1775;34 tr. 2e Den Hoorn 21 mei 177514 Martha Willems de Lange, geb. vóór 1757.
d. Eppe Jans, geb. Den Hoorn,14 ged. Den Hoorn 2 dec. 1735,14 † Kloosterburen 10 jan. 1806,5 tr. Den Hoorn 4 mei 176514 Aaltje Berends, ged. Den Hoorn 30 april 1735,14vóór dec. 1799, dr. van Berend Hendriks en Geeske Willems.
e. Peter Jans Bot, geb. Wehe, ged. Den Hoorn 23 jan. 1739,14 † Wehe 25 maart 1805,35 tr. 1e Den Hoorn 17 mei 176614 Grietje Geerts ter Veer, geb. Warfhuizen, Leens, ged. Den Hoorn 26 maart 1742,14 † Kloosterburen 24 jan. 1778,35 dr. van Geert Jans en Grietje Jacobs; tr. 2e Den Hoorn 18 febr. 177828 Geertje Jans, geb. 1736,27 † Kloosterburen 28 april 1808.18
f. Geeske Jans, geb. Wehe,14 ged. Den Hoorn 17 maart 1742,14 † Ulrum 14 nov. 1787,18 tr. Den Hoorn 27 jan. 175914 Hindrik Hindriks, geb. Nienkerk, DE? vóór 1739, † Ulrum 7 nov. 1798.18
g. Jan Jans Bot, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,14 ged. Den Hoorn 19 okt. 1745,14 † Kloosterburen vóór 1806, tr. Hornhuizen 9 febr. 176620 Grietje Willems Bottema, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,14 ged. Den Hoorn 25 maart 1739,14 † Kloosterburen 30 dec. 1812,6 dr. van Willem Freriks en Trinje Julles.

34. [misschien] Berend Harms, geb. Leek? vóór 1710, tr. Den Hoorn 6 febr. 17305
35. [misschien] Loukje Drewes, ged. Obergum, Winsum 22 nov. 1691.19

36. Heere Edes, geb. Mensingeweer? vóór 1702,36vóór 25 febr. 1751,37 tr. Den Hoorn 25 jan. 173314
37. Dewer Bonnens, ged. Tinallinge 23 dec. 1708.19
Uit dit huwelijk:
a. Eide Heres, geb. Den Hoorn,14 ged. Den Hoorn 27 dec. 1733,14 tr. Den Hoorn 16 juni 175914 Dijtje Eelkes, geb. Oldenclooster, Kloosterburen, ged. Den Hoorn 3 maart 1738,14 dr. van Eelke Renses en Grietje Tewes.
b. Tonnis, zie 18.
c. Gerrit Heres, geb. Eenrum, ged. Den Hoorn 7 juni 1747,14vóór 25 febr. 1751.

38. Rikkert Hinderiks, geb. Kloosterburen? vóór 1718, † Ulrum 22 okt. 1783,18 tr. Den Hoorn 19 april 173814
39. Trinje Jans, geb. Kloosterburen? vóór 1720, † Ulrum 1 jan. 1775.18
Uit dit huwelijk:
a. Tjaaktje Rikkerts, zie 19.
b. Jan Rikkerts Nieuwenhuis, geb. Wehe, ged. Den Hoorn 22 nov. 1744,14 † ald. 2 jan. 1821.2
c. Jantje Rikkerts, geb. Wehe,14 ged. Den Hoorn 13 maart 1747,14vóór 15 mei 1797,34 tr. Albert Jans Coers, geb. vóór 1752.
d. Hendrik Rikkerts, ged. Den Hoorn 11 jan. 1750,14 † Ulrum 2 jan. 1795.18
e. Grietje Rikkerts Nieuwenhuis, geb. Wehe,14 ged. Den Hoorn 4 juli 1752,14 † Warfhuizen, Leens 1 febr. 1827.2
f. Anje Rikkers, geb. Wehe, ged. Den Hoorn 18 nov. 1755,14 † Mensingeweer vóór 16 okt. 1792,38 tr. Kloosterburen 6 juli 178426 Freerk Julles Halsema, geb. Kloosterburen,14 ged. Den Hoorn 25 maart 1764,14 zn. van Julle Jans en Elisabeth Freerks.
g. Fenje Rikkerts, geb. Ulrum, ged. Den Hoorn 16 maart 1758,14 † Ulrum 16 jan. 1787.18

40. Jan Ottes, geb. Kloosterburen? vóór 1709, landbouwer te Molenrij 1738-1774,39 † Kloosterburen vóór 4 juni 1774,38 tr. Den Hoorn 12 sept. 172914
41. Trinje Jacobs, ged. Warffum 6 febr. 1698,19vóór 4 juni 1774.38
Uit dit huwelijk:
a. Lijsabeth Jans, geb. Kloosterburen,19 ged. Hornhuizen 6 nov. 1729.19
b. Otto Jans ten Oever, geb. Kloosterburen,14 ged. Den Hoorn 17 juli 1731,14 landbouwer op Den Oever te Eenrum -1787, † Kloosterburen 6 okt. 1804,17 tr. 1e Leens 13 juni 175229 Fokeltje Cornelis, geb. vóór 1734, † Eenrum 20 juni 1759,40 dr. van Cornelis Jans en Aafje Jans Redmers; tr. 2e Kloosterburen 13 april 178726 Jantje Jannes, geb. Lellens? vóór 1736, † 16 nov. 1790,25 begr. Kloosterburen,25 dr. van Jan Olchers (zie 94) en Grietje Luidens (zie 95); tr. 3e Hunsingo 2 juni 180117 Grietje Julles Halsema, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 21 jan. 1773,14 † Wehe 23 febr. 1847,6 dr. van Julle Jans en Elisabeth Freerks.
c. Maria Jans, geb. Kloosterburen,14 ged. Den Hoorn 25 maart 1733,14vóór 4 juni 1774.38
d. Anje Jans, ged. Den Hoorn 16 aug. 1734,14 tr. Cornelis Jans, ged. Den Hoorn 1 april 1730,28 zn. van Jan Cornelis en Martje Geerts.
e. Jacob Jans, zie 20.
f. Hinderike Jans, geb. Kloosterburen,14 ged. Den Hoorn 16 okt. 1740,14 † Kloosterburen 23 juli 1818,6 tr. Kloosterburen 15 mei 177026 Hendrik Jurries Stiekema, ged. Den Hoorn 11 sept. 1734,14 † Molenrij 13 aug. 1811,2 zn. van Jurjen Hendriks Bot en Trinje Jans ter Veer.

42. Willem Freerks, geb. Kloosterburen? vóór 1721, † Grijssloot vóór 6 april 1788, tr. 2e Garmerwolde 12 jan. 175717 Adriaantje Jans, geb. Garmerwolde,17 ged. Bedum 16 sept. 1733,8 † Grijssloot vóór 14 jan. 1792;17 tr. 1e Den Hoorn 2 sept. 174114
43. Trinje Drewes, geb. Kantens vóór 1723,41 † Kloosterburen vóór 29 nov. 1754.17
Uit dit huwelijk:
a. Freerk Willems Boelens, geb. Oldenclooster, Kloosterburen 1 nov. 1742,17 ged. Den Hoorn 5 nov. 1742,14vóór 6 okt. 1770.15
b. Trinje Willems, geb. Kloosterburen 18 jan. 1746,17 ged. Den Hoorn 21 jan. 1746,8 † Uithuizen 28 nov. 1805,17 tr. Kloosterburen 1 okt. 176526 Otto Egberts, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 22 jan. 1734,8 † Oldorp 15 juni 1784,17 begr. Uithuizen 23 juni 1784,17 zn. van Egbert Ottens en Aaltje Berends.
c. Catharina Willems, zie 21.
d. Jantje Willems, geb. Oldenclooster, Kloosterburen 13 april 1754,17 ged. Den Hoorn 14 april 1754,14vóór 13 aug. 1785.17

44. Freerk Renjes, ged. Kloosterburen 10 nov. 1722, † vóór 18 nov. 1786,42 tr. 1e Den Hoorn 16 juli 174728 Aaltje Berends, geb. Den Hoorn? vóór 1714, † vóór 25 sept. 1764,34 dr. van Berend Goossens en Trijntje Melles en wed. van 1e Egbert Ottens en 2e Heere Hindriks; tr. 3e Kloosterburen 30 okt. 177126 Gepke Harmannus, ged. Den Hoorn 12 april 1752,14 † Warfhuizen, Leens 19 maart 1828;2 zij hertr. Kloosterburen 5 aug. 178926 Jan Jacobs Scholtens; tr. 2e Kloosterburen 25 sept. 176426
45. Renje Tonnis, ged. Den Andel 11 sept. 1740,19 † Kloosterburen vóór 11 nov. 1771.
Uit dit huwelijk:
a. Geesje Freerks, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 16 maart 1766,14vóór 25 juli 1799, tr. Kloosterburen 16 aug. 178626 Jan Jans, geb. Oldenclooster, Kloosterburen,8 ged. Den Hoorn 7 jan. 1754,8 zn. van Jan en Grietje Lammerts.
b. Reinje Freerks, zie 22.

46. Eisse Freerks, geb. Den Hoorn, ged. Den Hoorn 6 sept. 1729,14 landbouwer op Hemert te Lellens,17 † Lellens 27 mei 1765,17 tr. Stedum 10 mei 175817
47. Petronella Jannes, geb. Lellens, ged. Uithuizen 28 maart 1735,8 † Lellens 14 febr. 1828,2 tr. 2e Appingedam 7 juni 176717 Koene Derks Wakker, geb. Nieuw-Beerta? vóór 1747, landbouwer op Hemert te Lellens,17 † Lellens 27 aug. 1770.17 tr. 3e na 1770 Pieter Reinders Wieringa, ged. Lellens 29 maart 1751,19 † ald. 28 sept. 1819.6
Uit dit huwelijk:
a. Trijnje, zie 23.
b. Jannes Eisses Juistema, geb. Lellens,6 ged. Lellens 6 febr. 1760,8 † Solwerd 28 maart 1827.6
c. Maria Eisses Halsema, geb. Lellens,6 ged. Lellens 25 maart 1763,8 † Kloosterburen 21 nov. 1831,6 tr. Kloosterburen 1 febr. 178726 Bernardus Hinderikus Muller, geb. Kloosterburen,14 ged. Den Hoorn 15 dec. 1758,14 † Kloosterburen 8 april 1824.6

48. Folkert Hibbes, geb. Kloosterburen? vóór 1715, begr. Uithuizen 14 juni 1779,35 tr. Den Hoorn 14 mei 173514
49. Catharina Pieters, ged. Bedum 16 jan. 1706,8 † Stitswerd 23 sept. 1762.35
Uit dit huwelijk:
a. Petronella Folkerts, ged. Uithuizen 18 mei 1736.8
b. Pieter, zie 24.
c. Hibbe Folkerts, geb. Stitswerd,8 ged. Uithuizen 22 april 1739.8
d. Maria Folkerts, geb. Stitswerd,8 ged. Uithuizen 16 dec. 1740.8
e. Andreas Folkerts, ged. Uithuizen 16 dec. 1740.8
f. Maria Folkerts, geb. Stitswerd,8 ged. Uithuizen 20 dec. 1741.8
g. Arianus Folkerts, geb. Stitswerd,8 ged. Uithuizen 20 dec. 1741.8
h. Maria Folkerts, geb. Stitswerd,8 ged. Uithuizen 21 febr. 1743.8
i. Adrianus Folkerts, geb. Stitswerd,8 ged. Uithuizen 23 dec. 1744.8
j. Anna Folkerts, geb. Stitswerd,8 ged. Uithuizen 25 juni 1748.8

50. Derk Duirts, ged. Bedum 2 juni 1719,8 tr. Bedum 26 mei 174043
51. Trijnje Redmers, geb. Westerwijtwerd?, ged. Bedum 22 april 1717.8
Uit dit huwelijk:
a. Alijdis Derks, ged. Bedum 5 april 1741,8 tr. Middelstum 6 mei 176029 Willem Cornelis, geb. vóór 1740, zn. van Cornelis Jans en Aafje Jans Redmers.
b. Derk Derks, geb. Bedum,8 ged. Bedum 21 nov. 1742.8
c. Aafke, zie 25.
d. Jantje, zie 29.

52. Gale Drewes, geb. Obergum, Winsum vóór 1699, † na 1744, tr. Obergum, Winsum 3 aug. 171920
53. Fokeltje Cornelis, geb. Westerwijtwerd, ged. Bedum 21 maart 1701,8vóór 1 okt. 1741.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis, zie 26.
b. Jacobus Drewes, geb. Obergum, Winsum,14 ged. Den Hoorn 15 febr. 1728.14
c. Aaltje Drewes, geb. Obergum, Winsum,14 ged. Den Hoorn 13 febr. 1730.14
d. Aaltje Drewes, geb. Obergum, Winsum,14 ged. Den Hoorn 19 jan. 1733.14
e. Elizabeth Joanna Drewes, geb. Obergum, Winsum,14 ged. Den Hoorn 28 febr. 1736.14

54. Jurrien Nicolaas Guidon, geb. Groningen vóór 1685, † ald. 2 dec. 1744,18 tr. 1e Groningen 4 sept. 170529 Hijcke Jacobs Langeland, geb. vóór 1685, † vóór 21 nov. 1728,34 dr. van Jacob Cornelis en Dirkje Freriks; tr. 2e Groningen 21 nov. 17285
55. Maria Harmanna Schultens, geb. Groningen? vóór 1710, tr. 2e Groningen 19 april 174644 Henricus Hubert, geb. vóór 1706, † vóór 16 dec. 1746,31 zn. van Willem en Maria Welhuisen. tr. 3e Groningen 18 juni 174829 Jan Pauwels, geb. Groningen 8 april 1698.17
Uit dit huwelijk:
a. Alegonda, zie 27.
b. Agatha Maria Guidon, ged. Groningen 12 maart 1733.8

56. Arien Pontius Boersema, geb. Oldekerk vóór 1702, landbouwer op Piloersemaborg te Den Ham 1722-, † Den Ham vóór 23 juni 1737,34 tr.(ondertr. Den Ham 11 okt.) 172220
57. Grietje Pieters Bos, geb. Den Ham 1694,25 † ald. 7 juli 1778,25 tr. 2e Bedum 30 juni 173743 Jan Jans, geb. Westerwijtwerd? vóór 1717, † Den Ham omstr. 1750.25
Uit dit huwelijk:
a. Poncius Ariens, geb. Den Ham, ged. Bedum 18 juli 1723,8 landbouwer op Hamsterborg te Den Ham 1783-1798.45
b. Pieter Aries, geb. Den Ham, ged. Bedum 31 mei 1725,8 landbouwer op Walsweer te Kantens 1776-,17 † Kantens 30 dec. 1784,18 tr. 1e(ondertr. Den Ham 15 juli) 175320 Fokeltje Tiadorus Langeland, geb. Garmerwolde,25 ged. Bedum 10 nov. 1731,8 † Garmerwolde 9 mei 1762,25 dr. van Theodorus Freriks en Bauke Ariens; tr. 2e Kantens 23 jan. 176746 Gesina Freerks Boelens, geb. Kantens,6 ged. Uithuizen 24 dec. 1747,8 † Groningen 10 jan. 1819,6 dr. van Frerik Redmers en Geertje Jans.
c. Jan Ariens, geb. Den Ham, ged. Bedum 5 jan. 1728,8 † Den Ham 9 mei 1787.
d. Jacob, zie 28.
e. Wiske Ariens, geb. Den Ham, ged. Bedum 29 mei 1733,8 landbouwster op de Hamsterborg te Den Ham 1778-1783,45 † Den Ham 31 maart 1783.25

58. Derk Duirts (dezelfde als 50), tr. Bedum 26 mei 174043
59. Trijnje Redmers (dezelfde als 51).

60. Jan Alberts, geb. Nieuw-Beerta? vóór 1714, † Nieuw-Beerta omstr. 11 okt. 1762,18 tr. Nieuw-Beerta 12 sept. 173447
61. Pelke Harms, ged. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE 1 maart 1716, † Nieuw-Beerta.
Uit dit huwelijk:
a. Hindrik Jans Folgering, geb. Beersterhamrik 1744,27 † Solwerd 17 nov. 1827,5 tr.(ondertr. Stedum 12 jan.) 177020 Trijntje Derks, geb. Zuidwolde 1750,27 † Appingedam 10 okt. 1825.6
b. Tecla Jans Folgering, geb. Nieuw-Beerta vóór 1746, † vóór 26 sept. 1779,34 tr. Kleinemeer 5 mei 176448 Harm Jans ter Veer, geb. Borgercompagnie? 1736,27 † Borgercompagnie, begr. Sappemeer 27 april 1808, zn. van Jan Hindriks en Geesje Harms Mulder.
c. Harm, zie 30.
d. Catharina Jans Folgering, geb. Beersterhamrik? 1754,27 † Appingedam 20 april 1828.6
e. Engeliena Jans Volgering, geb. Beerta 1758,27 † Veendam 23 maart 1830,2 tr. Veendam 5 nov. 177839 Jan Harms Baalman, geb. Veendam 1750,2 † ald. 19 mei 1833.2

62. Ocke Jans, geb. Bedum? vóór 1702, tr. 1e vóór 1722 Scholastica Pieters, ged. Bedum 8 juli 1693,8vóór 17 juni 1732,34 dr. van Peter Hendriks (zie 98) en Maria Duurts (zie 99); tr. 2e Bedum 22 juni 173220
63. Grietje Harms, ged. Bedum 4 juli 1708.5
Uit dit huwelijk:
a. Aafke Ockes, ged. Bedum 28 aug. 1733,8vóór 2 juli 1735.15
b. Aafke Ockes, ged. Bedum 2 juli 1735,8vóór 1 juli 1739.15
c. Jan Ockes, ged. Bedum 2 juli 1735,8vóór 19 jan. 1751.
d. Aafke Ockes, ged. Bedum 1 juli 1739,8 † ald. maart 1803,16 tr. 1e(ondertr. Bedum 1 okt.) 175720 Harm Jacobs, ged. Bedum 20 dec. 1720,8vóór 2 juni 1777, zn. van Jacob Duirts en Aagje Harms; tr. 2e Bedum 17 aug. 177728 Rickert Pieters Tebbens, ged. Bedum 25 aug. 1750,8 † Noordwolde 25 aug. 1815,6 zn. van Peter Tebbes en Eiske Rikkers.
e. Harm Ockes, ged. Bedum 24 sept. 1740.8
f. Jantje, zie 31.
g. Nicolaus Ockes, ged. Bedum 3 juni 1743.8
h. Jan Ockes, ged. Bedum 19 jan. 1751.8
i. Grietje Ockes, ged. Bedum 19 jan. 1751.8

Generatie VII

64. Hendrik Jans, geb. Uithuizen? vóór 1674, tr. Eppenhuizen 22 april 169420
65. Frouke Lamberts, geb. Uithuizen? vóór 1676.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Hendriks, zie 32.
b. Jurjen Hendriks Bot, geb. Usquert? vóór 1705, huidenkoper en bontdrager,39na 15 mei 1770,32 tr. Usquert 11 nov. 172520 Trinje Jans ter Veer, geb. Usquert? vóór 1707, dr. van Jan Geerts en Frouke Thomas?.

70. Drewes Jansen, geb. Houwerzijl? vóór 1667, wever,19 tr. Obergum, Winsum 4 sept. 168720
71. Aaltje Hindriks, geb. Ankum? vóór 1669.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Drewes, ged. Obergum, Winsum 29 april 1688.19
b. Luckien Drewes, geb. Obergum, Winsum,19 ged. Obergum, Winsum 18 april 1690,19vóór 22 nov. 1691.15
c. Loukje, zie 35.
d. Hindrik Drewes, ged. Obergum, Winsum 15 dec. 1695.19

72. Ede Gerrits, geb. Maarhuizen vóór 1662, landbouwer op Ernstheem te Maarhuizen, † vóór 1720, tr. Groningen 2 juni 168220
73. Martje Heres, geb. Maarslag? vóór 1664, † Mensingeweer vóór 3 juni 1720.38
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Edes, geb. 1682,27 pelmolenaar te Mensingeweer,11 † Mensingeweer 9 juli 1766,25 tr. mei 170611 Trinje Jans, geb. 1675,27 † Mensingeweer 5 maart 1769.25
b. Hijke Edes, geb. Mensingeweer vóór 1689.
c. Grietje Edes, geb. Mensingeweer? vóór 1690, † Eenrum 23 dec. 1761,18 tr.(ondertr. Mensingeweer 8 juni) 170920 Jan Klasen, geb. Maarhuizen? vóór 1589.
d. Maria Edes, geb. Mensingeweer? vóór 1691.
e. Aagtje Edes, geb. vóór 1701.36
f. Heere, zie 36.
g. Gerrit Edes, geb. vóór 1703, tr. 7 okt. 172349 Elisabet Jans, geb. vóór 1686.

74. Bonno Claassen, ged. Tinallinge 22 jan. 1671,19vóór 1 dec. 1720,21 tr.(ondertr. Baflo maart) 169720
75. Martje Peters, geb. Baflo vóór 1678, † vóór 20 jan. 1716.34
Uit dit huwelijk:
a. Grietje Bonnes, ged. Tinallinge 14 dec. 1704.19
b. Anje Bonnes, ged. Tinallinge 8 mei 1707.19
c. Dewer, zie 37.

76. [misschien] Hindrik Rikkers, geb. Den Andel? vóór 1698.

80. Otto Rempts, geb. Hornhuizen? vóór 1676, † Molenrij 1729,39 tr. vóór 169650
81. Hendrikje Jans, geb. Kloosterburen? vóór 1678, † Molenrij 1738.39
Uit dit huwelijk:
a. Remge Ottes, geb. Kloosterburen? omstr. 1700, † na 20 mei 1775.
b. Jacob Ottes, geb. Kloosterburen? vóór 1706, † vóór 26 dec. 1736,42 tr. 1e Hornhuizen 25 aug. 172620 Peterke Ariens (zie 97); tr. 2e Den Hoorn 27 april 173528 Jantje Jeltes, geb. vóór 1717.
c. Jan, zie 40.
d. Egbert Ottens, geb. Kloosterburen? vóór 1712, † vóór 22 okt. 1740,34 tr. Den Hoorn 6 juli 173228 Aaltje Berends, geb. Den Hoorn? vóór 1714, † vóór 25 sept. 1764,34 dr. van Berend Goossens en Trijntje Melles.

82. Jacob Jans Noor, ged. Rottum 14 juli 1661,19 tr. Rottum 20 april 168420
83. Trijntje Berents, geb. Warffum? vóór 1666.

84. Freerk Willems Boelens, geb. Kloosterburen vóór 1692, tr. vóór 1721
85. Catharina Scheltes Halsema, geb. Kloosterburen vóór 11 juni 1695,51na 6 juli 1784.17
Uit dit huwelijk:
a. Willem, zie 42.
b. Luirt Freerks, geb. Kloosterburen vóór 1727, † Den Andel vóór 14 mei 1750.17
c. Eisse, zie 46.
d. Elisabeth Freerks, geb. Oldenclooster, Kloosterburen, ged. Den Hoorn 21 okt. 1731,14 landbouwersche op Groot Halsum 1754-,17 tr. Leens 25 jan. 175429 Julle Jans, geb. Kloosterburen,14 ged. Den Hoorn 20 nov. 1730,14 landbouwer op Groot Halsum 1754-,17 † Kloosterburen 19 febr. 1802,17 zn. van Jan Geerts en Aagtje Julles.

86. Drewes Sijwerts Putman, geb. Uithuizen? vóór 1691, smid, † Kantens 13 febr. 1744,16 tr.(ondertr. Uithuizermeeden 23 aug.) 171120
87. Trinje Pieters, geb. Uithuizermeeden? vóór 1693.
Uit dit huwelijk:
a. Roelina Drewes, geb. vóór 1721, † Uithuizen 7 febr. 1757,5 tr. Uithuizen 8 nov. 1744 Eisse Cornelis, geb. vóór 1724, zn. van Cornelis Jans en Aafje Jans Redmers.
b. Trinje, zie 43.

88. Renje Freriks, geb. Kloosterburen vóór 1702, † vóór 14 jan. 1755, tr. 2e Hornhuizen 4 dec. 174020 Fenje Jacobs, geb. vóór 1722; tr. 1e Hornhuizen 13 sept. 172220
89. Geeske Rempts, geb. Hornhuizen? vóór 1704, † vóór 4 dec. 1740.34
Uit dit huwelijk:
a. Freerk, zie 44.
b. Rienje Reinjes, geb. Kloosterburen, ged. Hornhuizen 22 maart 1726, tr. 1e Den Hoorn 5 mei 175928 Berend Egberts, ged. Den Hoorn 9 nov. 1735,8vóór 3 febr. 1779,34 zn. van Egbert Ottens en Aaltje Berends; tr. 2e Kloosterburen 3 febr. 177926 Arien Luurts Westerhof, geb. Oldenclooster, Kloosterburen, ged. Den Hoorn 7 okt. 1740,14 † Kloosterburen 5 maart 1813,6 zn. van Luirt Ariens en Grietje Alberts.
c. Schelte Reinjes Halsema, geb. Kloosterburen,19 ged. Hornhuizen 5 okt. 1727,19 † Kloosterburen 11 jan. 1812,6 tr. Den Hoorn 15 juni 176514 Anje Luerts Westerhof, geb. Oldenclooster, Kloosterburen, ged. Den Hoorn 22 nov. 1742,14 † Kloosterburen 10 juni 1809, dr. van Luirt Ariens en Grietje Alberts.
d. Remt Reinjes, geb. Kloosterburen,19 ged. Hornhuizen 16 april 1730.19
e. Jelte Reinjes, geb. Hornhuizen,14 ged. Den Hoorn 14 sept. 1732.14

90. Tonnis Jans, geb. Den Andel? vóór 1720, † vóór 28 maart 1743, tr. Den Andel 1 mei 174020
91. Lijsebet Jans, geb. Den Andel? vóór 1722, tr. 2e Den Andel 29 maart 174320 Peter Hindriks, geb. Holwinde vóór 1723, zn. van [misschien] Hindrik Peters.

92. Freerk Willems Boelens (dezelfde als 84), tr. vóór 1721
93. Catharina Scheltes Halsema (dezelfde als 85).

94. Jan Olchers, geb. vóór 1698, landbouwer op Hemert te Lellens,17 tr. vóór 1718
95. Grietje Luidens, ged. Groningen 13 jan. 1696.5
Uit dit huwelijk:
a. Stijntje Jans Olchers, ged. Groningen 5 okt. 1718.8
b. Petronella, zie 47.
c. Jantje Jannes, geb. Lellens? vóór 1736, † 16 nov. 1790,25 begr. Kloosterburen,25 tr. 1e Fivelingo 30 okt. 175417 Gaijke Hindriks, geb. vóór 1734, † vóór 13 april 1787,34 zn. van Hinderik Freriks en Aaltje Scheltes Halsema; tr. 2e Kloosterburen 13 april 178726 Otto Jans ten Oever, geb. Kloosterburen,14 ged. Den Hoorn 17 juli 1731,14 landbouwer op Den Oever te Eenrum -1787, † Kloosterburen 6 okt. 1804,17 zn. van Jan Ottes (zie 40) en Trinje Jacobs (zie 41).
d. Pieter Jans Olchers, geb. Lellens,5 ged. Uithuizen 5 febr. 1739.5

96. Hibbe Folkerts, geb. Kloosterburen? vóór 1674, † vóór 25 aug. 1726,34 tr. 1e Kloosterburen? omstr. 10 dec. 169447 Martien Cornelis, geb. vóór 1670, † vóór 19 febr. 1702; tr. 2e Stedum 19 febr. 170220
97. Peterke Ariens, geb. Stedum? vóór 1684, † vóór 1735,34 tr. 2e Hornhuizen 25 aug. 172620 Jacob Ottes, geb. Kloosterburen? vóór 1706, † vóór 26 dec. 1736,42 zn. van Otto Rempts (zie 80) en Hendrikje Jans (zie 81); hij hertr. Den Hoorn 27 april 173528 Jantje Jeltes.
Uit dit huwelijk:
a. Trinje Hibbes, geb. Kloosterburen? vóór 1715.
b. Folkert, zie 48.

98. Peter Hendriks, geb. Bedum? vóór 1669, tr. vóór 1689
99. Maria Duurts, geb. Bedum? vóór 1671.
Uit dit huwelijk:
a. Barbara Pieters, ged. Bedum 25 jan. 1689.8
b. Margareta Pieters, ged. Bedum 18 okt. 1691.8
c. Scholastica Pieters, ged. Bedum 8 juli 1693,8vóór 17 juni 1732,34 tr. vóór 1722 Ocke Jans (zie 62).
d. Geertruida Pieters, ged. Bedum 12 juni 1697.8
e. Anna Peters, geb. Bedum? vóór 1698, tr. Bedum 26 april 171620 Albert Harkes, geb. Uithuizen? vóór 1696, † Uithuizen 23 aug. 1735,18 zn. van [misschien] Harke.
f. Hendricus Pieters, ged. Bedum 5 juli 1698.8
g. Petronella Pieters, ged. Bedum 4 april 1701,8vóór 15 juni 1703.15
h. Petronella Pieters, ged. Bedum 15 juni 1703,8 † Holwinde vóór 13 april 1738,34 tr. Bedum 10 april 172828 Lubbert Harkes, geb. Holwinde? vóór 1708, landbouwer te Holwinde -1761, † na 4 nov. 1766,32 zn. van Harke.
i. Johannes Pieters, ged. Bedum 3 jan. 1705,8 tr. Bedum 10 dec. 173328 Aaltje Jans, geb. Westerwijtwerd? vóór 1715, begr. Bedum 27 juni 1768, dr. van Jan.
j. Catharina, zie 49.

100. Duirt Derks, geb. Bedum? vóór 1697, tr. Zeerijp 31 jan. 171720
101. Jantjen Harms, geb. Zeerijp? vóór 1699.

102. Redmer Cornelis, geb. Westerwijtwerd vóór 1693, landbouwer op De Palen te Westerwijtwerd, † Westerwijtwerd 14 juli 1764,17 tr. Westerwijtwerd 5 febr. 171320
103. Imke Freriks, geb. Uithuizen? vóór 1695,17 † Westerwijtwerd vóór 11 febr. 1772.17
Uit dit huwelijk:
a. Trijnje, zie 51.
b. Frerik Redmers, ged. Bedum 1 aug. 1719,8vóór 3 aug. 1722.15
c. Frerik Redmers, geb. Westerwijtwerd,17 ged. Bedum 3 aug. 1722,8 landbouwer op Walsweer te Kantens -1776,17 begr. Uithuizen 19 juni 1780,17 tr. Uithuizen 11 febr. 174752 Geertje Jans, geb. Kantens vóór 1729,17 † ald. 7 jan. 1773,17 dr. van Jan Jans Schoonoord en Geeske Jans.
d. Willem Redmers, ged. Bedum 19 nov. 1724,8vóór 3 febr. 1726.15
e. Willem Redmers, geb. Westerwijtwerd, ged. Bedum 3 febr. 1726,8 † Mensingeweer vóór 5 mei 1776,34 tr. Hunsingo 6 mei 176017 Hilje IJtes, geb. Hoogemeeden 30 april 1738,6 ged. Bedum 3 mei 1738,8 † Den Hoorn 29 jan. 1823,6 dr. van Ite Cornelis en Eijske Willems.
f. Aleijdis Redmers, ged. Bedum 31 juli 1731.8
g. Jan Redmers, ged. Bedum 12 nov. 1732,8 † Westerwijtwerd 9 nov. 1776,25 tr. Bedum 25 mei 176628 Trijntje Jans, geb. vóór 1748.

104. Jacob Drewes, geb. Leegkerk? vóór 1663, † vóór 6 sept. 1703,34 tr.(ondertr. Hoogkerk 2 okt.) 169220
105. Eltien Gaeles, geb. Obergum, Winsum? vóór 1674, tr. 2e Groningen 6 sept. 170353 Jan Gerard Beetinck, geb. omstr. 1670.

106. Cornelis Redmers (dezelfde als 204 in generatie VIII), tr. vóór 167717
107. Aeltje Willems (dezelfde als 205 in generatie VIII).
Uit dit huwelijk:
a. Redmer, zie 102.
b. Willem Cornelis, geb. Westerwijtwerd 1693,25 landbouwer op Sybingaheerd te Westerwijtwerd, † 13 dec. 1773,25 begr. Westerwijtwerd,25 tr. Westerwijtwerd 14 nov. 171620 Bouke Jans, geb. Den Hoorn? vóór 1698.
c. Fokeltje, zie 53.

108. Nicolaas Guidon, geb. Normandië, FR vóór 1655, † Groningen? vóór 16 mei 1694,34 tr. Groningen? 28 nov. 167544
109. Alegunda van Goor, geb. vóór 1657, † na 25 jan. 1719.32
Uit dit huwelijk:
a. Jurrien Nicolaas, zie 54.
b. Lodewijk Guidon, geb. vóór 1692, † vóór 14 maart 1738,21 tr. vóór 1712 Anna Catharina Gankema, geb. vóór 1694, begr. Groningen omstr. 14 maart 1738.18

110. Harmannus Schultens, geb. Groningen? vóór 1681, † vóór 1711,34 tr. Groningen 23 aug. 170120
111. Agata Maria van Peyma, geb. Leeuwarden? vóór 1683, † Groningen 17 dec. 1755,18 tr. 2e Groningen 12 juni 17105 Johannes Durville, geb. Groningen? vóór 1690, † Groningen,18 begr. Groningen 18 jan. 1766,18 zn. van Jelis en Gesina Potts.

112. Pontius Ariens, geb. Oldekerk? vóór 1665, landbouwer op Het Oosterzand te Oldekerk,45 † Oldekerk 8 okt. 1706,5 tr.16
113. Janje Jans Boersema, geb. Munnekezijl vóór 1667.16
Uit dit huwelijk:
a. Ariana Pontius, geb. vóór 1685, † Niekerk 20 maart 1685.18
b. Martien Ponses, geb. Oldekerk vóór 1688.
c. Gesina Pontius, geb. Oldekerk vóór 1689.
d. Arien Pontius, zie 56.
e. Jan Ponses, geb. Oldekerk vóór 1706, † Groningen 5 juni 1739.18

114. Pieter Jacobs Bus, geb. Usquert? vóór 1667, landbouwer op Bosch te Den Andel 1694-, landbouwer op Piloersemaborg te Den Ham 1699-,541723, tr. 1e 21 nov. 169217 Grietje Jacobs, geb. Rottum vóór 28 mei 1667,17 † Den Andel vóór 1694,34 dr. van Jacob Isebrants en Trijntje Garbrants; tr. 2e vóór 1694
115. Wiske Jacobs Scholtens, geb. omstr. 1672, † omstr. 1724.
Uit dit huwelijk:
a. Grietje Pieters, zie 57.
b. Jan Pieters Bos, geb. Den Ham vóór 1708, † Purmerend?.45
c. Jacob Pieters Bosch, geb. Den Ham vóór 1712, landbouwer op Papekop te Usquert 1732-, † Usquert 23 dec. 1764,53 tr. 1e Usquert 25 mei 173220 Trijntje Tewes, geb. Usquert vóór 1714, † ald. 31 maart 1753,5 dr. van Tewes Ubbes en Trijntje Ubbes; tr. 2e Westerkwartier 11 juli 175829 Jacomina Klaasen, geb. Usquert 1735,25 † ald. 17 juli 1767.25

122. Harm Harms, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE? vóór 1692, tr.(ondertr.) vóór 1712
123. Teelcke Harms, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE? vóór 1694.

126. Harm Sjabbes, geb. Ellerhuizen vóór 1674, † na 28 aug. 1733,32 tr. vóór 1694
127. Aafke Derks, geb. vóór 1676.

Generatie VIII

128. Jan, geb. Uithuizen? vóór 1654.
Zijn kinderen:
a. Hendrik, zie 64.
b. Tjaard Jans Bot, geb. Uithuizen? vóór 1675, † Uithuizen 7 jan. 1732,55 tr. Eppenhuizen 31 maart 169520 Frouke Jansen, geb. Usquert? vóór 1677, † na 21 dec. 1742.32

130. [misschien] Lammert Jurjens, geb. vóór 1647.

144. Gerrit Cornelis, geb. Garmerwolde vóór 1630, landbouwer op Ernstheem te Maarhuizen, tr.(ondertr.) vóór 165056
145. Marretje Edes, geb. Maarhuizen vóór 1632.
Uit dit huwelijk:
a. Ede, zie 72.
b. Eetje Gerrits, geb. Maarhuizen vóór 1676, † ald. vóór 10 aug. 1704,34 tr.(ondertr. Saaxumhuizen 4 mei) 169420 Simon Rinnes, geb. Saaxumhuizen? vóór 1674, † Maarhuizen vóór 7 okt. 1723.
c. Jan Gerrits, geb. Maarhuizen vóór 1677.36
d. Hilje Gerrits, geb. Maarhuizen vóór 1677,36 † ald. 1691.25

148. Claas Meertens, geb. Tinallinge? vóór 1648, tr. Tinallinge 7 febr. 166920
149. Dewer Bonnes, geb. Zuidwolde? vóór 1651.
Uit dit huwelijk:
a. Bonno, zie 74.
b. Meerten Claassen, ged. Tinallinge 24 aug. 1673.19
c. Free Claassen, ged. Tinallinge 24 mei 1675.19
d. Sebo Claassen, ged. Tinallinge 30 juni 1678.19
e. Freke Claassen, ged. Tinallinge 14 maart 1684.19
f. Peter Claassen, ged. Tinallinge 19 juli 1685.19
g. Garmt Claassen, ged. Tinallinge 17 juli 1687,19 tr.(ondertr.) vóór 1711 Jantje Ebels, geb. vóór 1693.
h. Anje Claassen, ged. Tinallinge 9 dec. 1690.19

160. Rempt Ottens?, geb. Hornhuizen? vóór 1656.
Zijn kinderen:
a. Otto, zie 80.
b. Geeske, zie 89.

164. Jan Jacobs, geb. Uithuizen? vóór 1636.

168. Willem Luirts, geb. Kloosterburen vóór 1635, landbouwer op Feddemaheerd te Kloosterburen 1655-1694,17 † Kloosterburen vóór 12 aug. 1694,34 tr. 1e vóór 165550 Fokeltje Pieters (zie 411); tr. 2e vóór 167350 Grietje Tonnis, geb. Kloosterburen vóór 1645, † ald. vóór 11 okt. 1687,21 dr. van Tonnis Reintjes en Brechte Peters en wed. van Cornelis Hindriks; tr. 3e omstr. 1688
169. Frouke Freerks, geb. Kloosterburen? vóór 1670,57 † Kloosterburen 29 febr. 1732,57 tr. 2e Pieterburen 12 aug. 169420 Renje Scheltes Halsema, geb. Kloosterburen vóór 1674, landbouwer op Feddemaheerd te Kloosterburen 1694-, zn. van Schelte Rinjes (zie 170) en (dochter) Jacobs? (zie 355).
Uit dit huwelijk:
a. Luirt Boelens, geb. Kloosterburen vóór 1690,17 korenbrander,17 † Groningen vóór 26 sept. 1712, tr. Groningen 16 maart 171217 Gesina Huisinga, geb. vóór 1694.
b. Freerk Willems, zie 84.

170. Schelte Rinjes Halsema, geb. vóór 1644, landbouwer op Groot Halsum,58 tr. 1e vóór 1664 (dochter) Jacobs? (zie 355); tr. 2e vóór 10 dec. 169417
171. Grietje Baltus, geb. vóór 1676, † vóór 11 juni 1695.51
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Scheltes Halsema, geb. Kloosterburen vóór 11 juni 1695,51 †,17 tr. Hornhuizen 20 dec. 172220 Hinderik Freriks, geb. Kloosterburen? vóór 1702, zn. van Frerik Ubbes en Grietje Isebrands.
b. Catharina Scheltes, zie 85.

172. Sijwert Sickes, geb. Usquert? vóór 1642, tr.(ondertr. Usquert 8 juni) 166220
173. Fenne Herteliefs, geb. Middelstum? vóór 1644.
Uit dit huwelijk:
a. Griete Sijwerts, geb. vóór 1691, tr.(ondertr.) vóór 1709 Julle Wichers, geb. vóór 1689, begr. Uithuizen 1 maart 1763, zn. van Wicher Siabbes.
b. Drewes Sijwerts, zie 86.

176. Freerk, geb. Kloosterburen vóór 1682, tr. vóór 1702
177. Jemme Scheltes Halsema, geb. Kloosterburen vóór 1677.
Uit dit huwelijk:
a. Renje, zie 88.
b. Grietje Freriks, geb. Kloosterburen? vóór 1709, tr. Hornhuizen 14 april 172720 Lubbert Freriks, geb. Wehe? vóór 1707.
c. Willem Freriks, geb. vóór 1709, tr. vóór 1729 Trinje Julles, geb. vóór 1711, dr. van Julle Wichers en Griete Sijwerts.
d. Jan Freriks, geb. Kloosterburen? vóór 1710.

178. Rempt Ottens? (dezelfde als 160).

188. Olgert, geb. vóór 1671, tr. vóór 1691
189. Stijnje?, geb. vóór 1673.
Uit dit huwelijk:
a. Grietje Olgers, geb. vóór 1691, † Groningen 25 jan. 1753,18 tr.(ondertr.) vóór 1709 Tjapke Geerts Bosscher, ged. Meeden 14 okt. 1683,19 † Groningen 4 dec. 1761,18 zn. van Geert Geerts Busscher en Icke Tjapkens.
b. Jan, zie 94.
c. Maria Olgers, geb. Zuidwolde? vóór 1702, tr. Zuidwolde 25 febr. 172020 Pieter Ollebrans, geb. Zuidwolde?, ged. Bedum 12 april 1688,8 zn. van Olbrant Jans en Aaltje Peters.

190. Peter Luidens, geb. Uithuizen? vóór 1663, tr. Groningen 30 jan. 168320
191. Maria Cloosters, geb. Groningen? vóór 1665.
Uit dit huwelijk:
a. Anna Luidens, ged. Groningen 19 okt. 1686,8vóór 20 febr. 1693.15
b. Johanna Luidens, ged. Groningen 28 maart 1689,8 tr. Bedum 22 nov. 171120 Willem Peters, geb. vóór 1691.
c. Anna Luidens, ged. Groningen 20 febr. 1693.8
d. Grietje, zie 95.
e. Cornelis Luidens, ged. Groningen 5 mei 1698,8 tr.(ondertr. Westerwijtwerd 4 maart) 172520 Lutje Jans, geb. Westerwijtwerd? vóór 1707.
f. Maria Luidens, ged. Groningen 16 dec. 1700.8
g. Aaltje Luidens, geb. vóór 1710,36 tr. Uithuizen 29 juli 173128 Oese Mewes, geb. Uithuizen? vóór 1708.
h. Cornelia Luidens, geb. vóór 1710.36

194. Arien Eises, geb. De Poel, Bedum vóór 1657, tr. Bedum 167759
195. Trijntje Jacobs, geb. Ten Boer? vóór 1659.
Uit dit huwelijk:
a. [misschien] Derk Aries, geb. vóór 1678, tr.(ondertr. Tjamsweer?) vóór 169860 Margrieta Bolts, geb. vóór 1680, dr. van Jacob Udes en Beelke Clasens Bolt.
b. Peterke, zie 97.

198. Duurt Derks, geb. De Poel, Bedum vóór 1632, tr. Bedum 23 jan. 165220
199. Pietertien Jansens, geb. Lutjewolde vóór 1634.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Duirts, geb. Bedum vóór 1662, tr. Thesinge 9 april 168220 Hijcktien Boelens, geb. Mensingeweer vóór 1649, dr. van Boele Luirts en Evrouw Jacobs.
b. Derk, zie 200.
c. Grietje Duirts, geb. Bedum? vóór 1668, † vóór 1707, tr. 1e vóór 1686 Ariaan Boelens, geb. Menkeweer vóór 1660, † Krewerd 1698,17 zn. van Boele Luirts en Evrouw Jacobs; tr. 2e Groningen 29 okt. 170517 Cornelis Luidens, geb. Uithuizen? vóór 1660, brouwer te Groningen, † 1708,17 zn. van Cornelis Pieters (zie 380) en Anneke Cornelis (zie 381).
d. Maria, zie 99.

200. Derk Duirts, geb. Bedum vóór 1662, † ald., tr. omstr. 168217
201. Aafke Jacobs Drewes, geb. vóór 1656, † Bedum.
Uit dit huwelijk:
a. Duirt, zie 100.
b. Jacob Duirts, geb. Bedum? vóór 1700, † Bedum, tr.(ondertr.) vóór 1720 Aagje Harms, geb. vóór 1702, † Bedum.

204. Cornelis Redmers, geb. Den Ham, ged. Aduard 26 nov. 1637,19 landbouwer op Sybingaheerd te Westerwijtwerd 1677-, † Westerwijtwerd 14 april 1705,25 tr. vóór 167717
205. Aeltje Willems, geb. Kloosterburen 24 juni 1658,25 † Westerwijtwerd 24 juni 1730.25

206. Freerk Freerks, geb. Uithuizen? vóór 1660, † vóór 1702,17 tr.(ondertr. Usquert 12 april) 168020
207. Trinje Jans, geb. Kloosterburen? vóór 1662.
Uit dit huwelijk:
a. Imke, zie 103.
b. Jan Freriks, geb. vóór 1702,1712 okt. 1729.17

208. Jacob Drewes (dezelfde als 402 in generatie IX), tr. vóór 1651
209. Wiske Jacobs (dezelfde als 403 in generatie IX).
Uit dit huwelijk:
a. Jacob, zie 230.
b. Aafke Jacobs, zie 201.
c. Anna Jacobs Drewes, geb. vóór 1658, tr. Groningen 8 dec. 169229 Johannes Luidens, geb. vóór 1672, zn. van Cornelis Pieters (zie 380) en Anneke Cornelis (zie 381).
d. Jacob, zie 104.

210. Gaele, geb. vóór 1654.

216. Louis Guidon, geb. Normandië, FR vóór 1633, goudsmid, † na 17 nov. 1674.32
Zijn kinderen:
a. Pieter Guidon, geb. Normandië, FR vóór 1653, tr. Groningen 27 juni 167320 Anna Bastiaans, geb. Groningen? vóór 1644, † vóór 9 mei 1695.34
b. Nicolaas, zie 108.
c. Maria Guidon, geb. Normandië, FR vóór 1656.
d. Johanna Guidon, geb. Normandië, FR vóór 1664, † vóór 1700,21 tr. Groningen 21 febr. 16825 Carel Hubert, geb. Normandië, FR? vóór 1662, zn. van (zoon).
e. Louis Guidon, geb. Normandië, FR vóór 1664, † vóór 1709,21 tr. Groningen 14 sept. 168429 Aldegonda Entinck, geb. vóór 1666.
f. Jan Guidon, geb. Normandië, FR vóór 1666, † vóór 4 febr. 1693,34 tr. Groningen 12 mei 16865 Adriana Maria Muserus, geb. Groningen? vóór 1668.

218. Jurjen van Goor, geb. Groningen? vóór 1631, † vóór 3 okt. 1663,34 tr. Groningen 9 april 16515
219. Lucretia Smits, geb. Groningen vóór 1633, tr. 2e Groningen? 30 sept. 166344 Willem Michiel Welhuisen, geb. vóór 1637, † vóór 12 sept. 1678,17 zn. van Michiel Jacobs en Annechien.

220. Harmen Wessels Scholtens, geb. Rheine, DE? vóór 1653, tr. Groningen 11 febr. 16735
221. Lammegien Deters Cloosterhuis, geb. Groningen vóór 1655, † ald. 5 aug. 1732.18

222. Johannes Peima, geb. Leeuwarden vóór 1660, begr. ald. 8 febr. 1688, tr. Dokkum 28 febr. 168261
223. Maria Rispens, geb. Dokkum? vóór 1664, begr. Leeuwarden.62
Uit dit huwelijk:
a. Agata Maria, zie 111.
b. Johanna Catharina van Peyma, geb. Leeuwarden vóór 1689, tr. Groningen 5 nov. 171020 Antonius Durville, geb. Groningen? vóór 1690, † Groningen 23 juni 1736,18 zn. van Jelis en Gesina Potts.

226. Jan Ariens, geb. Munnekezijl? vóór 1647, tr.
227. Geesje Cornelis, geb. Munnekezijl? vóór 1649.

228. Jacob Pieters, geb. Usquert vóór 1645, landbouwer op Kruisstee te Usquert, † Usquert vóór 28 juli 1667, tr.(ondertr.) vóór 1665
229. Trijntje Jans, geb. vóór 1647, † Usquert? vóór 27 juni 1708,17 tr. 2e Rottum 28 juli 166720 Ubbe Jelmers, geb. Rottum vóór 1647, landbouwer op Kruisstee te Usquert, † 1692, zn. van Frerik Ubbes en Corneliske Hindriks.
Uit dit huwelijk:
a. Grietje Jacobs Bos, geb. Usquert? vóór 1665, † vóór 27 sept. 1696,34 tr. Usquert 16 dec. 168320 Jelmer Freriks, geb. Rottum vóór 27 jan. 1659, landbouwer op Elswerd te Rottum, zn. van Frerik Ubbes en Corneliske Hindriks.
b. Pieter Jacobs, zie 114.

230. Jacob Schultens, geb. Leegkerk? vóór 1651, † Den Ham 1673,53 tr. Hoogkerk 25 nov. 167120
231. Trijntje Harmens, geb. Uithuizen? vóór 1653, † Den Ham na 1699, tr. 2e vóór 168250 Cornelis Ites, geb. vóór 1662, † vóór 23 juli 1721, zn. van [waarschijnlijk] Ite Cornelis.

252. Siabbe Harmens, geb. Ellerhuizen? vóór 1631, † vóór 1682, tr. Bedum 14 maart 165120
253. Trijntje Berends, geb. Grijssloot? vóór 1633.
Uit dit huwelijk:
a. Jantje Sjabbes, geb. Bedum? vóór 1664.
b. [waarschijnlijk] Berend Sjabbes, geb. Bedum? vóór 1668.
c. Harm, zie 126.
d. Sjabbe Sjabbes, geb. Ellerhuizen vóór 1677, † Zuidwolde.

254. Derk Alefs, geb. Ter Laan? vóór 1644, tr.(ondertr. Bedum 18 maart) 1664
255. Wijpke Jacobs, geb. Usquert? vóór 1646.
Uit dit huwelijk:
a. Aafke, zie 127.
b. Alef Derks, geb. Bedum? vóór 1679, tr.(ondertr.) vóór 1699 Anna Wolters, geb. Bedum? vóór 1681.

Generatie IX

260. Jurjen Lammerts, geb. vóór 1627.

288. Cornelis Jans, geb. Garmerwolde vóór 1610, landbouwer op Langeland te Garmerwolde, tr.(ondertr.) vóór 1630
289. Hicktien Cornelis, geb. vóór 1612, † Garmerwolde 25 dec. 1669.25
Uit dit huwelijk:
a. Gerrit, zie 144.
b. Johan Cornelis, geb. Garmerwolde omstr. 1630, † ald. 26 aug. 1668.25
c. Wijrt Cornelis, geb. Garmerwolde vóór 1647, † vóór 9 april 1682, tr. Krewerd 1 dec. 166720 Hijcktien Boelens, geb. Mensingeweer vóór 1649, dr. van Boele Luirts en Evrouw Jacobs.
d. Claas Cornelis, geb. Garmerwolde vóór 1649, † ald. 24 maart 1690,25 tr.(ondertr. Garmerwolde 20 juni) 166920 Geertje Jans, geb. Rottum vóór 1651, † vóór 8 juni 1692, dr. van Jan Luirts en Grietje Ubbes.
e. Jacob Cornelis, geb. Garmerwolde vóór 1657,36 tr. vóór 1680 Dirkje Freriks, geb. vóór 1662.

290. Ede Fockens, geb. Maarhuizen? vóór 1612, landbouwer op Ernstheem te Maarhuizen, tr.(ondertr.) vóór 1632
291. Hille, geb. vóór 1614.

296. Meerten Claasen, geb. Tinallinge? vóór 1623, tr.(ondertr.) vóór 1643
297. Free, geb. vóór 1625.
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Meertens, ged. Tinallinge 5 maart 1643.19
b. Claas, zie 148.

336. Luurt Julles Boelens, geb. Kloosterburen vóór 1583,17 landbouwer op Feddemaheerd te Kloosterburen,17 begr. Kloosterburen 23 maart 1663,25 tr. Kloosterburen? vóór 1614
337. Adriaantje Ariens, geb. Munnekezijl vóór 1596.
Uit dit huwelijk:
a. Enno Luirts Boelens, geb. Kloosterburen 4 jan. 1614,17 † Groningen 8 jan. 1698,17 tr.(ondertr. Groningen 15 aug.) 1640 Jantje Geerts, geb. vóór 1622, † vóór 26 juni 1674.34
b. Julle Luirts Boelens, geb. Kloosterburen vóór 1615, † Groningen vóór 28 april 1674,17 tr.(ondertr. Groningen 3 nov.) 163817 Stijntje Jansen Geerts, geb. vóór 1620, † vóór 5 dec. 1650.34
c. Arien Luirts, geb. Kloosterburen vóór 1620, † Eenrum vóór 20 sept. 1650,21 tr. Marretien Cornelis, geb. vóór 1610, dr. van Cornelis (zie 1554).
d. Jan Luirts, geb. Kloosterburen vóór 1623, landbouwer op Langenhuis te Rottum, † Rottum, tr. 164350 Grietje Ubbes, geb. Usquert vóór 1620, † Rottum? 10 juni 1682,25 begr. Uithuizen,25 dr. van Ubbe Jelmers en Geertje Tewes.
e. Boele Luirts, geb. Kloosterburen vóór 1626, † Arwerd vóór 27 jan. 1681,21 tr. vóór 12 dec. 164617 Evrouw Jacobs, geb. vóór 1619, † Arwerd na 19 jan. 1686.
f. Lijsbetje, zie 389.
g. Willem, zie 168.
h. Hijcke Luirts, geb. vóór 1636.

338. [waarschijnlijk] Freerk Willems, geb. vóór 1650, tr. vóór 167017
339. [waarschijnlijk] Anje Baltus, geb. vóór 1652.

340. Renje Tammes, geb. vóór 1612, landbouwer op Rondeborg 1632-, landbouwer op Monnekehorn te Zuurdijk 1649-, landbouwer op Groot Halsum 1649-, tr. omstr. 161558
341. Jemme Jacobs Halsema, geb. vóór 1597.
Uit dit huwelijk:
a. Tamme Reinjes, geb. vóór 1643, tr. Annetje, geb. vóór 1645.
b. Schelte Rinjes, zie 170.

342. Balte? (dezelfde als 678 in generatie X).

354. Schelte Rinjes Halsema (dezelfde als 170 in generatie VIII), tr. 1e vóór 1664
355. (dochter) Jacobs?, geb. vóór 1646, † vóór 1677.
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Scheltes Halsema, geb. vóór 1664, † 1717, tr. Mensingeweer 30 nov. 168420 Ida Luurts, geb. Mensingeweer? vóór 1666, dr. van Luirt Thomas en Wiske Thomas.
b. Renje Scheltes Halsema, geb. Kloosterburen vóór 1674, landbouwer op Feddemaheerd te Kloosterburen 1694-, tr. Pieterburen 12 aug. 169420 Frouke Freerks (zie 169).
c. Jemme Scheltes, zie 177.

380. Cornelis Pieters, geb. Lutjewolde,19 ged. Bedum 14 april 1628,19 tr. Uithuizen 27 juli 16565
381. Anneke Cornelis, geb. Uithuizen? vóór 1638.5
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Luidens, geb. Uithuizen? vóór 1660, brouwer te Groningen, † 1708,17 tr. 1e Groningen 22 april 1680 Elisabeth Does Halsema, geb. Groningen? vóór 1656; tr. 2e 168117 Reneke Halsema, geb. Zuurdijk? vóór 1663, † vóór 29 okt. 1705, dr. van Tamme Reinjes en Annetje; tr. 3e Groningen 29 okt. 170517 Grietje Duirts, geb. Bedum? vóór 1668, † vóór 1707, dr. van Duurt Derks (zie 198) en Pietertien Jansens (zie 199).
b. Peter, zie 190.
c. Bouwina Luidens, geb. Uithuizen? vóór 1665, † Groningen 18 maart 1705,16 tr. Groningen 19 dec. 168320 Arnoldus Paping, geb. Groningen? vóór 1663, begr. Groningen 14 april 1741.18
d. Johannes Luidens, geb. vóór 1672, tr. Groningen 8 dec. 169229 Anna Jacobs Drewes, geb. vóór 1658, dr. van Jacob (zie 402) en Wiske Jacobs (zie 403).
e. Tamme Luidens, geb. vóór 1680.

388. Eiso Derks, geb. De Poel, Bedum vóór 1617,17 tr. Bedum 29 mei 164659
389. Lijsbetje Luirts, geb. Kloosterburen vóór 1628.
Uit dit huwelijk:
a. Arien, zie 194.
b. Luirt Eises, geb. De Poel, Bedum vóór 1660.
c. Bouke Eisses, geb. De Poel, Bedum vóór 1665, tr.(ondertr. Bedum 28 jan.) 168320 Jan Cornelis, geb. Eenrum? vóór 1663, † vóór 22 jan. 1754.

390. Jacob Emes, geb. vóór 1639, † vóór 1677.31
Zijn kinderen:
a. Trijntje, zie 195.
b. Jantje Jacobs, geb. Ten Boer? vóór 1661.

396. Derk Eisses (dezelfde als 776 in generatie X), tr.(ondertr.) vóór 1617
397. Bouwe Cornelis (dezelfde als 777 in generatie X).
Uit dit huwelijk:
a. Eiso, zie 388.
b. Martien Derks, geb. De Poel, Bedum vóór 1625.
c. Cornelis Derks, geb. De Poel, Bedum vóór 1628.
d. Tamme Derks, geb. De Poel, Bedum vóór 1630.
e. Duurt, zie 198.

398. Johan Fockens, geb. Breede vóór 1610, tr. Bedum 31 jan. 16305
399. Grietje Harms (dezelfde als 761 in generatie X).
Uit dit huwelijk:
a. Pietertien, zie 199.
b. Siert Jansen, geb. Lutjewolde vóór 1650.36

400. Duurt Derks (dezelfde als 198 in generatie VIII), tr. Bedum 23 jan. 165220
401. Pietertien Jansens (dezelfde als 199 in generatie VIII).

402. Jacob Drewes, geb. vóór 1631, tr. vóór 1651
403. Wiske Jacobs, geb. vóór 1633.

408. Redmer Cornelis, geb. Den Ham vóór 1617, landbouwer op Zuiderham te Aduard, † Den Ham, tr. vóór 1637
409. Aafke Jansen, geb. Den Ham? vóór 1619, † Den Ham.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis, zie 204.
b. Aagtje Redmers, geb. Den Ham vóór 1648, tr. 1e Den Ham 19 aug. 166663 Ubbe Jelmers, geb. Usquert vóór 1646, landbouwer op Grootbosch te Usquert 1674-, † Usquert 1692, zn. van Tewes Ubbes en Hickjen Heeres; tr. 2e(ondertr. Usquert 27 sept.) 169620 Jelmer Freriks, geb. Rottum vóór 27 jan. 1659, landbouwer op Elswerd te Rottum, zn. van Frerik Ubbes en Corneliske Hindriks.
c. Jan Redmers, geb. Den Ham 1655,25 landbouwer op Zuiderham te Aduard, † Den Ham 31 jan. 1727,25 tr. vóór 168950 Harmentje Willems, geb. Kloosterburen vóór 1671, dr. van Willem Luirts (zie 168) en Fokeltje Pieters (zie 411).

410. Willem Luirts (dezelfde als 168 in generatie VIII), tr. 1e vóór 165550
411. Fokeltje Pieters, geb. Zeerijp vóór 1637, † Kloosterburen vóór 6 mei 1673.51
Uit dit huwelijk:
a. Aeltje, zie 205.
b. Harmentje Willems, geb. Kloosterburen vóór 1671, tr. vóór 168950 Jan Redmers, geb. Den Ham 1655,25 landbouwer op Zuiderham te Aduard, † Den Ham 31 jan. 1727,25 zn. van Redmer Cornelis (zie 408) en Aafke Jansen (zie 409).

436. (zoon) van Goor, geb. vóór 1611.
Zijn kinderen:
a. Jurjen, zie 218.
b. Jan van Goor, geb. vóór 1635, † vóór 1660, tr.(ondertr. Groningen 6 jan.) 16555 Stijntje Smits, geb. Groningen vóór 1637, † ald. 1 maart 1687,17 dr. van Johan Alberts Smidt (zie 438) en Aaltje Geerts Metelen (zie 439).
c. Jacob van Goor, geb. Groningen? vóór 1638.

438. Johan Alberts Smidt, geb. vóór 1613, brouwer te Groningen,17 † Groningen vóór 1654,17 tr. vóór 1633
439. Aaltje Geerts Metelen, geb. vóór 1615.
Uit dit huwelijk:
a. Lucretia, zie 219.
b. Stijntje Smits, geb. Groningen vóór 1637, † ald. 1 maart 1687,17 tr. 1e(ondertr. Groningen 6 jan.) 16555 Jan van Goor, geb. vóór 1635, † vóór 1660, zn. van (zoon) (zie 436); tr. 2e Groningen 166017 Arent Hermans Snel, geb. vóór 1640, † vóór 6 maart 1679; tr. 3e Groningen 6 maart 16795 Geert Boelens, geb. Groningen na 1638, † ald. 27 jan. 1690,17 zn. van Julle Luirts en Stijntje Jansen Geerts.

442. Detert Geerts, geb. vóór 1631, tr. Groningen 2 april 16515
443. Geesjen Claesen Berniers, geb. vóór 1633, † vóór 1686.

444. Jelle van Peyma, geb. Leeuwarden vóór 1627,64 begr. ald.,62 tr. Leeuwarden 8 jan. 1648
445. Agatha van Velsen, geb. vóór 1629, † vóór 1 nov. 1660, begr. Leeuwarden.62

456. Pieter Tonnis, geb. vóór 1625, landbouwer op Kruisstee te Usquert,65 † Usquert?, tr. vóór 164565
457. Diewer, geb. vóór 1627, † Usquert?.

460. Jacob Drewes (dezelfde als 402), tr. vóór 1651
461. Wiske Jacobs (dezelfde als 403).

462. Harm, geb. vóór 1633.
Zijn kinderen:
a. Trijntje, zie 231.
b. Martje Harms, geb. vóór 1659, † Aduard febr. 1722,53 tr. 20 aug. 167753 Jacob Iwema, geb. Aduard vóór 1657, † ald. vóór 12 sept. 1738,53 zn. van Johannes en Lijske Jacobs.

508. Alef, geb. Ter Laan? vóór 1624.
Zijn kinderen:
a. Derk, zie 254.
b. Aafke Alefs, geb. Ter Laan? vóór 1648.
c. Grietje Alefs, geb. Ter Laan? vóór 1649.
d. Geertje Alefs, geb. Ter Laan? vóór 1651.

Generatie X

576. Johan Gerrits, geb. Garmerwolde? vóór 1590, † Garmerwolde 24 dec. 1628,25 tr.(ondertr.) vóór 161025
577. Eetje Jansen, geb. Garmerwolde? vóór 1592, † Garmerwolde 15 febr. 1626.25

672. Julle Boelens, geb. Oldenzijl vóór 1555,17 landbouwer op Feddemaheerd te Kloosterburen 1589-, † vóór 23 aug. 1606,17 tr. omstr. 157517
673. Hijke Luirts?, geb. vóór 1557, † na 28 juni 1615.17
Uit dit huwelijk:
a. Boele Jullens, geb. Kloosterburen omstr. 1580, † ald. vóór 29 april 1658.17
b. Luurt Julles, zie 336.
c. Grietje Boelens, geb. Kloosterburen vóór 1587, † Wierhuizen vóór 1637,17 tr. 1e 160517 Hero Renens, geb. vóór 1585, † Wierhuizen vóór 10 sept. 1628;17 tr. 2e omstr. 1629 Tonnis Reintjes, geb. vóór 1613, landbouwer te Wierhuizen 1629-1643,17 landbouwer op Oldenclooster te Kloosterburen 1643-,17vóór 1652.34
d. Enneke Julles, geb. vóór 1590, † vóór 1625.
e. Eisse Julles, geb. Kloosterburen vóór 1592, † Wehe vóór 21 jan. 1636.17

674. Arien Jans, geb. vóór 1576, tr.47
675. Elizabeth Geerts, geb. vóór 1578, † vóór 22 juni 1610.34
Uit dit huwelijk:
a. Adriaantje, zie 337.
b. Johan Ariens Boersema, geb. Munnekezijl omstr. 1600.

678. Balte?, geb. vóór 1632.
Zijn kinderen:
a. Anje, zie 339.
b. Grietje, zie 171.

680. Thamme Rienjes, geb. omstr. 1570.

682. Jacob Halsema, geb. vóór 1579, landbouwer op Groot Halsum, tr. vóór 13 dec. 159958
683. Catharina, geb. vóór 1581.

760. Pieter Cornelis, geb. Lutjewolde? vóór 1608, † ald. vóór 9 jan. 1630,34 tr.(ondertr.) vóór 1628
761. Grietje Harms, geb. Lutjewolde? vóór 1610, tr. 2e Bedum 31 jan. 16305 Johan Fockens (zie 398).

762. Cornelis Popkes, geb. Uithuizen? vóór 1618.

776. Derk Eisses, geb. Bedum? vóór 1597, † De Poel, Bedum vóór 29 mei 1646,31 tr.(ondertr.) vóór 1617
777. Bouwe Cornelis, geb. Bedum? vóór 1599.

778. Luurt Julles Boelens (dezelfde als 336 in generatie IX), tr. Kloosterburen? vóór 1614
779. Adriaantje Ariens (dezelfde als 337 in generatie IX).

796. Focko Sierts, geb. Breede? vóór 1590, † Breede okt. 1625,25 tr.
797. Aleid, geb. vóór 1592.
Uit dit huwelijk:
a. Johan, zie 398.
b. Sijrt Fockens, geb. Breede vóór 1625.

804. Jacob Schultens, geb. vóór 1599, † vóór 1640, tr. vóór 1619
805. Welmoet Jacobs, geb. Langeweer vóór 1601, † na 1640.
Uit dit huwelijk:
a. Ave Jacobs, geb. Aduard 1 april 1619.
b. Jan Jacobs, geb. vóór 1628.
c. Jacob, zie 402.
d. Lijske Jacobs, geb. vóór 1633, tr. vóór 165150 Johannes Iwema, geb. Aduard vóór 1631,50 zn. van Drewes en Fokele Jans.

806. [misschien] Jacob Thomas, geb. Ellerhuizen? vóór 1628, † Den Ham?, tr.(ondertr. Zuidhorn 13 aug.) 164820 Wijtske Pauwels, geb. Zuidhorn? vóór 1630, † Den Ham?;

816. Cornelis Ites, geb. Den Ham? vóór 1584, landbouwer op Zuiderham te Aduard 1604-, † Den Ham vóór 1632,50 tr. vóór 161750
817. Aagje, geb. Den Ham? vóór 1599, † Den Ham.
Uit dit huwelijk:
a. Redmer, zie 408.
b. [waarschijnlijk] Ite Cornelis, geb. vóór 1619.

822. Pieter Reewinx, geb. vóór 1617, landbouwer op Sybingaheerd te Westerwijtwerd,2522 dec. 1646,25 begr. Westerwijtwerd,25 tr.25
823. Aeltje Julles, geb. vóór 1619, † 31 dec. 1668,25 begr. Westerwijtwerd.25
Uit dit huwelijk:
a. Fokeltje, zie 411.
b. Hilletje Pieters, geb. vóór 1646.

878. Geert Metelen, geb. Groningen? vóór 1586.
Zijn kinderen:
a. Jan Geerts Metelen, geb. Groningen? vóór 1606.
b. (zoon) Metelen, geb. vóór 1609.
c. Aaltje Geerts, zie 439.

884. Geert, geb. vóór 1611.
Zijn kinderen:
a. Detert, zie 442.
b. Jan Geerts, geb. vóór 1631.

888. Sijbe van Peyma, geb. Ternaard vóór 1596,66vóór 1633,34 begr. Leeuwarden,62 tr. Leeuwarden 23 nov. 161661
889. Atke Jelles, geb. Leeuwarden vóór 1598.64

890. Johannes van Velsen, geb. vóór 1601, † vóór 27 febr. 1637, tr. Leeuwarden 29 juli 1621
891. Aaltje Jacobs Hannema, geb. vóór 1603.

Generatie XI

1344. Boele Jansen, geb. Oldenzijl? vóór 1523,67 landbouwer op Boelensheerd te Oldenzijl,17 † Oldenzijl? vóór 1572,17 tr.17
1345. (dochter) Eissens, geb. Oosternieland? vóór 1529, † Oldenzijl?.
Uit dit huwelijk:
a. Eisse Boelens, geb. Oldenzijl na 23 mei 1547,17 † ald. vóór 6 nov. 1590,17 tr. (dochter) Hebels?, geb. vóór 1572.
b. Johan Boelens, geb. Oldenzijl vóór 1554,17 brouwer,17 † Groningen vóór 30 mei 1623.17
c. Julle, zie 672.
d. Jan Boelens, geb. Oldenzijl vóór 1569,17 landbouwer op Boelensheerd te Oldenzijl,17 † Oldenzijl vóór 1616.

1554. Cornelis, geb. vóór 1579.
Zijn kinderen:
a. Bouwe, zie 777.
b. Sijmon Cornelis, geb. omstr. 1600.68
c. Marretien Cornelis, geb. vóór 1610, tr. Arien Luirts, geb. Kloosterburen vóór 1620, † Eenrum vóór 20 sept. 1650,21 zn. van Luurt Julles Boelens (zie 336) en Adriaantje Ariens (zie 337).
d. Hindrik Cornelis, geb. vóór 1612, landbouwer op Nijenclooster te Kloosterburen, † Oldenclooster, Kloosterburen, tr. vóór 163250 Aechte, geb. vóór 1614, † Oldenclooster, Kloosterburen.

1610. Jacob Drewes, geb. vóór 1575, landbouwer op Langeweer 1595-1608, † vóór 1608, tr.
1611. Lyske, geb. vóór 1577, † na 1617.
Uit dit huwelijk:
a. Welmoet, zie 805.
b. Andries Jacobs, geb. vóór 1608, † vóór 14 juni 1651.53
c. Cornelis Jacobs, geb. vóór 1608, † vóór 14 juni 1651.

1644. Reewinx Bartholomeus, geb. vóór 1600.

1776. Aebe Peyma, geb. vóór 1576,6424 jan. 1631,64 begr. Leeuwarden.62

1778. Jelle Pieters, geb. Leeuwarden? vóór 1578, tr.(ondertr.) vóór 1598
1779. Jantje Meeuwes, geb. Leeuwarden? vóór 1580, begr. Leeuwarden.

1780. Wilhelmus van Velsen, geb. vóór 1575, † vóór 27 febr. 1637,21 tr. vóór 11 okt. 159756
1781. Ena Tiara, geb. vóór 1579, † vóór 22 aug. 1651.69
Uit dit huwelijk:
a. Adriaan van Velsen, geb. 1597, † 25 febr. 1661.
b. Johannes, zie 890.
c. Kommertje van Velsen, geb. vóór 1624.36

1782. Jacob Binckes Hannema, geb. Koudum? vóór 1581, † vóór 1640.

Generatie XII

2688. Johan Sijwerts, geb. vóór 1503.
Zijn kinderen:
a. Boele, zie 1344.
b. Anna Jans, geb. vóór 1540, tr. vóór 155817 Lue Eissens, geb. Oosternieland? vóór 1538, † Den Hoorn vóór 7 okt. 1586,67 zn. van Eisse (zie 2690).

2690. Eisse, geb. Oosternieland? vóór 1509.
Zijn kinderen:
a. (dochter), zie 1345.
b. Lue Eissens, geb. Oosternieland? vóór 1538, † Den Hoorn vóór 7 okt. 1586,67 tr. vóór 155817 Anna Jans, geb. vóór 1540, dr. van Johan Sijwerts (zie 2688).
c. Cornelis Eissens, geb. Oosternieland? vóór 1547, † na 1572.

3220. Drewes Jacobs, geb. vóór 1555, † Langeweer.

3552. Worp Sybets Peyma, geb. vóór 1535, tr. vóór 155570
3553. Beijtske Tsommes Hellinga, geb. vóór 1537.
Uit dit huwelijk:
a. Tjomme Worps van Peyma, geb. omstr. 1560, † 1 sept. 1611, begr. Hantumhuizen.
b. Sybe Peyma, geb. vóór 1562, † vóór 1584.21
c. Sixtus Peyma, geb. vóór 1566.
d. Aebe, zie 1776.

3560. Johannes Wilhelmus van Velsen, geb. vóór 1536, † vóór 19 jan. 1601.

3562. Johannes Tiara, geb. Oosterend? vóór 1531, † 1596, tr. 1e vóór 1558 Ene Pieters Heixan, geb. vóór 1540, † 1575; tr. 2e vóór 1579
3563. Femme Jochums, geb. vóór 1561.

Generatie XIII

7104. Sybe Peyma, geb. vóór 1491.

7106. Tsjomme Hellinga, geb. vóór 1491.

7120. Willem van Velsen, geb. vóór 1516.
Zijn kinderen:
a. Johannes Wilhelmus, zie 3560.
b. Hendrik Willems van Velsen, geb. vóór 1556, † 1604.64

7124. Tjaert Hanckes, geb. vóór 1509, † 8 aug. 1558, begr. Oosterend, tr.
7125. Lisk Doekes Sippens, geb. vóór 1513, † 13 juli 1555, begr. Oosterend.
Uit dit huwelijk:
a. Johannes, zie 3562.
b. Doeke van Eninga, geb. vóór 1540, † 1567, begr. Leeuwarden.
c. Tryn Tjaerts, geb. vóór 1555, † na 1593.

Generatie XIV

14250. Doeke Sippens, geb. vóór 1493, tr.
14251. Teth Sjoerds, geb. vóór 1495.


Bronnen

1. BS geboorteregisters prov. Groningen
2. BS overlijdensregisters prov. Groningen
3. BS huwelijksregisters prov. groningen
4. familiegegevens
5. akte (AlleGroningers)
6. WieWasWie
7. bidprentje
8. DTB dopen RK prov. Groningen
9. Boerderijen van het Hogeland (ISBN 9052942250)
10. grafstenen project
11. grafsteen
12. volgt uit leeftijd bij huwelijk
13. USA census 1920
14. DTB Den Hoorn RK (gearchiveerde versie)
15. voor geboorte/doop jongere broer/zus met dezelfde naam
16. Paping, kwartierstaat Johanna Petronella Maria
17. Boelens, een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (ISBN 9052943788)
18. DTB begraafregisters prov. Groningen
19. DTB dopen ref. prov. Groningen
20. DTB trouwen ref. prov. Groningen
21. partner wordt dan als weduwnaar/weduwe vermeld
22. huwelijksakte kind
23. Leens
24. akte protocollatie Usquert (archieven.nl)
25. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden (ISBN 9023215001)
26. akte protocollatie Kloosterburen (archieven.nl)
27. volgt uit leeftijd bij overlijden
28. DTB trouwen RK prov. Groningen
29. Huwelijkscontracten prov. Groningen
30. niet genoteerd
31. Voor huwelijk kind
32. treedt op als getuige
33. akte protocollatie Warfhuizen (archieven.nl)
34. Echtgeno(o)t(e) hertrouwt
35. Mug, genealogische database Joop
36. gezien leeftijd moeder
37. boedelbeschrijving t.b.v. voogdij
38. boedelscheiding
39. Feringa website
40. Dooden tot Eenrum 1755-1811
41. Groninger Kwartierstatenboek 2
42. Voor doop jongste kind
43. DTB Bedum trouwen RK
44. Sevenstern, archief van de familie (GRA)
45. Hamsterborg, Rijke roomse boeren op de (Stad en Lande 2007-3)
46. akte protocollatie Kantens (archieven.nl)
47. Yahoo group groningen-genealogy
48. Kleinemeer - huwelijken (1760-1811) in Oedipus-formaat
49. Trip, familie
50. Spanheim - provinciemeijers Groningen
51. voogdijregeling
52. DTB Uithuizen trouwen RK
53. Iwema website van Menne Glas (niet meer online)
54. Noorderbreedte (tijdschrift)
55. Fokkelman, kwartierstaat
56. vermeld als gehuwd
57. HuppelDePup (tijdschrift)
58. Paping - Halsemaheerd
59. DTB Bedum trouwen ref.
60. lidmatenlijsten prov. Groningen
61. AlleFriezen
62. grafschriften Galileërkerk
63. DTB Usquert trouwen ref.
64. Fries Adelsboek (Tresoar)
65. Tonnis, genealogie Pieter (gearchiveerde versie)
66. Leeuwarden, burgerboek
67. Gruoninga 2010
68. geschat
69. boedelinventaris
70. Friese quaclappen (AlleFriezen)